ODEV MÔJHO ĽUDU

11. júla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Vo svete okolo nás je množstvo vecí, ktoré by sme radi zmenili, len nevieme ako. Akosi sme často na to „prikrátki“. Môžeme to vyjadriť aj tak, že nemáme na také niečo dosť síl, teda energie. Tu sa nám však ponúka jeden známy citát:

„Všetci chcú zmeniť svet, ale nikto nechce meniť seba“.

L. N. Tolstoj

Problém však môžeme vyjadriť aj iným spôsobom. Použime nám už známy citát Dr. E. Deminga:

„Meniť sa nie je potrebné. Prežitie nie je povinné“.

Sme v období, kedy sa naozaj rozhoduje o našom prežití. Ale bez čoho nemôžeme prežiť? Dali ste si niekedy takúto jednoduchú otázku? Na tomto mieste by bolo vhodné sa na okamih zastaviť a zamyslieť sa, bez čoho vlastne naozaj prežiť nemožno. Určite by každý vedel napísať dlhý zoznam vecí, ktoré sú na prežitie – ako také – potrebné. Ale my ostaneme pri tom najpriamejšom pohľade – prežiť nemôžeme bez samých seba. Ak nás niet, tak nemôžeme prežiť. A kedy nás niet?

Ak pôjdete do knižnice zistíte, že rozličným druhom kultúr je venované množstvo kníh. Každá rastlinka môže prežiť iba vo svojom prirodzenom prostredí, ktoré odborne tiež nazývame kultúra. Ak je iná kultúra, rastlinka zahynie. Ak teda chceme niečo vypestovať – či už v záhradke alebo kvetináči – musíme to zasadiť do tej správnej kultúry. Používame aj výraz permakultúra. Veda o kultúre plodín nám umožní dosiahnuť aj bohatú úrodu:

Keď si s niečím nevieme rady, tak naša védická tradícia nám ponúka princíp podobnosti. Ak poznáme výsledok konkrétneho javu, môžeme tento poznatok preniesť na jav podobný, lebo „ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok“. My môžeme prežiť naozaj len vtedy, ak sa nachádzame vo vlastnej Viere a Kultúre. Je to všeobecne platné pravidlo.

Každý dom stojí na základe, a ten náš má (minimálne) stovky tisíc Liet. Našim základom, fundamentom, sú okrem iného aj naše ľudové piesne, tance, rytmy, odev. Dnes však fundament nemáme – vedome ho obchádzame – a teda staviame na piesku.

Život namiesto tvorenia iba „prežívame“, pretože tvoriť sa dá iba v Radosti pokoja. Mechanizmus toho procesu by sme si mohli graficky znázorniť asi takto:

Dnes však dostáva najčastejšie nejakú takúto podobu:

V lepšom prípade dostávame nulový výsledok. Najčastejšie sa však dostávame do mínusu…

Naši Predkovia nám zanechali oblečenie, ktoré dnes nazývame ľudové kroje. Tento druh oblečenia sa v nezmenenej podobe používal tisícročia. V porovnaní s tým, čo nosili naši Predkovia sa dnes v podstate NEOBLIEKAME. Keďže naši Predkovia sme my sami, zradili sme vlastných Predkov, teda samých seba. Z toho vyplýva, že robíme množstvo chýb, ale chyby robí iba ten, kto nemá poznanie. Kto pozná kauzálnu reťaz príčin a dôsledkov, ten chyby nerobí. Poznanie je Kultúra. Tá chybu nemá. Je to overené tisícročiami.

Naši Predkovia pre nás tisícročia udržiavali správne oblečenie, ktoré keď nosíme na sebe, tak nosíme na sebe TORZNÉ POLE.

Nosenie na sebe TORZNÉHO POĽA znamená, že na sebe NOSÍME SILU – a na to stačí správny odev. Torzné polia preberajú energiu z vákua – je to MOC VESMÍRU. Nikto nedokáže poraziť SILU VESMÍRU.

Nato, aby bol SLOVIEN pripravený o silu – teda aby sa stal Slovenom – ho stačí pripraviť o odev. Dnes beháme v podstate holí. Nemôžeme preto pôsobiť na úrovni torzných polí, ostali sme bez ochrany. Bez OBEREGOVEJ OCHRANY A SILY VESMÍRU.

A holý človek nie je v žiadnom prípade ĆLOVEK, je to sotva ĹUDINA, je to – bohužiaľ – biomasa. Biomasa je riadená: konzumuje potravu, chodí na záchod, zaoberá sa sexom. Problém je v tom, že okrem obchodovania NIČ NETVORÍ.

Ak nerozmýšľame, myslia za nás iní. Ale ak myslia za nás iní, myslia vo svoj prospech.

Ak neprevezmeme nazad svoj OBRAZ, svoju SILU Z OBRAZU a nezačneme konať, nedosiahneme nič.

Máme právo sa obliekať ako chceme – je to naša tradícia – nikto nemá právo nás nútiť sa obliekať inak. Žijeme na našej zemi, na zemi našich Predkov. Nikto by tu nemal panovať bez nášho povolenia. Presnejšie, chodia tu, panujú nad nami a riadia nás na základe nášho povolenia.

Kto nie je správne oblečený, ten pri práci neprepúšťa do výrobku svoju Dušu. Do takéhoto výrobku – najčastejšie kvôli izolujúcemu syntetickému materiálu – neprechádza energia. Preto ak si kúpime takýto výrobok, tak vždy bude z nás vysávať našu životnú energiu. Takto fungujú torzné polia.

Čo to je odev? Z védického pohľadu sa skladáme z Tela, Duše a Ducha. Aj Tibeťania hovoria, že naše telo je oblekom, alebo aj povozom Duše, ktoré je po vynosení nahrádzané novým. Ak odev vynosíme, dávame sa seba nový. V Kultúre, nie v trhovej Móde. Sú to absolútne oddelené entity.

Ak naše telo plní pre Dušu funkciu odevu, tak presne túto istú funkciu – v zmysle Konu podobnosti – plní pre naše telo oblečenie. Telo je Obrazom Duše, teda odev je Obrazom Tela. Má však byť takým, aby ako hudobný nástroj vyludzoval ľúbezné melódie. Preto je jeho základom štruktúry TOR – kruhovitý, zvonovitý tvar.

Odev je základom energetického systému nášho tela. Vždy sa musíme obliekať tak – aj doma – aby sme nenarúšali energetiku druhého človeka.

Odev má byť voľný a viacvrstvový v štýle matriošky. V lete aj v zime má zabezpečovať teplotu tela cca 36,6 °C. Samozrejme materiály sú iné v lete a iné v zime.

Zakrytá musí byť hruď, chrbát aj hrudník. Ženy tým, že sa dnes obliekajú tak, aby bolo čo najviac vidno sa v skutočnosti stávajú smrtonosnou zbraňou pre seba, ale aj svoje okolie. Oblasť srdcovej čakry – spredu aj zozadu – je dôležitým energetickým centrom. Musí byť preto vždy prikryté.

Na odeve by nemali byť pásy tkaniny šité naprieč, dôležitý je aj smer tkania. Aj on riadi smer toku energie.

Švík smeruje tok energie tiež, preto by ich malo byť vo všeobecnosti čo najmenej. Priečnych švíkov má vôbec byť čo najmenej, zvislé by rozhodne nemali byť v strede tela spredu aj zozadu – pozdĺž energetickej osi nášho tela. Materiál – látka – by mala byť obojstranná.

Muži majú nosiť košele do polovice bedra tak, aby bol prekrytý aj rozkrok.

Čím je menej horizontálnych švíkov, tým lepšie telo spracuje, strávi jedlo, lebo je lepší aj obeh krvi.

Neuvedomujeme si, že hlavná časť dýchania prebieha kožou. Preto všetky syntetické materiály – košele, svetre, nohavice, tričká obuv… – bránia dýchaniu kože. Takýto človek nemôže byť už z princípu zdravý a dlho žiť. Pod dlho myslíme aspoň vymeraný Kruh Života.

Vonkajšie zapínanie – dôležité najmä u kabátov – bolo u mužov rovnaké ako je dnes u žien. Ešte na sovietskych uniformách z druhej svetovej vojny neraz vidno, že muži mali opačné zapínanie ako dnes. Uloženie chlopne formuje smer rotácie energetického poľa – nám známy Posoloň a Kolovrat. Správna rotácia je Posoloň, teda tak ako majú ženy. Kresťanská cirkev potom, ako nám vzala aj Chrámy a premenila ich na kostoly zaviedla, že procesie chodia okolo kostola v smere Kolovrat – ale okolo našich Chrámov sa chodievalo v smere Posoloň. U nás tieto zmeny nanútili pred tisícročím, v Rusku ich začal Nikon a Peter I. Preto sa pamiatka na to úplne nezničila do dnešných dní.

Materiály, strihy, spôsob šitia a ďalšie detaily umožňovali, že Slovieni mali odevy šité tak, že okolo nich – medzi vnútornými vrstvami voľného odevu – vznikalo a udržiavalo sa torzné pole. Dnes sú odevy šité tak, aby nás v maximálnej miere energie zbavili.

Dôležitú úlohu hrajú aj farby odevu. Ak je na tele veľa červenej farby – a najmä ak je červená látka na holom tele – spaľuje leukocyty. Výsledkom sú choroby.

Na zadnej strane krku je bod, ktorý zodpovedá za zdravie. Preto zadná časť krku by mala byť vždy zakrytá. U žien minimálne vrkočom, muži mali na prilbu vzadu pripevnenú látku, ktorá siahala po ramená a zakrývala krk.

Odev bol tradične krásny – krása je zdravie, nie móda! Preto sa odev tisícročia NEMENIL. A dnes – naučili nás – treba meniť odev minimálne raz za sezónu… My však zodpovedáme za to, čo sme v živote urobili, ale aj za to, čo sme neurobili.

Správny odev aktivizuje, zapína Duchovnú a Duševnú zložku človeka. Bez ohľadu na situáciu, vždy by sme mali byť v dobrej nálade. A veľmi dôležitú úlohu v tom zohráva práve odev.

Ak si človek neváži sám seba, nikto iný si ho vážiť nebude. To je všeobecná zásada. Muž zodpovedá za existenciu a pokračovanie Rodu. Degenerácia sa začala vtedy, keď vládnuca elita prestala nosiť národný odev – kroj. Začalo to pokresťančením.

Prečo si dnes nikto neváži slovanských mužov? Preto, lebo si my sami nevážime samých seba a svojich Predkov! A takýto ľudia sa ľahšie riadia. Ak k tomu pridáme ešte alkohol, cigarety, drogy, odev, jedlo…

Môžeme povedať, že nás tu niet, muži Slovieni tu nie sú. Preto nemá kto hájiť našu Dŕžavu.

Za cárskeho Ruska pripadala na 1 000 učiteľov jedna žena. Za existencie ZSSR bolo na 25 000 vedeckých pracovníkov 1 000 žien. U nás je situácia v podstate rovnaká. Komu dnes muži odovzdali ZODPOVEDNOSŤ ZA VZDELÁVANIE DETÍ? A prečo ho vlastne odovzdali? Pretože nás tu dnes NIET!

Nedokážeme si udržať ani vlastnú energiu. Nie je to preto, lebo dnešní muži sú zlí. Je to preto, lebo nedokážeme udržať samých seba v samých seba. Energeticky. Nedokážeme spojiť energiu Zeme s energiou Kozmosu a celé to udržať mocnými ramenami. Čo sa vlastne deje?

Problém chovania sa je vždy problémom hlavy, t.j. schopnosti myslieť. A čo si naši muži dnes obliekajú? To, čo rozhodol Západ, aby si obliekali. Teda aby si to obliekli tí, ktorí sú v našich Rodoch zodpovední za obranu a ochranu. Chodia v kraťasoch, šľapkách, teplákoch, tričkách, tielkach… títo muži tu proste ENERGETICKY NIE SÚ! Prázdne miesto s biologickými funkciami – sú to GMO. A čo nosia naše ženy? To, čo im navrhujú homosexuáli na Západe. A tak jedno mužské GMO chodí vedľa druhého, ženského GMO v nohaviciach v spoločnom sexuálnom rabstve.

Prečo Anglosasi dodnes používajú piaďový (stopový) systém a my si robíme odev a tehly v metrickom systéme? Okrem nás nikto pre nás nič neurobí.

Muži, ktorí chodia v trenírkach a šľapkách sú ako malé deti. Sami seba si nevážia, tak ako si nás potom môžu vážiť a rešpektovať cudzinci? Môže si ochranca Rodu a rodiny, Dŕžavy sadnúť za stôl v trenírkach..?

Muž GMO zomrie skôr, lebo sa pripravil o svoju životnú energiu. Druhé GMO v nohaviciach – ešte aj čiernej farby smrti – s cigaretou v ústach mu varí v kuchyni. To čo mu navarí – aj keby boli použité tie najlepšie suroviny – je jed.

Žena v nohaviciach nebude nikdy úplne zdravá, ale bude sústavne ničiť svoje okolie. Ako auto má síce všetko hotové, na jazdu sa nepohne bez nafty alebo benzínu. Tak aj žena – má síce telo, ale na životné aktivity potrebuje energiu, ktorú jej „vyrába“ správne oblečenie – voľná sukňa vo vrstvách. Potrebuje silné energetické pole. Ak si ho sama negeneruje – má nohavice – tak energiu kradne svojim blízkym: mužovi, deťom. Skracuje im – pomaly ale isto – životy. Sebe samozrejme tiež.

Žena má chromozómy XX, muž XY. Žena sa môže obliecť ako XY, ale Y chromozóm tým nenadobudne.

Teda ešte raz – prečo muži dopustili, aby cudzinci určovali, ako majú žiť a obliekať sa naše ženy a deti? Pretože mužov tu jednoducho niet. Nech je však tento stav akýkoľvek, nastať mohol jedine za nášho predchádzajúceho súhlasu. Je to naša zodpovednosť.

Títo muži – v kraťasoch a šľapkách – tu nie sú. Odišli do iného Sveta. Takto teda vyzerá, keď sa v danom paralelnom Vesmíre nedokáže udržať Živatma – pretože nemá dostatok energie. Presunie sa teda do iného paralelného Vesmíru, a tu ostane iba „obálka“ bez energie. Vedomie je inde. Ale úlohu máme plniť tu a teraz – je to teda zrada a zbabelosť či lenivosť? Určite sa to raz dozvieme.

Máme – teda dovolili sme im – zamenené významy. Naša tradícia nikdy nebola o peniazoch, my sme si všetko potrebné navzájom menili. Tento stav sa volal MENA – a slovo nám ostalo dodnes. Akurát si dnes myslíme, že MENA sú peniaze…

Kroje sa šili tak, aby u mužov bola zachovaná mužná sila. Bez nej nieto pokračovania Rodu. Iné národy nosia svoje kroje dodnes – len sa pozrite na Číňanov. Celý svet sa opičí podľa ich oblečenia – ale to sú ich kroje! Zobuďme sa! Podobná situácia je s indiánskym oblečením… akosi nám je všetko dobré len nie vlastné.

Farby sú tiež veľmi dôležité. Červenú sme už spomenuli, tmavozelená je napríklad ochranná – aj preto ju nosia vojaci. Biela farba prepúšťa celé spektrum energií aj odpudzuje upírov – fyzických aj energetických. Teraz je v móde sa vystaviť na slnko a spáliť si kožu. Keď koža zmení farbu, tak sa stáva filtrom tej farby, na akú sa zafarbí. Číňania už vyrábajú masť na bielenie žltej kože na bielu – a my si bielu dobrovoľne pálime na tmavú. Tým zase strácame svoju životnú silu, poškodzujeme svoje telo. A zase dobrovoľne. Aká je výhoda pálenia sa na slnku ako prasatá? Naši Predkovia sa kúpavali – ale po okúpaní sa zahalili alebo skryli pod stromy… a tie sme dovolili cudzincom vyrúbať.

Temná farba oblečenia odpája psychiku jeho nositeľa – je to Biorobot.

Odev je ako kondenzátor – tiež má mať viac vrstiev. Pre našu fyziológiu platí, že rozkrok má byť cca 7 °C chladnejší ako hlava. Inak dôjde k prehriatiu a väčšina mužov prestane byť schopná uvažovať – ak uvidí poodhaľovanú ženu. V trenírkach slnko rozohreje rozkrok veľmi rýchlo, a teda mozog prestáva pracovať. Tie dve čakry sú prepojené.

Hoci leukocyty likviduje veľa červenej farby odevu na holej koži, spôsobuje to aj syntetika. Ak máme syntetickú obuv – podrážku tak leukocyty necirkulujú, ale sa „prilepia“ oproti syntetike, ak je na koži.

Sloviena nemožno poraziť, ale dá sa to zariadiť tak, aby zničil sám seba zvnútra. Naša úloha je pojať Poznanie Predkov a bez skreslenia ho odovzdať deťom a vnukom. Ešte rodičia dnešnej strednej generácie vyrastali v krojoch. Nedávno vyšla kniha o M. Benkovi ODEV MÔJHO ĽUDU. V celej knihe nenájdete jediné trenírky a krátke nohavice ako odev. Môžete si pozrieť aj knihu SLOVENSKO od Karola Plicku a ďalšie zdroje, ale nikde neuvidíte to, čo dnes na uliciach, takú skazu.

Za poznania Staroslovienskej Bukvice si ľahko odvodíme pôvod starých slov. Kultúra je Kult RA, t.j. Svetla. Len ak budeme ako naši Predkovia, len tak môžeme nadobúdať Podobu a Obraz Boží.

Rod učí myslieť. Kto nemyslí, ten nič nevytvorí. Ak nie sme správne oblečení, tak máme dosah na maximálne 10% našej vlastnej energie. A to ešte nehovoríme o ďalších „vymoženostiach“ civilizácie štýlu alkohol, drogy, GMO, cigarety… o Konoch Rita ani nehovoriac.

Rozhodnutie byť Slovienom alebo GMO je na každom z nás. Jedno aj druhé bude výsledkom našej vedomej činnosti, nášho schválenia. Netreba hľadať kdejakých Iluminátov či Slobodomurárov nato, aby sme mali na koho zvaľovať vinu za dnešný stav spoločnosti, pokiaľ sami chodíme v krátkych nohaviciach a šľapkách a naše ženy v priliehavých nohaviciach a podobnej móde. Pri pohľade okolo seba rýchlo pochopíme, čo môžeme čakať, ak by trebalo brániť našu vlasť. Jedni chodievajú do kostolov, kde minimálne každú nedeľu prehlasujú, že sú rabi boží. Ak toto prehlasujú znamená to, že nechcú byť slobodní – zvykli si na rabstvo, zvykli si na Matrix. A zvyšná časť – zdanlivo túžiaca po nástupe Zlatého Veku – tu v skutočnosti nie je. Kto je naozaj pripravený na to, čo je pred nami?

Vďaka správnemu oblečeniu – nie preto, lebo iné nemôže byť, ale preto, lebo je od PRAV – sa vytvára okolo človeka TOR. A torzné pole umožňuje nadobúdať energiu bez obmedzenia množstva.

11.07.2017

NAŠI PARTNERI: