KROK ZA KROKOM

23. apríla 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

minulom článku sme vykročili vpred s novým spektrom informácií. Smerovanie vpred je to jediné, čo nám dnes môže pomôcť – ale smerovať treba práve vpred. Čo nám pomôže, ak sa budeme hrabať v rôznych teóriách či všakovakých politických analýzach, hoci aj s atraktívnymi a nedávno ešte „zakázanými“ témami?

Akosi stále ostáva nejasné, že informovanosť a Múdrosť sú dve rozdielne veci. Informácia je iba prosté svedectvo o čomkoľvek, pričom Múdrosť je už informácia+skúsenosť. Preto Múdrosť zvykneme nazývať „informáciou druhého druhu“.

Informácia prichádza dnes mnohými kanálmi – ale kanály existujú všakovaké. Včera nepovoľovali ani zmienku o tom, čo dnes nájdete na každej druhej stránke. Dnes je tento „zákaz“ realizovaný formou dodávania ohromného množstva informácií, v ktorých sa ten, kto sa zaoberá iba mainstreamovým okruhom všakovakých správ doslovne utopí.

Ale je vôbec tá záplava dnes „povolených“ informácií skutočne nebezpečná pre mocipánov? Nepodhadzujú nám náhodou zase iba to, čo ich nijako neohrozuje, iba vyvoláva u nás dojem „moci“? A čo ak v skutočnosti to, čo „informovaní informáciou prvého druhu“ (bez overenia osobnou skúsenosťou) považujú za strašnú zbraň proti „nim“ je v skutočnosti iba ďalšie špáratko?

Vo védickej Kultúre – najčastejšie sa s tým stretneme pri práci so starými textami – sa to, čo dnes (aby sme sa vyjadrovali jedno-jednoznačne) nazývame „informácia“, obrazne podávalo ako voda. Z povestí a rozprávok poznáme Živú aj Mŕtvu vodu, poznáme silné dažde a búrky, poznáme životodarné studničky a potôčiky, veľké rieky aj tiché jazierka. Táto alegória bola podávaná úmyselne – aby prečkala kruté obdobie kresťanstva. A tak nejako sme si aj na to zvykli – ako na nič nehovoriacu, ale peknú ilúziu pre deti.

Voda v starých textoch vždy označuje INFORMÁCIU. Aby sme nezachádzali ďaleko, pripomeňme si dve základné vlastnosti Vody, ktoré pretkávajú ako zlatá niť staré rozprávky a povesti. Bez Vody sa žiť nedá – je životodarná, prináša život. Ale ak je jej veľké množstvo, alebo ak sa ponoríme do veľmi veľkej hĺbky (voda obsahuje aj vlastnosť veľkých hĺbok, t.j. hlbinného poznania) tak nás to môže stáť život – je teda aj mŕtva. Tam, kde sa prináša hlbinné poznanie, tam sa treba ponoriť veľmi hlboko. A ponorenie hlboko nezvládne každý. Treba nato dlho a systematicky trénovať. Ak je okolo iba hlboká voda, tak sa jednoducho utopíme. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok.

Nádejať sa, že rýchlym a povrchným skákaním z hladiny jednej vody na druhú hladinu možno obsiahnuť hĺbku vedomostí pod hladinou je iba ilúzia. Preto odporúčame radšej menej senzácií a viac tréningu v hlbinnom potápaní. Výber však každý koná svoj.

Ak by svietilo iba jedno svetlo, bolo by ľahké za ním ísť. Preto dnes zapálili tak mnoho všakovakých svetiel a svetielok.

Procesné inžinierstvo rozlišuje medzi informačným šumom a informačným obsahom. Pravda je tak blízko, až ju nevidno.

Dostali sme sa už veľmi ďaleko. Ďalej ako kedykoľvek predtým. Vieme ako je štruktúrovaná 12-rozmerná Hra, vieme o Jemnohmotnom Svete (Astrále), vieme o Konoch Stavby Sveta.

Vieme ako nás ovládajú – Nevedomosťou, Živlami, zmluvami, dohodami, súhlasmi, prísahami, a vôbec akýmikoľvek povoleniami, ktoré od nás v našej naivnej nevedomosti vymámili. Nainfikovali nám vírus ničoty, bezmocnosti, rozdelili kedysi veľký a mohutný národ na rôzne „samostatné“ národy, ktoré sa medzi sebou ešte aj nenávidia. Keďže národ sa nevie medzi sebou dohodnúť – teda podľa Medzinárodného Práva nie je národom – tak nad nami úplne legálne vykonáva dozor iný národ, ktorého členovia nikdy na verejnosti „neperú svoje špinavé prádlo“, teda nikdy jeden druhého verejne neosočujú. Zbytočne nadávať na Židov či Cigánov – je to iba propaganda roztáčajúca generovanie emócií, ktorými nás potom doja zo životnej energie. Sami sme ich zvolili, sami sme ich schválili, a teraz by sme chceli, aby „niekto iný“ narobil s nimi „poriadok“. A kde je naša zodpovednosť za to, čo sme svojej Zemi spôsobili? Kým to nenapravíme – lebo energie už sú iné – dovtedy nás nevypustia von z 12-rozmernej Hry, dovtedy sa tu budeme neustále inkarnovať (Samsára) a budú nás Židia a Cigáni dojiť z našej životnej energie. Že to nie je spravodlivé? A pýta sa niekto dobytku v stajniach, či to, že ho dojíme a zabíjame na jatkách považuje za spravodlivé?

Ak sa chceme zmeniť, musíme sa snažiť podobať sa na to, čím sa chceme stať. Ak jedno hovoríme a druhé robíme, všetko len zhoršujeme. Problém je však v tom, že Hra čo nevidieť končí – ako každá Hra. Nič v Javi netrvá večne.

Dnes už môžeme jasne vidieť, ako to robia. Bielemu človečenstvu krvavou cestou nanútili kresťanstvo. Jeho hlavnou funkciou je nanútiť nám postoj raba – „ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé“. Ak nestačí aj ľavé, bež za ním a daj sa ešte aspoň kopnúť… Divíme sa, že sa k nám takto aj cudzinci chovajú? Ale ako vychovávajú svoje deti oni sami? Židia, Arabi a im podobní? Od detstva im vštepujú, že práve oni sú skutočnými pánmi sveta, práve oni majú právo robiť všetko, vrátane likvidácie bieleho človečenstva, teda Gojov – ako príklad stačí prečítať aj demoverziu Talmudu pod názvom Biblia.

V tejto súvislosti aj krišnaiti a takzvaní budhisti (už sme o tom písali inde) upravili starú árijskú tradíciu vrátane učenia o Karme. Máme sa dať zabíjať, znásilňovať či všakovako likvidovať a ponižovať, ale nesmieme nič urobiť na našu obranu, lebo za to bude Karma… Postoj hoden raba, ale nie Sloviena – hľa Zápoveď Odina:

Nie je dovolené odpustiť tomu kto koná zlo, lebo kto nepotrestá zlo, ten je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie.

Nie náhodou na začiatku 20. storočia bolo 20% obyvateľstva Zeme biele, pričom o 100 rokov neskôr nás je 2,7%. Ako dlho ešte sa máme našim vrahom ospravedlňovať?

Ale aby sme neboli nespravodliví voči národu kresťanov, v ich Písme (Slove) je obsiahnutá základná požiadavka učenia toho, od koho oni sami odvádzajú svoj pôvod – Ježiša:

Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal.

[Ján; 17:20-21]

Hlavnou snahou „zakladateľa“ kresťanstva bolo, „aby všetci jedno boli“. Teda každé delenie na katolíkov, protestantov, pravoslávnych, luteránov… je porušenie základnej požiadavky ich vlastného učiteľa. Každý z kresťanov, ktorý sa prehlasuje za akúkoľvek vetvu judaistického učenia je ZRADCA Ježiša. Veď on predsa nechcel žiadne delenie, on si želal iba jednotu.

Nezaškodí si pripomenúť situáciu z obdobia jezuitského cirkevného Slovenského štátu. Katolíci najskôr začali likvidovať Židov, ale nezabúdali aj na „bratov vo viere“ – v zmysle „aby všetci jedno boli“ – a hlásali heslo: „Najskôr Židia páni, potom luteráni“. Nečudo, že do Slovenského Národného Povstania odchádzali práve komunisti a luteráni. A kto dnes na plné ústa vyhlasuje, že Slovenské Národné Povstanie bolo zbytočné – toho možno priradiť len k hlinkovskej mašinérii jezuitov z obdobia Slovenského štátu. Čakajú na revanš.

Pripomeňme, že Štúrovci boli LUTERÁNI. Ak dnes niekto uznáva slávnu minulosť a zásluhy národných buditeľov Štúrovcov a zároveň sa bratríčkuje s jezuitskou stranou revanšu – na akej strane vlastne hrá?

Ale krivdili by sme katolíkom, ak by sme si mysleli, že oni nenávidia iba luteránov a vôbec iných „bratov vo viere“. Príklad je lepší ako teória. Priblížme si ešte raz situáciu v obci Hranovnica pri Poprade. Niečo okolo polovice obyvateľstva sú Cigáni – koľko ich je presne, nikto nevie. Dedina je tvrdo rímskokatolícka. V minulých voľbách si katolíci vybrali – „aby všetci jedno boli“ – 8 kandidátov na starostu. Cigáni si vybrali jedného… starostom obce sa stal Cigán. So všetkými dôsledkami aj toho, z čoho obec zaplatila dlhy neplatičov aj za odvoz komunálneho odpadu. Zdalo by sa, že druhý raz sa už „aby všetci jedno boli“ dohodnú, že budú múdrejší. Nie. Aj po ďalších voľbách je starostom Cigán.

Toto je obraz krajiny, ktorá sa dnes volá Slovensko.

Kým nepochopíme, kto vlastne v skutočnosti sme – teda či sme po Práve následníkmi svojho Rodu, dôstojní dedičia Slávy našich dedov, alebo iba nejaký ich slabý tieň – nič sa nezmení. Platí Kon „čo prehlásim, to aj som“. Obyvatelia Slovenska sú SLOVENI, akýsi žalostný odpad, nechtiac narodené, nemanželské deti, platcovia daní, akési amorfné obyvateľstvo, zatiaľ ešte ako-tak živoriace na nejakom území, inak povedané aj voliči politických strán, teda Fyzické Osoby.

Dokiaľ si nevytvoríme našu vlastnú, jasnú predstavu – Obraz v Jemnohmotnom Svete – kto naozaj sme, dovtedy sú všetky debaty a plány o národnej identite iba prázdnym mlátením slamy. Kým nie je jasná a žiarivá naša národná identita – identita Slovienov – dovtedy nemá zmysel hovoriť ani o žiadnych výstupoch z národnej identity vyplývajúcich, t.j. o demografii, ekonomike, politike…

Najskôr si musíme uvedomiť, akí sme vyšli zo spáleniska posledných troch storočí, z ohňa a vody nekonečných reforiem, vojen, revolúcií, jezuitského pokresťančovania, šokových terapií a privatizácií. Ako človek, ktorý sa prebral z narkózy, aj národ musí predovšetkým prísť k sebe, overiť si, či má na mieste ruky, nohy, precítiť, či ešte má hlavu, či mu nevzali Dušu počas toho, kým bol v kóme. A ak všetky posledné, hlavné komponenty existujú, tak už treba konečne vstať z nemocničného lôžka a vykročiť, bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme všetky končatiny. Veď práve v nemocnici nám ich odobrali. Individuálny jedinec potrebuje protézy, ale Národu ruky a nohy dorastú – ak to je naozaj Národ.

Aby sme nielen vykročili, ale aj kráčali vpred, musíme My Národ načúvať svoje zmysly a preciťovať a rozhodovať za seba. Musíme prijať rozhodnutie či ostaneme v etnickom lone, alebo či už sme schopní vykročiť a ísť za národnými mravmi a obyčajami, či už nemáme dosť nosenia cudzieho kríža. Musíme zapnúť naše preciťovacie, intuitívne, abstraktné myslenie a zorientovať sa v čase a priestore – hoci aj iba podľa smeru odkiaľ prichádza Svetlo – pretože nasledujúce obdobie budeme musieť ísť cestou, ktorú si vyberáme práve dnes. Práve tu a teraz.

Oblasť Jemnohmotného Sveta – Astrálu, Éteru, Akaši, alebo akokoľvek ste zvyknutí ho nazývať – je oblasťou príčin. Do tejto oblasti príčin sme kedysi chodievali bežne, bol to pre nás normálny stav vecí. Pokresťančili nás a voviedli do jarma rabstva. Znížili našu formu existencie do oblasti spodných troch čakier čo znamená, že Živatma nemôže vystúpiť do vyšších rozmernostných a čakrálnych štruktúr. Kto seba prehlasuje za raba – ten aj je rabom. Hovoríme stále o tom istom Kone Stavby Sveta. Do mysle nám cez Egregory implementovali myšlienky, že máme pokorne počúvať Pána, že nemáme vzdorovať vrchnosti, že nemáme preklínať – teda všetky „kvality“ raba… a nás ani nezaujíma, čo to Egregor je.

Prečo nemáme preklínať? Prečo sa zlodeji vo vláde aj parlamente boja toho, aby sme o nich hovorili pravdu? Odpoveď je veľmi jednoduchá – boja sa, aby ich národ nezačal preklínať. Možno sa to zdá divné, ale oni dobre vedia, prečo sa toho boja. Aj za tú cenu, že radšej národu podhadzujú už aj také informácie, za ktoré ešte nedávno likvidovali.

Dnes sme – ako ostatne aj doteraz – pod kontrolou Mágie, ale kresťanský Egregor sa pred niekoľkými rokmi rozpadol. Takto nás chcú udržať v kómatickom spánku, ale narkóza sa už minula. Stále však úspešne pôsobia mágiou – a tak zvykovo ostávame nejednotní, rozdelení. V takomto stave majú plné právo nad nami stále vykonávať dozor. Veď v krajine nežijú Živí Človekovia, ale masa Fyzických Osôb. Mnohí si naivne mysleli, že vo voľbách o niečom rozhodovali – aký je rozdiel, ktorý Žid bude slovenským prezidentom? Je to predsa ich právo rozhodnúť. A vari to bude inak vo voľbách do Europarlamentu? Alebo plánujú iný postup do budúcoročných parlamentných volieb?

Už sme neraz písali, že energeticky najsilnejším subjektom na Zemi je ten, komu Zem právom patrí – Človek. Muži sa už rodia so 4 aktívnymi čakrami (a pracujú na osvojení si 5.), ženy sa rodia so 7 aktívnymi čakrami (a pracujú na osvojení si 8.). Proti nám stoja 3-čakrové štruktúry, ktoré keď sa spoja, tak vedia – spoločnou mágiou – vystúpiť do 6. čakrálnej aj rozmernostnej štruktúry. Je to oblasť tretieho oka, teda oblasť, skrz ktorú dokážu „vkladať“ do myslí 3-čakrových rozmerností myšlienky, obrazy, módy chovania sa. Všetci kresťania sa nachádzajú v oblasti 1-2-3, teda presnejšie všetky náboženstvá. A tých oni podľa Konu majú právo riadiť, lebo sú o 3 rozmernostné stupne od nich nižšie (t.j. 3-čakrových).

Ale čo sa stane, ak sa bieli Človekovia zobudia z kómy a začnú uplatňovať svoje právo aj v oblasti Jemnohmotného Sveta? Znamená to, že jednotlivci – ženy – začnú tvoriť programy v Astrále na úrovni 7-8 čakry, teda ďaleko nad skupinovými možnosťami 3-čakrových bytostí. Dokonca aj naši muž môžu tvoriť programy zo 4. rozmernostnej a čakrálnej štruktúry. Áno, je to tak, sme energeticky vysoko nad nimi. A to ešte nehovoríme o tom, keď sa podľa našej starej tradície vytvorí skupina Človekov na energeticky silnom mieste počas ešte energeticky silnejšieho času (to sú staré slovanské sviatky) a spolu začne preklínať našich nepriateľov a vytvárať programy našej Národnej budúcnosti. V takomto prípade sa skupinovo dostávame minimálne do oblasti „Zlatého Veku“, t.j. do čakrálnej a rozmernostnej štruktúry 10-11-12. A 12 – 3 = 9, teda skupinovo máme Právo vytvárať programy aj pre ± 9 čakrálnu a rozmernostnú štruktúru, teda pre oblasť Bohov. Presnejšie Bieloboha aj Čiernoboha. Sme totiž NAD oblasťou existencie bohov.

Spoločná práca na tvorbe programov v rovinách 10-11-12 znamená spoločné chorovody, preklínania nepriateľov, blahoslavenia Národa! Individuálne „tančeky“ pri ohňoch hoci aj v Prírode, popíjanie alkoholu či športový sex NEMAJÚ S NAŠOU TRADÍCIOU NIČ SPOLOČNÉ. Takéto „služby“ sú však dnes hojne „ponúkané“. To že sa tak deje, ba že aj seba označujú za pravé Slovanstvo, nič na veci nemení. Veď Predkovia nám zanechali metodiku Zdravomyslia.

Je naša povinnosť začať meniť veci pre Národ – ale to môže vykonať iba Národ. Národ je Rod, žiaden ambiciózny individualista, „prorok“, „Spasiteľ“, či akokoľvek samozvaný či samonazvaný jedinec nič v oblasti My (10-11-12) a vyššie (naša domáca rozmernosť je „16“) nedokáže. V Jemnohmotnom Svete niet vyššej moci pre tvorbu takýchto programov ako afirmácia „My Národ“. A kto je v hladine 16. rozmernosti je už nad 12-rozmernou Hrou.

Jemnohmotný Svet nám oznámil, že už je preplnený všakovakými našimi „sťažnosťami“, čo všetko je na Zemi zle. Ale Tvorcom podmienok a Programov sme My. Ak sme toto miesto prenechali tvarom, zmeskom a ich mágii – je to naša vina. Teraz je nevyhnutné začať tvoriť našu vlastnú budúcnosť, naše vlastné programy, programy pre náš Národ a všetky umiestňovať do Jemnohmotného Sveta. Nositelia Pečate Moci Slovienov (ktorí už boli zbavení kliatby Slovanov a bola nám už vrátená aj Vôľa) majú už v rukách všetky nástroje ako zahájiť „cestu domov“. Nositelia Pečate Moci môžu otvárať energetické Miesta Sily. Štyria Nositelia Pečate Moci už môžu kohokoľvek v Jemnohmotnom Svete preklínať, piati môžu vytvárať novú životnú realitu pre Národ Slovienov. Akékoľvek množstvo nad 5 je viac ako vítané a len zvyšuje Silu žiadostí národa.

Vytvárajte si teda skupinky, chodievajte na Miesta Sily do Prírody, zapaľujte spoločné Ohne ale hlavne spoločne tvorte novú realitu! Môžete sa dohodnúť napríklad cez whatsapp na konkrétnom dni a hodine a koordinovane pracovať hoci aj zo svojich domovov. Konajme už, Národ Slovienov!

Využívajte energeticky silné dni roka – tradičné slovanské sviatky – na návštevu Prírody a spoločnú prácu s Jemnohmotným Svetom. Dnes nás nezachránia cifrované slovanské festivaly, dnes treba konať.

Postupujte podľa návodu zo seminárov Vedmy Nadeždy. Prvým krokom je očistenie sa od negatívov a zajavenie sa v čo najvyššej rozmernosti. Čím sme vyššie, tým je práca v Jemnohmotnom Svete účinnejšia. Do Jemnohmotného Sveta vstupujeme po jednej z bezpečných ciest, ako sú „As Jesm“, „Absolut Jesm“, „Svarga Jesm“, ženy beregine z úrovne „Beregiňa Jesm“. Ak vstupujeme do čistky a meditácie sami, tak afirmáciu zopakujte dvakrát. Ak vstupujeme ako skupina, tak používame skupinovú afirmáciu, napr. „My Národ Jesm“, čo stačí prehlásiť raz.

Potom spolu opakujte pripravené „požiadavky“, ukončte rovnako spôsobom podľa záznamu z meditácie. Čím častejšie a presvedčenejšie budete žiadať, tým silnejší sa stáva váš program v Jemnohmotnom Svete. Otázka jeho materializácie je iba záležitosťou času.

Nezabúdajme, že druhá strana takto činí každý deň a robia programy proti nám tisícky ráz denne už stovky rokov.

My sme však silnejší. My sme na Zemi doma.

Vybrať si môžete ktorýkoľvek záznam, vykonajte čistku a potom prejdite meditáciou. Všetko od čoho ste sa na papieri odpísali spáľte. Čistota od negatívu je stav okamžitý, teda dynamický. Preto je potrebné čistiť vlastné biopole čo najčastejšie.

Skupina – najlepšie beregíň alebo spoločná – môže plniť rôzne „úlohy“. Príklad preklínania a blahoslavenia nájdete v druhej časti semináru z Bratislavy:

https://www.youtube.com/watch?v=RDI5GIPSRNE

https://www.youtube.com/watch?v=YLX5UXDQe_A

Čím viac skupín vytvoríte, tým rýchlejšie približujete koniec Temnoty.

Ak by sme dnes chceli vybrať nejakú pieseň, ktorá ukazuje cestu v pozitívnom smere, našli sme takú. Bolo to naozaj príjemné prekvapenie zistiť, že sa začína prejavovať aj normálna mládež:

Nepoznáme osobne autorov ani interpretov tejto skladby, ale možno v nej nájsť ukrytých toľko hlbokých významov, že ostáva iba povedať „klobúk dole“. Klip je však potrebné pozrieť do posledného záberu.

Mocipáni sa boja toho, že ich národ začne preklínať, preklínanie je najsilnejšia zbraň v Jemnohmotnom Svete, je to guľomet veľkého kalibru. Práve preto treba nahlas hovoriť o ich podvodoch, korupcii, o tom ako si len chystajú pre seba – na úkor národa – lokalitu „za vodou“. Keď ich začne preklínať celý Národ nastane ich koniec. Presnejšie, keď dosiahneme hranicu kritickej koncentrácie potrebnej energie Národa. A to závisí iba od národa a stupňa jeho vymanenia sa z kómy.

23.04.2019

NAŠI PARTNERI: