BUKVICA SVETLA

29. novembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Vo videu sa zaoberáme tématikou nášho tradičného písomného systému. Písomný systém – a to platí pre všetky staré písomné systémy – slúži na pomenovanie všetkého, čo je okolo nás. Existuje iba to, čo má meno, čo nemá meno neexistuje.

Každé vyslovené slovo nesie svoj energetickú vibráciu. Ak je slovo prvobytné, tak existuje jeho prvobytný Obraz v Jemnohmotnom Svete. Takéto slová majú veľkú realizačnú silu.

V princípe platí, že všetky Sily a Energie Vesmíru zostupujú na nás cez matricu jazyka. Aký jazyk používame, takú energetickú odozvu dostaneme.

Teda kombinácia písmen do slov, viet, kapitol… kníh a čohokoľvek ďalšieho nie je iba kombinácia „písmenok“, ako by sa laikovi mohlo zdať. Kombinovanie písmen je kombinovanie Síl a Energií Vesmíru… ak pracujeme s prvobytným systémom.

Ak nám v minulosti „zablokovali“ niektoré naše písmená (symboly) tak zablokovali celý kanál spojenia s Vesmírom, na ktorý je každý symbol napojený. Je teda najvyšší čas – veď je Ráno Svaroga – vrátiť veci na pravú mieru a začať využívať plné spektrum Našich vesmírnych Energií.

Ak nám jazyk systematicky a dlhodobo skresľujú jezuitské jazykovedné ústavy, tak nemožno hovoriť o ich nevedomosti. Práve naopak, títo nám jazyk postupne kazia tak, aby minimalizovali možnosť jeho účinného používania v náš prospech.

Napomáhajú im všetci tí, ktorí sa priam agresívne držia „pravidiel slovenského pravopisu“ – hoci aj nevedomky – lebo si za to niečo sľubujú. Do tejto kategórie patria najmä sloveni.

Jeden z dôležitých komponentov našej doby je včasné uvedomenie si všetkých negatívnych súvislostí spojených s kodifikovanými jazykom. Ak by skreslenie jazyka nebola zbraň používaná proti nám – tak prečo by sa namáhali a míňali na to peniaze? Už len to samo osebe svedčí o dôležitosti prvobytného jazyka, a teda v prípade našich nepriateľov blokovania jeho prvobytného potenciálu pre nás.

Väčšina Vesmíru je Tmavá Hmota – ktorej moderná veda dala názov „vákuum“. Tmavá Hmota je mimo materiálny aj J/H svet, preto nie je dosiahnuteľná pomocou elektromagnetických polí, t.j. pomocou materiálnych prostriedkov, na aké sme zvyknutí. Toto je – očividne – ťažko pochopiteľné aj mnohým intelektuálnym veličinám zvyknutím na citácie „múdrych“ autorov.

Tmavá – príčinná Hmota – mimo času a priestoru je kontaktovateľná iba torznými poľami, na ktorých pracuje aj naša myseľ. Teda čistením (spriechodňovaním) kanálu výstupu do J/H sveta od negatívu a meditáciami.

Písmená sú samé osebe symbolmi (tradične Obrazmi) s vlastnými štruktúrami (Hranami). Každý objekt – a najmä správny symbol – je rezonátorom torzných polí. Preto je v písomnom systéme dôležité všetko: grafémy aj fonémy.

Ale rozhodnutie je na každom samostatne… aj so zodpovednosťou za dôsledky.

VIDEO

29.11.2023

NAŠI PARTNERI: