NÚTENÁ VAKCINÁCIA

16. júna 2020 | OKOLO SVETA, UŽITOČNÉ VECI

Pri sledovaní oficiálnych informácií sa človek často nemôže zbaviť dojmu, že komunikácia vládnych orgánov a inštitúcií s nami pripomína „dialóg“ slepého s hluchým. Človek môže namietať čokoľvek, oni si jednoducho pokračujú vo svojej línii, teda absolútne neberú do úvahy názory tých, ktorí ich „volili“. Najskôr preto, lebo ich v skutočnosti nikto nevolil. Veď predsa žiadna súkromná firma nikdy nedopustí, aby sa do jej kľúčových riadiacich pozícii dostali obyčajní zamestnanci.

Príkladov nájdeme neúrekom. Prvé kolo vírusovej psychózy mnohí považujú za jediné, pričom väčšina sa určite potešila, že „obdobie rúšok“ pominulo. Nechceme byť zlými prorokmi, ale sotva majú takýto plán. Veď môžeme zopakovať konštatovanie plukovníka Kvačkova: existuje lož, veľká lož a štatistika. Dávno je známe vyhlásenie W. Churchilla, že verí iba tým štatistikám, ktoré on sám sfalšoval…

Na Slovensku denne zomiera okolo 40 onkologických pacientov, veľké je aj číslo diabetikov, ale aj iných. Akosi to však nikoho netrápi, vláda neplánuje – ako za socializmu – zaviesť bezplatné zdravotníctvo. Ale tu – čuduj sa svete – na všakovaké vakcinácie sa vždy rozpočet nájde. A onkologickí pacienti – pri veľkých bolestiach – si musia doplácať ešte aj za opiáty.

Teraz je čas bilancovať. Koľko konkrétnych prípadov úmrtia na onen strašný vírus poznáte? Ak o nikom konkrétnom neviete, tak o koľkých takýchto „obetiach“ vedia vaši príbuzní a známi? Nechceme vec podávať zaujato, ale môže sa stať, že nenájdete ani jeden jediný konkrétny prípad. Ale úmrtia na rakovinu, cukrovku, mozgové príhody či infarkty myokardu určite nájdete. Samozrejme, že v médiách majú iné informácie… len akosi nesedia s našou realitou.

Pozrieť sa môžete na to aj inak, za tip ďakujeme zdravomysliacim priaznivcom našej stránky. V jedných košických novinách boli aj počas vírusovej psychózy – ako ostatne po celý rok – uverejňované oznamy o úmrtiach, ktoré ako platenú inzerciu často objednávajú pozostalí. Ak sa počas „bežnej prevádzky“ v bežnom vydaní nachádzalo 5-8 smútočných oznamov, tak počas pandémopsychózy sa tento počet dlhodobo pohyboval medzi 0 až 2. Takže pravý opak – národ prestal chodiť k lekárom, a teda prestal zomierať. Informáciu sme si overili aj z iného konca – minimálne jedna košická pohrebná služba musela v tom období prepúšťať zamestnancov, pretože nebolo koho pochovávať… Viac vari ani netreba.

Parlament a vláda nás nútene, protiústavne izolovali a obmedzovali a mnohých zbavili aj možnosti vykonávať svoju prácu, ale bežnému človeku nič neposkytli. Ak máme problém – ktorý spôsobili oni – tak si máme pomôcť pôžičkami z bánk. A ako si svoje „existenčné problémy“ vyriešili oni? Nuž presne podľa jezuitských pokynov, ktorých opis nám poskytuje text Nového Zákona v podobe jeho poslednej knihy:

5A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! I pozrel som, a hľa, čierny kôň, a ten, čo sedel na ňom mal v rukách váhy. 6Spomedzi štyroch bytostí počul som volať hlas: Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; oleju a vínu však neuškoď!

[Zjavenie Jána 6: 5-6]

A tieto inštrukcie boli vládou a parlamentom presne vyplnené. Denár je denný zárobok. Teda budeme musieť dať celodenný plat nato, aby sme sa najedli. Ale luxusný tovar – olivový olej a víno – táto akcia nijako neovplyvní, teda tí, čo to spôsobili nebudú nijako obmedzovaní. Veď nikto z vlády ani parlamentu ani len nenavrhol, že kým trvá ona pandémopsychóza, tak by si sami znížili svoje príjmy napr. na 60% svojich „ľudových“ platov. Takže to posledné, čo ich tam hore v ich kreslách zaujíma je obyčajný človek a podmienky jeho prežitia.

Zároveň opakujeme, že žiadna politická strana nemá program pre nás, čo ani neskrývajú. Zodpovedajúce riešenie by bolo odobratie privatizáciou nakradnutého majetku a jeho návrat národu, ako aj zrušenie úrokových sadzieb na pôžičky. Okrem iného v Dŕžave NEEXISTOVALA anonymná voľba zástupcov národa. Veď je logické, že tých, ktorí volili také politické strany, ktoré spôsobili národu škody, treba za to urobiť zodpovednými. Nech nám uhradia, čo nám nanútili svojou nezodpovednou voľbou. Ale koho môžeme v demokratickom systéme politických strán brať na zodpovednosť?

Nepoznáme žiaden konkrétny prípad zomrelého na onen vírus, ale vláda a parlament nás protiústavne vohnali do neopodstatnenej izolácie a elektronického koncentračného tábora. Mimoriadny stav vyhlásil nekompetentný orgán, ale nikto nie je za to braný na zodpovednosť. „Krízový štáb“ (o kompetentnosti ani nehovoriac) si ani len neviedol záznamy svojich rokovaní – a vláda funguje ďalej. Národ si neželá zavádzanie 5G, ale vláda, parlament a ich médiá ho „nepočujú“. Takže neprekvapuje, že hoci vírus človekov nezabíja, už majú plán nanucovania vakcinácie. Už je aj zbytočné si dávať otázku, komu taká vláda a parlament slúžia…

Na videu z Ruska vidno ako plánujú „očkovať“ v Rusku putinovci. My už vieme, že EÚ síce povinne nadáva na Rusko, ale obaja zaviedli úplne identické opatrenia. Hrajú nám divadielko. Všetci sú riadení z jedného centra. Aj keď ich skutoční páni už odleteli do bezpečia.

Teraz ide do tuhého, teraz prichádzajú rozhodujúce okamihy. Problém však pre mnohých je fakt, že už nie sme štatisti, ale priami účastníci procesu premien. Toto si ešte stále málokto reálne uvedomuje.

Čo sa týka princípov fungovania Jemnohmotného Sveta sme už uviedli dosť nato, aby sa každý zdravomysliaci človek vedel zorientovať, aby mohol začať prejavovať milosrdenstvo. Zdôrazňujeme, že pracujeme podľa metodiky sibírskej vedmy Nadeždy, neodporúčame skúšať akékoľvek iné meditácie či čistky negatívu. Je to naše stanovisko a vychádza z našich znalostí a skúseností. Nie je meditácia ako meditácia, nie je prístup ako prístup. Všetko je však dobrovoľné.

To hlavné čo je v tomto okamihu už zjavné je fakt, že už ani neskrývajú to zlo, ktoré chcú proti nám použiť. Už dokonca priamo ohlasujú svoje plány, už sami porušujú ich zákony – vrátane Ústavy. A čo na to národ?

Je to však neomylný ukazovateľ pokročilosti doby. A práve teraz nám treba jasne vidieť. Chyby dnes už reálne vyústia do zlyhania zajtra.

Objavovanie sa mnohých negatívnych článkov o povinnom očkovaní či čipizácii, o postojoch policajtov, ktorí protiústavne a beztrestne rozdávali pokuty za rúška, vyháňali pozostalých z pohrebov a podobné informácie sú potrebné nato, aby sa ľudia dostali do postoja strachom utláčaného, obávajúc sa všetkého. Do takéhoto národa sa potom veľmi ľahko vkladajú programy. Emanácie strachu majú aj iné „výhody“ – sú bytosti, ktoré majú právo z tých, ktorí sa nachádzajú v nízkych rozmernostiach strachu (za trest) odoberať ich životnú energiu. Pre nich teda nastáva čas hojnej žatvy – zberu našej životnej energie. Kto je v strachu je za to takto trestaný. Jednoduché, priamočiare, ale efektívne.

Má to však aj iný rozmer. Oni musia svoju „ponuku“ pre nás vždy a bezpodmienečne verejne ohlásiť, inak podliehajú sankcii zo strany Konov. A oni takéto chyby nerobia. Ponuka vakcinácie je tu presne preto.

Ak sa my neozveme a neprejavíme náš nesúhlas s touto ich ponukou – musíme razantne protestovať – tak ich plán vyjadrený ponukou nadobudne právo na realizáciu. Je to všeobecná axióma. Tak musia konať všetci tvari – vrátane kučeravých.

My hlavne nezabúdajme, že čo neodmietneme, to nadobúda právo na realizáciu.

Pre vysvetlenie, zaujatím postoja „aj tak urobia čo chcú“, „na mne nezáleží“, „na obyčajnom človeku a jeho názore nezáleží“, „budem sa tváriť nenápadne a možno ma to obíde“ sa dobrovoľne taká osoba vzdáva svojej vôle. Pretože však ponuka je konkrétna a konkrétne zacielená, tak tento postoj – z pohľadu Konu Všehomíra – znamená, že sa vzdávame svoje Vôle a prijímame cudziu ponuku. V prípade dobrovoľného súhlasu s ponukou Kon nemôže reagovať, nech by skutočné následky boli akékoľvek kruté voči „nevinným“. Nevinní v podstate neexistujú, sú iba nevedomí, ale – čo do podstaty uzavretia dohody – dobrovoľne schvaľujúci cudziu vôľu. Cudziu!

Ak sa ich moci a nadvlády nad nami jasne a vedome nezriekneme, tak oni zrealizujú všetko, čo dnes majú „v ponuke“. Voľbu rozhodnutia a teda aj zodpovednosť za následky nesie každý sám, adresne a konkrétne.

Pre tých, ktorí sa rozhodli pre pieseň milosrdenstva je jasné, že už nesmieme prijať absolútne žiadnu ich ponuku, pričom vždy ich musíme odmietnuť na všetkých nám dostupných úrovniach (nie iba v Javi). Inak by sa mohlo stať, že v materiálnej rovine sa nič nenastane, ale na úrovni Jemnohmotných Tiel budeme zasiahnutí. Do arzenálu tu patrí najmä preklínanie či astrálne rúbanie hláv.

Dnes je pred nami sada „ponúk“, ktoré sa týkajú vymámenia od nás súhlasu so školskými reformami, s dominanciou Cigánov, nadvládou Židov (resp. privilegovaných národov), čipizáciou, vakcináciou, nosením masiek, schvaľovaním našej samoizolácie (karanténou), s prenasledovaním tých, ktorí pracujú na prebúdzaní národa, so zavádzaním 5G… všetko tu neobsiahneme, ale pri takomto programovaní treba označovať „ponuky“ presne a konkrétne.

Ak ich poruchy odmietneme v Jemnohmotnom Svete, tak stratia právo na realizáciu. Nech sa zdajú akékoľvek isté a naša vôľa akokoľvek slabá. Každá reálnosť, ktorá je dnes okolo nás musela byť kedysi kýmsi vytvorená v Jemnohmotnom Svete. Tak to vždy bolo aj bude. Všetko dnes závisí od nás.

V minulosti takto schvaľovali aj Kabbalu, Biblický projekt, náboženstvo a jeho egregory.

Predovšetkým však nezabúdajme, že vždy treba začať čistkou, t.j. odstránením svojho negatívu, resp. spoločným odstránením negatívu každého člena skupiny – ak pracujete v skupine. Ideálne je, ak pracujete na vhodnom mieste Sily a predtým prinesiete miestnym Silám nekrvavé obety. Všetci sa prejavte do tej danej reality, ktorú menujete konkrétnou afirmáciou. Ale tento postup je určite všetkým absolventom seminárov jasný.

Upozorňujeme, že za iné meditačné metodiky neručíme, a teda ich ani neodporúčame.

Blížime sa k rozhodujúcemu bodu, ale bod možného zvratu nástupu Zlatého Veku sme už prešli. Už ide iba o to, kto sa doň dostane. Preto teraz neváhajme a odmietajme všetky ich „ponuky“. Už sme ich všetkých kŕmili dosť dlho.

17.06.2020

NAŠI PARTNERI: