DOBOVÉ PODKLADY

19. septembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie Slovanov. Vyvraždili – hlavným „parametrom“ tu bola vnútorná zrada a asistencia Vatikánu – dospelé obyvateľstvo a potom vychovali ich potomkov už ako kresťanov. Nuž a potom – rozdeľ a panuj – pokračovali v zabíjaní „cudzími rukami“. Teda poštvali proti sebe jednotlivé segmenty toho istého národa implementovaním rôznych kresťanských konfesií a ustanovili kontrolu nad celým bratovražedným procesom.

Práve preto je pochopenie a oslobodenie mysle dnes nutnou, aj keď nedostatočnou podmienkou na prechod do Zlatého Veku.

Prinášame niekoľko príkladov literatúry obdobia prelomu 19. a 20. storočia so zameraním na starý jazyk. V najpôvodnejšej verzii – ale dnes žiadna nie je pôvodná – sa zachoval u Rusínov, ale ani oni sa nevyhli rozkolníckym manipuláciám. Slovenčina je hneď na rusínčinou – t.j. je iba o málo viac „obrobená“, ale zato jej „vzali“ Bukvicu. No a dnešná ruština asi najviac utrpela manipuláciami jezuitských kodifikátorov. To preto, lebo kým európsku Rus sa im podarilo rozbiť na kúsky a „vyrobené“ národy proti sebe poštvať, ruský národ si zachoval obrovské územie – nuž aspoň maximálne ponížili rozmernosť jazyka.

Nič to, dnes si všetko môžeme prinavracať. Len nič nejde bez Nášho Znania, rozhodnutia a činov.

Články o Uhorskej Rusi;

Piesne Rusi;

Volanie Podkarpatskej Rusi;

História Uhorskej Rusi.

Dopĺňame  linky na sťahovanie máp. Niektorí nám píšu, že nevedia stiahnuť mapu Uhorskej Rusi, nuž sme ju sprístupnili aj na inom serveri.

Uhorská Rus

A ešte pripájame aj taliansku mapu sveta z roku Urbano Monte 1587. Sama osebe unikát. Tento súbor je však naozaj veľmi veľký a preto sa dá otvoriť iba na počítačoch s veľkou pamäťou.

Mapa sveta.

Prajeme veľa krásnych chvíľ pri štúdiu našej minulosti zo zdrojov, ktoré pre slovenov neexistujú…

19.09.2023

NAŠI PARTNERI: