MENOOBLBOVANIE

30. júna 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Zdalo by sa, že našinec sa už samostatne orientuje v spleti dnešných lákadiel, čím máme na mysli, že už vie na čo pozerať a rozumie tomu, čo vidí. Ukazuje sa však, že ostražitosti nikdy nie je dosť.

Naši čitatelia nás upozornili na pripravované „menorečenie“. Je zrejmé, odkiaľ táto aktivita pochádza a našim cieľom nie je ju prekaziť. Táto informácia je skôr určená tým, ktorí sa ešte iba začínajú orientovať v spleti intríg a pavučín ambicióznych „mudrcov“, a teda – zatiaľ – nevedia samostatne posúdiť podstatu niektorých javov.

Obrad Menorečenia je starý obrad Starovercov, ktorý prežil na Sibíri besnenie pokresťančovania. Je to však slovanský obrad, ktorý nemôže vykonávať len tak niekto, kto „vie“, kto sa ho kedysi „zúčastnil“. A už vôbec nie Neslovan… presnejšie môže, ale len vo svoj prospech.

Prinášame video ozrejmujúce túto oblasť, ale rozhodnutie musí vykonať každý sám za seba. Nerozhodne stoja iba tí, ktorí nemajú ani len zrniečko vlastnej Vôle, preto vždy chcú, aby niekto za nich rozhodol. A to je presne ten prípad, ktorý filozofi nazvali BURIDANOV OSOL.

Toto pripravované „menorečenie“ bude viesť (pravdepodobne altajský) šaman, ktorý s radosťou pochodí po „Rodových kanáloch naivných Slovanov“…

VIDEO

Odporúčame Zdravomyslie. Ale bez Vôle to aj tak v žiadnom prípade nepôjde.

30.06.2023

NAŠI PARTNERI: