DAARIA SA VRACIA

13. marca 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dňa 1. marca 2018 preniesol prezident Putin doslovne šokujúcu reč pred Federálnym zhromaždením Ruskej Federácie. Väčšina demokratických médií však odignorovala nosnú tému jeho posolstva a zamerala sa iba na vojenské aspekty. Pokračujú v štvaní proti všetkému ruskému. Je preto namieste si pripomenúť oba rozmery jeho posolstva. A nakoniec aj tá vojenská je zaujímavá. Nie preto, lebo máme záľubu v technológiách, ktoré môžu zničiť svet, ale preto, aby sme pochopili, o čo vlastne ide. Situácia totiž naozaj – ale to už neopakujeme prvý raz – nie je ružová. Kto vie na čo sa vo svete pozerať a rozumieť tomu, čo vidí, ten nadobudol Múdrosť a dokáže prežiť. Stádo – ako ostatne vždy – dôjde len po jatky. Dovtedy je však dobre kŕmené a pripúšťané – presne ako naša „živočíšna výroba“. Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok.

Pred tým, ako prejdeme k detailom Putinovho prejavu ešte jeden postreh. Dobre sa prizrite úvodnému obrázku nášho článku. Ako všetky grafické animácie z prezentácii počas prejavu ruského prezidenta, ani tento nezobrazuje žiadnu konkrétnu krajinu na „zemeguli“. Ale ak sa bližšie prizriete, nemali by ste mať problém uvidieť v tomto zobrazení naozaj vážny Obraz.

Konkrétnejší už Putin určite nemohol byť. Ak sa zamyslíte nad týmto Obrazom, vyplynie vám z neho mnoho hrán… ale každá má svoj význam. Už nejde o hru pre naivných…

Ako sme už spomenuli, neočakávanou časťou inak tradičnej udalosti bola vizuálna prezentácia na tému nových druhov zbraní, o ktorých ešte nikto nepočul. Teda presnejšie o ich skutočnom zavedení do armády a sériovej výrobe.

Ani jeden z týchto zbraňových systémov však neporušuje žiadnu existujúcu medzinárodnú dohodu z oblasti zbrojenia.

Tieto vojenské systémy sú navyše rádovo lacnejšie ako americké, či vôbec západné bez ohľadu na to, koľko a čoho Západ má. Napriek nízkej cene si však zachovávajú smrtonosnú, vysokú efektivitu. Američania sa pevne uchytili do vlastnej siete. Začali vyvíjať zbraňové systémy, ktoré sú veľmi drahé a ktoré si nemôže dovoliť hocijaká krajina. Po rozbití ZSSR sa im to v podstate dlho darilo. Z ich logiky vyplývalo, že poraziť ich môže iba ten, kto vyrobí také zbrane ako majú oni a bude ich navyše mať ešte viac. Keďže však nikto iný nemal takú ekonomiku znamenalo to, že proste už ich nikto nemôže ohroziť – a podľa toho sa už roky správajú.

Tu však môžeme parafrázovať citát Einsteina. Hovorí, že najväčším nepriateľom pre (profesionálnych) vedcov sú „diletanti“. Oni totiž nevedia, že niečo sa nedá urobiť a jednoducho to urobia. Preto dnes majú odborné vzdelanie žurnalisti – aby sa naučili, čo majú písať. Preto dnes špičkové vojenské vzdelanie je anglosaské – aby všetci vedeli, kto je najlepší a jedine možný. Ale stalo sa to, čo nikto nečakal… Prišiel niekto, kto nevie, že Anglosasi sú neprekonateľní…

Nové ruské zbraňové komplexy sú konštruované na nových fyzikálnych princípoch, ktoré doteraz nikto prakticky nepoužil. Nanajvýš tak sníval o ich použití. Dokazuje to aj to, že veda je v Rusku na špičkovej svetovej úrovni, lebo druhoradí vedci jednoducho nemôžu predbehnúť celý svet.

Prejdime teda k informáciám z prejavu Putina. Najskôr niekoľko všeobecných čísel:

Zabezpečenie ozbrojených síl Ruskej federácie vzrástlo 3,7 krát. Pribudlo viac ako 300 nových druhov bojovej techniky. Armáda dostala 80 nových, ťažkých balistických rakiet. Atómové ponorky dostali 108 balistických rakiet, pribudli 3 podvodné krížniky triedy BOREJ. 12 raketových plukov bolo prezbrojených na komplexy JARS.

Okolo hraníc Ruska je vybudované obranné pole včasnej výstrahy pred raketovými útokmi. Po rozpade ZSSR vznikli v ňom obrovské diery. Dnes je už všetko obnovené.

Ruské ozbrojené sily boli vybavené vysoko presnými zbraňami s veľkým dosahom.

Bola dosiahnutá nová kvalita vo vývoji bezpilotných lietadiel. Je vytvorené Národné centrum obrany RF, existuje Operatívne velenie ďalekej morskej zóny. Počet vojakov s profesionálnymi kontraktami narástol 2,4 krát. Kompletnosť ozbrojených síl už je na úrovni 95-100%.

Rusko dosiahlo kvalitatívne novú úroveň strategických zbraní. Ale prečo to všetko? Ako to vlastne začalo?

Všetky nové zbraňové systémy boli vyvíjané ako reakcia na skutočnosť, že USA jednostranne odstúpili od Dohody o Protiraketovej Obrane (PRO) a prakticky začali rozširovať svoj systém PRO nie iba na území USA, ale dokonca aj ďaleko za svojou štátnou hranicou.

V roku 2000 USA oznámili Rusku, že majú v úmysle jednostranne odstúpiť od strategickej dohody o raketovej obrane. Ruská federácia bola kategoricky proti, veď táto rusko-americká dohoda o PRO z roku 1972 bola podľa názoru Ruska základným kameňom medzinárodnej bezpečnosti. Ide totiž o to, že podľa nej smela každá strana mať na svojom území iba jednu oblasť chránenú pred raketovým útokom.

V Rusku bol takýto systém umiestnený okolo Moskvy, v USA v okolí raketovej základne pozemnej inštalácie v Grand Forks. Spolu s dohodu o obmedzení strategických útočných zbraní obe tieto dohody nielenže vytvárali určitú konkrétnu atmosféru dôvery, ale aj garantovali, že ani jedna zo strán nepoužije jadrové zbrane. Ľudstvo žilo v bezpečnejšom svete. Dohodnutá obmedzenosť systémov PRO činila z agresora cieľ pre odvetu – jadrový protiútok.

RF dlho presviedčala USA, aby dohodu o PRO nevypovedali, pretože to naruší strategickú rovnováhu síl. Zbytočne.

V roku 2001 USA definitívne, jednostranne odstúpili od tejto strategickej dohody. RF ešte dlhú dobu navrhovala začať nové rokovania s cieľom obnovy takejto zmluvy. Všetky návrhy však boli zo strany USA zamietnuté.

Až následkom zlyhania všetkých pokusov napokon Rusko oznámilo USA, že je nútené pristúpiť k vývoju a zdokonaľovaniu svojich útočných zbraňových systémov s cieľom zabezpečiť zachovanie svojej národnej bezpečnosti. USA ako odpoveď oznámili, že oni nebudujú systém globálnej PRO proti RF, a teda Rusko môže robiť čo uzná za vhodné. USA bude vychádzať z toho, že ruské systémy nie sú zamerané proti ním.

ZSSR vplyvom svojho rozpadu stratil 23,8% územia, 48,5% obyvateľstva, 41% HDP, 39,4% priemyselného potenciálu, 44,6% vojenského potenciálu – ozbrojené sily ZSSR boli podelené medzi bývalé zväzové republiky.

Technika v ruskej armáde starela, samotné ozbrojené sily sa nachádzali v žalostnom stave, na Kaukaze sa začala občianska vojna a na ruských zariadeniach na obohacovanie uránu sedeli americkí inšpektori. Zadlženosť voči MMF rástla, všetky podniky sa topili v úveroch, sociálna sféra sa nedala udržať.

USA a Západ celkovo nadobudli dojem, že znovuzrodenie ekonomiky, prebudenie priemyslu a obnova ozbrojených síl RF nie je v dohľadnom časovom horizonte ani náhodou možná. A ak je to tak, tak teda netreba brať vôbec žiadne ohľady na názor Ruska, treba len pokračovať v započatom kurze ďalej a dosiahnuť jednostrannú vojenskú dominanciu. A zároveň neúprosne a nekompromisne diktovať svoje požiadavky vo všetkých ostatných oblastiach.

Takýto prístup sa dá pochopiť, veď Rusko si bolo v značnej miere na vine samo – svojou naivitou. Ale treba dodať, že naivita postupne vymizla a nastúpilo odhodlanie veci zmeniť. U nás – bohužiaľ – prozápadná naivita stále prekvitá. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Čo iného si zaslúži naše domáce stádo baranov?

RF sa dlhých 15 rokov snažila vrátiť USA za spoločný rokovací stôl a začať nové rokovania s cieľom dosiahnuť novú dohodu o strategickej rovnováhe. Niečo málo sa aj podarilo dosiahnuť. V roku 2010 bola podpísaná medzi RF a USA dohoda o mierach ďalšieho šírenia strategických útočných zbraní. Ale vzhľadom na neúprosné a trvalé rozširovanie amerického globálneho systému PRO postupne všetky dohody strácajú význam. Na jednej strane sa síce počet útočných rakiet znižuje, ale USA jednostranne navyšuje počet protirakiet systému PRO, zlepšuje ich kvalitatívne charakteristiky, či stavia pre nich nové a nové lokality. Ak by RF nič neurobila a iba verila americkým rozprávkam, tak nakoniec by celý ruský jadrový potenciál bol znehodnotený.

Bez ohľadu na ruské protesty sa americká vojnová mašinéria nezastavila, systémy PRO sú dnes na Aljaške aj v Kalifornii, objavili sa aj dve nové lokality: Rumunsko a Poľsko. Dolet používaných rakiet postupne rastie, sú aj plány inštalovať takéto systémy v Japonsku aj Južnej Kórei. Do globálneho systému americkej PRO však patrí aj námorná zložka: 5 krížnikov a 30 torpédoborcov, ktoré trvalo operujú v oblastiach bezprostredne pri hraniciach ruských teritoriálnych vôd. Teda americká vojenská mašinéria beží naplno aj v tomto okamihu. Hodinky tikajú…

Tak čo teda nakoniec učinilo Rusko okrem protestov a pokusov o rokovania? Za všetky tie roky po tom, ako USA odstúpili od dohôd tvrdo pracovalo na perspektívnych zbraňových systémoch. Výsledkom je obrovský technický a technologický, doslovne kvantový skok v oblasti nových druhov strategických zbraní.

Americký systém PRO je stavaný hlavne proti klasickým raketám, ktoré letia po balistickej dráhe. Tieto rakety predstavujú základ ruských systémov jadrového odstrašovania, ako ostatne aj jadrových síl všetkých ostatných krajín jadrového klubu.

Systémy PRO štandardne fungujú tak, že hneď po zafixovaní parametrov balistickej dráhy vystrelenej rakety vystrelia svoju protiraketu, ktorá letí do vopred vypočítaného bodu stretnutia – ak raketa letí PO BALISTICKEJ DRÁHE. Úspešnosť týchto – dnes možno povedať klasických a zastaraných – systémov PRO závisí na presnom dodržiavaní balistickej dráhy sledovanej rakety a rýchlosti protirakety, ktorá samozrejme musí byť schopná letieť rýchlejšie ako cieľ, ktorý chce zasiahnuť a zničiť. Z toho logicky vyplýva, že ak sledovaná raketa neletí po balistickej dráhe, ale voľne – horizontálne aj vertikálne – manévruje a dokáže trvalo letieť rýchlosťou mnohonásobne vyššou ako protiraketa – tak celý systém PRO za miliardy dolárov sa stáva hromadou železného šrotu.

Preto v Rusku dlho vyvíjali – čo do nákladov veľmi skromné – systémy prekonávania PRO, ktorými sú už dnes vybavené všetky ruské strategické balistické strely. Okrem toho RF začala vyvíjať novú generáciu jadrových zbraní. V súčasnosti ruské Ministerstvo obrany a vývojový koncern začali aktívnu fázu testovania nových technologických komplexov ťažkej balistickej rakety SARMAT. Tento nahradí raketové komplexy VOJVODA, ktoré boli vyvinuté a vyrábané ešte v časoch ZSSR. Mohutnú bojovú moc rakety VOJVODA všetci obdivovali, v NATO jej dokonca priradili svoj názov: SATAN.

Ale možnosti SARMATU sú oveľa väčšie. Váži 200 ton a má veľmi krátku aktívnu fázu letovej dráhy, čo značne sťažuje pravdepodobnosť jeho zásahu prostriedkami PRO. Dolet a množstvo bojových blokov je väčšie ako u VOJVODU. SARMAT bude navyše vybavený širokým spektrom jadrových hlavíc rozličnej sily – vrátane hyperzvukových – a najmodernejším systémom prekonávania PRO. Vysoké charakteristiky štandardov obrany odpaľovacích zariadení týchto bojových komplexov a ohromné energetické možnosti hnacieho agregátu nekompromisne zabezpečujú použitie a vysokú efektivitu v akýchkoľvek bojových podmienkach:

Bojový blok SARMATU vstupuje do atmosféry rýchlosťou 15 machov a navyše neustále manévruje. Od oddelenia sa nad atmosférou do zásahu cieľa prejde 4-5 minút. Pre PRO a PVO bude bojový blok SARMATU viditeľný menej ako 1 minútu. Za tento čas ho nedostihne žiadna protiraketa.

Faktom je, že SARMAT ani nemusí byť vybavený jadrovou hlavicou. Bojová hlavica aj úplne bez nálože má takú kinetickú energiu, že zničí aj zosilnené bunkre veliteľského stanovišťa, vojenský závod alebo čokoľvek iné.

Vyvíjajú sa také druhy strategických zbraní, ktoré na dosiahnutie cieľa vôbec nepoužívajú balistickú dráhu. Majú pritom desiatky ráz zvýšený dolet, teda skôr možno hovoriť o nekonečnom dolete. Nízkoletiaca, málo detekovateľná raketa s plochou dráhou letu, ktorá môže niesť aj jadrovú hlavicu s prakticky neobmedzeným doletom, nepredvídateľnou dráhou letu s možnosťou obchádzania všetkých hraníc dosahu systémov PRO je nedosiahnuteľná pre všetky dnes existujúce systémy PRO a PVO.

Koncom roku 2017 bol na centrálnom polygóne RF vykonaný úspešný štart najnovšej ruskej rakety s plochou dráhou letu a jadrovou energetickou pohonnou jednotkou. Počas testu energetická jednotka dosiahla plný výkon a zabezpečila potrebnú úroveň ťahu.

Vykonaný štart a zložitý komplex testov umožňuje pristúpiť k výrobe principiálne nového druhu zbrane – strategickej rakete s plochou dráhou letu vybavenou jadrovým energetickým pohonom. Takáto raketa bez problémov obchádza všetky hranice obranných systémov – má dostatok energie. Dostatok energie znamená neohraničený dolet, t.j. môže letieť ľubovoľným smerom a prekonávať ľubovoľnú vzdialenosť. Takto sa môže priblížiť k USA aj z juhu. V Tichom oceáne USA nemajú dosť ostrovov na inštaláciu potrebných – a nie lacných – systémov PRO. Nikdy s niečím takým nerátali…

Nikto na svete nič podobné nemá. Jedného dňa sa to objaví aj u iných, ale RF bude už na hony ďaleko vpredu.

Vo svete sa dnes navrhujú a používajú rôzne bezpilotné zbraňové systémy – drony. Ale RF už má bezpilotné podvodné agregáty, ktoré môžu plávať vo veľkej – dôraz je na „vo veľmi veľkej“ – hĺbke na medzikontinentálnu vzdialenosť rýchlosťou, ktorá násobne prevyšuje rýchlosť všetkých dnešných ponoriek, torpéd, všetkých druhov hladinových plavidiel, vrátane tých vôbec najrýchlejších. Majú nízky šum, vysokú manévrovaciu schopnosť, teda sú prakticky protivníkom nedosiahnuteľné. Dnes neexistujú prostriedky, ktoré by ich dokázali zničiť. A ešte môžu niesť aj jadrové hlavice. To im umožňuje zasahovať široké spektrum cieľov – od zoskupenia lietadlových lodí, bojových zoskupení akýchkoľvek iných útočných vojenských plavidiel, objekty infraštruktúry.

V decembri 2017 bol kompletne zavŕšený inovačný cyklus výroby a testovania jadrového reaktora pre takýto bezpilotný podvodný systém. Jadrový reaktor má unikátne malé rozmery, ale omnoho vyššiu energetickú kapacitu. Čo do rozmerov je 100 násobne menší ako reaktory dnešných jadrových ponoriek, ale má väčší výkon. Čas prechodu do bojového režimu – t.j. na plný výkon – má značne kratší.

Úspešné výsledky testov umožnili vyrobiť principiálne nový druh zbrane s jadrovými hlavicami a veľkým výkonom.

Dnes veľa krajín aktívne vyvíja hyperzvukové zbrane. Nadzvukové rýchlosti sa merajú v machoch. Od 1-5 machov je nadzvuková oblasť, rýchlosť nad 5 machov sa označuje ako hyperzvuk.

Efektivita takejto zbrane môže byť ohromná, jej rýchlosť ju činí nezasiahnuteľnou dnes existujúcimi systémami PRO a PVO.

RF však už takúto zbraň má. Je to vysoko presný, hyperzvukový letový komplex. Testy sú úspešne dokončené. Od 1. decembra je už v skúšobno-bojovej prevádzke na letiskách Južného vojenského okruhu. Prečo práve tam? Už sme o tom písali.

Unikátne letové vlastnosti umožňujú rakete dosiahnuť bod určenia do niekoľkých minút od odpálenia z lietadla. Používa sa Mig-31, ale hlavným nosičom takýchto zbraní v budúcnosti bude nový SU-51. Dosahuje 10 krát vyššiu rýchlosť ako je rýchlosť zvuku (10 machov) a ešte aj počas celej dráhy letu manévruje. Zaručene prekoná všetky existujúce a ešte aj dnes iba vyvíjané perspektívne systémy PRO. Doletí do vzdialenosti minimálne 2 000 km a môže niesť konvenčné aj jadrové bojové hlavice. Dostala názov KINDŽAL:

Skutočným technologickým prelomom je vyrobenie komplexu s principiálne novým bojovým využitím – lietajúci raketový blok s plochou dráhou letu. Aj u neho boli všetky skúšky úspešne zavŕšené.

Testy tohto komplexu prebehli úspešne už v roku 2004. Raketový blok dokáže zasahovať objekty na iných kontinentoch s veľkou presnosťou a rýchlosťou. Počas celého letu manévruje, teda tiež neletí presne vopred stanoveným kurzom.

Od doteraz existujúcich zbraňových systémov sa líši tým, že dokáže lietať v hustých vrstvách atmosféry do medzikontinentálnych vzdialeností hyperzvukovou rýchlosťou – a to RÝCHLEJŠIE AKO 20 MACHOV.

Pri približovaní sa k cieľu manévruje v horizontálnej aj vertikálnej rovine. Vertikálny rozsah manévrovania môže dosahovať – ak je potrebné – aj tisícky kilometrov. Je ABSOLÚTNE NEZASIAHNUTEĽNÝ akýmkoľvek dnes existujúcim systémom PRO a PVO. Na jeho výrobu boli použité kompozitné materiály. Počas celej dráhy je riadený, a to aj v podmienkach tvorby plazmy.

K cieľu letí ako ohnivý meteorit, ako letiaca ohnivá guľa. Teplota na jeho povrchu dosahuje 1 600-2 000°C. Pritom všetkom je však spoľahlivo ovládateľný a riadený.

Pochopiteľne, že na prezentovaných obrázkoch nie je uvedený skutočný tvar tohto bojového systému. On ani nemôže byť ukázaný – záleží totiž na každučkom detaile.

Dôležité je vedieť, že sériová výroba tohto komplexu sa už začala.

Značný úspech bol dosiahnutý aj pri vývoji laserových zbraní. Ruská armáda už od roku 2017 dostáva bojové laserové komplexy:

Budú aj takí, ktorí po prečítaní tohto článku začnú kypieť od zlosti nad „ruskou drzosťou“, alebo svoje emócie naformátujú podobným spôsobom. Nechajme ich tak.

Na druhej strane my všetci, ktorí sme slúžil ešte v Československej ľudovej armáde – spojencovi ruskej armády – dobre vieme, ako Rusi „distribuujú“ správy z vojenskej oblasti. Ak niečo verejne vyhlásia – hoci použijú „vyvíjame“, „pripravujeme“, „zavádzame do výzbroje“ a pod. znamená to iba jedno – tieto veci už dávno majú osvojené a vyvíjajú už niečo úplne iné.

Veríme však, že nášmu zdravomysliacemu človeku dodajú takéto informácie iskierku nádeje na lepší zajtrajšok. Biblický projekt sa rozpadá, anglosaská hegemónia ruka v ruke s ním. Kto neberie do úvahy možné vojenské varianty vývoja – ktorý už je sotva za horami – je dosť naivný. Je to však jeho právo. My vieme, že védická Múdrosť „CHCEŠ MIER – CHYSTAJ SA NA VOJNU“ má veľa čo do podstaty povedať. Také niečo v žiadnom prípade neznamená, že človek má rád vojnu. Je to iba realistický pohľad na svet okolo nás. Pacifisti sú GMO, a takéto GMO aj tak vychovávajú svoje deti. Veď ich takto už vopred chystajú ako peknú, vypasenú korisť.

Človek ako védická kategória je VELITEĽ. Je to ten, ktorý nemôže byť šťastný iba tým, že nadobudol majetok a postaral sa o rodinu. VELITEĽ vie, že musí vynaložiť všetko možné úsilie, aby v prípade nutnosti vedel svoju rodinu – to najdrahšie čo má – aj obrániť so zbraňou v ruke. Najlepšie ak s tak isto zmýšľajúcimi druhmi.

Iba sedenie za klávesnicou či čumenie do smartfónov nie je – bohužiaľ – prípravou na budúce udalosti. Neklamte samých seba, konanie je konanie, snívanie je snívanie. Reálni priatelia v živote nie sú virtuálni priatelia na Facebooku. Človek s veľkým „Č“ je VELITEĽ, schopný a ochotný obhájiť svoje a svojich keď treba aj na bojovom poli. Na to sa však musí dlho pripravovať. Slovenovi alebo Hospodárovi stačia tučné zisky z podnikania či teplé miestečko tam, kde ho nikto nevidí a môže si nerušene surfovať a tvrdo biť do klávesnice. Každý si je strojcom svojho šťastia.

USA – ako je vidno z reakcií – nie sú ochotné sadnúť za rokovací stôl s Ruskom. Preto je pravdepodobné, že horúca fáza riešenia je už veľmi blízko. A Rusko zase dokáže obhájiť svoje práva a záujmy. A ako vidíme z Putinovej prezentácie – Daaria vstáva z popola.

13.03.2018

NAŠI PARTNERI: