LABUTE RUJANY

26. apríla 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Od našej spoločnej návštevy Rujany už ubehol viac ako mesiac, ale dozvuky tohto seminára budú už trvalo pôsobiť na obyvateľov našej niekdajšej Dŕžavy Maličká Rus. Nezabúdajme, že tu sme nadobudli Pečať Moci Slovienov, ktorú môžeme – a mali by sme – používať každý deň. Teda ak chceme veci meniť v náš prospech a nie iba pasívne vyčkávať na zázrak či napríklad to, že voľby – Hra, ktorú si na mieru zostavili paraziti – prinesie niekedy niečo v náš prospech. Nezabúdajme ani na to, že sedieť a sťažovať sa čo zlého zase vymysleli v bratislavskej vláde a parlamente či EÚ nikdy NIČ nezmení. Tu treba začať systematicky a kvalifikovane preklínať a blahoslaviť. Preklínať nepriateľov a blahoslaviť Náš Národ – teda Národ Maličkej Rusi.

A mimochodom – vymysleli pre nás naša vláda a náš parlament spolu s Európskou Úniou niekedy niečo dobré..? Teda niečo v prospech Národa a nie iba parazitov?

V úvode článku je jedna z fotografií z Rujany. Bolo ich vtedy na jedno pozorovanie urobených viac za sebou – na jednej z nich bol viditeľný akýsi bod vnútri slnečnej pyramídy – túto fotografiu sme už zverejnili. Niekomu možno pripomenú posledné zábery krátkeho kresleného filmu Heliofant – o ktorom sme už neraz písali.

Na tejto fotografii žiaden tmavý bod vnútri slnečnej pyramídy nevidno. Ani jedna z fotografií nebola nijako – okrem rozmeru – upravovaná.

Dnes by sme vám chceli ukázať ďalšiu zaujímavosť zachytenú na fotografiách, ktoré boli zosnímané počas Pravslávenia, ktoré sme spoločne vykonali priamo na pobreží pod mysom Arkona. Počas Pravslávenia k nám prišli dve labute. Už sme neraz písali, že ak je Pravslávenie Jemnohmotným Svetom (Predkami) prijaté, tak prichádza potvrdenie. Najčastejšie to býva v podobe zvierat, ktoré by sa za bežných okolností ukázali alebo správali inak.

Ak si odmyslíme tých, ktorí tam prišli zo zvedavosti alebo si tam robili svojho druhu kabaret, väčšina účastníkov prišla naozaj skutočne s čistým srdcom sláviť pamiatku Predkov.

Labute zosnímali viacerí, ale zatiaľ vieme iba o dvoch záberoch, ktoré sú naozaj zvláštne:

Ak sa lepšie prizriete, určite si všimnete, že hore nad labuťami sa čosi vznáša vzduchu. Na druhej fotografii je to skôr pri vzdialenejšej labuti, ale tiež v takej pozícii, že sa nedá spoľahlivo určiť veľkosť letiaceho predmetu.

Dôležité je to, že v skutočnosti sme na brehu nevideli nič letieť – teda určite nie ten, kto snímal fotografie a za nás môžeme povedať to isté. Tak či onak – na fotografiách čosi určite zachytené je. Čosi, čo voľným okom vidieť nebolo.

Pravslávenie je principiálne meditácia. Účastníkom stačí pasívne sledovať text mysľou bez potreby aktívnej reakcie. Všetko závisí od postoja mysle. Na Rujane sme mali už dva razy možnosť vidieť, ako na Pravslávenie prichádza reakcia od miestnych Duchov.

Pravslávenia – teda meditácie – môže vykonávať aj čítaním z kníh Véd (napr. Zápovede alebo priamo Pravslávenia) každý. Môžete tak činiť sami alebo spoločne pri ohňoch najlepšie na Miestach Sily v Prírode. Ak ste skupina, nezabudnite na aktívnu prácu za návrat našej Dŕžavy – teda na preklínania nepriateľov a blahoslavenia nášho Národa.

Meditácia sama osebe však ešte neznamená, že je zameraná v prospech Našich Rodov. Veď všakovaké slovanské skupiny, hnutia, strany a podobné zoskupenia dnes vedú najčastejšie Židia a Cigáni. Jedni aj druhí majú na to právo aj poznatky, ale to právo im dávajú tí, ktorí sa takto dávajú naivne viesť. Akosi je mnohým príjemnejšie počúvať Cigána ako konať niečo sami. Jeden z takých „veľkoformátových“ už k nám začína chodiť pravidelne – reč je o Cigánovi Kurovskom.

Účastníci sa okrem iného budú môcť „slovansky“ podieľať na slávení cigánskeho rodu Kurovského. Každý si vyberá sám za seba. Vždy však aj s dôsledkami.

Pri Cigánoch si však musíme ozrejmiť ešte jednu vec. Už nejednu generáciu žijú na náš úkor, presnejšie my robíme všetko pre ich prospech. Za posledné storočie to bola najskôr štedrá podpora vlády v Prahe, dnes štedrosť nadmieru pokračuje od vlády (a parlamentu) v Bratislave. Len my na svojej zemi necítime podporu žiadnej vlády – okrem daní, povinných očkovaní, zahraničných potravín, amerických zbraní (F16), volieb…

Cigáni sa však chovajú takto nie náhodou. Na úrovni Jemnohmotného Sveta majú totiž vystavenú ochranu, ktorá spôsobuje, že si užívajú právo NEDOTKNUTEĽNOSTI. Hovoríme o ochrane na úrovni Jemnohmotného Sveta, nie o nejakých nadprirodzených schopnostiach parazitov.

V praxi sa to prejavuje tak, že iní nie sú schopní s nimi efektívne naviesť poriadok, hoci na nich očividne parazitujú. Do materiálneho sveta Javi sa takáto ochrana najčastejšie prenáša ako pokyny Svedomia, či akékoľvek podprahové, podvedomé pokyny na ponechanie ich tak, ako sú. Programy v Jemnohmotnom Svete pôsobia v podvedomí. Nevieme prečo, ale – keďže nevieme ako pracuje myseľ – konáme tak, ako chcú iní, teda tí, ktorí tieto programy do Jemnohmotného Sveta v minulosti vložili. No a oni sami – keďže dobre poznajú našu negramotnosť v oblasti tvorby psychoprogramov – si ju skupinovými preklínaniami nás udržiavajú.

Ako sa k tejto nedotknuteľnosti v minulosti dostali? Dnes sa začínajú objavovať správy, že Cigáni sú akýmsi druhom vyvoleného národa, že vlastne môžeme byť radi, že máme šťastie ich mať medzi sebou… teda na náš úkor. Niektoré zdroje dokonca priamo hovoria o tom, že pochádzajú od Katarov. V určitej podobe to je naozaj pravda. Súvislosti však sú – akosi to už neprekvapuje – úplne iné.

Kataroch sme už písali. Boli to Staroverci, ktorí sa dlho nepodriaďovali Rímu. Preto na nich pápež uvalil krížovú výpravu a všetkých – vrátane žien a detí – nakoniec fyzicky zlikvidovali. Zverskosť kresťanstva je mnohým dnes nepochopiteľná, ale je to úplne logický a vysvetliteľný jav. Človek čerpá veľkú časť dennej spotreby energie – hoci o tom nevie – z energetických zdrojov Zeme. Druhým – aj keď o niečo slabším – zdrojom je energia z Nebies. Nebesia kresťanstvo vyblokovalo a nahradilo kresťanským Bohom a zahnaním všetkých do kostolov a pod svoj Egregor (dnes už rozpadnutý), kde na nich pôsobia čiernou mágiou.

Energia Zeme vstupuje do nás zo zeme štruktúrou silových energetických miest. Tieto energetické zdroje sú po zemi vzájomne poprepájané a ich frekvencia zásadným spôsobom vplýva na mentalitu toho či oného národa.

Ak na miestach Sily – vyberajú spočiatku tie najsilnejšie – kruto pozabíjajú (najčastejšie obetujú, t.j. umučia) veľké množstvo bielych človekov (najviac sa hodia deti), tak ťažká energia smrti, utrpenia, hrôz mučenia a vôbec všetkého, čo je s tým spojené sa dostane, klesne do energetických miest Sily. Takto realizujú hneď dve funkcie – gavach (energia smrti) uzavrie konkrétne energetické miesto a zároveň sa toto miesto stane vysielačom tejto hroznej energie do iných miest v zemi, pretože sú všetky prepojené. Strach a depresie bude cítiť v celej krajine.

Presne takým spôsobom postupovali aj s americkými Indiánmi.

Časť Katarov sa zachránila, pričom sa po skupinách rozptýlili po svete. Jedna časť z ich sa dostala do Indie. Katari boli Staroverci, teda záležitosti okolo fungovania energií im boli jasné, pretože to bolo kedysi bežnou súčasťou nášho života. Keď si boli istí, že tých, ktorých vyslali tajnými chodbami z obkľúčenia sa dostali do bezpečia, začali bojovať do posledného. Tak či onak v bojových udalostiach sa stáva, že nepriateľom sa podarí dostať živých zajatcov. Týchto potom kresťania všetkých kruto umučili – aby bolo gavachu čo najviac. Je však známe, že posledná myšlienka umierajúceho sa vždy plní. Preto to veľké množstvo čestných človekov, ktorí hynuli v boji so zbraňou v ruke a potom pri mučeniach si želalo, aby tí, ktorým sa podarilo utiecť sa stali nositeľmi toho najlepšieho z ich Kultúry a Dedičstva Predkov. Stalo sa. Tí, ktorí ušli a prežili dostali Pečať Nedotknuteľnosti v Jemnohmotnom Svete.

Čiernym mágom sa to však časom podarilo zistiť. Časť Katarov ušla do Indie, kde ešte žijú Árijci, ale to nie sú tí Cigáni, ktorí zakladajú krišnaitov a podobné „osvietené“ skupiny.

Postupom času sa čiernym, vatikánskym mágom podarilo dosiahnuť, že potomkovia Katarov sa z generácie na generáciu viac a viac miešali s tvarmi. Pôsobili všakovako. Od podhadzovania súložníc cez znásilňovania či kradnutie malých detí, ktoré potom vychovávali oni. Nakoniec sa im podarilo vyrodiť bielych a ostali iba tí, ktorí už neboli bieli, ale mali časť krvi, ktorá patrí Katarom a zaručuje nedotknuteľnosť. Pretože však vo svojej praxi voči bielym – už ako Cigáni – pokračovali, nakoniec ich z Indie vyhnali. Ak by totiž neboli ušli, tak by ich boli zlikvidovali.

Pretože tento projekt organizoval Vatikán – uši jezuitov trčia doslovne spoza všetkého – tak nečudo, že ich časť je dodnes priamo pod ich kontrolou. Preto ROMA NOVA znamená nielen odkaz na Romanovcov, ale aj na tzv. Rómov. Mimochodom anglická kráľovská rodina patrí tiež k Cigánom.

Teda tak, Cigáni sú naozaj svojim spôsobom Katari, ale tú časť krvi, ktorá im zaručuje nedotknuteľnosť „dostali“ podvodom. V čom sa napríklad táto vlastnosť v dohľadnej dobe prejaví? Nuž „čistí“ tvari budú Jemnohmotným Svetom „vypnutí“, teda jednoducho v okamihu pomrú. Cigánov však „vypnúť“ nemôžu, pretože tá časť krvi, ktorú majú a nepochádza od nich je tá istá, ktorú máme aj my spolu s prístupmi. Ak by ju „vypli“, tak pomrieme hneď aj my… To však neznamená, že sú vyvolení. Je to vlastnosť, ktorú doslovne UKRADLI. To len aby sme pri týchto nastupujúcich udalostiach nebolo prekvapení a ohúrení akousi ich „vyvolenosťou“. V žiadnom prípade na ňu nemajú právo.

Dnes – samozrejme – zďaleka nie všetci Cigáni majú tieto vlastnosti, pretože ich vzájomné premiešavanie sa už došlo veľmi ďaleko. Majú však poznanie, ktoré na spoločných meditáciách neustále využívajú na preklínanie gažov/gadžov. Tiež však nie všetci.

A prečo nepreklíname – iba z čírej sebaobrany – my? Dobre sa cítime ako potrava a zdroje energie – teda donori – aj Cigánov?

Platí to, čo sme už neraz povedali. Ak my začneme aktívne pôsobiť v Jemnohmotnom Svete zvíťazíme – pretože sme najsilnejší. Ako – o tom sme už písali.

26.04.2019

NAŠI PARTNERI: