ODPUSTENIE A POKÁNIE I.

25. apríla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Dnes si bližšie opíšeme spôsob, akým nám kradnú energiu. Z celkového pohľadu by nemalo ísť o veľké prekvapenie – pre našich čitateľov – ale rozsah tejto činnosti parazitov môže byť naozaj neočakávaný. Netreba však žiť v ilúziách – ak nepoznáme podstatu systému v ktorom žijeme, tak sme buď obete alebo potrava. Poznanie prináša silu, a práve silu potrebujeme, aby sme prežili. Nejde však o tú, ktorá sa dá nadobudnúť v posilňovniach.

Pre kompletnosť si zopakujme, čo znamená parazit: Je to entita, ktorá chce žiť, ale nemá možnosť samostatne zvyšovať svoju energetickú hladinu. Všetci paraziti sú negatívne bytosti. Ak by nás nežrali, tak neprežijú. Jesť však môžu len tých, ktorí nevedia, že sú ich potravou. Preto je v médiách tak veľa generátorov strachu.

Použijeme aj ponúkanú „mediálnu“ podporu – veľmi poučnú trilógiu MATRIX. Vieme, že jeden z Konov stavby Sveta nedovoľuje odoberať inej entite jej energiu. Ak však takéto povolenie dáme v nevedomosti, tak sa to udeje v súlade s našou slobodnou vôľou. A vtedy sme si na vine sami. A už sotva môže byť niečo jasnejšie, ako opis tohto deja vo filmovom spracovaní. Napriek tomu že je na očiach, málokto sa nad ním zamyslel. Ale to už je naša zodpovednosť – druhá strana si „oznamovaciu povinnosť“ splnila.

Poďme však nato postupne.

Už sme písali o tom, že väčšina z nás sú pôvodne Bohovia žijúci na Zemi – označujeme to Asovia – ktorí sa pred dávnym časom dali chytiť do pasce a zostúpili hrať dvanásťrozmernú hru, ktorú dnes voláme život.

As je podstatou šestnásťrozmerná bytosť, ale – v zmysle opisu v Knihe Svetla – pri zostúpení do Sveta Javi musel na seba vziať štvorrozmernú podobu. Napriek tomu jeho biopole je – v zjednodušenej podobe – bublina s dvanástimi rozmernostnými vrstvami nad sebou. Vyššie rozmernosti – do šestnásť – sú mimo roviny nášho biopoľa ale tiež naše. Pokračovať však budeme opisom dvanásťrozmernej hry – Hry Bohov – kvôli jednoduchosti. Pre úplnosť dodajme, že deti, ktoré sa posledné roky rodia už sú veľmi často oveľa vyššie bytosti.

Pre jednoduchosť tiež použijeme opis stogní (čakier) v stĺpci nad sebou, teda namiesto deväťčakrového systému (tradičný slovanský) použijeme iba sedem – tie ktoré tvoria stĺpec. Znamená to, že rozmernostná rovinnosť č. 7 je úrovňou čakry Rodnik (deviatej). Na druhej strane však „zapájame“ aj vyššie rozmernosti – teda tie nad úrovňou čakry Rodnik.

Ľudina je bytosť, ktorá funguje na úrovni 3 spodných čakier. Jeho/jej principiálny životný záujem sa dá opísať ako najesť sa, vyspať sa a prípadne si urobiť sebe podobného. Ak potomka má, tak to skôr ako „príhodu“, nie ako objekt cnostnej výchovy a zachovania Rodu. Z pohľadu riadenia vedomia je to RAB, teda v princípe bytosť na úrovni biorobota. Biorobot je biologická jednotka, ktorej motívy konania prichádzajú z priestoru mimo samotnú biologickú jednotku. Rab boží, alebo u západných kresťanov „služobník boží“ je ľudina s náboženským programom v hlavnej (operačnej) pamäti. Kresťanskú cirkev vynašiel Žid Pavol a Slovanom ju importovali Gréci. Celá vec je teda „dovoz“. Túto oblasť predstavuje spodný kruh na obrázku. Aby sme to charakterizovali úplne, „náboženský“ riadiaci program nemusí znamenať priamo chodenie do kostola. Takýto ľudia tam dokonca nemusia chodiť vôbec. Ale aby sme ich zaradili, je to skupina, ktorú nazývame EGOISTI, teda JA na prvom mieste. Kto myslí iba na JA, teda na SEBA, ten nemá SpoločnéVEDOMIE, teda skrátene Svedomie už na úrovni Tela.

Na úrovni 4-5-6 sa nachádza oblasť „Vnukov Božích“. Je to Kultúra Pravoslávia taká, aká bola ešte pred tisíc rokmi. Samozrejme, že nemá nič spoločné s gréckou kresťanskou cirkvou, ktorá po reforme Gréka Nikona prevzala dnešný názov „pravoslávna“.

Úroveň rozmerností 7-8-9 je dávno zabudnutá úroveň. Človekovia s tam umiestnenou Živatmou sa môžu nazývať Deti Božie.

A úroveň rozmerností 10-11-12 je úroveň Asov. Kto dokáže svoje vedomie rozšíriť po tento kruh, ten sa nazýva Boh žijúci na Zemi – As.

Tomuto tradičnému ponímaniu zodpovedá aj pôvodné triedenie kást:


Zopakujme si, že kasty sú profesionálnymi kategóriami. Neskôr ich v Indii zmenili na Varny, ale to NIE JE to isté. O tejto problematike si povieme viac v inom článku. Na obrázku vidíme, že zrkadlovú štruktúru zachovávajú aj roviny Temného Sveta.

Keďže reč je o energiách, tak začnime miestom, kde sa jej generuje najviac – hlavou:

Skupina vedcov fyzikov v Rusku zamerala svoju pozornosť na koncentráciu energie okolo hlavy človeka. Keďže to boli fyzici, snažili sa túto energiu kvantifikovať. Meraním zistili, že človek za 24 hodín vyprodukuje toľko energie, koľko po prepočítaní na kilokalórie stačí na zdvihnutie 100 kg bremena do výšky 2,5 km. Nie, vidíte dobre. Hovoríme o 100 kg a 2,5 kilometroch. Rozumný človek sa opýta, kde táto energia mizne. Veď zápasíme s jej nedostatkom každý deň!

Odpoveď je jednoduchá – žerú nás paraziti. Pretože ak žerú naše jemnohmotné telá, žerú nás. A my s tým súhlasíme…

V súvislosti s našim biopoľom si pripomeňme niekoľko Konov stavby Sveta, ktoré s touto skutočnosťou priamo súvisia. Prvý Kon hovorí o tom, že NIKTO nemá PRÁVO narúšať biopole druhej bytosti. Napriek tomu je to dnes denná prax. Kon plne rešpektujú iba Svetlé Sily a čisto Temné Sily. Porušovanie každého Konu koniec koncov nesie za sebou ťažké karmické následky, ale to dnes väčšinu ľudí netrápi… Problém je v tom, že v minulosti cez Temné štruktúry sa k nám dostalo množstvo ďalších nečistých entít, ktoré nedodržiavajú nič. Prečo a načo je druhá vec. No a naši Smerdi to zožrali aj s navijakom.

Druhý Kon hovorí o tom, že každá štruktúra hierarchie má „sedieť“ na svojom mieste. Veď aj v Prírode každá bytosť hrá iba svoju rolu. Teda AS má byť – z pohľadu lokalizácie Živatmy – na úrovni vedomia v rozmernostných rovinách 10-11-12. Ak tam nie sme, je to porušenie Konu a prináša to trest – teda presnejšie ide o implementáciu kauzálnej reťaze príčiny a dôsledku, ktorá platí vždy a vo všetkom. Na druhej strane, parazitujúce bytosti majú byť na energetickej úrovni 1-2-3 a sú dnes – vďaka tomu, že ich zásobujeme energiou – vyššie. „Trest“ prichádza za jedno aj druhé narušovanie. Neostávajme teda naivní.

Tretí Kon hovorí o tom, že každá rozmernostná úroveň má právo zostavovať realitu na rozmernosti o 3 stupne nižšie. Inými slovami, čo si AS predstaví, to svojou mysľou aj dokáže vytvoriť, materializovať, ale v rovine o 3 sloje nižšej. As teda dokáže materializovať rovinnosť Detí Bohov, Deti Bohov dokážu materializovať úroveň Vnukov Bohov a Vnuci Bohov dokážu materializovať trojčakrové rozmernosti. Ale ako to dnes robia vidíme na výsledkoch – strach, hrôza a bieda. Napriek tomu je to výsledok NAŠEJ a nie cudzej činnosti! Posledným faktom je, že ak žijeme na úrovni 1-2-3 tak nedokážeme materializovať NIČ hodnotné – lebo už niet čo a kde.

Tu si môžeme pripomenúť jav kritického množstva, ktorý v jednej zo svojich kníh opisuje Dr. Sineľnikov na známom príklade mraveniska. Dostatočné množstvo myslí pri koncentrácii na myšlienku dokáže zmeniť realitu, ale na každej úrovni inak:

Kým bytosti na nízkych úrovniach dokážu Svet zmeniť iba tak, že všetky budú myslieť na zmenu – čo je očividne menej ako pravdepodobná ilúzia, tak oveľa menej Asov dokáže to isté. Svet v ktorom žijeme je taký, ako ho svojou mysľou formujeme. Je to naša vizitka a výsledok, za ktorý sa budeme zodpovedať. Nepríde žiadny Ježiško alebo Perún aby veci – v náš prospech – zmenil, vždy to bola a je naša úloha. Keď Perún príde, tak iba nás „odmeniť“ za našu aktivitu…

Ako vysoko sme na ceste Duchovného vývoja, tak aj vyzerá Svet okolo nás. Nedivme sa teda tomu, ako vyzerá.

Štvrtý Kon hovorí, že čo o sebe prehlásime, to aj sme. Ak teda prehlásime „AS JESM“, tak v jemnohmotnom svete aj sme ASMI. Toto je pozícia, z ktorej môžeme MENIŤ SVET. A čo dennodenne prehlasujeme o sebe my sami? Skúste sledovať reťaz svojich každodenných vyhlásení… lebo každé slovo je dôležité.

Ďalej pokračujme tam, kde sme sa dostali v minulom článku – u astrálnych egregorov. Tento opis platí vo viac menej „štandardných“ situáciách. To, čo dnešná ezoterika nazýva Astrál my tradične nazývame NAV. Pri podrobnejšom delení rozlišujeme SLAV a NAV. Ako sme už písali, temná Nav je oblasť duchov a besov, ale je to tiež Astrál – tvrdenie neklame. Temná Nav je umiestnená pod Javou, je to teda oblasť, ktorú voláme Nebo alebo Peklo – jedno charakterizuje jej obyvateľov druhé fyzikálne vlastnosti prostredia.

Nad Navou je Svet Javi, teda fyzický svet ľudí a živých bytostí. A nad Javou je Svetlá Nav, t.j. Slav, čo je svet Predkov a Ochrancov. Ezoterické učenie túto oblasť nazýva Astrálny a Mentálny svet. Oblasťou nad Mentálnym Svetom sa už nezaoberajú, ale my vieme, že to je Svet Pravi.

Podrobnejším delením Svetov – obrázok hore – sme sa zapodievali na prednáškach, tu si len zopakujme, že do Javi sa materializujeme v pároch muž/žena, ktoré sa spolu vybrali a dohodli ešte pred narodením. Tu v Javi sa máme zaoberať Duchovným vývojom, ale my obchodujeme – pri zaujatí pozície „ty máš to, čo potrebujem ja, ja mám to, čo potrebuješ ty, urobme vzájomne výhodný obchod“. Takéto páry sotva materializujú svojich Predkov – a takto to aj vyzerá.

Egregory v Astrále sú ale aj v Temnom, teda v Navi. Keby len ľudia vedeli čo to je dostať sa – a to „vlastnými zásluhami“ – do Navi…

Ako je táto problematika zobrazená – a to veľmi podrobne – vo filmovej trilógii Matrix; čo sa deje ak minimálne recipročne neodplácame, ale odpúšťame voči nám spáchanú neprávosť či činíme pokánie si dokončíme v ďalšej časti.

25.04.2017

NAŠI PARTNERI: