OHEŇ A VODA

2. novembra 2021 | OKOLO SVETA, OVPLYVŇOVANIE

Vietor zmeny naberá silu a všetko sa postupne, ale nezadržateľne mení. To však neznamená, že tí, ktorí až doteraz žili na náš úkor odídu len tak, sami od seba, dobrovoľne, dobroprajne a s úsmevom. Ba práve naopak, teraz treba čakať od nich tie najzákernejšie veci.

Niektoré z ich programov ozvučujeme v našom ďalšom videu:

Ostáva tu si len vyjasniť odpoveď na onú notoricky známu otázku: „Kto za koho kope?“. Z nášho pohľadu máme na mysli len jediný jej rozmer: hľadáme Púť Nahor k našim Prѣdkom, či nám stačí čokoľvek, hlavne že to je „in“?

Ide o to, že Púť Nahor vedie jedine skrz našu Tradíciu. A naša Tradícia – v dnešnom ponímaní – pracuje s informáciou Druhého druhu. Teda nie s tou, ktorá sa valí zo všetkých kútov, ale s tou, ktorú si človek najskôr overil na vlastnej skúsenosti, čím overil aj jej energetický obsah a vektor jej smerovania. Samozrejme, že Senecov citát „Kto je všade, nie je nikde“ sa mnohým nepáči a aj to dávajú dostatočne hlasno najavo. A tak posúdiť, či takáto osoba myslí, alebo iba papagájuje všakovaké cudzie zdroje je dnes primárnou otázkou. Primárnou preto, lebo teraz už nastupuje finálna fáza triedenia.

Dnes sa mnohí namiesto myslenia prepli do spotrebiteľského módu porovnávania cien. V civilizácii platí, že čím viac je niečo reklamované, tým to treba považovať za lepšie. Je to číry spotrebiteľský systém prijímania rozhodnutí, ktorý je svojou podstatou kvantitatívny, nie kvalitatívny. A táto zhubná paradigma sa už zmocnila mnohých myslí. Teraz to mnohí ponímajú napríklad štýlom „čím viac lajkov (prezretí), tým dôveryhodnejšie“. A žeby to naozaj bolo tak aj v reálnej realite, nie iba vo virtuálnej?

Počet prezretí či prečítaní – ako aj počet „lajkov“ – určuje ten, komu daná platforma patrí. A kto sa dnes zamýšľa nad tým, akú výpovednú hodnotu má počet „lajkov“? Aký problém má majiteľ lajkovacieho mechanizmu tam, kde chce 10 či 100 tisíc pridať, alebo toľko inde ubrať a presunúť tam, kde potrebuje „vylepšiť sledovanosť“? Aké odborné znalosti má ten, kto kdesi pridáva svoj lajk? A za ním druhý, tretí..?

Stanoviť hodnotu akejkoľvek informácie môže iba ten, komu je už jasné, že hodnota a cena sú dve navzájom nesúvisiace veci.

V dnešnej situácii je najdôležitejšie jasne a jednoznačne určiť všetkých našich nepriateľov. Zostavujte si ich zoznamy tak, aby tam boli všetci tí, ktorí škodia nám, ktorí škodia nášmu Národu. Ich „Súdny deň“ už nie je ďaleko.

Všetko čo proti nám robia si zaznamenávajte. Na nič nesmieme zabudnúť, všetko nakoniec „zúčtujeme“. Spravodlivo.

02.11.2021

NAŠI PARTNERI: