Prinášame krátky, prevzatý, ale zato výstižný postreh na dôležitú tému – mágiu. Mágia je oblasť bez ktorej sa nedá vysvetliť skutočné fungovanie Sveta a príčiny všetkých javov. Hoci sama osebe je neutrálna – ako je neutrálna Životná Sila – dá sa použiť jedným aj druhým spôsobom.

Skutoční Mágovia sú buď zo Svetlej alebo Temnej Hierarchie, ale spája ich však jedno: NEKONAJÚ PROTI KONOM STVORITEĽA. Úlohy, ktoré plnia sú ďaleko za sebeckosťou a chamtivou samoľúbosťou.

Dnes však máme do činenia s množstvom chamtivcov, ktorí zneužívajú magické techniky vo svoj osobný prospech. Nedajte sa nimi zviesť z cesty evolúcie. Kto – na základe práce na sebe a na kvalite svojho poznania – dokáže odlíšiť pohanstvo od kresťanstva a najmä jazyčníctva – ten poľahky odlíši Mága od pseudomága. Je tu však aj druhá stránka veci. Vy ste na ceste evolúcie, vy rozhodujete o svojom ďalšom vývoji. Naivita zabíja.

Mág žije zaujímavo pretože má žiarivý, možno dokonca povedať, že až čarokrásny život. Vo svete sa odohráva oveľa viac, než poníma obyčajný človek, ktorý je uzavretý vo svojich obmedzených rovinách života: robota-domácnosť-nakupovanie. Vďaka svojmu širokému pohľadu na život, pred mágom sa otvára videnie nie iba nejakých skutočných súvislostí života (skutočné chápanie príčin prebiehajúcich udalostí), ale aj videnie duchov, božstiev, ich vplyvu, úmyslov a videnie druhých ľudí, ich cieľov, želaní a pod.

Ak by sme hovorili o zodpovednosti mága, tak on sa rodí s nejakým konkrétnym cieľom, konkrétnou misiou. Nesie veľkú zodpovednosť za tú krajinu, v ktorej sa nachádza, za tých ľudí, ktorí sú vôkol neho, za splnenie svojho predurčenia. A zodpovedá za to nie na akomsi abstraktnom posmrtnom súde, ale pred živými Bohmi, pretože je ich realizátor. Mág je človekom Sily, ktorý túto Silu realizuje tu na Zemi z Božieho zdroja, Ona tečie skrz neho. A takto on zlepšuje svet okolo seba. Zodpovednosť mága je ešte aj v tom, že počas svojho života musí učiniť Svet lepším, než akým bol do jeho narodenia.

Čo sa týka slobody mága – tá je bezhraničná. Môže konať všetko čo je nevyhnutné a potrebné na dosiahnutie svojho cieľa. Ale pod tým „všetko“ netreba chápať povolenie všetkého. „Všetko“ je to, čo je možné vykonať, aby nevnášal chaos do tohto Sveta. Chaos sám osebe neexistuje, pretože on je iba neuvedomovaným si poriadkom. Z úrovne svojho života môžeme niekedy pozorovať nejaký chaos, ale ak sa naň pozrieme z vyššej úrovne, tak obraz prebiehajúceho sa zmení a bude to poriadok. Ak nechápeme alebo nevidíme všetky vnútorné súvislosti, ponímame ich ako priebeh chaosu. A úloha mága spočíva práve v tom, aby sa vyvýšil na vyššiu úroveň a vysvetlil, poskytol možnosť pochopenia. A to zavedie poriadok do Sveta, navedie na chápanie týchto procesov a umožní ľudom žiť šťastne.

Teda…

Mágia – to nie je zábava alebo jedna z možností, čím sa zabaviť večer alebo počas splnu na vylepšenie našich zmyslov. Mágia je zmyslom života, jeho neoddeliteľnou časťou. SILA SA NEDÁVA TÝM, KTORÍ SA NA MÁGIU HRAJÚ, ONA SLÚŽI TOMU, KTO MÁGIOU ŽIJE.

A ten, kto už vstúpil na cestu mágie, ten sa už nazad vrátiť nemôže. Možnosť, že keď ho už nebaví byť mágom, tak sa môže stať ešte aj niekým iným, neexistuje. Človek, ktorý už raz dosiahol to, že sa nachádza za hranicami nášho Sveta už nikdy nebude takým, akým bol predtým. A tu nie je reč o prinútení, ale o osobnom výbere života, v ktorom je už možné všetko.

ZDROJ: © Lucia Soltys

02.01.2018

NAŠI PARTNERI: