BUDE ČI NEBUDE?

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PREDPOVEDE

Mnohí ste si všimli, že v našich článkoch je časté pobádanie k činnosti, no z vašich mailov vysvitá, že mnohým nie je jasné, k čomu to vlastne nabádame. Aby sme sa nehrali na slepú babu, urobíme si trochu retrospektívny výlet nazad, akési zopakovanie niektorých informácií, ktoré sme priniesli v minulých článkoch.

K čomu nabádame? K návratu k našej prastarej Kultúre. Hoci sa o „teórii“ Slovanov dá hovoriť veľa, ostáva zväčša len pri akejsi nostalgii alebo prázdnom mlátení slamou. Môžeme si totiž pekne hovoriť o tom či onom, hádať sa o tom, ktorá slovanská skupina je „tá pravá“, t.j. ktorá stránka prináša „tie pravé informácie“… ale nič z toho nemá moc a silu prinavrátiť späť našu prastarú Kultúru. Prečo? Pretože ona stojí – po tisícročia – na pevných a hlavne stále tých istých pilieroch. Volajú sa Rodové zriadenie aj s jeho Kopným právom, Zápovede Bohov a Predkov a Zdravomyslie. Ak naozaj začneme používať Zdravomyslie, ak sa cez neho budeme pozerať na tých, ktorí nám vládnu či ponúkajú ich verzie „našej, t.j. slovanskej“ kultúry, v tom okamihu padnú všetky parazitické kasty. Stane sa niečo podobné, ako urobil v minulom storočí Gándí, hoci na základe „inštrukcií“ od L. N. Tolstého. Teda jedine systematizované úsilie, koncentrovaná snaha o skutočné poznanie našej podstaty dokáže zmeniť veci. Jedine tohto sa boja tvari. Kadejakí internetoví krikľúni a roztrieštené skupinky tiežslovanov totiž nikomu nikdy strach nenahnali. Práve naopak, takto sa prehlbuje – tvarmi kontrolovaný – vnútorný rozkol. Toto je voda na ich mlyn a zásady, ktorými riadia ich projekt „Démon Slovanstva“. Virtuálne slovanstvo nie je schopné prinavrátiť našu Kultúru.

V tejto súvislosti použime jeden z príkladov, ktorý na opis tvarov-jašterov používa David Icke. Pravdou je, že činnosť tvarov je zameraná na potlačenie funkcie pravej polovice mozgu bieleho človeka, ktorá sa prejavuje ako tvorivosť. Ľavá časť mozgu je zodpovedná za „výpočty“, pravá za tvorenie nového. Nuž a práve tvorenie je to, čo paraziti nemajú a nepoznajú. Z tohto pohľadu môžeme súhlasiť s Ickeom, že paraziti-tvari-jaštery vlastne ani nevedia rozmýšľať. Áno, ich spôsob „myslenia“ je reakcia. V podstate reagujú na všetko, čo ich môže ohroziť, a takto zostavili celú svoju spoločnosť, ktorú volajú civilizácia. Z védického pohľadu je civilizácia démonický spoločenský systém, ktorý nasmerováva ľudí na samodeštrukčnú činnosť a ničenie Prírody, namiesto cieľa Kultúry, čo je vývoj rôznorodých osobných schopností a umenie žiť v jednote s Prírodou. Zo starých védických Letopisov vieme, že na Midgard-Zemi bolo už 22 civilizácií, ktoré boli zničené. Nuž a teraz je na rade ďalšia, ktorú čaká rovnaký osud. Ak sa vrátime k mysleniu, tak z nášho pohľadu tvari nedokážu myslieť – oni iba reagujú na podnety. Rýchlo, efektívne a adekvátne – ale nikdy nič nové nevytvoria. Je to niečo podobné, ako keď niekto „behá“ po internete a dodá množstvo rôznych odkazov ku každej diskutovanej téme – sám však ani nepochopil o čom je reč. Len vie rýchlo nájsť čo a kde je a – ak mu to je výhodné – použiť to ako argument v takýchto diskusiách. Ako sme už neraz hovorili, toto je jedna z efektívnych metód projektu Démon Slovanstva.

Takže v tomto by sme už mali mať jasno – nabádame k činnostiam, ktoré vedú k návratu našej prastarej Kultúry – k RODovému systému a s ním súvisiacich vecí. Každý, kto hovorí o slovanstve a nemá tendenciu klásť dôraz na tieto hodnoty, nemá skutočný záujem – z toho alebo oného dôvodu – o návrat k starej Kultúre našich Predkov. Toto si už vie každý overiť sám – zdravomyslie.

Ďalšia z nejasností je okolo nekrvavých obiet a vôbec kontaktu s našimi Bohmi a Predkami. Nuž, okrem toho, že sme o tom už neraz písali, práve takéto veci mohli „naživo“ zažiť tí, ktorí chodievali na naše spoločné akcie, t.j. na slávenie sviatkov, ktorých sme organizovali už niekoľko. Tí, ktorí chodili sa mohli pýtať čo chceli, lebo aj preto sme to organizovali. Kto sedí radšej ďalej a dobre izolovaný… je to jeho vec, ale toto nie je prístup Slovana. Už z toho vidno, ako by sa asi zapojil do života RODovej Občiny…

Takže zopakujme si, čo nám to vlastne hovoria naši Bohovia o obetách:

Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni.

STRIBOG

Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich.

PERÚN

Čo možno na základe týchto dvoch Zápovedí vyvodiť? V prvom rade, NIKDY nesmieme prinášať KRVAVÉ OBETY. Obetovanie živého tvora – už ani nehovoriac o človeku – je služba Temným Silám, napríklad Temnej Matke Kali-Ma. Zopakujme si, že odpradávna používame výraz „ľudské obete“, ale pod týmto výrazom sme vždy rozumeli to, čo bolo pripravené prácou ľudských rúk. Je v tom energia človeka ktorý takúto obetu pripravil. Najčastejšie ide o rôzne koláče či inak pripravené bezmäsité jedlá, otiepok obilia a podobne. To, čo hovorí Perún je zase veľmi ľahko realizovateľné zapaľovaním vonných tyčiniek. Okrem Prany z jedál sú ľúbezné vône tiež potravou pre bytosti, ktoré žijú vo vyšších, jemnohmotných svetoch. Tradične ich zapaľujeme aj našim zomrelým Predkom, na ktorých s úctou spomíname.

Najzákladnejšia forma prinášania nekrvavých obiet je pri príležitosti sviatkov, keď zapaľujeme obetné ohne. Ohne sa spravidla rozhorievajú – v niektorých občinách – za pomoci chorovodov. Chorovod celkovo je jedna z najzákladnejších energetických praktík občiny, ktorá slúži na vyrovnávanie energií celého zúčastneného spoločenstva. Je to tiež jedna z tých vecí, ktorá sa nedá urobiť virtuálne. A bez chorovodov niet Slovanov.

Do horiaceho obetného ohňa hádžeme obetiny Predkom. Najčastejšie tak, že napríklad chlieb či koláč, ktorý držíme pravou rukou si priložíme najskôr k srdu a potom ho hodíme do ohňa. Platí, že čím silnejšia vatRA, tým silnejšie RA. Oheň je plazmovej podstaty a má schopnosť „prebíjať“ dieru v gravitácii, čím je silnejší, tým viac, a takto „dopravuje“ obetiny tomu, komu sme ich pri vhodení do ohňa „adresovali“. Ak dávame obety ku kummirom či obrazom Bohov či Predkov, tak títo sa živia Pranou – neviditeľnou energiou každej potravy. Po jej spotrebovaní by sa mali takéto obetiny hádzať do ohňa – Prana je z nich preč, a preto by ich nemali jesť ani zvieratá. Nuž a o vonných tyčinkách sme si už hovorili. Dôležité je vždy, aby sme pri kladení či zapaľovaní mali jasnú predstavu, komu ju adresujeme. Inak totiž k nej nemá „adresát“ prístup.

Ak chceme pravsláviť Bohov, tak môžeme použiť jednoduché pravslávenie, ktoré sme pre všetkých Vyšných Bohov Svarožieho Kruhu už uverejnili.

Čo sa ďalej môžeme dozvedieť zo Zápovedí Bohov? Nuž, napríklad čo o strave s krvou – mäse – hovorí Svarog:

Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním.

SVAROG

Hoci život človeka má vždy vyššiu cenu ako život zvieraťa, zabitím zvieraťa –ak to nie je na prežitie nevyhnutne potrebné – zastavujeme evolúciu tejto bytosti. Okrem iného to prináša aj iné problémy, keďže to NIE JE pre nás prirodzená strava.

Takže nielenže obety živých bytostí sú z hľadiska našej Viery neprípustné, my ani nejeme mäso.

Vystupuje tu aj otázka obrany toho, čo patrí nám aj vo vzťahu k zabíjaniu:

Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov, ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov pošli.

SVAROG

Zabitie človeka, t.j. zbavenie ho života nie je prípustné – z hľadiska našej Viery – len tak, pre nič, za nič, len zato, lebo sa nám niekto nepáči či inak prekáža našim záujmom. Védy presne špecifikujú, v akých prípadoch môžeme inú bytosť zbaviť života. Ide o týchto šesť prípadov: keď sme napadnutý smrtiacou zbraňou; keď sa nás pokúšajú zabiť; otráviť, zobrať nám zem; zapáliť dom a silou odviesť ženu a deti.

Ako protiklad voči tomu vystupuje kresťanské náboženstvo s prístupom „kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“. Nuž, toto je jeden z príkladov, keď jasne vidno, načo vlastne zostavili celé kresťanstvo. Len niekoľko z už uvedených zápovedí na túto tému:

Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou.

SVAROG

Obraňujte vy zem svoju, a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy.

PERÚN

Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou.

PERÚN

Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním.

PERÚN

Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom.

STRIBOG

Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd.

ODIN

Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly.

ODIN

Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro.

ODIN

Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť.

ODIN

Ako vidíme, niektorí ľudia sa môžu dostať do dilemy, že predsa pacifistické „mier za každú cenu“, a teda zásadné „nezabiješ“ je najlepšie riešenie. Hoci toto nedodržiavajú ani kresťania – stačí si pripomenúť ich krížové výpravy, t.j. násilné šírenie kresťanstva, či inak jatky kompletne celých našich Rodov – veď predsa len lepšie zvládnu stádo baranov ako hoci aj hŕstku slobodných ľudí odhodlaných bojovať za svoju slobodu. Nuž, riešenie je jednoduché. Dôsledných dodržiavaním „nezabiješ za žiadnu cenu“ si zdanlivo možno pomôcť, ale nechopenie sa zbrane vtedy, keď členovia našich Rodov zomierajú pod účinkom zbraní nepriateľa je jeden z najväčších zločinov, akého sa vôbec môžeme dopustiť. Do tejto kategórie hriechu patrí aj to, keď muži našich Rodov sa úmyselne nevenujú umeniu boja. Zápovede sú jasné.

Už sme si hovorili, že z nášho pohľadu je sväté to, čo je nevyhnutné pre život. Naša zem, t.j. naša krajina je rovnako svätá. Takže ten, kto za peniažky predá svätú zem cudzozemcom je rovnako zločinec:

Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni.

PERÚN

Rovnako všetci dobre vieme, že v našej vlasti sa žije čoraz horšie a horšie, čo mnohí riešia tým, že odchádzajú za ľahším životom do cudziny. Nuž, aj na toto jestvuje Zápoveď:

Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Roda svojho, nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho.

PERÚN

Je tu aj otázka toho, komu vlastne patrí zem. Dnes tu máme veľa boháčov, ktorí ovládajú obrovské majetky, zatiaľ čo bežní ľudia upadajú stále viac a viac do chudoby. Čo nám vlastne – z pohľadu našej kultúry – naozaj patrí? Odpoveď je zarážajúco jednoduchá – len to, čo potrebujeme na svoj života a dokážeme si to obhospodáriť vlastnými rukami. Iste, boháči nemajú čas – a ani záujem –niečo robiť manuálne, preto si najímajú rôznych pomocníkov. Ale koho si to zväčša najímajú? Aby ušetrili tak nie firmy, ale veľmi často rôznych takých, ktorých môžeme dať do kategórie genetických degenerantov. Títo sa vlastnými rukami dotýkajú úplne všetkého stavebného a konštrukčného materiálu, z ktorého pre boháčov stavajú. Z energetického pohľadu ho programujú svojou energiou, svojimi myšlienkami a názormi. Takto sú vlastne ich „výtvory“ naozaj ich – nie tých, ktorí za to iba zaplatili. No a v takýchto energiách žijú tí, ktorí si to zaplatili. Preto je pre Slovana dôležité, aby si všetko, čo potrebuje pre svoj život robil sám, alebo za podpory ostatných členov svojho RODu – nie zdegenerovanými biorobotmi, neraz už počatými pod vplyvom alkoholu či drog, ale zato veľmi „lacnými“.

Ako sa hovorí v Knihe Múdrosti Perúna, na pomoc Bohov sa môže nádejať len ten, kto ide cestou dodržiavania Zápovedí Bohov a Predkov.

Ďalej všetci vieme, že Príroda je to, čo je Pri RODe. Máme teda povinnosť ju ochraňovať pred ziskuchtivcami.

Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju ale nehubte ju.

LADA

Teda ak sa niekto považuje sa Slovana či Árijca, tak to minimum, čo môže urobiť je, že bude chodiť do Prírody a zbierať všetky odpadky, ktoré v nej zanechávajú tvari a bioroboti. Rovnako Slovan či Árijec nemôže ostať ľahostajný voči skutočnosti, že kresťanské cirkvi si po prevrate neprávom a lžou nadobudli majetky, ktoré im odobral ešte cisár Jozef II., syn Márie Terézie. Ani prvá Československá republika ani komunistický režim im nič nezoštátnil, ale kresťanská piata kolóna všetok nehnuteľný majetok hneď po revolúcii odovzdala cirkvi. Dnes drancujú naše lesy bez milosti rúbaním dohola, zatiaľ čo v Českej republike ich už právom berie štát späť. Ale aké rozhodné činy možno očakávať od virtuálnych Slovanov?

Ďalším problémom je, že dnes „svieti“ veľa svetiel, takže ťažko zistiť, ktoré je to pravé. Tejto otázke sme tiež venovali nejeden článok, nuž si to len telegraficky zopakujme. Mudrc, Žrec, či Volchv, ktorí poznajú Istinu môžu o nej hovoriť iným ľuďom. Tí, ktorí počuli Istinu (t.j. Absolútnu Pravdu) ju môžu podávať iným ľuďom ako Pravdu. Ak ten, kto nemá dostatočné poznanie počuje Pravdu ju už aj pri najlepšej vôli podáva ďalej iba ako Krivdu. No a ten, kto počul Krivdu ju dokáže podať ďalej iba ako Lož. Hovoríme o stave tzv. „dobrej viery“, t.j. nie o tých, ktorí úmyselne prekrucujú skutočnosť. Nie je teda jedno kto, čo a ako šíri, aj keď môže mať tie najlepšie úmysly:

Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde.

RAMCHAT

Ďalšou našou zásadou by malo byť, že netreba nikoho presviedčať ani na Vieru, ani na „svoj názor“. Každý človek je totiž na svojom stupni evolučného vývoja, čo musíme rešpektovať, ak nechceme preberať jeho karmu. Je nevyhnutne potrebné rešpektovať slobodnú vôľu iných ľudí:

Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného  človeka.

SVAROG

Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim.

PERÚN

Postúpme k trochu inej téme. Žijeme na samom konci toho, čo indické Védy nazývajú Kali-juga a my Noc Svaroga. Podľa Knihy Múdrosti Perúna nastupuje čas, o ktorom Perún hovorí že znamená „Koniec Svetla pre Tmu a koniec Tmy pre Svetlo“. V „nešťastných časoch“ sa natoľko rozmnožuje zvrhlosť a neresť, že na konci Kali-jugy prichádza Kalka-avatar, ktorý ničí démonov a začína novú Satia-jugu. Potom sa celý cyklus začína znova. Podľa učenia Véd, zopakovanie týchto štyroch júg 1 000 ráz tvorí jeden dych Brahmu.

Nuž, pred nami stoja skutočne veľké zmeny, ktoré vyústia do zničenia civilizácie, ktorá zničila Prírodu už do takého stupňa, že táto stratila schopnosť sa sama obnovovať. Pasivita tiežslovanov k tomu pridáva svoj diel tiež. Ostáva totiž v platnosti, že nie Temní sú silní, ale my sme slabí.

Podľa učenia Véd priestor a čas vzniká vtedy, keď sa Živatma rozhodne začať evolučný cyklus a spolu s inými Živatmami začne materializáciu. Najskôr prejde celý cyklus existencie v minerálnej ríši, potom v rastlinnej, napokon vo zvieracej až potom sa konečne materializuje ako človek. Ak si človek vyberie nesprávnu cestu nezahynie večne – lebo naši Bohovia nikoho definitívne nezatracujú – ale môže dopadnúť tak, že môže byť navrátený do nižších úrovní k opakovaniu celého cyklu znovuzrodení a po mnohých miliardách a miliardách rokov sa dostať tam, kde sme dnes. Len si predstavme ako dlho trvá život diamantu – od jeho vzniku k smrti. Pre človeka nepredstaviteľné časové rozpätie. A je to všetko nič voči existencii Vesmíru.

Nuž, priestor a Čas sú relatívne pojmy. V našich životoch musíme rátať ešte s ďalšími javmi, jeden z nich sú napríklad paralelné Vesmíry. Živatma nadobúda skúsenosti – aby sa urýchlil jej vývoj – vo všetkých možnostiach našej existencie, t.j. aj v tých paralelných vesmíroch, ktoré sa vyvinuli na základe tých rozhodnutí, ktoré sme v „hlavnom“ živote zamietli, či proste vykonali inak. Energia však prúdi tam, kde je nasmerovaná pozornosť, teda hlavná evolučná lekcia prebieha tam, kde sa učíme tie najpodstatnejšie veci. Prakticky to znamená, že aj tiel máme v paralelných vesmíroch mnoho, ale najdôležitejšie je vždy práve to, kde je presmerovaná pozornosť nášho Vedomia.

Vieme o Hviezde Mare, o 21. decembri 2012 a podobných veciach. To, čo sa v prastarých textoch píše sa aj skutočne stane, ale všetko podľa toho poriadku – Konov – podľa ktorých funguje Vesmír. V jednom paralelnom Vesmíre to prebehne jedným spôsobom, v druhom iným atď. Sviatok Premien Boha Koľadu, t.j. obdobie od 21. do cca 25. decembra 2012 je špecifické tým, že nastanie uzavretie prechodov do paralelných vesmírov. Po tomto období už bude možné každému presne predpovedať, čo ho čaká. Dovtedy sa môžete dozvedieť iba jednu z možností množstva paralelných Vesmírov. Niekto prežije mäkší, iný zase tvrdší prechod do nového Veku, resp. neprežije. Evolučnú lekciu však nadobudne – tá je tu pre každého.

Aký vlastne bude ten očakávaný prechod – bude podľa Mayov? „Mayský kalendár“ je dostatočne populárny, ale musíme vedieť, že to v skutočnosti nie je nijaké „Mayské“ poznanie. Dnes už aj veda vie, že Mayovia žili v mestách a budovách, ktoré nedokázali vybudovať. Je to presne to, ako keď nás dnes kŕmia nezmyslami, že nám známi faraóni postavili pyramídy v Egypte. Tí, ktorí ich postavili odišli, nuž nič nebránilo iným, aby začali používať či žiť v tom, čo bolo prázdne. Rovnako aj informácia o 21. decembri ako konci starého Veku, t.j. Veku lži a klamstva. Táto informácia pochádza od „bielych ľudí s bradami“, nie od Indiánov. Áno, uchovali ju a možno aj prvé ich generácie rozumeli o čo ide, no rozhodne kultúru, ktorej produktom je táto informácia, nevytvorili.

Niektorí z našich čitateľov určite dostali mail, ktorý koluje v Rusku už asi pol roka a podáva informáciu o akejsi správe NASA, ktorá bola dodaná americkej vláde. Pre nás je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dodržiavať zásadu Zdravomyslia. Informácie nám „podávajú“ tvari, aj keď v niektorých je veľa pravdy, lebo všetko už nevedia blokovať. Preto je potrebné oddeliť informačný obsah každej správy od informačného balastu, t.j. šumu či skreslenia ak chcete. Toto totiž vzniká nielen úmyselne, ale aj neúmyselne, nevedomosťou či interpretáciou informácie bez potrebného poznania. Spomeňme si na cyklus Istina-Pravda-Krivda-Lož.

Na sviatok Boha Koľadu prechádza naša Slnečná sústava rovinou Galaxie. Rovina Galaxie je priestor s najvyššou koncentráciou energie galaktického rozmeru, čo určite prinesie so sebou nejaké sprievodné javy. Musíme však vedieť, že sa ešte nebude jednať o vojenský útok na civilizáciu, ani to nebude jediný jav, ktorý do nejakých dvoch-troch rokov zažije celá Midgard-Zem.

Celý prechod, t.j. vstup do nového Veku má niekoľko stupňov. Tí, ktorí vidia energie hovoria, že celý prechod pozostáva zo siedmych. Stupne prechodu prebiehajú nebadane, nikto nemôže presne povedať v akom štádiu prechodu presne práve sme. Vieme len to, že momentálne prebieha tretia fáza zo siedmych, pričom štvrtá už nastupuje. Plný nástup štvrtej fázy už môže znamenať kataklizmu, ale zistíme to až vtedy, keď to príde. Inak budú veci naďalej prebiehať pod taktovkou tvarov – ako keby sa nič nedialo. Kto sa spoľahne na „externé“ zdroje informácií ani nikdy nič nezistí – až keď bude neskoro.

Čo nám hovoria o prebiehajúcich udalostiach „konvenčné“ médiá? Nuž, nie veľa, ale niečo sa predsa len môžeme dozvedieť. Napríklad na fórach, ktoré prebiehajú na stránke Davida Ickeho ste sa mohli už niekedy okolo 20. septembra dozvedieť, že britská tlač – menovite uvádzali prestížny denník The Guardian priniesol informáciu, že izraelský premiér dal ultimátum Obamovi, že do 25. septembra musí stanoviť dátum útoku na Irán. Následne sme sa dozvedeli, že Obama obhájil svoju úlohu, za čo môže byť zase zvolený. Z ruských médií sa zase dalo dozvedieť, že dátum útoku na Irán už bol stanovený. Ešte v lete sme priniesli o tomto plánovanom útoku informáciu. Z pohľadu energetických tokov je pre Temných najvýhodnejší dátum okolo novembra, pretože už napríklad od začiatku budúceho roku nebude konštelácia energií vhodná na úspešné zavŕšenie akcií temných síl a dlhodobý výsledok. Ďalej vieme, že tento útok je v podstate plánovaný na destabilizáciu Ruska a zapoja sa do neho veľkí hráči, ktorí majú jadrové zbrane. Ak sa útok v tomto mesiaci nepodarí zorganizovať, tak sme „vyhrali“ ešte nejaký rok na prípravu. Ak nie – začne sa posledná fáza civilizácie. Všetko uvidíme už onedlho.

Čo z toho vyplýva pre našinca? Nuž nikto, kto vážne číta naše stránky by nemal robiť to, čomu starí Gréci hovorili „prekročiť mieru danú Bohmi“. Je známe, že nemecký „dovolenkový priemysel“ tohto roku veľmi nezarobil. Väčšina Nemcov totiž už aj v lete sedela radšej doma v obave, čo môže tento rok priniesť. Vo vzduchu jednoducho už „niečo visí“. Takže znalý človek už určite nebude cestovať ďaleko do zahraničia – a určite nie do oblasti Perzského zálivu. Hoci Američania spolu s Izraelom sa na vojnu proti Iránu a Sýrii dlhodobo pripravujú, nemusí všetko prebiehať tak, ako majú naplánované. V každom prípade je možné, že kto sa pri zahájení útočných vojenských operácií USA a Izraela bude nachádzať na Strednom Východe, nemusí sa tak rýchlo dostať domov. Všetci dobre vieme, že útok na dvojičky v New Yorku nerealizovali nijakí Arabi. Práve tak vieme, že Irán doteraz nie je pod takým embargom, ako bol Irak a to platí aj pre Sýriu. Znamená to, že sa na útok USA pripravujú. Veľmi ľahko sa môže stať, že po zahájení vojny bude jednoducho odstavená letecká doprava v celom Perzskom zálive, a to kvôli hrozbe zostrelenia aj dopravných lietadiel niektorou zo zúčastnených strán vo vojne. Kto si myslí, že Američania okamžite získajú kompletnú prevahu vo vzduchu by mal začať rozmýšľať. Práve Američania – dvojičky v New Yorku sú jasným dôkazom – sa nebudú rozpakovať zostreliť aj „priateľské“ civilné dopravné lietadlo len aby dokázali, akí hrozní „teroristi“ sú Iránčania – veď majú v rukách všetky médiá sveta.

No a príchod 21. decembra na cudzej pôde môže znamenať pre bežných cestovateľov skutočný koniec, ak si pripomenieme správy, ktoré sme už spomínali. Napriek tomu, že táto informácia pochádza z Ruska nabádame všetkých na ostražitosť, t.j. na použitie Zdravomyslia. Údajná správa NASA totiž obsahuje pomerne veľa „informačného šumu“. Nebudeme sa zaoberať tým odkiaľ sa tu dostala, jednoducho tu je. Odporúčanie, aby sa ľudia odobrali už 20. decembra do hôr je v poriadku – to nikomu neuškodí. No pozastavme sa nad niekoľkými ďalšími tvrdeniami. Podľa tejto informácie má nastať na niekoľko dní úplná temnota, ktorá bude postupne slabnúť, až niekedy okolo 7. februára nastane opätovne plné svetlo a –čuduj sa svete – ľudia sa stanú „duchovnejší“..? Odkiaľ sa má nabrať táto duchovnosť? Nedajme sa oklamať, bytosti bez Ducha nemajú odkiaľ duchovnosť nabrať, hoci ľudia Veľkej Rasy a potomkovia Rodu Nebeského sa môžu začať intenzívnejšie prebúdzať. No nezabúdajme na moc náboženstiev a z toho vyplývajúcu moc nad ľuďmi, ktorí ho praktikujú, a ktorí sa týmto zmenili na biorobotov. Ďalej, niekoľkodňové zatmenie a následné svitanie privedie biorobotov po rozvidnení najskôr k drancovaniu, čomu by sa mal rozumný človek vyhnúť. Nehovoriac o tom, že parazitické komunity v našej krajine sa určite zorganizujú najskôr a začnú drancovať systematickým spôsobom. „Ježiškári“ budú čakať na zásah svojho Pána – a medzitým ich paraziti požerú. Ale tento osud si vybrali oni sami.

Pre istotu si pozrite aj video Sidorova, ktoré podáva iný pohľad na vstup do Veku Vlka. Čomu veriť? Ostáva to jedine neomylné – Zdravomyslie. Rovnako ešte raz opakujeme, že zásadnú úlohu tu zohrá konkrétny paralelný vesmír a relativita času a priestoru. Hoci mnohí sú na tieto „rečičky“ navyknutý, je účelné prejsť od teoretizovania k nadobúdaniu skúseností vlastnou praxou.

Nuž, jedno si musíme uvedomiť. Naozaj príde fáza, že elektrická energia úplne prestane ako jav na nejakú dobu existovať. Tento druh energie je navyše pre nás veľmi škodlivý. V starých spisoch sa rozoznávajú tri druhy ohňa: chemický, elektrický a jadrový. Prvý je pre nás prirodzený, pričom druhý je vyložene škodlivý, zatiaľ čo o treťom netreba ani uvažovať. Ešte v bývalom Sovietskom Zväze sa robili pokusy s elektrickými výbojmi, ktoré boli dlho utajované. Jeden z poznatkov je, že stačí, aby v blízkosti cca 10 metrov vznikla elektrická iskra – napríklad v električke či trolejbuse – a všetci ľudia v tomto rozsahu stratia približne na týždeň schopnosť využívať alfa rytmus mozgu. Stratíme teda schopnosť nočného cestovania do Inosvetia, čo je normálna činnosť človeka Veľkej Rasy.

Ak by neprišla v zásadnom momente fáza „odopnutia“ elektriny ako fyzikálneho javu – hoci by to bolo aj len dočasne – boli by sme na tom veľmi zle. Mnoho ľudí na naivne spolieha na ruskú armádu. Áno, všetka česť, ostal v nej Duch prastarej cti a udatnosti, no musíme brať do úvahy všetky okolnosti. V prvom rade všetci ruskí prezidenti – počínajúc Gorbačovom – začali postupne a nebadane „pracovať“ na jej likvidácii ako skutočnej hrozby pre NATO. Tak sa stalo, že hoci ruský zbrojársky priemysel z roka na rok vyhráva vo svete väčšie a väčšie zákazky – vďaka svojej nepopierateľnej kvalite a cene – ruská armáda od deväťdesiatych rokov v podstate nič nové nenakupuje. Momentálne síce počujeme „zvesti“ o rozhodnutí ju konečne začať modernizovať, ale koľko trvá prezbrojenie celej armády? Bude na to dostatok času?

Takto v okamihu, keď pôjde do tuhého bude „odpojená“ elektrina – a celá NATO prevaha vo výzbroji počínajúc GPS a nekončiac raketovou a obrnenou technikou bude minulosťou. Fungovať budú iba chladné a strelné zbrane. A tu nastúpi rozhodujúci faktor – boj muža proti mužovi, v čom NATO nemá šancu zdolať ruského vojaka. Ak si niekto myslí, že to s vojenskou technikou je aj tak inak, tak si uveďme niektoré fakty.

Začnime údajnou americkou vojenskou prevahou v kvalite leteckej techniky a jej efektívnosti. V Kórejskej vojne proti Američanom slúžili ruskí piloti – a štatistika strát je dostatočne hovoriaca sama za seba: na jeden zostrelený MIG pripadajú 3 (slovom tri) zostrelené americké stíhačky. Vo Vietname sa situácia zásadne nezmenila – na jeden zostrelený MIG je opäť pomer 3 zostrelené americké stíhačky – akurát tu už boli piloti Vietnamci.

Ďalšou „zaujímavosťou“ sú automaty AK 47 (Kalašnikov), ktoré používali Vietnamci vo vojne proti Američanom. Málo známy fakt je, že najväčší počet amerických veteránov, ktorí boli zranení vo Vietname bol z dôvodu výbuchu náboja v komore automatickej karabíny M16, ktoré samozrejme poškodilo vojakovi zrak a stal sa invalidom. Dôvod bol veľmi jednoduchý – Americká armáda zistila, že prierazná sila guľky z M16 je taká malá, že zásah vojaka Vietkongu vôbec nezabezpečoval, že guľka prešla napríklad jeho výstrojom a zranila ho. Práve pre malú prieraznú silu sa obrátili na konštruktéra M16, aby odstránil tento nedostatok. Ukázalo sa však, že v dohľadnej dobe sa to riešiť nedá a navyše, armáda musela niečo zúfalo rýchlo vykonať. Takto armáda – bez schválenia konštruktéra zbrane – vydala príkaz na zväčšenie prachovej náplne u existujúceho náboja pre M16. Tieto náboje síce nadobudli vyššiu prieraznú silu, ale zároveň sa začali množiť prípady, že vybuchovali v nábojovej komore, ktorá nebola na ne dimenzovaná. Nuž, jedného dňa si vtedajší americký minister obrany McNamarra predvolal zástupcov všetkých amerických médií a vydal príkaz, že na žiadnej fotke z vojny, ani na žiadnom zábere sa nesmú objaviť americkí vojaci s Kalašnikovom v rukách. Áno, americká armáda prezbrojila celú svoju armádu na AK 47 – ktoré CIA nakúpila po svete cez rozličných podstrčených zákazníkov, lebo inak hrozila katastrofa.

Zlom v americkej leteckej sile začal s objavením sa F15 a 16. Ale čo tomu predchádzalo? Ruská armáda zaviedla do výzbroje nový MIG 25. Okrem iného bola letka tajne dopravená aj do Egypta ešte pred známou šesťdňovou vojnou. Lietadlá boli rozobraté a ako traktory dopravené do Egypta, kde ich ruskí špecialisti zmontovali a začali letku používať. Treba povedať, že Izraelu sa nepodalo zostreliť ani jediný MIG 25, ba práve naopak, kusé informácie o ich schopnostiach – lebo tam boli aj ruskí piloti – vzbudili odôvodnený strach Američanov. Nuž v sedemdesiatych rokoch CIA rozšírila informáciu, že ktorý ruský pilot MIG 25 preletí na americkú stranu, ten dostane 1 milión amerických dolárov a zaručia mu život kde bude chcieť. Jeden zradca sa nakoniec našiel a pristál v Japonsku. Americkí experti lietadlo kompletne rozobrali a odkopírovali a vrátili ho až o niečo viac ako pol roka. No a do roka sa „zázračne“ objavil F15. Akurát ruskí konštruktéri hneď na jeho draku spoznali svoj „rukopis“. Samozrejme, MIG 25 bol stiahnutý z výzbroje a nahradený novým modelom.

Niečo podobné sa stalo po rozpade Východného bloku. Do rúk NATO sa dostali stíhačky MIG 29, ktoré boli vo výzbroji armády NDR. Nuž, aj preto je dnes MIG 35, ktorý zase – ak sa hromadne dostane do výzbroje ruskej armády – robí starosti generálom NATO. Zatiaľ ho majú vo svojej výzbroji – čo je, bohužiaľ, typické – iné krajiny, napríklad aj India. Hoci ruská armáda – logicky – od MIG 29 musela upustiť, v spojenej nemeckej armáde sa mu veľmi darí. Nemci vytvorili dve letky, jednu z lietadiel vyrobených v NATO krajinách a druhú z MIG 29. Vlastnosti MIG 29 sú také hodnotné, že nemecká armáda –čo bolo aj v nemeckej tlači – už niekoľko krát dokupovala nové MIG 29 od ruského výrobcu. Samozrejme, bez avioniky. Práve táto letka nemeckých pilotov urobila veľké starosti americkým pilotom. NATO totiž každý rok robí veľké letecké manévre nad Kanadou. Nemci tam po zjednotení začali posielať dve letky – ako sme povedali, jedna je zostavená z Migov 29. Po dvoch rokoch americká armáda vydala ZÁKAZ pre amerických pilotov vstupovať do vzdušných cvičných súbojov s – hoci nemeckými – MIG 29. Dôvod bol veľmi prostý – aby sa predišlo demoralizácii amerických pilotov.

Avšak to, čo hlavne chceme povedať touto „exkurziou“ je vari najlepšie viditeľné na jednom z vojnových zločinov USA – na bombardovaní Srbska. Skutočný dôvod je veľmi pravdepodobne ten istý, ako práve chystaný útok na Irán. Kosovskí Albánci tradične „obsluhujú“ jednu z najväčších drogových ciest do Európy. Keďže bola Srbmi skoro zastavená, museli USA niečo urobiť – videli sme na vlastné oči čo to bolo. Kto sleduje ruské médiá, tomu určite neuniklo, že podľa oficiálnych ruských štatistík od ovládnutia Afganistanu Američanmi a Britmi stúpol export drog do Ruskej federácie viac ako 40 násobne – náhoda? V dokumentárnych filmoch na ruských kanáloch môžete vidieť aj spôsob, ako sa v dopravných prostriedkoch americkej armády prevážajú drogy – a tie predsa nepodliehajú kontrole. Takto sa dostanú až do Kazachstanu, no a Kazachstan – hoci má aktívnu snahu zasiahnuť, má s Ruskou federáciou najdlhšiu spoločnú hranicu na sveta – cca 7 800 km. Toto sa jednoducho nedá ustrážiť.

Dnes je pravdepodobne najefektívnejšou ozbrojenou zložkou, ktorá tvrdo a nekompromisne zasahuje proti drogovému transportu cez jeho územie iránska armáda – to vám dosvedčia aj naši robotníci, ktorí boli v Iráne na montážach. Iránska armáda používa modernú techniku vrátane prístrojov nočného videnia a s drogovými dopravcami sa nijako nehrá v rukavičkách. Pred nejakým časom náboženskí fanatici Talibanu v Afganistane dosiahli skoro to isté, čo Srbi svojho času v Kosove – a vidíme, ako dopadli. Je iba logické, že Irán je ďalší na rade. Zámienka sa vždy nejaká nájde.

Aby sme čerpali aj priamo z amerických zdrojov, otvorme si známy časopis NEWSWEEK z 15. mája 2000, ktorý prináša prekvapujúco otvorenú reportáž o skutočných „vojenských“ úspechoch bombardovania Srbska a srbskej armády v Kosove. Američania celý svet kŕmili informáciami o skoro úplne zničenej srbskej armáde v Kosove. Akože „chirurgicky presnými“ operáciami amerického, či presnejšie NATO letectva. Podľa NEWSWEEK-u, NATO tvrdilo, že zničilo v Kosove asi 120 tankov, okolo 220 obrnených vozidiel a do 450 diel a mínometov. Pri inšpekcii po opustení Kosova Srbmi Američania zistili zarážajúce informácie. Zničili 14 a nie 120 tankov, 18 obrnených vozidiel a nie 220, 20 kusov diel a nie 450. Teda – ako tvrdí NESWEEk – zo 744 „potvrdených“ zásahov pilotov NATO počas vojny našli vyšetrovatelia vzdušných síl NATO v Kosove dôkazy iba o sotva 58 kusoch. Generál Wesley Clark tomu nechcel ani uveriť. Neskôr velil aj americkej invázii do Iraku.

Celkovo sa ukázalo, že letecké údery v kosovskej vojne boli vysoko efektívne proti civilnému obyvateľstvu, ale temer bez účinku na armádne ciele. Akú to supertechnológiu vlastne používali piloti NATO? V prvom rade je potrebné vedieť, že Srbsko má len konvenčné protilietadlové zbrane, ktoré sú efektívne do výšky cca 3 000 metrov. Preto lietadlá NATO museli útočiť z výšky nad touto hladinou. Podľa časopisu – v článku sú aj fotografie – Srbi sú majstrami v kamufláži. Napríklad jeden most ochránili pred vysoko letiacimi bombardérmi tak, že vytvorili „umelý“ most cca 300 metrov vedľa, a to z polyetylénových fólií natiahnutých nad riekou. NATO „zničilo“ tento fiktívny most dokonca niekoľko krát. Ďalej vytvorili množstvo drevených makiet tankov a ťažkej techniky, „vyjazdené“ koľaje zase jednoduchým vytvorili natiahnutím čiernych plastových fólií. A tieto tanky ničilo letectvo NATO. No a ruské médiá priniesli zaujímavé doplňujúce informácie. Dva roky pred „spontánnym“ problémom s kosovskými Albáncami – teda dávno predtým, než nejaký problém vôbec vznikol – Srbsko hojne navštevovali inšpektori OBSE. Medzi nimi bolo veľa agentov CIA, ktorí poukladali do vopred určených lokalít rádiové zameriavače. Tieto boli aktivované až vtedy, keď NATO potrebovalo „chirurgicky presne“ a z výšky nad 3 000 metrov zasahovať srbské ciele. Teda ako zvyčajne – lož, podraz a klamstvo. Keď na to Srbi prišli, tak niektoré nájdené rádiové zameriavače „trochu premiestnili“ a NATO odrazu zasiahlo ciele v Bulharsku, Veľvyslanectvo Číny či konvoje tých, ktorých prišli „chrániť“ – priamo kosovských Albáncov. To je teda ich „supertechnológia“.

Je známe, že Američania sa snažia vyhnúť otvorenému boju muža proti mužovi kde sa to len dá. Skutoční americkí vojaci to totiž nie sú tí, ktorí vystupujú v akčných filmoch. Z vojenského hľadiska to bolo definitívne overené aj v ďalšom „produkte“ z americkej „dielne“ – vo vojne v Osetsku. Prví ruskí vojaci, ktorí došli do Cchinvalu nebol toľko obávaný Specnaz, ale radový prieskumníci pechoty. Malý oddiel ruských prieskumníkov – nie viac ako 40 ľudí – sa zhodou okolnosti ocitol zoči voči vojakom špeciálnych jednotiek gruzínskej a americkej armády. Kontaktu sa nedalo vyhnúť a hoci bol neočakávaný, ruskí vojaci sa okamžite pustili do boja – podľa dokumentov ruskej televízie a svedectve vojakov došlo aj k boju muža proti mužovi. Takto sa stalo, že rozhodný postup ruských prieskumníkov tak vystrašil Gruzíncov a Američanov, že títo – inak elitní a dobre vyzbrojení vojaci – sa dali na bezhlavý útok. Panika zachvátila celú 4 500 člennú gruzínsku armádu a nielen že sa dali na bezhlavý útek, ale po ceste aj pozahadzovali zbrane. Ako vidno z ruských dokumentov, vo vojne bola ukoristená výzbroj pre 6 000 vojakov – od automatických ručných zbraní až po tanky a protilietadlové systémy. Na ceste ostali ležať mŕtvi aj takí Gruzínci, ktorí boli čierni a mali americké doklady…

Jeden z najzaujímavejších nálezov ukázaných v dokumente ruskej televízie z tejto vojny je obrovské množstvo plastových ampuliek s injekciou, ktorá sa volá sa „Combat stress“ a Američania si ho – je to určitý druh drogy – vpichujú, keď hrozí boj muža proti mužovi. Majú taký strach, že bez toho by asi hneď zutekali. Na tejto vojne však tiež bolo vidno, že pri zabíjaní civilného obyvateľstva ho nepotrebovali.

Američania používali vo Vietname kobercové bombardovanie civilných objektov a to aj za použitia napalmu – a hoci zabili 3 milióny Vietnamcov, vojnu prehrali. Podobne, keď Sovietska armáda vstúpila do dennodenne kobercovo bombardovaného Berlína, tak na ich veľké prekvapenie po meste premávali električky. Letectvo je síce mocná zbraň, ale na víťazstvo nestačí. V každej vojne musí nakoniec dôjsť k rozhodujúcemu boju na zemi muža proti mužovi. A v tomto sme my, Slovania – samozrejme, že nie tí virtuálni – pre nich stále problém. Aj vo vojne, ktorá je pred nami budeme „zásobovaní“ rôznymi dezinformáciami – neverte im. Nie ten je majster kto začne, ale ten, kto skončí. Prichádza nový vek, Vek Vlka. A Vlk je sanitárom Prírody. Slabé a choré zahubí, ale silné podporí. A čo je slabé a choré? Predsa všetko to, čo je bez Svedomia. Majme na pamäti – naša budúcnosť je v Rodovom zriadení a dodržiavaní Zápovedí Bohov a Predkov. Samozrejme, za použitia Zdravomyslia.

No a ako prílohu si ešte pozrite niekoľko zaujímavostí:
Balistická raketa SS 18 – čoho sa boja Američania

Okultný mechanizmus v Louvre
Čo pred nami ukrývajú na náhornej plošine Nazca
Užitočné rady
Protivzdušná obrana – S 500
F 22 a SU 37

SU 27 – najlepšia stíhačka na svete

NAŠI PARTNERI: