LETNÝ DEŇ PERÚNA 7524

4. augusta 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

Sviatok Letný Deň PERÚNA 7524 Ѿ С.М.З.Х. budeme sláviť 6.8.2016, t.j. v sobotu. Podľa nášho Koľadovho Daru Sviatok pripadá na 33. ХЕИЛѢТЪ 7524.

Od oslavy prvého Sviatku Perúna už ubehlo niekoľko rokov. Akosi sme prestali dávať základné inštrukcie k priebehu osláv, pretože sme predpokladali, že na oslavy chodia principiálne tí istí ľudia.

Situácia je dnes iná. Na oslavy Prastarých Sviatkov postupne prichádza viac a viac ľudí. Na jednej strane to je potešiteľné, ale prináša to so sebou aj neželané vedľajšie účinky. Preto je potrebné zopakovať určité pravidlá, ktoré je potrebné udržiavať.

V prvom rade každý slovanský sviatok je BEZ ALKOHOLU VRÁTANE PIVA a akýchkoľvek mravných neviazaností, ktoré nám tak radi podsúvajú tiežslovania. Naši Predkovia dobre poznali Kony Rita alebo inak Telegóniu a pri obnovovaní Prastarej tradície robíme to, čo hovoríme – nevymýšľame nič, čo nepatrilo do Kultúry našich Predkov. Vopred teda upozorňujeme – kto očakáva „zábavu“ takéhoto charakteru, ten nech ju radšej realizuje niekde inde a k nám nech radšej ani nechodí. Na Slovensku nájde dosť iných príležitostí… A pre tých, ktorí hovoria, že tak to podávajú „historické zdroje“ len opakujeme – „historické zdroje“ písali naši nepriatelia o nás, a teda logicky „bez nás“. Ale aj tak o mravnosti našich Predkov odporúčame prečítať svedectvo Tacita v diele Germánia. Tiežslovanom tento autor akosi „uniká“. Ale takto to robia – stanovia si „povolené“ (rozumej svoje) zdroje, používajú „povolené“ zdroje a naše „nevidia“ (veď ich nevymysleli oni). Lenže je to náš sviatok a naši Predkovia. Je v podstate jedno, čo si hovoria. Sú aj tak dosť nervózni z toho, že NAŠA KULTÚRA SA VRACIA v pôvodnom stave – bez ich „tuningov“.

V žiadnom prípade naši Predkovia nikdy a na žiadnych sviatkoch neobetovávali živé bytosti. Zbavenie života inej bytosti – hoci aj kohúta – je zbavenie ho/jej možnosti slobodného výberu a zastavenie jeho/jej inkarnačného cyklu. Krvavé obety vždy patrili a patria kultu Kali Ma, t.j. kultu Čiernej Matky.

Naše oslavy sú prioritne organizované pre rodiny s deťmi. Takto deti majú možnosť od malička privykať pobytu Prírode a úcte k Predkom.

Veľmi dôležitým prvkom je uvedomiť si, že nejde o žiadnu atrakciu. Ide o spoločnú účasť na Obrade oslavy, pričom kľúčové slovo je „MY“. Tu patrí všetko, vrátane CHOROVODOV. Oslavy prebiehajú principiálne tak isto, ako pred tisíc a viac rokmi.

Ak si niekto myslí, že môže do osláv prispieť ukážkou nejakých svojich schopností či zručností – od rôznych foriem bojových umení cez tance, spev, hrania na hudobné nástroje a vôbec všetkého, čo robí či robia priamo oni – je to vždy vítané prilepšenie. Nepatrí tu napríklad púšťanie akejkoľvek reprodukovanej hudby. A už vôbec nie takej, ktorej autor či autori nemajú ani poňatia o našej Kultúre a namiesto toho, aby si niečo naštudovali si jednoducho vymýšľajú a neraz nás aj očierňujú. Ak niekomu chýba reprodukovaná hudba tak nech radšej ide na diskotéku či do baru – keď už mu hudba Prírody nič nehovorí a musí prázdno v sebe zapĺňať externým hlukom s cudzími emocionálnymi doplnkami.

Rovnako na naše sviatky nepozývame žiadne cudzie skupiny – nech si dajú akokoľvek pekne znejúci slovanský prívlastok. Anglosaské skupiny sú riadené Anglosasmi, čo je úplne prirodzené. Dobrým znakom je, že sa u nás snažia odvádzať ľudí na rôzne „vedľajšie“ koľaje – ktoré majú pod kontrolou oni sami. Znamená to, že doba prestáva byť pre nich priaznivá a musia začať pôsobiť aj priamo na našom území. Veľmi často sú rôzne takého ich akcie spájané s rôznymi druhmi narkotík – veď „ľahké“ drogy sú vraj „super“. NIE! Akákoľvek droga – bez ohľadu na jej silu – je vždy vyradzovanie rozumovej kontroly jednotlivca. Bez ohľadu na vyradenie rozumu KARMA sa vypnúť nedá. Niečo také NIKDY NEPATRILO DO NAŠEJ KULTÚRY.

Teda veľmi jednoducho – je to náš sviatok, kde kľúčovým slovom je MY.

Oslavy prebehnú v obci Liptovské Revúce. Je to odbočka v obci Liptovská Osada. Smerom od Ružomberka sa odbočuje doprava. Spoje možno vyberať buď od Ružomberku alebo Banskej Bystrice.

Obec je pomerne dlhá, preto hľadajte vedľa cesty Základnú školu. Po budove ZŠ na druhej odbočke doprava do doliny. Po odbočení budete vidieť v pozadí skalu Čierny Kameň. Parkovať možno na vykosenej lúke. Pretože v sobotu bude aj celoslovenská súťaž vo varení halušiek, v obci bude veľké množstvo návštevníkov. Ak bude lúka plná, môžete vyjsť autom ešte o kúsok ďalej a zaparkovať pri ohradenej záhradke. Ďalej autom nechoďte.

Potom kráčajte hore dolinou vedľa riečky, ktorá vás dovedie až na miesto osláv. Upozorňujeme, že od vykosenej lúky ste na súkromnom pozemku. Je preto potrebné dodržiavať tieto pokyny.

Ako pomocný orientačný bod si po odbočení do doliny všimnite na pravej strane malú transformačnú stanicu.

Inštruktáž o priebehu osláv bude v sobotu okolo 18:00 na mieste.

SLÁVA PERÚNOVI!

NAŠI PARTNERI: