KNIHA SVETLA

1. apríla 2016 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Temné Sily používajú dve cesty,

na ktoré zavádzajú človekov a bránia im

vyvíjať sa v Javnom Svete Midgardu

a tvorivo budovať pre blaho Rodu,

Duchovne aj Duševne sa zdokonaľovať:

prvá je nevedomosť a druhá nevzdelanosť.

Na prvej ceste neumožňujú ľuďom poznávať,

a na druhej tvrdia, že poznanie nie je potrebné

ba že je škodlivé pre ľudí.

Volchv Velimudr

Hoci nám v minulosti zničili množstvo kníh so zámerom, aby sme sa nikdy viac nemohli dostať k Prastarej Múdrosti našich Predkov – radovali sa predčasne. Prichádza k nám ďalšia zo základných Starej Viery – Kniha Svetla.

Texty Knihy Svetla boli preložené z Karuny ešte v 18. storočí. Ako aj ostatné védické knihy, Romanovci ich stiahli z dosahu verejnosti, až nakoniec predpokladali, že nadobro. Staré texty povolil vydávať až Stalin – na ktorého navešali všetky svoje hriechy v štýle príslovia „zlodej kričí chyťte zlodeja!“ – ale krátko po jeho vražde všetko znovu stiahol a zakázal trockista Chruščov. Posledný človek bol v ZSSR odsúdený do väzenia za Starú Vieru ešte r. 1986. Dnes môžeme vidieť, že popokrati nasadzujú ten istý vektor zneužívania moci.

Kniha Svetla obsahuje pôvodné Runové texty Charatií Svetla aj preklad do slovenčiny. Ďalej v knihe nájdete Slovo Múdrosti Volchva Velimudra – preklad zo staroslovienčiny – kapitoly o Svastike aj Bielovodí, pokračovanie Koľadovho Daru. Oproti ruskému originálu kniha obsahuje väčší počet tradičných svastičných ochranných symbolov – energogramov – ktoré sa v našej Kultúre používajú tisícročia – vďaka svojich ochranných vlastnostiam – ako výšivky na odev, ako ochrana budov, domáceho náradia a podobne. Sú to svojou podstatou rezonátory torzných polí, o ktorých už tiež vieme. Každý zo symbolov je vysvetlený, takže netreba viac tápať v tom, čo ktorý symbol znamená, na čo sa používa, či ako sa volá. Ako sa volali pred tisícročiami, tak sa volajú aj dnes. Neexistuje iba jeden správny ochranný symbol, pretože ako na stavbu nášho materiálneho obydlia potrebujeme celú škálu nástrojov, tak aj na ochranu nášho biopoľa potrebujeme podobnú kompletnú sadu ochranných energogramov. Niektoré sú pre mužov, iné pre ženy, ďalšie zase pre deti či tehotné ženy, zvieratá, budovy a podobne. Staré poznanie sa vracia.

Je možné, že takéto informácie nepotešia tých, ktorí si myslia, že všetko si môžu povymýšľať ako chcú – vrátane kadejakých „slovanských symbolov“ – ale to nie sú ľudia našej Starej Kultúry, v lepšom prípade ide o naivných, nevedomých špekulantov.

Kniha Svetla opisuje vznik a vývoj našej Galaxie, stavbu Vesmíru, klasifikuje rozmernosti jednotlivých Vesmírov na harmonickej Púti Duchovného vývoja – Svarge – paralelné Vesmíry, galaktické vojny  a mnoho ďalšieho. Z pohľadu poznatkov dnešnej astronómie obsahuje aj opisy, ku ktorým sa oficiálna veda ešte nedostala, resp. sa nimi účelovo nezaoberá. Žijeme však na prahu veľkých zmien, a teda mnoho si budeme môcť overiť v blízkej budúcnosti aj sami.

Kniha je opäť v tvrdej väzbe a tentoraz na kriedovom papieri. Cena jednej knihy 16 EUR, pri odbere troch a viac kníh poštovné na území Slovenska zadarmo. Objednávať možno na adrese vedy.sk@gmail.com. Špecifické prípady možno dojednať samostatne.

Zasielať ju začneme – z technicko-organizačných dôvodov – od polovice apríla 2016.

V Českej republike si môžete knihu objednať tu.

Bola vykonaná aj dotlač predchádzajúcej Knihy Múdrosti Perúna, pretože prvý náklad bol rozobraný. Knihy sú teda opäť k dispozícii.

SLÁVA PREDKOM NAŠIM!

NAŠI PARTNERI: