NOVOLETIE

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

19-20 september roku 2010 (1. Ramchat 7519 UMHCH) nazývame my Slovania NOVOLETIE (RAMCHA-ITA).

Pozdravujeme všetkých našich rodných pri príležitosti príchodu nového leta!

Leto 7519 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme je zároveň:

13019 Leto od Veľkej Struže (Veľkého Ochladenia)
40015 Leto od 3-ho príletu Vajtmany Perúna
44555 Leto od Vytvorenia Veľkého Kruhu Rassénie
106790 Leto od Založenia Agardu Irijského (9. Tajlieta)
111817 Leto od Veľkého presídlenia z Daárie
143001 Leto od obdobia Troch Lún
153377 Leto od Assa Deji
165041 Leto od Čias Tary
185777 Leto od Čias Tule
211697 Leto od Čias Svaga
273905 Leto od Čias ch’Arra
460529 Leto od Čias Dary
604385 Leto od Čias Troch Sĺnk
atď.

Novoletie (Ramcha-Ita); Jeseň. Jesenná rovnodennosť. Na sviatok Novoletia sa každým úderom Veľkého zvona dáva človeku možnosť zbaviť sa jedného hriechu (Veľký zvon bije na tento sviatok 108 ráz) a počas prvého mesiaca Nového Leta človek, ktorý vykonal neblahé činy ich musí napraviť a dostať sa z tohto stavu. Konajú sa hody a pije sa medový nápoj (žiaden alkohol).

Charakteristika Leta 7519 UMHCH (2010-2011) je nasledovná:

Leto 143 Boží Dom (Chrámy Bohov). Prebieha aktivizácia Svetlých Síl, ktorá nesie budovateľský počiatok, začína sa rast ekonomiky, hlavne rozvoj výroby a poľnohospodárstva, je vhodné pre ukončovanie vojen medzi krajinami. Tento rok sa rodia deti so Svetlým budovateľským počiatkom, analytickým umom a snažiace sa pomáhať svojim blízkym.

Novoletie prichádza po skončení poľných prác, keď je už zobratá úroda, keď pečieme chlieb, varíme pirohy, pečieme koláče, aby sme poďakovali Prírodným Silám, Rodným Bohom za úrodu obilia. Z chleba si každý vôkol stola odlamuje kúsok a so slovami slávenia Bohov a Predkov ho ukladá do horiaceho ohňa. Zvoníme zvonom. Tento deň môže hlava občiny vykonávať rozličné obrady pre svojich občinníkov.

Zapaľujeme Oheň na mieste, ktoré sme vopred pripravili, vodíme chorovody okolo vatry, spievame Oslavné piesne, skáčeme cez vatru, chodíme po uhlíkoch.

Ľubovoľný sviatok sa koná pre príležitosť stretávania sa a pre radosť, spoločne hodujeme za stolom, radujeme sa z toho, čo sme minulé leto dosiahli. Diskutujeme o spoločných budúcich plánoch na budúce leto…

NAŠI PARTNERI: