BRATISLAVA (08-09).10.2022

8. marca 2023 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame záznam seminára z Bratislavy z (08-09).10.2022.

Predtým sme zaznamenali seminár v Banskej Štiavnici, ale zatiaľ sa nám nepodarilo odstrániť hluk spôsobený ventilátormi ohrevu, ktoré boli v sále pustené, a tak je zvukový záznam dosť nekvalitný.

Prvý deň:

Druhý deň:

08.03.2023

NAŠI PARTNERI: