KONIEC ILÚZIÍ

23. júla 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

https://www.youtube.com/watch?v=US7F952VpfU

Predtým, ako prejdeme k ďalšiemu pokračovaniu cyklu o potrebe formovania Subjektu Politickej Aktivity a jeho forme, ako aj charakteristike súčasného politického režimu na báze analytických metód sme sa rozhodli vykonať malú odbočku.

Ako ste si všimli, namiesto zvyčajného úvodného obrázku sme pripojili pieseň Ondreja Ďuricu VLASŤ MOJA DRAHÁ. Pripojili sme ju preto, lebo naozaj obsahuje – podľa nášho názoru – „náboj“ skutočného vlastenectva. Radi by sme verili, že aj našej tradičnej Kultúry, ale toto nevieme naisto. Spevák je totiž často spájaný s jezuitskou skupinou politikov, takže berte to v duchu zdravomyslia.

Pravdou však je, že nemáme žiadne ďalšie poznatky o skutočnom vzťahu Ondreja Ďuricu k jezuitom, pričom podľa textov jeho ďalších piesní by sa dalo súdiť skôr o opaku. A čo podávajú oficiálne BL médiá je zase úplne odlišnou témou.

Zachovajme sa teda v zmysle nám tradičného zdravomyslia a rozlišujme medzi samotnou informáciou a jej nositeľom. Podľa nášho názoru sú tieto piesne hodnotné. Definitívne stanovisko však musí zaujať každý sám za seba.

Charakteristiku termínu „politický režim“ sme dali v minulom článku. Čo je charakteristické pre súčasný politický režim? Medzi komponenty jeho charakteristiky môžeme zaradiť nasledovné elementy: liberalizmus, kozmopolitizmus, ničenie slovanskej kultúrnej identity a všeslovanskej vzájomnosti, korupcia a privatizácia samotného inštitútu štátnosti – nie iba materiálnych hodnôt, čo je triviálne, ale samotných mandátov moci a riadenia inštitútu štátu. Ďalej tu patrí neprofesionalizmus, monopol štátnej kontroly obyvateľstva postupným, systematickým zavádzaním prvkov elektronického väzenia (napríklad kamery na cestách monitorujú všetkých, aby im náhodou neunikol nejaký jeden terorista), asociálnosť, nespravodlivosť a nemravnosť vládnucej aj zákonodarnej „elity“, poníženú lojálnosť jeho politických inštitútov vrátane volebného systému, archaický systém exportnej politiky surovín formou drastickej devastácie lesov a ich vývoz ako suroviny na spracovanie do zahraničia. Prakticky všeobecná totálna degradácia všetkých potenciálov krajiny bez výnimky – v porovnaní s čo i len niekdajším Československom.

Prečo sa v našej krajine sformoval takýto neutešený, prakticky bezvýchodiskový systém? Pretože výmena „koalície“ za „opozíciu“ neodstráni hore vymenované elementy, iba vymení „majoritných vlastníkov“. A kde je záruka, že aktivizujúca sa – zatiaľ – neparlamentná opozícia nemá presne tie isté ciele, ako oba aktuálne komponenty (koalícia aj opozícia)? Či vari ponúkajú niečo viac iba ako vymenenie dekorácií?

Hlavná príčina tohto stavu tkvie v bezprecedentnej neprofesionalite na úrovni najvyššieho riadenia krajiny za obdobie od roku 1993 vrátane. Možno to potvrdiť nie iba emocionálnym ohodnotením, ale zostavením modelu, t.j. rekonštrukciou profesionality vládnutia na najvyššej úrovni, t.j. teda úrovniach úradov premiéra aj prezidenta.

ZDROJ: knihy akademikov S. S. Sulakšina a N. A. Chvyľa-Olintera: MOTIVAČNÁ REKONŠTRUKCIA PROFESIONALITY PRVEJ OSOBY ŠTÁTU; ako aj práce ЦНПМИ, č. 14 zo septembra 1915, uverejnené v časopise Veda a politika r. 2015.

Ideálny model maximálne profesionálneho prvého subjektu krajiny je v tejto formácii zobrazený na nasledovnom obrázku:

Model rekonštrukcie profesionality prvého riadiaceho subjektu tej či onej krajiny

Ideálny model maximálne profesionálneho riadiaceho subjektu – prvej osoby krajiny – je formalizovane zobrazený ako vystupujúca diagonála. Stupeň odklonu od tejto ideálnej stúpajúcej krivky sa vyhodnocuje a odráža úroveň jeho neprofesionality.

Pretože u nás zatiaľ nikto dlhodobo nezhromažďoval štatistické údaje ako podklady pre takého vyhodnotenie, tak použijeme tento model ako základ pre empirické charakteristiky pre Ruskú federáciu. Reálne charakteristiky opisujúce činnosť putinského režimu a prezidenta Putina sú protikladom ku krivke ideálneho profesionála. Na ďalšom obrázku dole vidno, že neprofesionalizmus politického štátneho riadenia Ruska sa nachádza na neprijateľne nízkej úrovni. Tu leží aj vysvetlenie degradácie krajiny, problémy zahraničnej politiky aj deformácia potenciálov Ruska. Nemýľte si štatisticky vyhodnocované údaje s údajmi štátom kontrolovaných médií a režimu lojálnych subjektov. Reálny život obyvateľov Ruska a mediálna verzia sú dve rozdielne veci. Bohužiaľ.

Otázkou ostáva, či putinský režim sám od seba dokáže zmeniť kurz a prejsť na progresívny, stúpajúci trend posilnenia životaschopnosti krajiny? V ďalšom bude ukázané, že tento cieľ je s najväčšou pravdepodobnosťou nemožný. Preto ak aj dôjde k zmene režimu a paradigma vývoja nastúpi, tak k tomu dôjde skôr v konflikte s putinským politickým režimom.

Dokonca sa dá zostaviť aj prognóza typu konfliktu. Existujú dva typy prognózovania, ktoré sú v tomto prípade použité (viac spomenutá literatúra). Prvý typ je prognóza trendu, t.j. inerčná prognóza. Do výpočtu sa berú štatistické rady, niektoré sociologické údaje a expertné analýzy, pričom toto všetko sa prognózuje za hranicu dneška do budúcnosti. Ale existuje aj nelineárne prognózovanie nazývané aj stresová či krízová prognóza, ktorá dáva pravdepodobnosť udalostí, ktoré nevychádzajú priamo z inerčného prognózovania dnešných tendencií. Vidno, že keďže oba trendy sú klesajúce, tak oba varianty prognózovania vedú k jednému záveru: výbuchu revolučného typu v Rusku sa nedá vyhnúť:

Tomuto však rozumie aj vláda, ale reaguje špecifickým spôsobom – namiesto premien sformovala Ruskú národnú gardu.

S čím je spojená budúca politika? Existuje prah, ktorý už bol ukázaný na grafe životaschopnosti krajiny. Po jeho prekročení sa krajina rozpadá a zaniká. Trend, ktorý k nemu vedie už bol tiež ukázaný.

Na čo však chce poukázať táto analýza? Je schopný putinský režim odviesť krajinu od tohto trendu? Ale ak toho režim nie je schopný, tak trend určite presekne prahovú krivku. Za ňou už leží buď rozpad krajiny, alebo udalosti, ktoré v konflikte s putinským politickým režimom nastolia trajektóriu vývoja revolučným typom prechodového procesu.

Teraz prichádzame k najzaujímavejšej časti – kedy sa môže tento prechodový proces stať reálnym? Tu sa ponúka nasledovná logika: je potrebné nezávisle od seba sprognózovať pravdepodobnosť rozličných prechodových procesov, alebo proste dynamických procesov, ktoré opisujú vývoj Ruska. Pozorovanie priebehov vývoja týchto parametrov v čase umožní nájsť zónu nestability, zónu rýchlych, nestabilných zmien – pokiaľ je hlavná téza o nevyhnutnosti reformy v krajine pravdivá. Pretože ide o nezávislé prognózy a kvantitatívno-expertný odhad sa prognózuje na nezávislých stretnutiach, tak prípadná zhoda termínov prechodnej periódy v určitom stupni ukazuje na dôveryhodnosť prognóz.

Prognóza pravdepodobností a expertný odhad udalostí, ktoré sa odohrali do r. 2016 vrátane medzinárodnej izolácie Ruska aj jeho obranyschopnosti ukazuje, že zóna rýchlych, nestacionárnych prechodových procesov pripadá na hranicu rokov 2019-2020:

Ak si lepšie všimneme priebeh krivky č. 3 – obranyschopnosť krajiny, tak aj tu vidíme, že trendy zverejnené k rokom 2015/2016 sa naozaj napĺňajú. Podľa prognózy v roku 2018 – v tomto roku – malo nastať MINIMUM aj v oblasti obranyschopnosti Ruska. A čo vidíme? Oligarchovia vo vláde predali rozpoznávacie kódy systémov protivzdušnej obrany rady S-300 Izraelu – už sme o tom písali. Netreba veľa logiky aby zdravomysliacemu človeku došlo, ako by to dopadlo v prípade rozpútania globálneho konfliktu a vtiahnutia doň Ruska, keďže Mosad založila britská MI6 a tá v podstate koordinuje aj CIA.

„Vnútorné kruhy“ ruskej armády začínajú očividne naberať silu – aj keď krajinu má stále pod kontrolu vládna oligarchická klika. Príkladom je aj fakt, že armáda nakoniec kategoricky odmietla prevziať toľko oslavovaný SU-57. Prečo vlastne? Ukázalo sa, že po praktickej stránke nijako neprekonáva už sériovo dodávaný SU-35. V skutočnosti hlavnou progresívnou črtou nového SU-57 mal byť úplne nový reaktívny motor novej generácie. Ten však bude k dispozícii až okolo roku 2025. Takže čo plánovali ruskí oligarchovia? Presne to čo u nás naši „domáci“ s nákupom amerických F-16 – nabaliť sa na štátnej zákazke tak, aby boli „za vodou“. Takže za ohromné prostriedky by nakúpili pre armádu menej strojov s otáznymi vlastnosťami, hoci ich plne funkčné ekvivalenty – SU-35 už v armáde slúžia. Teda armáda za tú istú sumu dostane viac vysoko efektívnych SU-35 a oligarchom nepôjdu „kozmické“ provízie. Krok úplne logický a vychádzajúci zo zdravomyslia. Na rozdiel od Slovenska.

Mimochodom, v ruských médiách sa objavila správa, že akýsi konštruktér predal Západu tajomstvá SU-57 – veď na niekoho to treba hodiť. Ale ruský národ sa už prebúdza – pravda okrem skupiny rabína Piakina. Ale veď poznáme príslovie – koho chleba ješ, toho pieseň spievaš. Je možné, že tento „prorok“ putinizmu bude mať čo nevidieť viac oddaných veriacich nasledovníkov v našich končinách ako v Rusku. V Rusku totiž žijú Rusi a oni sami dobre na vlastnej koži cítia, ako sa im za putinizmu žije.

Aby sme trochu ilustrovali situáciu v Rusku z pohľadu obyčajného človeka – pripájame niekoľko aktuálnych vtipov. Vopred však zdôrazňujeme, že toľko medializovaná, „opozičná“ skupina liberálov okolo Navaľného nie je riešenie – je to iba chystaný variant virtuálnych „protikladov“ štýlu Smer (proti) SNS… prípade obaja „proti“ opozícii. Navaľný je slobodomurár a absolvent Yale University. Náhrada jednej skupiny slobodomurárov druhou je scenár aktuálnej hry. Práve preto sú všetci patrioti zastrašovaní a vláčení po súdoch. Systém odstraňuje všetkých, ktorí sa do ich hry nehodia

Ako „ilustráciu“ k poslednému dodajme, že práve za putinizmu sa začali na Sibíri objavovať stavby zvláštnych objektov, ktoré sa stavajú pod zemou a strážia ich vojaci v ruských uniformách, ktorí nevedia po rusky… Veď aj logistická základňa CIA (čítaj akože NATO) v Ulianovsku vznikla za pôsobenia tohto režimu… okrem množstva ďalších príkladov. Okrem toho je už dobre známe, že práve táto základňa slúži ako distribučná báza pre drogy dovážané z Afganistanu, ktoré sa do Ruska (a ďalej) dostávajú práve cez ňu…

Prognózovanie vývoja krajiny podľa 8 scenárov môže tiež ukázať zónu nestability, rýchlych prechodových procesov na hranici rokov 2019-2020. Čo to je za scenár? Tu je:

  1. Scenár konzervatívnej voľby, ktorý je očividný;
  2. Scenár elektoriálnych premien (ďalšia ukážka demokratickosti volebného systému prebehla v posledných prezidentských voľbách v Rusku);
  3. Scenár farebnej revolúcie;
  4. Scenár fašizácie krajiny;
  5. Scenár socializujúcej revolúcie;
  6. Scenár proti elitárskeho palácového prevratu;
  7. Scenár, ak by Putin sám previedol ozdravenie krajiny;
  8. Scenár geopolitického rozpadu krajiny.

V minulom článku sme uverejnili graf životaschopnosti Ruska – porovnajme ho s grafmi životaschopnosti iných krajín za predpokladu, že je zostavený z ekvivalentných štatistických vstupov:

Opäť zdôrazňujeme, že dôležitý je metodologický rozmer. Dôležité nie sú absolútne, nominálne hodnoty týchto pravdepodobností – tieto môžu byť predmetom kritiky – dôležité je to, že na prelom rokov 2019-2020 pripadajú podľa prognóz strohé zmeny v priebehoch kriviek. Taký istý neštandard je viditeľný aj na prognózach politickej teploty – protestujúcej sociálnej energetiky ruskej spoločnosti.

ZDROJ: S. S: Sulakšin, N. A. Chvyľa-Olynter: POLITICKÉ SPEKTRUM A POLITICKÁ TEPLOTA AKO MODEL SKÚMANIA SOCIÁLNYCH PROCESOV/ СОТИС – Sociálne technológie a výskumy; 2014, č. 5 (67), str. 76-85.

Na základe výskumov tohto analytického centra v teréne možno dostatočne spoľahlivo a dlhodobo potvrdiť, že experimentálne body súhlasia s prognózou. Špička protestnej energetiky aj v tomto prípade spadá do uvedeného intervalu 2019-2020:

A tak sa nakoniec dostávame k expertným odhadom. Ide o výsledky výskumu pravdepodobnosti uchovania Putina pri moci. Do konca r. 2016 je priebeh stabilný. Potom začínajú rozkladné procesy a je možné, že podľa tejto prognózy Putin odstúpi na rozhraní rokov 2019-2020. Na obrázku dole je expertný odhad pravdepodobnosti modifikácie putinského politického režimu:

Pravdepodobnosť narastá, pričom dosiahne 100% úroveň na prelome rokov 2019-2020. Je tu možnosť, že to je spojené s iniciatívami zavedenia politickej strany (Subjektu Politickej Aktivity), teda Strany nového typu s novými princípmi, novým organizačným ústrojstvom, čo predstavuje zásadný rozdiel oproti všetkým doterajším bankrotom a všakovakým dcérskym štruktúram, ktoré si nárokujú názov „politická opozícia“ alebo všakovaké „alternatívy“ či „platformy“, ktoré dnes hojne vidíme v politickom spektre.

Mimoriadne zaujímavý je priebeh pravdepodobnosti krivky v roku 2016. Do konca roku 2016 prebieha záporný „odchod“, t.j. v skutočnosti upevnenie putinizmu. Voľby sú len diváckou ilustráciou „fejku“, t.j. ilúzie o tom, že spoločnosť podporila Putinov kurz; o tom, že režim zosilnel, že teraz má ústavnú väčšinu, že teraz môže robiť čo chce (hoci to mohol robiť aj doteraz) preto, lebo „národ ho podporil“. Akurát že národ nevie, že tento režim podporil… Ako vidíme podľa priebehu prognózy – všetko už len na určitý časový úsek.

Od roku 2017 sa už aj začal v spoločnosti úplne protichodný proces, ktorý spočíva v narastaní protestného a alternatívneho formovania iných politických reálií. Odchod krajiny od putinizmu koniec koncov znamená nástup úplne iného lídra, novú elitu, alebo hoci aj čiastočne obnovenú, novú ideológiu, novú politickú platformu vývoja, novú materiálnu štruktúru krajiny, prechod od degradácie k vývoju.

Príklad Ruska sme použili z viacerých dôvodov. Jednak preto, lebo našinec nie je informovaný o skutočnej situácii, pričom – ak priamo nepodlieha povinnej BL rusofóbskej orientácii – tak si skôr putinizmus idealizuje. Ďalším dôvodom je to, že Rusi sú tak či onak nám najbližšia genetická skupina, a teda na nás „platia“ principiálne tie isté frekvencie. Cykly sa – samozrejme – môžu trochu líšiť, ale principiálny priebeh bude viac-menej identický. V roku 2020 čakajú aj nás parlamentné voľby, pričom ficoizmus a dankoizmus neplánujú len tak ustúpiť. Tak či onak – je to vplyv premeny kozmických frekvencií a časového faktoru – zmeny nastávajú už teraz. Okolo roku 2020 teda aj u nás môže nastať vhodný moment pre nastolenie novej platformy správy vecí verejných, teda bude vytvorené „okno“ pre Subjekt Politickej Aktivity vo forme strany nového typu. Nemôžeme v jednom článku podať vyčerpávajúce vysvetlenia, ale uveďme aspoň príklad SPA, ako v Rusku pripravujú implementovať platformu Svedomia:

Začali sme pesničkou a teda aj skončme pesničkou – aktuálnou. Už aj naše zdroje všetky nespia. Môžeme sa dočítať, že nemecký „problém“ Seehofer versus Merkel je iba ďalší odpútavací manéver nato, aby Európania prespali (či zase „presrali“?) už odsúhlasený a pripravený imigračný program, ktorý bude znamenať definitívny demografický koniec Európy.

https://www.youtube.com/watch?v=n_xBCSs-RIg

23.07.2018

NAŠI PARTNERI: