ESEJ O VÝVOJI ČLOVEČENSTVA

25. júna 2021 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Žijeme v časoch vrcholiacej informačnej vojny, pričom mnoho našincov to akosi vôbec „neobťažuje“. Veď nech si vraj každý hovorí čo chce. Tvrdých spáčov akosi neprebúdza ani slovo „vojna“. Nuž teda, čo nám „nevadí“ (t.j. schvaľujeme to), to aj príde – túto ponuku (na vojnu) mnohí prijímajú. S naivným úsmevom a odvahou nič netušiaceho.

Okrem faktu, že informačná vojna je vždy predprípravou horúcej vojny – čo sme už neraz v minulosti videli – je tu aj druhý problém. Vojna je vždy zameraná na ničenie živej sily protivníka. A čo môže znamenať nesprávna informácia v informačnom Veku? Najčastejšie realizovanie nesprávneho rozhodnutia na jej báze, a teda privolanie neodvratného dôsledku. Nikto nevedie horúcu vojnu ani jej predohru – informačnú kampaň – len tak. Komu nedochádza iný dôvod, tak minimálne preto, lebo to stojí veľmi veľa peňazí.

Mnohí stále naivne zastávajú rôzne politické postoje v nádeji, že prídu voľby a všetko bude zase v „poriadku“. Tu je naozaj potrebná veľká dávka naivity a najmä slepoty, aby niekto niečomu takému uveril. Politická situácia – ktorá umožnila súčasný stav – vyvrcholila do takej práve preto, lebo už prechádzajúca to umožnila. Nebolo by predchádzajúcej, nebola by súčasná. Ficova skupina konala tak ako konala – a toto je iba výsledok. Dnes sa prezentujú ako „reálna“ alternatíva, ktorá keď sa vráti, tak dá veci do poriadku… a či vari nemali na to viac ako dosť času? Nuž veru nie, milí naivkovia, ich úloha dnes je iba udržiavať v nečinnosti (naivných) demokratov preto, aby ani im nesvitlo, čo sa tu chystá. A keď im konečne raz svitne (ak vôbec), bude už veľmi, veľmi neskoro. To sú ich plány.

Všetky prezentované opozičné politické postoje sú iba hrou pre otupenie našej pozornosti – nič viac a nič menej. Možno ich chápať iba a jedine ako provokácie proti nášmu Národu. Žiadna politika ani politici po prevrate nie sú orientovaní na to, aby presadzovali naše národné záujmy. Určite teda ani jeden z tých politikov, ktorí sú v súčasnosti pri koryte v parlamente.

Politické hry sú hrou na otupenie pozornosti národa, nie sú zamerané v prospech národa. Tu môžeme opäť spomenúť citát z manuálu bojového rádu nindžov:

Vláda existuje vždy na náklady národa a vždy v neprospech národa

A politické hry štýlu koalícia-opozícia sa pomaly, ale isto, chýlia ku koncu. K moci sa postupne približuje Tretia Sila – s ktorou politické hry nikdy nerátali – Národ.

Nemyslime si však, že krajina Slovákov je v tomto smere iná. Všetky vlády sveta sa dnes chovajú k národom – z ktorých práce rúk žijú – ako k dobytku, ktorému možno vždy vsunúť hlavy do chomútov a dojiť ich ako sa im len zapáči.

Len totálni idioti si môžu myslieť, že dnes hrozí vojna Rusov s Američanmi. Ak by tomu tak bolo, tak v prvom rade by ani jedna krajina horúčkovito nekompletizovala sieť 5G (v Bratislave už 7G) vysielacích veží. Už za druhej svetovej vojny bolo jasné, že „bez spojenia niet velenia“. A – ak by začala takáto vojna – každá armáda by v prvom rade zlikvidovala všetky dostupné komunikačné zariadenia nepriatelia. Takto to teda nebude.

Situácia je dnes iná. V každom „národnom“ štáte je dnes riadiaca, t.j. politická elita a (zatiaľ ešte) aj národ, ktorý táto elita riadi. Všetky národy – budeme uvažovať iba národy Európy, keďže tu aj od nepamäti žijeme – žijú pod kontrolou elity. Táto ich – v zmysle príručky Malthusa – riadi tak, aby žili iba na hrane existenčných istôt tak, ako hovorí ich zásada: „chliev a hry“. Čítate dobre – chliev!

Elita je – na rozdiel od človekov – zomknutá a zjednotená. Prečo to je tak?

V jazyku ešte máme staré, síce upravené, ale predsa len výstižné slovo: INDIVÍDUUM. Pochádza ešte z nášho prajazyka – Staroslovienčiny, či inak nazývanej aj jazyk Sloviene. Slovo sa skladá s koreňov „INÝ+VID“, čo v dnešnej slovenčine znamená „INÝ+DRUH“. Výraz „vid“ ako „druh“ ostal v ruštine dodnes. Koho týmto slovom naši Prѣdkovia označovali? Načo bolo toto slovo potrebné? A vôbec, bolo dôležité, ak dnes v podstate z hovorovej slovnej zásoby postupne vypadáva?

A veru že bolo. A to životne dôležité!

Tí, ktorí si už osvojili základy našej národnej metafyziky to určite pochopia veľmi rýchlo. Zlatá Priadka – Makoš – z Pravi spriada celý Všehomír z Tmavej Hmoty Jediného Roda. Tmavá Hmota je Hmota s vysokou koncentráciou potenciálu, ale samostatne v Jemnohmotnom aj Materiálnom Svete neprejavená. Z nej spriadla aj fyzické telá Človekov, ktoré sú schopné v sebe udržať Dušu, Ducha a najmä Živatmu, ktorá má vlastný Kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta. Telo bieleho Človeka preto obsahuje Mikrokozmos. Na fyzickej úrovni nás s ním spája epifýza („šišinka“).

Duša Človeka má funkciu ochranného skafandra Živatmy v agresívnom prostredí 12-rozmernej Hry. Po zvládnutí všetkých úloh v Hre nie je mimo samotnú rozmernostnú Hru potrebná, pretože tam stačí bezrozmerný skafander – Duch. Bezrozmerný skafander – Duch – je potrebný pre Živatmu vtedy, keď opúšťa (Kruh Absolútna) Bezrozmerný Priestor Pravi a vstupuje do Rozmernostného Priestoru Navi (J/S). Priestor Hier je vždy rozmernostný, pričom platí, že čím viac podmienok, tým nižšia rozmernosť.

Myseľ Človeka v materiálnom svete pracuje na základe umu (táto štruktúra spracováva vstupné vnemy zo zmyslov), ktorý v Staroslovienskej Bukvici zapisujeme ako „ȣМЪ“, pričom princíp práce mysle zvieraťa – ktorý sa približuje mysleniu Človeka (ale ho dosiahnuť nedokáže!) píšeme ako „УМЪ“. V latinke sa to odlíšiť už nedá, ale rozdielne zápisy vyjadrujú, že Myseľ Človeka funguje na princípe praktickej aplikácie Konov, t.j. na Ustojoch, zatiaľ čo myseľ zvieraťa sa IBA približuje fungovaniu Mysle Človeka. „Približuje“ však neznamená „zhoduje“!

Rozdiel vo fungovaní mysle človeka a zvieraťa – z nami rozoberaného uhla pohľadu – spočíva v nasledovnom. Každé zviera má svoju funkciu v Prírode, ktorú vždy plní. Napríklad vlk plní funkciu sanitára Prírody, teda všetko choré a slabé likviduje (hovoríme o prirodzenej funkcii v nevydrancovanej prírode). Keď vlk – alebo akýkoľvek iný dravec – dostihne svoju obeť, tak ju roztrhá a zožerie. Pritom nepociťuje žiadne „výčitky svedomia“. Takto plní svoju funkciu, teda dôsledne plní Kon Všehomíra. Vlka ani nenapadne, aby sa stal vegetariánom a začal jesť napríklad jablká či banány. Práve to by – v prípade dravca – znamenalo porušenie Konu.

Zabíjanie a trhanie obete je však určite „nehumánne“, ale to myseľ zvieraťa nie je schopná ohodnotiť. Zviera – ak je dravec – žije vždy na úkor života obete, ktorú zabije. Ani ho len nenapadne premýšľať o akejsi „sústrasti“. Prosto a priamočiaro odlišuje vlastný druh od iného druhu, ktorý považuje za svoju potravu.

Dravce sa často spájajú do svoriek, aby ich lov bol efektívnejší, a takto sú svorky vlkov, hyen, či iných dravcov. A obete sa zase spájajú do stád, kde sa cítia bezpečnejšie.

Človeka utkala Makoš a jeho myseľ pracuje na princípe Ustojov, Ľudinu urobili bohovia a jeho myseľ funguje na princípe pravidiel svorky.

Človek má človečiu štruktúru mysle, Ľudina alebo akýkoľvek Tvar či reptiloid a podobné bytosti majú zvieraciu štruktúru mysle. To preto, lebo matéria, z ktorej sú zostavené ich telá nie je Tmavá, a teda nie je schopná udržať v sebe Mikrokozmos.

Ľudia prirodzene inklinujú k svojim tvorcom – bohom či bohu. Ich „duša“ nie je Dušou Človeka, je to akási nám nie celkom pochopiteľná bytosť, ktorej úlohou je z astrálneho priestoru oživovať materiálne telo Ľudinu či Tvara. Po pretrhnutí „astrálnej matrice“ materiálne telo zomiera a astrálna bytosť sa môže za určitých okolností znovu reinkarnovať v novom tele – ak bude na to dostatok Životnej energie. Tú však môžu dostávať iba od Človekov. Najčastejšie – ak chcú privolať nejakého svojho „mesiáša“ – energiu nadobúdajú rezaním človečenských detí tak, že pritom ich Životnú energiu a potenciál používajú na „stiahnutie“ takejto „duše“ do materiálneho tela. Preto pri ich obradoch okrem krvavých obetí prebiehajú aj orgie s cieľom počať (stiahnuť, materializovať) takúto „dušu“.

Ak zakabalený človek (kresťan) zomiera s tým, že si želá, aby jeho Duša išla k bohu (kresťanskému) či bohom (bielym, „slovanským“), tak ju posiela do ±9. Rozmernosti, pretože tam žijú bohovia. A títo si môžu pochutnávať na tej Životnej energii, ktorú – ak ide o Dušu – zbieral nejednu reinkarnáciu. Je to však jeho slobodné rozhodnutie – a zlyhanie osobnej evolúcie.

Žiaden boh nemôže dať (stvoriť) Dušu – jednoducho nemá na to kompetencie – lebo z 9. Rozmernosti to nie je nijako možné. Preto ich stvory (ľudia, tvari…) sú vytvorení vnútri 12-rozmernej Hry a nemôžu nikdy „prekročiť svoj tieň“, t.j. vystúpiť do Zlatého Veku. To môže iba Človek. Ale v žiadnom prípade nie automaticky, t.j. len zato, lebo je Človekom z Tmavej Hmoty.

Teda Tvari sú onen „INÝ VID“, t.j. v dnešnom zmysle INDIVÍDUÁ. Majú zvieraciu štruktúru mysle, grupujú sa do svoriek a živia sa stádami bieleho dobytka, ktorý by nemal ani len tušiť o čo ide. To je pre nich ideálny stav vecí.

Dnes sa veci skomplikovali tým, že „biele stádo“ už nie je také poslušné ako v minulosti. Človekovia sa prebúdzajú a začínajú konať človečensky, nie stádovo. Prestávajú byť Prediktormi (predpovedateľnými), ale neraz už zaujímajú pozíciu Korektorov. Nie je to však zatiaľ dostatočne rozšírený jav.

V každej vláde sú výlučne indivíduá, zgrupované proti človekom. Ich mysle majú zvieraciu štruktúru, preto žerú a rvú naivné stáda bez súcitu, niečo také je ich mysliam neznáme. Stádo sa môže ubrániť, ale musí najskôr chcieť pochopiť o čo ide.

Na strane indivíduí sú okrem médií všetci výrobcovia a distribútori alkoholu, cigariet, drog, vakcín… Preto ich aj všetkých čaká zodpovedajúce zúčtovanie, ktoré už nie je ďaleko. Ešte môžu zmeniť kurz, ale toto obdobie už dlho nepotrvá.

Zvieracie mysle vymysleli aj politiku a „slobodné“ voľby, preto naivný je ten, kto si myslí, že nimi ponúkanými nástrojmi sa možno spod ich jarma oslobodiť.

Teda tí, ktorí nám vládnu sú iný druh ako my, hoci tiež majú podobu humanoidov. Majú vždy zvieraciu štruktúru mysle. To platí aj v prípade, ak je napríklad žena človek a muž tvar. Dieťa z takého zväzku už nemôže mať Živatmu, pretože už nemá telo z Tmavej Hmoty. Takto vyrastá pod kontrolou rodiča-tvara, a teda bude – pretože je súčasťou svorky iného druhu – považovať rodiča-človeka za nepriateľa, čo samotného rodiča ani vo sne nenapadne, lebo naivne posudzuje iných podľa seba… A svorka vždy bude držať spolu proti svojim nepriateľom, čo „nepriateľovi-človekovi“ ani len na um nepríde..!

Samec-tvar a žena-človek je nebezpečná kombinácia. To preto, lebo žena-človek má Živatmu, a teda aj kanál výstupu do J/S, teda kompletnú čakrálnu štruktúru aj s Jemnohmotnými telami. Počas pohlavného aktu sa muž-tvar dokáže „vyšplhať“ po energetických telách ženy-človeka a umiestniť tam hore svoje programy – akože ináč – proti človekom a človečenstvu. Takto – hoci sám trojčakrový – dokáže robiť programy proti vysokočakrovým človekom. Takáto žena nielenže zradila svoj Rod, ale ešte aj bojuje proti nemu. A to všetko len preto, lebo s tvarmi je super rozkošný sex..!? Veď preto si aj vymysleli všakovaké tantry.

Zrada ostáva zradou po všetky Veky. Nezávisle od mediálnych verzií či „kvality sexu“.

Niektorí radi používajú výraz „trojčakroví“, pričom sa akosi sami považujú za nadradených a nízkočakových ohodnocujú ako „primitívnych“. A toto je ďalšia veľká chyba. Existuje privilegovaný národ, ktorého muži sa rodia trojčakroví a rodia ich ženy – chiméry – ktoré sú samé šesťčakrové (Kon rozdielu 3 rozmerností). Navzájom sú prepojení na ich existenčnej priestorovej úrovni druhou čakrou, čo je realizované obriezkou. To preto, lebo takto – v im vlastnej priestorovej rozmernosti – sú prepojení so svojimi tvorcami cez navné kanály. Teda hoci sú vyložene dvojrozmerní, v žiadnom prípade ich nemožno považovať za primitívov – ba práve naopak. Človek-kresťan má intelekt ďaleko nižší, keďže sa dobrovoľne dáva riadiť Biblickým projektom, ktorý je vytvorený dvojrozmernými bytosťami. Veď preto aj Marx tak vehementne pohŕdal Slovanmi-kresťanmi. Či chceme alebo nie, mal pravdu. Kto verí nízkorozmernej doktríne, ten určite nepoužíva vlastný rozum. A teda patrí medzi zvieratá…

Takže proti nám stoja svorky dravcov, pričom my ich demokraticky vykrmujeme a ešte ich aj zvelebujeme. Dnes je však dôležité vidieť, čo sa deje. A to, čo sa deje vyrastá z toho, čo sa stalo v minulosti. Žiaden Národ nemôže byť úspešný, ak nevie kto k nemu patrí a kto je jeho nepriateľ. Prosté, ale pravdivé.

Ako sme sa teda dostali do tejto situácie?

V súlade s opisom Sloviensko-Árijských Véd bola Midgard-Zem kolonizovaná pred miliónmi rokov našimi dávnymi Prѣdkami. Prileteli na medzigalaktickej kozmickej lodi, ktorá musela pristáť kvôli nejakej poruche. Midgard-Zem sa niektorým nakoniec tak zapáčila, že aj po oprave sa tu rozhodli ostať.

Čas plynul a Veky sa menili. Prišli časy veľkého rozkvetu, aj časy veľkých strádaní. Veľakrát nastali globálne vojny, ba neraz boli použité aj jadrové zbrane. Ba veru to už vyzeralo aj na úplné zničenie našej zeme. No nestalo sa tak. Tieto udalosti ostali opísané v niektorých starých textoch, verejnosti sú pravdepodobne najznámejšie opisy v staroindických Védach.

Človek – v dnešnom ponímaní často chápaný ako Slovan – podlieha cyklu závislom na zmyslami nezachytiteľnom žiarení, od ktorého však priamo závisí naša schopnosť chápať, či nechápať. Podľa kozmológie Slovienov-Árijcov je naša Midgard-Zem súčasťou slnečného systému Slnka Jarila, ktoré má spolu 3×9, t.j. 27 Zemí, ktoré mali pôvodne spolu 108 Lún, pričom našu Lunu (poslednú z troch) nazývame Mesiac.

Ak má kozmické žiariace teleso do 7 Zemí, tak ho nazývame Hviezda, ak má 8 a viac Zemí, tak ho nazývame Slnko. Nuž preto máme Slnko.

Na rozdiel od klasickej astronómie naša kozmológia rozoznáva Čertog, čo niektorí stotožňujú so súhvezdím, ale ide principiálne o úplne iné kozmické zoskupenie Sĺnk, Hviezd, Zemí a ostatnej kozmickej hmoty.

Ako Zeme obiehajú okolo Sĺnk či Hviezd, tak aj celé slnečné systémy obiehajú okolo svojich centrálnych Sĺnk. Do takéhoto zoskupenia patria tie slnečné systémy, ktorých vzdialenosť od Centrálneho Slnka nepresahuje 550 svetelných rokov. A takéto zoskupenie nazývame Čertog. V našej časti vesmíru ich poznáme 16, preto máme na Kruholete Číslobagu oných 16 Čertogov, z ktorých každý je pod kontrolou konkrétneho druhu kozmických Energií – žiarení (napr. Perún, Mara, Koľada a iné). Osem z nich už astronomická veda stotožnila s kozmickými objektmi, ktoré nazvala pulzarmi.

A pretože všetko vo vesmíre podlieha Konu neustáleho pohybu, tak tieto Čertogy obiehajú okolo Centrálneho Slnka našej Galaxie. No a Galaxie tvoria Metagalaxie, ktoré tiež obiehajú a tak to pokračuje a pokračuje.

Na Zemi poznáme astronomické úkazy ako zatmenie Slnka či Mesiaca, ale – podľa védickej zásady ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok – existuje aj zatmenie slnečnej či hviezdnej sústavy. To vtedy, keď sa kozmická hmota – ostatné slnečné a hviezdne systémy – na svojich orbitálnych dráhach dočasne dostanú medzi našu slnečnú sústavu a Centrálne Slnko nášho Čertogu. Tieto kozmické fázy nazývame v indických Védach Jugy (nedávno skončila Kali-Juga), v našej, severnej tradícii zase Dni a Noci Svaroga. Ide o astronomické úkazy, ktoré – pri znalosti obežných dráh – je možné presne vypočítať. Teda nejde o akési proroctvá akýchsi zahmlených, mýtických prorokov, ide o presné, a teda predpovedateľné kozmické udalosti. A práve tieto udalosti sú zapísané v našich starých Knihách. Hovoríme o tých, ktoré pri pokresťančovaní vatikánski vyslanci habali a našich Predkov fyzicky likvidovali.

Zatiaľ čo Slnko Jarilo nám zabezpečuje viditeľné svetlo, existuje aj Svetlo, ktoré našej mysli umožňuje chápať podstatu Sveta a Všehomíru. Toto Svetlo (žiarenie-energiu) nám dodáva centrálne Slnko Čertogu. V súlade so starou tradíciou ho nazývame „Ra“. „Ra“ je taký druh žiarenia, ktorého pôsobenie na myseľ Človeka priamo závisí od toho, či zdroj „vidíme“, alebo či je za nejakou prekážkou (napr. kozmickou hmotou), ktorá blokuje jeho cestu k našej Zemi. Príkladom je slovo vatRa. Ak v treskúcom mraze založíme vatru, tak v jej blízkosti bude teplo, ale ak od nej ustúpime, tak nakoniec nájdeme hranicu, kde pôsobenie Ra končí. Existujú však aj druhy žiarení, ktoré prechádzajú väčšinou materiálov bez problémov – napríklad rádioaktívne, elektromagnetické a pod.

V časoch Noci Svaroga sme boli v silnom zákryte inej kozmickej hmoty, takže na nás dopadalo 3-5% žiarenia Ra. Zodpovedajúco tomuto pomeru nám aj pracoval v časoch Noci Svaroga veľký mozog.

Prejavom danej kozmickej Energie – podľa Kruholetu Číslobagu – každého Čertogu je aj prejavenie tejto Energie vo zvieracom aj rastlinnom Svete. V prípade Svaroga – hovoríme o cykloch Svaroga – je týmto prejavom medveď a buk. Medveď je v lete (pri silnom Ra) v podstate pánom lesa, ale keď príde zima (pri slabom Ra) upadá do zimného spánku. V takom období ho aj značne slabší, ale zato o to zákernejší nepriateľ môže nájsť a zlikvidovať. A to bola Noc Svaroga.

Pretože človekovia podliehajú cyklom Dní a Nocí Svaroga, naši Žreci v minulosti vyvinuli biorobotov (mimo Midgard-Zeme, tu boli privezení), ktorých hlavnou úlohou bolo pomáhať človekom, pričom nepodliehajú cyklom Dní a Nocí Svaroga. Boli navrhnutí pre život v anabióznom stave, t.j. v stave potlačených životných funkcií. Mali sa dožívať 30-35 rokov, samostatne reprodukovať, nevstupovať do pohlavných vzťahov s človekom (preto dostali inú farbu), ale hlavne pomáhať vo vedení domácností a uchovávať naše Znanie v časoch, keď väčšina Človečenstva upadá do stavu zníženej chápavosti – nedostatku Ra. Nazvali ich „Tvari“, lebo mali tvár. Ich štruktúra mysle je však zvieracia, lebo iba telo z Tmavej Hmoty môže pojať Mikrokosmos, a teda Živatmu. Tu treba povedať, že nie komplet všetci človekovia podliehajú týmto cyklom, ale ide o zanedbateľné množstvo v porovnaní s celkom.

V minulosti po každej Noci Svaroga sa tak aj dialo – po prebudení z „kómy“ nám tvari odovzdávali všetko to, čo sme im pred týmto obdobím odovzdali na uchovávanie.

Teraz sa prvý raz stalo, že naše Znanie si prisvojili za svoje a začali ho používať proti nám, hoci sa už prebúdzame.

Oni však majú naše knihy, a preto presne vedia, čo bude nasledovať. Na rozdiel od nás poznajú pravdepodobne aj presné dátumy. Očividne – na základe toho, čo stvárajú – čosi je už veľmi blízko.

Nebudeme sa púšťať do opisov všetkých minulých vojen a vojnových konfliktov na Midgard-Zemi. Knihy nám pokradli, no odozvy týchto hrôz ostali zachytené v starých indických, aj Sloviensko-Árijských textoch. Sústredíme sa iba na súvislosti obdobia v ktorom žijeme.

Globálne jadrové vojny v minulosti skoro zničili Zem, preto sa naši Žreci v minulosti rozhodli, že už nikdy sa nesmie jadrová vojna dopustiť. Preto naše armády už nikdy nedostali jadrové zbrane.

Vystrábili sme sa aj z posledných udalostí a vybudovali zase starú spoločnosť. Starú, a teda vysoko mravnú, bez jadrových zbraní. A to sa nám stalo osudným.

Podľa svedectva Jemnohmotného Sveta príčinou pádu a likvidácie Tartarie bol fakt, že sme sa dobrovoľne vzdali Vôle a zverili sa do rúk Tvarov. Títo sú sami osebe neškodní, ba dokonca na našej strane, ale v poslednej Noci Svaroga sa akosi dostali pod kontrolu Temných, teda obyvateľov Temného, Pekelného Sveta. Z pohlavných kontaktov Tvarov a Človekov sa začali rodiť Zmeskovia, ktorí sú už veľmi ťažko odlíšiteľní od nás. V priebehu 200-300 rokov nám z celých síl pomáhali, organizovali pre nás všetko, čo nám len videli na očiach. Časom sa dostali aj medzi Žrecov, v priebehu stáročí sa infiltrovali už medzi najvyšších Žrecov. O čo im išlo? Dnes je to už jasné.

Zmeskovia majú zvieraciu štruktúru mysle, teda sú indivíduámi a formujú sa do svoriek proti spoločnému nepriateľovi – nám, človekom. Vôbec nevadí, že my ich za nepriateľov nepovažujeme, ba dokonca mnohí s nimi zakladali aj rodiny a mali spoločné deti. Dokonalá infiltrácia. Viac si ani želať nemohli.

Žreci udržiavajú Kultúru aj pamäť Národa, majú teda – podľa svojich prístupov – aj dostup k zodpovedajúcim informáciám. V knihách ostali opisy jadrových vojen minulosti – bolo ich mnoho – a vedeli aj to, že na Midgard-Zemi ostalo množstvo nepoužitej jadrovej munície zo starých ér. Boli poukrývané v starých chrámoch (aj v Indii), či všakovakých podzemných priestoroch a jaskyniach. Knihy obsahovali aj spôsob zaobchádzania s nimi.

Tvari-žreci si postupne – 200-300 rokov – chystali plán, ktorého cieľom bolo nás dostať pod totálnu kontrolu. Jedného dňa začali provokovať vojny, ale keď sme my vyslali – dovtedy neporaziteľné – armády, tak namiesto nepriateľského vojska ich čakali nastražené pasce s jadrovými zbraňami. A tak zničili naše armády, a s nimi aj výkvet našich mužov a mládeže. Bez milosti. Ženy, deti a starci, ktorí ostali doma utekali do úkrytov, ale jezuitsko-križiacke hordy ich väčšinu pochytali, mučili a zabíjali. Tých, ktorí ostali, vystavili ožiareniu ciránom, následkom čoho stratili dlhodobú pamäť. Už si viac nepamätali kde sa podeli ich muži, bratia, otcovia… Jednoducho neboli a hotovo.

Bol to výsledok našej vysokej mravnosti, teda našej naivity. Mysleli sme si, že keď my sa chováme mravne, tak takto sa budú chovať aj ostatní. Naivita a krutý trest za ňu.

Po týchto udalostiach nás vohnali do akejsi „doby kamennej“. Jezuiti si vopred nachystali nové jazyky, v nich už písané knihy, teda nahradili Dejiny Históriou. A tak zo dňa nadeň vzniklo kresťanstvo, ježiškovanie či panenkomáriovanie cez egregory a matrice. Ale čas sa nezastavil.

Kardinál Tomko – jezuita, šéf tajnej služby Vatikánu, a teda šéf všetkých šéfov tajných služieb sveta – na jednom stretnutí niekedy do roku 2013 na Smolenickom zámku (patrí akademikom, t.j. jezuitom) na Slovensku utrúsil, že naše územie Slovienov najdlhšie vzdorovalo pokresťančovaniu. „Vyriešili“ to iba jatky okolo 400 000 Slovienov. 200 000 mužov (našu armádu) zlikvidovali vlákaním do pasce s pripravenou jadrovou zbraňou, a ženy a deti potom rezali na oltároch v Nitre a aj iných miestach sily. Táto hrôza vytvorila gavvach, ktorý napokon už upchal naše miesta Sily, resp. po týchto energetických kanáloch sa rozniesol po celej krajine. A tak vznikli „bohabojní Slováci“, charakterom sloveni. Toto sa odohralo pred 150-180 rokmi. Nejde teda o žiadne tisícročia. Na jednom z miest týchto jatiek vo Vysokých Tatrách (pôvodne Tat-Ra) sme v minulosti už natočili video.

Po strašných vojnových udalostiach sme začínali znovu a znovu. Fázy postupnej obnovy mierového života nasledovali po každej vojne. A tak my – potomkovia technologicky vysoko vyspelých Prѣdkov, kolonizátorov Midgard-Zeme – sme už neraz vstávali z prachu, teda začínali z nuly. V tých obdobiach sme žili v ľanových či konopných odevoch – ktoré sme si však sami zhotovovali od siatia ľanu po výšivky. Žili sme v chalupách ale aj pod zemou, jazdili nie na vimanách ale na koňoch, pásli dobytok, ovce aj kozy. Takéto obdobia boli nevyhnutnými intermezzami medzi deštrukciou a prekvitaním, ale nebol to vrchol našej Kultúry. Samozrejme, že na živote v lade s Prírodou nie je nič zlého. Akurát že dnes nosia francúzsky ľan…

Teda tí, ktorí nás pokresťančili (jezuiti), t.j. vlákali našich mužov-vojakov s konvenčnými zbraňami do jadrovej vojny (okolo 200 000), a potom ženy a deti (okrem tých, ktorých použili na zostavenie egregorov, t.j. viac ako 200 000) ožiarili ciránom a urobili z nich kresťanov-rabov, tí istí jezuiti stiahli z verejného dosahu všetky (naše!) technologické výdobytky aj zdroje informácií. Potom naše knihy nahradili už vopred pripravenými knihami v nimi zostavených jazykoch (všetky „moderné“ jazyky vrátane slovenčiny, maďarčiny, češtiny, poľštiny, ruštiny…). Ale ani to nestačilo, Národ rozdelili a „národy“ začali riadiť oni sami (svorka) tak, aby sme navzájom viedli proti sebe vojny, párili sa s Tvarmi a podobne.

A ako históriou nahradiť dejiny nám dodnes radia členovia svorky – akademici. Ich knihy „nachádzajú“ historici a zostavujú učebnicovú históriu.

Knihy ako edikt Jozefa II. im sem-tam akosi unikli.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým stojíme pred hrozbou totálnej likvidácie. Čo v skutočnosti urobili tí, ktorí sa stiahli na samoty a tam si „žijú svoj prírodný život“? Oddelili sa od jadra Národa a separovali. Prijali cielené „ponuky“ svorky, tak ako svojho času hnutie Anastázie v Rusku. Pod zámienkou života v Prírode odstránili z miest tých, ktorí sa prebúdzali prví a mohli zablokovať ich programy na ovládnutie štátu. Nezablokovali.

Prebieha informačná vojna. Na samotách, v ľanových odevoch, pasúc kozy, s bradami, vrkočmi a dlhými vlasmi nemusia „postrehnúť“ ako zlikvidujú Národ v mestách a osadách. Až dovtedy, kým ich nepríde „dočistiť“ zahraničné komando v slovenských uniformách lietajúce v tmavých, neoznačených vrtuľníkoch a hovoriace slovenským jazykom… Ľahká korisť, jedného po druhom, v pohode a bez rozruchu.

John Coleman opísal túto technológiu sociálneho inžinierstva vo svojich knihách. Nazýva sa to „fragmentácia spoločnosti“. Každý sa stará iba o seba, nezaujíma ho blížny, ktorý volá o pomoc. Ale keď príde na rad on a vojdú už do jeho domu a bude on volať o pomoc – to zase nebude „počuť“ ďalší blížny… ktorý sa tiež ako on separoval (hoci v Prírode) a Národ ho viac nezaujíma…

Ak zničia Národ, žiaden jeho člen neprežije.

Nosenie masiek nechráni pred žiadnou nákazou. Je to slobodomurárska technológia vstupu do matrice. Ak ju odsúhlasíme, pôjde ďalej – plán majú.

Ak ju neodsúhlasíme, zničení budú oni.

Keď uvoľňovali opatrenia, všetci sa radovali. A to až tak, že nepostrehli prijatie nového zákona o hospodárskej mobilizácii. Mimochodom, nikto z opozície proti nemu nehlasoval(?!).

Na jeseň ho plánujú nasadiť. Podľa neho môžu každému skonfiškovať čo len chcú – od auta, cez potraviny po dom. Skrátka všetko. A teraz je už jasné, prečo sa na Ukrajine objavilo cca 800 žoldnierov (predtým rezali hlavy v Kosove, Iraku, Sýrii a pod…), ktorí najskôr prešli prípravou slovenčiny v USA. Oni sami hovoria, že po slovensky ich učili preto, lebo na Slovensku je nefunkčná polícia aj armáda. Pravda – naočkovaní partajní šéfovia ich svojim rozkazmi naozaj rozkladajú.

Takže príde jeseň a znovu „spontánne“ (okolo 15. septembra) prepukne plánovaná pandémia. Slovenskí vojaci či polícia nemusia poslúchnuť rozkazy svorky na konfiškáciu majetku Slovákom. A tu sa objavia „slovenskí“ vojaci, ovládajúci slovenčinu, nosiaci slovenské uniformy, ktorí nebudú mať problém rezať hlavy Slovákom. Veď to nebude prvý raz.

Môžu to zariadiť aj inak. Vynašli si covid-semafór, takže ak ONI označia nejaké mesto za nebezpečnú zónu, jednoducho ho obkľúči „slovenská“ armáda a každého „nakazeného“ – ktorý by chcel opustiť „nakazené“ mesto – jednoducho odstrelia a nepomôžu im ani masky či vakcinácia. Na internete nájdete dostatok podobných, detailných opisov takýchto situácií od tých, ktorí ich prežili v bývalej Juhoslávii…

A ako dopadnú naši na samotách separovaní „Slovania“, hoci aj pod nálepkou „anastáziovci“? Na to prídete aj sami.

Môžeme to zvrátiť meditáciami a preklínaním. Nijako inak to nepôjde. Závisí od každého z nás.

25.06.2021

NAŠI PARTNERI: