NESMRTEĽNÝ PLUK

12. mája 2019 | OKOLO SVETA, UDALOSTI

Nesmrteľný Pluk je akcia, ktorej význam si u nás neuvedomujeme. Treba však vedieť o čo v skutočnosti ide.

Pred 4-5 rokmi bol zničený kresťanský Egregor. Nestalo sa to iba tak, nejakou náhodnou okolnosťou. Egregor bol zničený Astrálom (Jemnohmotným Svetom), čomu predchádzala systematická práca – preklínania – nás, Slovanov. Kresťanský Egregor slúžil na kontrolu myslenia všetkých náboženstiev, pretože Egregor vždy „nahradzuje“ priame napojenie na vlastnú energetickú linku myšlienkami, ktoré vysielajú tí, ktorým slúži – ale tieto veci už naši čitatelia ovládajú. V minulosti bol vytvorený Vatikánom. Žiaden div, iba normálny, logický krok pre Noc Svaroga.

Pápež zareagoval v postate okamžite. Ako následok rozpadu ich Egregoru začal intenzívne organizovať celosvetové „ekumenické hnutie“, t.j. spájať všetky náboženstvá pod „jednu strechu“. Takto vtedy v Štrasburgu spojili všetky kresťanské cirkvi, ba pripojili sa k nim aj islamisti. Áno, dnes ťahajú za jeden povraz, hoci jednotliví členovia cirkví sa doteraz „povinne“ nenávidia. Veď ako inak by mohli porušovať príkaz ich vlastného „zakladateľa“ – „aby všetci jedno boli“?

Rozpad Egregoru bola pre nich strašná zvesť – veď stratili hlavný zdroj ovládania ovečiek vo svete. Následkom toho im ostala už iba čierna mágia (s ľudskými obetami v chrámoch) a zotrvačnosť kresťanov, ktorí zanovito odmietajú začať rozmýšľať a vymaniť sa spod vatikánskej dogmy. Tu treba podotknúť, že už nie všetci a aj to, že podľa vatikánskych „nôt“ hrajú aj všetky protestantské (vrátane luteránskych) cirkví a aj „pravoslávni“. Hrajú, hoci radoví členovia žijú v ilúziách. Ak by však sami neporušovali príkaz „aby všetci jedno boli“, tak by negenerovali gavach. A to bol hlavný dôvod existovania náboženského Egregoru.

Preto Siví pôvodne vymysleli a naplánovali akciu „Nesmrteľný Pluk“ v Rusku. Pretože bol zničený kontrolný Egregor, tak všetky energie, ktoré prechádzali cez kresťanstvo: energie ponižovania, sebaponižovania, smrti, pokory Pánovi, smrti, strachu zo smrti a podobné; t.j. tie, ktoré bývajú prítomné počas vojny, boli zastavené. Nemalo ich viac čo vzbudzovať a potom zbierať gavach. Bol to teda pokus aktivizovať tieto energie a spolu s nimi aj tie strašné obete, ktoré vojna priniesla.

Keď iniciovali túto akciu na prebudenie strachu smrti, na prejavenie emanácií strachu smrti, na prejavenie nášho poníženého postavenia, na prejavenie strachu hladu a smrti od hladu tak došlo k úplne opačnému výsledku. V podstate sa im nič nepodarilo tak, ako plánovali.

My, Slovanský Národ – ktorého činy nemožno predvídať, vopred vypočítať (oproti predvídateľnému chovaniu sa ovečiek v náboženskom Egregore) – sme zázračným spôsobom premenili celú akciu v naše dobro, v náš prospech. Akcia sa zvrtla na prejavy národnej jednoty, hrdosti, hrdosti na našich Predkov, ktorí nehľadiac na obety vstúpili do boja proti fašizmu a dosiahli definitívne víťazstvo. Aktivizovali sa Rodové energie a v podstate všetci, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie a prechádzajú námestím prichádzajú tam spolu so svojimi Predkami za chrbtom, pretože všetci nesú so sebou spomienku na svojich Predkov. A to už nie je trúchlenie, to je oslava slávnych Predkov. A to už je naša tradícia!

Každý, kto sa zúčastní tejto akcie kráča nie sám, ale s ním kráča vpred aj jeho Rod. A rok čo rok vychádzajú spolu s potomkami do pochodu aj hlbšie a hlbšie plásty Rodov – prastarých Rodov. Energia Rodov pomaly ale isto nadobúda vyššiu a vyššiu koncentráciu. Pomáha tomu každý, kto sa toho zúčastňuje bez ohľadu na to kde.

Keď sa Nesmrteľný Pluk premenil na blaho Človekov, tak v niektorých ruských mestách začali skúšať ho dostať pod kontrolu a premeniť ho na akúsi povinnú akciu pod vedením miestnych štátnych, t.j. politických orgánov. Týmto by sa u Človekov vygenerovala nepriazeň k tomuto sviatku. Všetko však už prebieha opačne – každý rok sa akcie Nesmrteľný Pluk zúčastňuje viac a viac účastníkov. Človekovia prinášajú so sebou fotografie svojich dedov, pradedov, ktorí bojovali sa slobodu a vyhrali – ale konali tak preto, lebo chránili nás, ich potomkov.

Keď na túto akciu prinášame podobizne našich Predkov, tak za nimi vystupujú a vstupujú medzi nás aj ďalšie a ďalšie hlboké sloje našich Rodov, každý rok sa takto dostávame hlbšie a hlbšie do Rodového kanálu. A tak dnes už „vyťahujeme“ ohromné plásty Rodových energií. My sme Rod! My sme Národ!

Pripomeňme si spolu o čo dnes ide:

V tejto piesni je veľmi výstižným spôsobom ukázaná dnešná situácia. Po opici sa preberá vnuk deda, ktorý v r. 1945 padol v bojoch za slobodu. Aká bola generácia našich dedov a akí sme dnes vlastne my?

a akých hrdinov nám dnes implantovali do našich myslí?

Vo videu je uvedený aj príbeh legendárneho snajpera, ktorý mal na konci vojny na svojej fajke – kde si značil počet zabitých nepriateľov – záznamy o 368 zlikvidovaných vojakoch a dôstojníkoch. Po vojne mu z Hamburgu prišiel list od jednej matky, ktorej syn sa nevrátil z vojny proti ZSSR. Matka píše:

„Možno, že na fajke bol aj znak o smrti môjho syna, Gustáva Erlicha? Modlil sa tento človek za svoje obete?“

V liste na odpoveď však bola táto veta:

„Je to možné, nepamätám si mená všetkých zlodejov a vrahov, ktorí k nám prišli s vojnou. Ak by ste vy na vlastné oči videli, čo vaši synovia napáchali v Leningrade, prekliali by ste ich vy sami.“

Aj toto je obraz dneška. Manipulujú nás, aby sme sa cítili vinní za to, že sme zabíjali tých, ktorí k nám prišli s vojnou a ktorých sme nakoniec porazili. Nezabúdajme, že vo vojne fašisti zabili 400 000 Slovákov. Patria tu však aj tí, ktorí zomreli v radoch Prvého Československého Armádneho Zboru pod velením generála Svobodu a bojovali bok po boku s Červenou armádou. Vtedy nás bolo 3 milióny (a žilo u nás 43 000 Cigánov)…

Národ sa zobúdza. Nedajme sa opiť ilúziami o vlasteneckej strane F16 len zato, že jej šéf po nákupe F16 beží obdarovať Putina. Ani tých, ktorí hovoria o tom, koľko smerujú pre národ, ale pritom stoja iba na korupcii. V postate však neklamú, len robia pre svoj národ.

Veďme naše deti – potomkov našich Rodov – k úcte k Predkom, k ich slávnych činom.

Pripomeňme si, že keď sa svojho času prekvapivo neočakávane vysadili ruskí výsadkári v Kosovskej Prištine, tak počas výsadku z vrtuľníkov si púšťali nahlas pieseň Nikolaja Jemelina. Už samotný zvuk skladby RUS tak šokoval Albáncov a natovčíkov, že ostali úplne neschopní pohybu.

Dnes síce nevybuchujú pred našimi domami delostrelecké granáty, ani po uliciach nejazdia tanky. Vojna však zúri. Presunuli ju do našich myslí tak, aby sme ničili sami seba, svoj Národ. Veď to aj je úloha vojny – zabíjať nepriateľov. Len zbrane sa menia podľa doby.

V našich mysliach zúri vojna. Vojna na život a na smrť. Dajme si pozor, aby sme ju neprehrali!

SLÁVA RODU!

12.05.2019

NAŠI PARTNERI: