DEŇ LADY

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

Podľa nášho, slovanského kalendára pripadá na 40. deň mesiaca Eliet Deň Lady. Sviatok sa začína 20. mája o 18:00 a trvá do ďalšieho dňa, t.j. do 21. mája 18:00.

V deň Lady si vo všetkých Rodoch Svätej Rasy uctievajú Nebeskú Matku a spievajú našej Prečistej Matke  na veľkú slávu.

Lada je ľúbiaca a nežná matka Väčšiny Svetlých Energií Veľkej Rasy, Ochrankyňa všetkých národov Veľkej Rassénie (územia, na ktorom sa usídlila Veľká Rasa t.j. Slovanské a Árijské plemená a národy) a Čertogu Losa na Svarožom kruhu:

Posvätné zviera:              Los
Posvätný strom:              Breza
Posvätný symbol:            Hviezda Lady

Slnečná Runa na Svarožom Kruhu:

Je Prejavením Krásy a Ľúbosti, ochraňuje Rodinné Zväzky Rodov Veľkej Rasy a Rodiny všetkých potomkov Rodu Nebeského.

Na to, aby mladé páry dostávali trvalú starostlivosť a srdečnú pozornosť zo strany Matky Lady, prináša každý takýto pár ako dar Nebeskej Matke samé jasnofarebné a voňavé kvety, med a rôzne lesné plody. Tiež sa pre Ladu pečú placky s plnkou z rôznych bobúľ, medové dolky a ukladajú pred Jej Kummirom alebo Obrazom.

Najvyššia Lada vždy daruje mladým manželom všetko to, o čo žiadajú na začiatok svojho spoločného života.

Lada prináša do života ľudí domácu pohodu, priateľskú láskavosť, ľúbosť, pokračovanie Rodu, mnoho detí, vzájomnú pomoc, rodinnú usporiadanosť, vzájomnú úctu. Preto sa o takýchto Rodinných Zväzoch hovorievalo, že v nich kraľuje iba Lad a Ľúbosť.

Lada je ženskou projekciou Roda. Bez tejto životodarnej energie by Rod nikdy nedokázal rodiť sám seba. A presne toto Rod aj robí na úsvite každého mladého Vesmíru, ktorý spúšťa. Lada je Najvyššia tvorivá Ipostáza Prameňa Vesmíru, je to mohutná energia tvorivého budovania. Jedine ona je schopná nechať vybuchnúť pórovitú štruktúru Nadkozmickej Navi, kde sa nahromadili už zrealizované vôľové a mentálne sily Roda. Ba čo viac, ešte aktivizuje driemajúce informačné pole do tvorivej budovateľskej práce. Aby Rod mohol rodiť samého seba, nevyhnutne potrebuje Ženskú tvorivú energiu Lady. Ale táto Sila budovania a rodenia napĺňa sebou nie iba Roda, Ona je tvorivým potenciálom všetkých najvyšších kozmických Síl Vesmíru. Práve Ju prastarí Árijci nazývali Matkou Sveta, Ktorou ona v skutočnosti aj je. Jej nehynúci obraz vyrezávali naši Prѣdkovia z mamutích klov aj tesali z kameňa, keď sa borili o prežitie v nepredstaviteľných podmienkach globálneho zemského ochladenia, ktoré nastalo pred 13 020 rokmi. Je pozoruhodné, že oni nezobrazovali samotného Roda, ale jeho Ženskú, všetkému život dávajúcu Ipostázu. Je očividné, že v Dobe ľadovej bola životná energia Lady najdeficitnejšou.

Čo do podstaty, nie Rod, ale Lada spravuje Svet, to Ona spustila mechanizmus zrodenia Vesmíru a uvoľnila cestu mužskej Ipostáze Roda. Ona je vo svojich rozličných prejavoch Ženským potenciálom všetkých Najvyšších kozmických Síl.

Odporúčame vám aj toto krátke video.

Hymnus – Pravslávenie Lady:

Ой, Ты, Лада-Матушка!
Матер Сва Пречистая!
Не остави нас без любви и счастия!
Благодать свою ниспошли на нас, яко и мы, чтим и славим Тя, ныне и присно и от Круга до Круга, до скончания Времен, пока светит нам Ярило-Солнце!

Oj Ty, Lada Matička!
Matka Sva Prečistá!
Nenechávaj nás bez ľúbosti a šťastia!
Požehnanie svoje zošli na nás, ako aj my si ctíme a slávime Ťa, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu, do skončenia Časov, dokiaľ svieti Jarila-Slnko!

NECH PREBÝVA VO VŠETKÝCH RODOCH SVÄTEJ RASY LAD A ĽÚBOSŤ!

SLÁVA LADE, MATKE NAŠEJ PREČISTEJ!

OD KRUHU DO KRUHU!

TAK BOLO, TAK JE, TAK BUDE!

NAŠI PARTNERI: