DEVÄŤ ZÁKLADOV INGLIIZMU

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

Pre našich súčasníkov v týchto časoch je samotný názov Ingliizmus ako názov Prastarej Viery Slovanských a Árijských Rodov dávno zabudnutý pojem, ba dokonca sa zdá, akoby to bol akýsi cudzí, prevzatý výraz.

Staroslovanská Ingliistická cirkev Pravoslávnych Starovercov-Inglingov je dnes Jediná, Najstarobylejšia Občina Veľkej Rasy a potomkov Rodu Nebeského, ktorá spája všetkých bielych ľudí na prastarých základoch Starej Viery Prvopredkov.

Tu musíme zdôrazniť, že všetci politickí, spoločenskí, náboženskí, «národní» a podobní dejatelia, ktorí na každom rohu kričia o hrozbe rasizmu a rasovej diskriminácii, ktorá je údajne základom starej Viery Slovanov jednoducho nemajú ani len základné poznanie o jej základoch. Ingliizmus učí tomu, že každý národ – nezávisle od farby kože – si musí uchovávať svoju vlastnú prastarú, prvopočiatočnú Vieru, svojbytnú kultúru a neopakovateľnú tradíciu.

Všetci ľudia s Bielou farbou kože, ktorí žijú v rozličných krajinách sú Jediným Vesmírnym Rodom, potomkami Rodu Nebeského a Veľkej Rasy, z ktorej pochádza celé biele ľudstvo Midgard-Zeme.

V našom všednom živote sa nazývame Staroverci-Inglingovia, alebo Pravoslávni Slovania, lebo:

My sme Staroverci, lebo vyznávame Starú Vieru Rasy Veľkej, ktorú sme dostali od Nebeského Roda;

My sme Inglingovia (starosloviensky výraz znie Ingľania), pretože udržiavame Ingliu – Posvätný Božský Oheň Prvopredkov našich a zapaľujeme Ho pred Obrazmi a Kummirmi Svetlých Bohov a Svätomúdrych Predkov našich;

My sme Pravoslávni, lebo my PRAV a SLAV slávime. Vieme, že PRAV je Svet Svetlých Bohov našich a SLAV je Svetlý Svet, kde bývajú Veľkí a Premúdri Predkovia naši.

My sme Slovania, lebo z celého nášho čistého srdca slávime všetkých Svetlých Bohov a Svätomúdrych Predkov našich.

Ingliizmus, Prastará Viera našich veľkých a múdrych Prvopredkov, po dlhé tisícročia spočíva na deviatich Veľkých Základoch.

Týchto Deväť Základov Ingliizmu sú vždy prosté a čo do podstaty prirodzené, ale nevyhnutné pre Duchovný, Duševný a Budovateľský vývoj ľudí Rodov Veľkej Rasy.

Ľudia Veľkej Rasy sú priamymi potomkami Prastarých Svetlých Bohov, ktorí obývajú Boží Svet Pravi a všetky Nebeské Čertogy Prečistej Svargy.

Práve preto, aby potomkovia Rodov Veľkej rasy a potomkovia ich potomkov nezišli zo Zlatej Cesty Duchovnej a Duševnej dokonalosti, zostavili Žreci, ktorí slúžili Nebeským Bohom, týchto Deväť Základov Viery:

1.   OSVIETENIE – Prvý základ nám hovorí o tom, že sa musíme učiť Sväté spisy a Sväté podania, Múdrosť Predkov našich a Múdrosť druhých ľudských Rodov. Napĺňať svoj život svätosťou dobrými činmi na slávu Bohov a Predkov našich.

2.   DUCHOVNOSŤ – Druhý základ nám hovorí o tom, že každý človek musí vyvíjať svoju Duchovnú stránku života a pripájať sa k Duchovnosti druhých ľudí.

3.   SÚCIT – Tretí základ nám hovorí o tom, že každý človek musí mať súcit ku všetkému živému, vytvorenému Nebeskými Bohmi.

4.   POKOJNOSŤ – Štvrtý základ nám hovorí o tom, že každý človek sa musí usilovať o harmóniu tiel, Duše a Ducha, lebo jedine vtedy môže dosiahnuť vnútorný pokoj.

5.   TOLERANTNOSŤ – Piaty základ nám hovorí o tom, že človek musí s pochopením vzhliadať na činy druhých ľudí, lebo každý človek je SLOBODNÝ, ale jeho osobná sloboda sa končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. Nijaká osobná sloboda nemôže byť vyššie ako povinnosť pred Rodom a Bohmi Nebeskými.

6.   MIERUMILOVNOSŤ – Šiesty základ nám hovorí o tom, že musíme prejavovať mierumilovnosť ku všetkým ľudským Rodom, ale zároveň nesmieme želieť životy nepriateľov, ktorí idú do našej zeme so zlými úmyslami a zbraňami.

7.   LÁSKA K BLÍŽNEMU – Siedmy základ nám hovorí o tom, že ku všetkému živému vytvorenému Bohmi sa musíme chovať s láskou a dobrotou, rovnako ako k pamiatke Predkov našich a Dejinám Rodov ľudských.

8.   SKÚŠKA – Ôsmy základ nám hovorí o tom, že na dosiahnutie Nebeského Víria a nebeského Asgardu musíme prejsť cestou Duchovnej dokonalosti. A skúšky na našej ceste prichádzajú preto, aby preverili a posilnili naše Duchovné sily.

9.   CIEĽAVEDOMOSŤ – Deviaty základ nám hovorí o tom, že všetko v živote aj samotný život má svoj zmysel, svoju predurčenosť, svoj cieľ a každý človek sa musí usilovať o dosiahnutie svojho cieľa, naplniť svoje predurčenie, čím jeho život nadobudol Duchovný zmysel.

NAŠI PARTNERI: