DEŇ PERÚNICE – MANŽELKY PERÚNA

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

21. dňa mesiaca Chejlet – Mesiaca Prijatia Darov Prírody, Leta 7519 od U.M.H.CH., čo tohto roku zodpovedá 21. júlu 2011 kresťanského letopočtu (všimnite si prastarý koreň slova letopočet; prečo nehovoríme rokopočet?) – je Deň Perúnice, Divy-Dodoly, Manželky Perúna.

Diva-Dodola (Perúnica), je nebeská Uchovávateľka obilnej Plodnosti, ktorá riadi dážď, búrky a blesky, manželka a pomocnica Vyššieho Perúna.

K nebeskej Dive-Dodole sa mali právo obracať s prosbami výlučne ženy-Žrice, ktoré Jej slúžili. Preto vždy, keď človekovia nevyhnutne potrebovali dážď, aby zavlažil polia a lúky, tak predstavitelia rôznych Rodov prinášali do Kapištia Divy-Dodoly bohaté Dary, aby Žrice vykonali prastarý Obrad vzývania dažďa.

Počas vykonávania prastarého Obradu obracania sa k Perúnici si Žrice odievali biele šaty, na ktorých boli zvláštne ornamenty a dole mali zlatisté strapce. Vyplnili prastarý rituálny tanec dažďa prosiac Divu-Dodolu zoslať blahodarný dážď na polia a lúky. A nikdy v živote nebolo počuť ani o jedinom prípade, žeby Diva-Dodola nevyhovela svojim verným Žriciam.

Perúnica (Diva-Dodola) je dobre známa aj v mytológii južných Slovanov. Ženská osobnosť sa spomína v magických obradoch vzývania dažďa u Srbov aj Chorvátov ako Diva-Dodola, Dudulejka, Dodolica, Dodilaš, u Bulharov ako Diva-Dodola, Dudula, Dudulinka, Dudole – najmä v západných oblastiach Bulharska. Známa je aj v rumunských a iných tradíciách, napríklad poľské mytologické meno Dzidziľa. Diva-Dodola je ako Perúnica spojená s kultom Perúna, jeho menami, konaním alebo epitetami u príbuzenských mien Litovcov. Napr. Dundulis je prezývka Perunkasa (doslovne „burácanie hromu“, čo zodpovedá u lužických Srbov menu Dunder). Je očividné, že meno Diva-Dodola a podobné mená je výsledkom prastarej reduplikácie (zdvojenia) koreňa „dhu“, ktorý znamená „triasť bradou“ vo vzťahu hromovrhača. Porovnávacia analýza dodolských piesní a rituálov nám dovoľuje predpokladať, že v mýte je Diva-Dodola prvopočiatočne žena hromovrhača a v rituáli ju predstavujú jej Žrice. Stopy takýchto rituálov je možno vidieť u Srbov v Aleksinačskom Pomoraví, kde vystupujú dodolice, t.j. šesť dievčat vo veku od 12 do 16 rokov; štyri spievajú a dve predstavujú Dodola (očividne prastarého hromovrhača) a Dodolicu (očividne jeho ženu). Vyzdobujú ich vencami, lejú na nich vodu (čo možno považovať za dážď), prinášajú im chlieb. Pre dodolské piesne sú charakteristické modlitby odomykania vrát (Bulhari majú „otvor vráta domakina, oj dodole!“), modlitby o daždi alebo vlahe-rose (Srbi majú „Dodolica žiada: Daj mi sýtu rosu!“).

DIVA-DODOLA V LEGENDÁCH A POVESTIACH:

Stretla Perúna prekrásna dcéra hviezdneho neba Dia (Gréci ho nazývali Zeusom) a bohyne Luny Divii – Diva-Dodola. Zapáčila sa ona Perúnovi a požiadal on mladú Devu, aby sa zaň vydala. Ale nočná deva sa zľakla Hromovrhača a utiekla preč. Perún sa však rozhodol a vydal sa po jej stopách. Tak prišiel do domu Dia a požiadal o jej ruku. Otec Divy neodpovedal ženíchovi hneď, ale pozval ho, aby si o tom pohovorili pri obede.

A pokiaľ oni besedovali, prihodilo sa nešťastie: z Čierneho mora vyliezla obluda – trojhlavý drak. Keď uvidel Divu, hneď sa ju snažil uniesť. Spustil lomoz, začal revať a ničiť všetko vôkol seba. Začul to Dij s Perúnom a vyšli z dvorca. Obaja Hromovrhači vrhli na obludu svoje blesky a zahnali draka na samé morské dno. Po tejto bitke Dij súhlasil so žiadosťou Perúna a dal mu svoju dcéru za ženu. Čoskoro oslávili svadbu. Od tých čias začali volať Divu Perynou alebo Perúnicou, t.j. ženou Perúna.

 LETNÝ DEŇ PERÚNA

 


33-dňa mesiaca Chejlet, t.j. mesiaca Prijatia Darov Prírody Leta 7519 UMHCH (od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme) všetci Pravoslávni Slovania a Árijci slávia Sviatok Letný Deň Perúna. V kresťanskom kalendári zodpovedá tento deň 2. augustu 2011.

Je to deň úcty ochrancu Svätej RASY, nášho Múdreho Pračšura – Perúna.

Na vysvetlenie znakov v kalendári pre Mesiac Prijatia Darov Prírody prikladáme ešte vysvetlivky:

O Perúnovi sa podrobnejšie dočítate v časti NAŠI PRѣDKOVIA a tento Sviatok je jeho oslávenie, lebo Perún je zosobnením Rodu Najvyššieho ako Ducha Víťazstva, mužskej moci a sily. Ako znak úcty k Perúnovi, ktorý je zosobňovaný dubom, vysádzali a pestovali naši Predkovia tento strom v tzv. Svätohájoch. Perún je jeden z najstarších Svarožcov, t.j. synov-prejavov Svaroga. Je obrancom Pokonu Pravi i Pokonu Roda Najvyššieho na Nebesiach aj Zemi. Ovláda blesky a hromy, je ochrancom búrok, súbojov, ohňa, sily, vlády, zákona, zbraní, bojových umení, poskytuje blahá a dážď, ochraňuje Víťazov. Vojak, ktorý padne na bojovom poli sa dostane do Perúnovho Pluku, čo je sväté vojsko, ktoré ochraňuje všetkých spravodlivých ľudí.

Perúnova symbolika je po stáročia spájaná so svastikou, preto sa niet čo diviť, že sa proti nej tak vehementne bojovalo v celej kultúrnej oblasti Slovanov a Árijcov. Napriek tomu je na nasledujúcom obrázku na plachte lode motív, ktorý ešte stále nájdete na výšivkách všade, kde sa v nejakej forme zachovali. Tento symbol sa od nepamäti nazýva PERÚNOV KRÍŽ:

Svätosť Perúna desí všetko nečisté a zlé, a preto sa pravoslávni rodnoverci označujú znakom Perúnovho Blesku, čo je ochrana pred nečistými silami a nespravodlivosťou. Perún je veľkým Obrancom a Sudcom.

Pretože ako Slovania a Árijci slávime Prav, tak sa nazývame pravoslávni. Tomu zodpovedá aj forma modlenia sa, ktorú nazývame PRAVSLÁVENIE. Prinášame niekoľko hymnusov pravslávení k Perúnovi. Pre zachovanie autenticity ich ponechávame v dnešnej ruštine. Takto ich poznajú a používajú všetci Staroverci.

Hymnus-Pravslávenie:

Перуне! Внемли призывающим Тя! Славен и Триславен Буди! Благости Светлаго Мира, всей Свята Расе дажьди! Лик свой прекрасный потомкам яви! Нас наставляй на деяния благи, гридьням даруй Больше Славы, отваги. Нас отврати от урока безпутсва, нашим Родам подари многолюдство, ныне и присно и от Круга до Круга! Тако бысть, тако еси, тако Буди!

Перуне! Внемли призывающим Тебя! Славен и Триславен буди! Здоровья, хлеба и Рода, чадам моим (имена…) дажьди, громотворенья яви! Прави над Всеми! Вще из Родно! Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!

Именем Света, именем Рода, именем силы его! Перун насылает благость на призывавших её. Силу и славу, твердость и ярость, даждь нам Перун в бою. Громом явленный, будь вдохновенным, волю яви свою. Именем Бога Седого Сварога воину силу даждь. Сыну и брату, другу и вою, волю свою яви. Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!

Мудрости, Света, Сил всем Родам Свята РАСЫ!

Процветания и Счастья всем Родам!

Слава Перуну Огнекудрому!

Tento sviatok slávia všetky občiny Slovanov Starej Viery v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku. Tradične sa organizuje množstvo chorovodov a zapaľujú sa vatry. Ako sme už hovorili, súčasťou slávenia našich sviatkov je očisťovanie a posilňovanie všetkých troch zložiek našej bytosti, čo z tohto pohľadu je telo, Duša a Duch. Telo sa omýva vo vodách – riekach alebo jazerách, Duša sa prečisťuje preskakovaním cez horiacu vatru a Duch sa posilňuje chôdzou po žeravých uhlíkoch vatry. Prinášame niekoľko fotografií zo slávenia sviatku v jednej občine v Rusku z minulého roku. Ide skôr o príklad, ako organizovať takýto sviatok.

NAŠI PARTNERI: