KLIPOVÉ MYSLENIE

30. októbra 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Obrazné ponímanie Stavby Sveta vyvoláva u vnímavého človeka otázky, ktoré bežných ľudí nenapadnú celý život. Ale nárast úrovne ponímania okolitého sveta je vždy spojený s prehodnocovaním stavu ponímania vedomia pred a po. Preto to aj nazývame rozširovanie vedomia, teda rozširovanie uvedomovanie si Znania.

Takéto stavy neraz u nezasvätených vyvolávajú dojem obracania kabátov, ale nič nie je vzdialenejšie dvojtvárnosti, pretvárke či naozaj obracaniu kabátov. Preto máme aj pojem „Prerodenie“, čím naši Predkovia označovali stav, kedy človek upustí od predchádzajúcich postojov – ktoré mohli v spoločnosti pretrvávať aj generácie – a vplyvom novonadobudnutých osobných skúseností zaujme inú životnú pozíciu. Kľúčový zvrat je „pod vplyvom nových životných skúseností“, nie iba tak, lebo to je výhodné.

Prerodeniu – podľa Múdrosti Našich Predkov – nepodliehajú iba dva typy ľudí: Mudrci, ktorí si pamätajú svoje predchádzajúce životy a idioti.

Príklady zmien, ktoré môžu vyvolávať dojem dvojtvárnosti či prevracania kabátov v skutočnosti vidíme okolo seba všade. Napríklad v povojnových rokoch bolo ešte spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu považované za poľahčujúco okolnosť. Ale už za socializmu sa spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu stalo priťažujúcou okolnosťou. Či to je alebo nie je odôvodnené „obracanie kabátov“ je očividné.

Ak vychádzame z klasického Slovanstva a vraciame sa tam, kde sme pôvodne pred tisícročiami začínali – čo nazývame metafyzika – tak to tiež u mnohých vyvoláva nepochopenie. Jedna zo základných čŕt dneška a všetkých rýchlo sa meniacich informácii okolo nás je nutnosť sa správne zorientovať. Na takéto niečo naši Predkovia vždy používali svoje vlastné kanály výstupu do Astrálu. Tieto vychádzajú do priestorov Svarga, Národ, Slovieni a pod., čo všetko začína niekde okolo 256. rozmernosti. Kým sme mali tieto kanály, nebolo nás možné oklamať.

Proces nášho podrobovania sa cudzozemcom spočíval hlavne v odpojení našich kanálov výstupu do Astrálu a pripojenie pod ich Egregory. Tieto jednoducho prekryli naše výstupy a začali nám dodávať svoje informácie. Egregor však vždy žije zo svojej pastvy, preto sa bude ako systém maximálne brániť tomu, aby sme sa odpojili. Ale energie sa rapídne zmenili, dnes už vieme o čo ide. Noc Svaroga odišla a Ráno Svaroga naberá na sile každým dňom. To však znamená, že stále viac si uvedomujeme dôležitosť vstupovania do Astrálu a odtiaľ ničenia cudzích programov zostavených na našu porobu či likvidáciu. Jednoduchá matematika – podľa Konu Stavby Sveta máme právo vytvárať svoje programy a likvidovať cudzie ak sme minimálne o 3 rozmernostné štruktúry nad nimi. A toto je nám, človekom, vrodené. Len sme na to dlho „zabúdali“.

S nástupom nových energií však začíname ponímať okolitý svet taký, aký je, nie akým nám ho vykresľujú Egregory či Matrice. Tieto všetky dokážu existovať iba po 6. rozmernosť.

Na dosiahnutie nových výšok nemôžeme požívať starý „hardware“. Jednou z jeho položiek je to, čo môžeme nazývať aj „klipové myslenie“. Veľa dospelých ľudí dnes nemá za sebou prečítanú ani jedinú skutočnú knihu – všetko „čerpajú“ z klipov. Nevzdelávajú sa čítaním, ale ešte externým vizuálnym spracovaním. Ich obrazotvornosť je teda plne pod kontrolou autorov klipov.

Ale je tu niečo, čo leží na hrane medzi tým viditeľným a tým neviditeľným. Zdá sa nám, že všetkému vôkol nás absolútne rozumieme a aj to, čo leží na tejto hrane je pre nás poľahky zrozumiteľné, pochopiteľné. Z tejto lokality jeden krok vpravo, či jeden krok vľavo môže byť absolútnou banalitou. Ale môže sa stať aj niečím, čo absolútne zmení život a jeho ponímanie, čo nám umožní žiť na úplne inej úrovni. Dnes tento krok vykonáme.

Takáto výzva je však iba pre tých, ktorí si zadávajú tzv. „večné otázky“. Aké? Kto som, akú úlohu mám v tomto živote a čo bude so mnou po smrti.

Všetky naše koncepcie, na základe ktorých žijeme vychádzajú z jedného veľmi pochopiteľného a zrozumiteľného predpokladu, z modelu „ja som človek“. Ak sa ktokoľvek označí ako „človek“, tak zodpovedajúco termínu vkladá doň svoj súbor pojmov, príznakov, motivácií, cieľov, teda všetko to, čo považuje za parametre zodpovedajúce pojmu „človek“. Každý má svoj model. Tieto modely sa v niečom líšia, v inom sú si podobné, zhodujú sa.

Toto je však tá banálna časť problému, tá nebanálna časť je to, že sa možno v celom tomto mýlime, je to však ťažko exaktne dokázať, faktograficky podložiť. Preto skúsme pracovať s koncepciou, že „ja“ nie som človek v tradičnom, zvykovom ponímaní.

Preskúmajme koncepciu „ja som informácia“. Môžeme to chápať aj ako koncepciu, že žijeme vo virtuálnej realite. Tí, ktorí poznajú komponenty koncepcie virtuálnej reality vedia, že sa nedá ani zamietnuť, ani na 100% dokázať. Všetci určite poznáte film „13. podlažie“…

Čo praktického sa môžeme dozvedieť tým, že prijmeme koncepciu „ja nie som človek, ja som informácia“? Pozrime sa na to.

Existuje niekoľko oblastí vzájomného informačného a fyzického pôsobenia. Žijeme v informačnom veku a ak budeme vnímaví zistíme, že sme v podstate všetci riadení informáciami.

Zamyslime sa, čo sa môžeme dozvedieť z toho, že budeme vychádzať z predpokladu, že náš život tvorí v podstate informačné pôsobenie, že v skutočnosti žijeme vnútri výlučne vzájomného informačného pôsobenia, pričom len veľmi malá časť celého tohto komplexu pôsobenia vchádza až do nášho fyzického tela. Je to síce neočakávané, ale dnes sa to stalo očividným najmä vďaka tomu, že za posledné obdobie informačné toky vzrástli rádovo, a to najmä v porovnaní s tým, čo tu bolo pred 20-30 rokmi. To nám ale na druhej strane umožňuje pochopiť, ako pracuje naše individuálne vedomie a vedomie skupín, t.j. masové vedomie pri zvýšenej úrovni informačnej hustoty. Toto nám priniesol najmä internet, ktorý to ukázal veľmi jasne.

V skutočnosti však ide o veľmi prosté veci. My veľmi zriedka – až na prebúdzajúcich sa – reagujeme priamo na psychické podnety (preciťovanie, t.j. od 7.-8.-9. čakry nahor), väčšinou sa koncentrujeme na reakcie fyzického tela. Je to tá najhrubšia zložka zo všetkých piatich úrovní. Za príkladmi nemusíme chodiť ďaleko – napr. politika. Oznámia nám nejakú novinu – je jedno kde, t.j. či na internete, v televízii, jedna pani povedala, v tlači a pod. V skutočnosti však vôbec nevieme, či sa to niečo naozaj stalo, ale informáciu automaticky prijímame minimálne ako pracovný model. Dokonca aj keď s ňou nesúhlasíme, tak ju začíname vnútri seba spracovávať. Toto však už spúšťa štandardný, dokonale prepracovaný reťazec, ktorý čo do podstaty pozostáva z 5 úrovní pôsobenia.

  • Prvá úroveň pôsobenia je informačná. Zachytili sme informáciu;
  • Druhá úroveň pôsobenia je energetická. Informácia sa dostala do nás a spôsobila nejaké energetické zmeny. Energia v danej situácii je ten jazyk, v ktorom pracuje náš mozog. Spustia sa energetické zmeny. Tieto sa z nášho pohľadu nejavia ešte ako zmyslové reakcie, ale akonáhle sme zachytili nejakú časť informačného pôsobenia, tak energia začala pracovať;
  • Nasledujúca úroveň je hormonálna, t.j. ide o chemické reakcie na informačné pôsobenie, naša energia spustila akýsi pohyb, ktorý aktivizuje chemizmus nášho tela. Napríklad od informácie sa môže zmeniť náš stav. U niekoho môže po oznámení určitej informácie v podstate nastať aj smrť. A to ešte vždy sa môžeme dozvedieť niečo, čo nemusí byť ani pravda. My však tomu tak intenzívne uveríme, že sa napríklad zúrivo rozbúchalo srdce tak, že prasklo (infarkt). Hormonálna, t.j. chemická reakcia je ďalšou v reakčnom reťazci, ktorá už ovplyvnila náš stav;
  • Chemická reakcia spôsobí generovanie emócií alebo citov;
  • Posledná zložka reakčného reťazca je fyzická. Človeku niečo povedali, on vzkypel, energia zareagovala, jeho energetický stav sa zmenil natoľko, že došlo k práci niektorých vnútorných orgánov fyzického tela. Takto prebehla reťazová reakcia na všetkých piatich úrovniach: informácia-energia-chémia tela-emocionálna alebo citová reakcia-reakcia fyzického tela.

Absolútnym spúšťačom celého reťazca však bola informácia. Ak sa pozrieme na náš život zo zorného uhla toho, aké signály sú spúšťacie tak zistíme, že ohromná časť toho, čo nazývame „môj život“ je súhrn informačných reakcií, reakcie na informačné prostredie, v ktorom sa práve nachádzame.

V týchto riadkoch nebolo povedané nič nové, každému sú to veci zrozumiteľné. Ale na druhej strane nám ani tak nejde o to pochopiť podstatu mechanizmu, ale najmä o uvedomenie si, že nás ovládajú informácie. Či sme si informáciu overili alebo nie, či sme jej uverili alebo nie, informácia generuje reakciu, spúšťa reakčný reťazec. Tento zapôsobí na človeka tak, že jeho predsavzatie žiť nejakým konkrétnym spôsobom, podľa určitých pravidiel, podľa nejakej šablóny, nejakých zásad, bez ohľadu na výšku jeho vzdelania a pod. vôbec neovplyvnia aktiváciu opísaného reakčného reťazca. A tento reťazec dokáže človeka v podstate zničiť! Príkladov nájdeme veľa.

V podstate celá politika je postavená na informačnom pôsobení. Jeden prezident či premiér povie jedno, druhý druhé. Všetci hrajú nejakú informačnú hru. Zvyšná časť obyvateľstva to sleduje, pričom na informačnej úrovni chápu, že sa to môže dotknúť aj ich. Do tejto hry sme vtiahnutí všetci, ale v skutočnosti sa neodohráva nič okrem hádzania informačných „kociek“ v danej hre. My im proste dovoľujeme vovliecť seba do ich hry, ktorá sa po reťazci spúšťa stále na nižšie úrovne, ale pre väčšinu ľudí sa táto informačná hra stáva absolútne reálnou. Teda je to to, čo napĺňa ich životy (aspoň do značnej miery).

Takto vznikajú z obyvateľstva ideálne dojné kravy. Generujú sa emócie, generujú sa reakcie.

Hra samozrejme nemusí byť iba politická. Rovnaká reťazová reakcia nastane aj vtedy, ak niekomu poviete, že mu napríklad zahýba jeho partnerka (partner). Ešte ani nevie, či to je pravda alebo nie, ale jeho mozog už hneď začína konštruovať nejaký model. Začína prehodnocovať všetko, čo o svojej partnerke vedel, celú realitu začína vidieť z úplne iného uhla, napríklad prostý úsmev môže začať vidieť ako zákerný úškrn, za pokus skryť pravdu. Fakty, ktoré sú mu dôverne známe začne informačný vplyv napĺňať inými významami – všetko sa mu otáča o 180°…

Reklama je tiež informačná vojna, motívy sú známe.

Internet je najlepším príkladom toho ako žijeme v informačnom prostredí. Žijeme tak, ako keby všetky informácie z neho boli absolútnou realitou – a oni sa tak postupne stávajú realitou.

Hoci si každý môže myslieť, že ide o opis teórie, model je absolútne realistický.

Máme možnosť pochopiť, že to, čo prežívame od tzv. narodenia do tzv. smrti je všetkou akousi informačnou hrou.

Nám prichádzajúce signály nemôžeme považovať za absolútne 100% – veď sú to koniec koncov iba signály. Je dôležité si uvedomiť, že dnešné informačné technológie dokážu akýkoľvek signál zmeniť, upraviť, spracovať. Napríklad nejakým konkrétnym chemickým preparátom vovedeným do nás ako neškodné očkovanie (inak by sa do nás či našich detí nikdy a nijako nemohol dostať) je možné zmeniť režim práce mozgu.

To, čo vnímame ako život priemerného človeka je v podstate iba jeden z možných modelov.

Čo nám toto všetko môže dať? Koncepcií je veľké množstvo, ale náš hlavný záujem je v tom, čo my sami naozaj reálne v každej kľúčovej situácii môžeme zmeniť.

V prvom rade sa môžeme prestať chovať k akejkoľvek informácii tak, ako sme si zvykli. Hlavné si je uvedomiť, že podstatná časť informácie, ktorú do nás vpúšťajú – je jedno akým informačným prostredníkom – je minimálne fyzicky neoverená. Tu si môžeme vziať príklad z nejakej konkrétnej, technickej debaty. Všetci účastníci konkrétneho technického okruhu dokážu odlíšiť koncepciu technického riešenia od nezmyslov, pretože majú k dispozíciu bázu svojich technických skúseností. Všetci vedia odlíšiť hlúposť od technickej reality. Takto to môže byť v každej oblasti. Znanie mení chápanie.

Oni chcú ovládnuť naše vnímanie, t.j. našu energiu, vtiahnuť nás do nejakej hry a potom minimálne dojiť emócie.

Môžeme prestať veriť informáciám na 100%, ale nastúpia pochybnosti (súčasť Matrixu). Dávno je známe, ako sa dajú pochybnosti použiť. Niekedy niekoho netreba na 100% presviedčať, stačí ho uviesť do pochybností. Akonáhle sa v jeho koncepcii obrazu sveta objaví stopa pochybností, on sám začne pomaly a systematicky ničiť to, čomu dovtedy absolútne veril. Takýto postup dokáže v podstate zničiť akúkoľvek životnú koncepciu, ak ten, kto to robí vie čo robí a vidí ako jeho oponent stojí na nejakých mentálnych konštrukciách (informačných modeloch). On si iba na svoje nešťastie neuvedomil, ako takéto modely ovplyvňujú reálny život.

Podstata nie je v tom o akú koncepciu ide, podstata je v tom, že daná koncepcia pôsobí.

Ak si chceme očistiť svoj energeticko-informačný priestor, stačí začať jednoducho: prestať veriť všetkému na 100%. A pre pokročilejších čistky a meditácie.

Druhý krok je začať zadávať kritické otázky ohľadom danej informácie, pretože ju v reálnom Svete Javi aj tak nemôžeme ignorovať. Informácia, ktorú sa nám niekto snaží sprostredkovať môže byť aj deštrukčná (vírus). Preto treba od začiatku začať s kritickými otázkami. Nimi môžeme odfiltrovať veľké množstvo informácií, ktoré sa snažia na nás pôsobiť. Tento postup treba začať chápať ako analógiu denného čistenia zubov.

Ak začneme pracovať s takouto informačnou koncepciou, tak skôr či neskôr nájdeme spôsob, ako napriamo pracovať s informáciami, nie cez emócie či city. Takto sa začína konštituovať Človek.

Emocionálni ľudia príjmu to, čo im poskytujú egregory za absolútnu realitu, točia sa dookola, chodia ku špecialistom/psychológom, šamanom, vešticiam. Podstata je však jednoduchá: dovoľujú tým nekriticky iným vpúšťať do seba informačné konglomeráty, ktoré nikdy kriticky neskúmajú (politika, náboženstvo, reklamy…). nikdy sa nezaoberajú otázkou „kto som“, vyrástli na „ja som aj iní sú“. Do svojho vnútra nikdy nevojdú. Príčiny však v takomto prípade možno nájsť iba vnútri seba, nie naokolo.

Informačné toky bežia okolo nás neustále. Treba ich poznávať. Náš mozog však nie je schopný generovať myšlienky, je na to veľmi jednoduchý. Myšlienky ani vedomie nie je vnútri nášho mozgu.

Myšlienky však vedia generovať egregory, preto naše úsilie je zamerané vystúpiť po Zlatej Ceste Duchovného vývoja nad ne, tam, kde môžeme tvoriť, programovať naše vlastné, Svetlé programy, v našom vlastnom, Svetlom Svete. Inak budeme bežať pod kontrolou cudzích, Temných programov. Všetko okolo nás sú iba informácie a energie.

30.10.2019

NAŠI PARTNERI: