AKO ĎALEJ 07

26. augusta 2018 | AKCIE, ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE

Relácia obsahuje približnú sumarizáciu zásadných charakteristík toho, na čom dŕžavný systém vždy stál.

My vieme, že Dŕžava je spoločenský systém, ktorý sa drží na moci Rodov. Rod zase drží na moci Rodiny. Ak je silná a kompaktná Rodina, je silný a mocný Rod, a taká Dŕžava je NEPORAZITEĽNÁ.

Keďže naša Dŕžava v minulosti padla, znamená to len jedno – Rodakciey neboli dostatočne silné, pretože oslabli Rodiny. Inými slovami zlyhali sme.

Dnes vôkol nás prebieha iba jeden boj – a je to boj v našom vnútri. Zbytočne hľadáme nepriateľa mimo nás, neexistuje. Ak sa pustíme do akejkoľvek „spravodlivej vojny“ mimo nášho vnútra, už sme prehrali. Nepriateľa vnútri nás nemožno poraziť mimo nás samých. A kto dnes venuje všetok voľný čas externému priestoru okolo – najmä informačným médiám – ten iba podáva svedectvo o tom, ako ľahko je externe ovládateľný. Hovoríme o prípadoch štýlu čakania na „zaručne najnovší vývoj udalostí“…

Rozdelenie a zrada sa už dávno udomácnili v našich Rodinách. Ak sa nevysporiadame s týmto faktorom, nebude žiadna Dŕžava. Stroj času však tiká a doba sa mení. Ako budeme pripravení vtedy, keď dôjde k „prepnutiu“ na Vysoké frekvencie? Za odpoveď na túto otázku je zodpovedný každý sám a osobne. So všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.

Pre lepšie pochopenie si môžeme pomôcť podobenstvom, ktoré opisuje Jean-Jacques Rousseau. Predstavme si, že zo záhrady prinesieme kôš plný jabĺk. V koši sú však jablká dobré, ale aj zhnité – preto ich potrebujeme pretriediť. Ako ich budeme triediť? Principiálne môžeme použiť dve metódy. Najbežnejšia je tá, že budeme vyberať po jednom jablku, skontrolujeme ho a ak je dobré, vrátime do koša, ak je zhnité, vyhodíme ho. Potom vyberieme ďalšie, a tak preberieme celý košík.

Problém je v tom, že takéto triedenie bude trvať veľmi dlho a zhnité jablká budeme vyhadzovať veľmi pomaly. Okrem toho sa nevyhneme riziku, že niektoré jablká budeme vyťahovať a vracať nazad do koša niekoľkokrát, pričom niektoré dlho ani len neuchopíme.

Druhá metóda je tá, že všetky jablká vysypeme na zem, preberieme ich – a do koša vrátime iba zdravé.

Takto by sme mali modelovo postupovať v hľadaní správneho riešenia. Aj Tibeťania radia, aby sme neverili ničomu – nech tomu iní veria hoci aj dvetisíc rokov – kým to nepreveríme osobnou skúsenosťou. Najskôr – podľa rady tibetských lámov – všetko zavrhnime a začnime skúmať úplne ako keby z ničoho. Ak to, čo považujeme za Pravdu je naozaj Pravdou, t.j. hranou Istiny, tak skúmaním si fakt iba potvrdíme a stane sa Múdrosťou, pretože prešiel našou osobnou skúsenosťou.

Dŕžava sa skladá zo zdravých jabĺk. V minulosti – v našom paralelnom Vesmíre existovala, ba v skutočnosti existuje dodnes. Je to štandard, a každý štandard má svoje konkrétne parametre. Nehovoríme o technologických parametroch – technokratická technológia je v každom období iná. Hovoríme o Duchovnom základe. Presnejšie o nastolení rezonancie so systémom Svetla, ktorý tu je a bude bez ohľadu na to, čo si myslíme my.

Známe parametre Dŕžavy nemožno obísť – je to nami hľadaný BOD „B“ – ak sa chceme do Dŕžavy vrátiť. Preto všetky kombinácie spojené s akoukoľvek inou, nám – a teda aj Dŕžave – cudzou ideológiu sú iba zhnité jablká. Rodobožie nie je polyteizmus ani monoteizmus, ani civilizácia ani demokracia, ani archanjeli či anjeli, ani čierni mágovia. Je to Svedomie a Česť, nulová alkoholizácia, nulová narkotizácia, je to SVET SVETLA BUDÚCNOSTI. Koľkí však do neho naozaj chcú vojsť? Presnejšie, koľkí budú schopní prejsť testom Vysokých frekvencií?

Ako si ustelieš, tak budeš spať…

26.08.2018

NAŠI PARTNERI: