PEČAŤ MOCI SLOVIENOV

17. marca 2020 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Na minuloročnom výjazdovom seminári na ostrove Rujana sme v spoločnej meditácii s vedmou Nadeždou ustanovili na našich miestach Sily Pečať moci Slovienov. Týmto sme si prinavrátili naspäť náš ostrov Rujana, ale Pečať platí pre všetky miesta sily na našej Zemi – lebo je to naša Zem. Nositeľom tejto Pečate sú všetci účastníci tejto meditácie.

Pretože medzičasom bol kanál, na ktorom bola táto a aj ostatné naše meditácie odstránený, tak sme sa rozhodli umiestniť tieto záznamy na náš kanál. Teda tí, ktorí si želajú byť aktívnymi v tomto smere a chcú spolupracovať na prinavracaní našej Zeme nám – ktorým aj patrí – tak môžu túto meditáciu absolvovať a nadobudnúť túto Pečať:

Len pripomíname, že napríklad štyria nositelia Pečate moci Slovienov už môžu preklínať kohokoľvek – vrátane čiernych, jezuitských mágov Vatikánu – minimálne za ich udržiavanie kultu detských krvavých obetí. Piati nositelia Pečate už pred Jemnohmotným Svetom predstavujú Národ, teda majú právo konať, programovať v Astrále za Národ. Veríme, že každý si je vedomý, že Kony Stavby Sveta všetko takého pôsobenie pozorne sledujú.

Tiež pripomíname, že rozkódovaná môže byť nielen Duša, ale aj Duch a Živatma…

Nekonanie a pasivita v Astrálnom Svete je však očividne oveľa horšia alternatíva… pre pánov Zeme. Lebo kto, ak nie my?

Od tohto roku sa už otvára možnosť prebratia moci v národných zemiach Národmi, ktoré v nich žijú po mnohé Kruhy Života. Podľa všetkých ukazovateľov to začne v Rusku, ale Slovienorusi sme aj my.

Moc vládnuť národu – na rozdiel od súčasného stavu – (z pohľadu Astrálu) nemá len tak hocikto. V našom Svetoponímaní toto právo majú – doslovne z Nebies, teda na základe prístupov do Jemnohmotného Sveta – len dvakrát, trikrát a štyrikrát zrodení. Hoci takéto výrazy sme už neraz v minulosti počuli, čo naozaj znamenajú nebolo celkom jasné a každý si ich vysvetľoval po svojom. Ale od osvojenia si Arkaimu do našich energetických Miest Sily sme práve v Arkaime dostali jasné vysvetlenie, čo to znamená. Dvakrát zrodený Človek je ten, kto je zrodený nielen v tele, ale aj v Duši. Trikrát zrodený je zrodený v tele, Duši aj Duchu, štyrikrát aj v Živatme. Teda len takí Človekovia, ktorí už rozšírili svoje vedomie okrem hmotného tela aj do jemnohmotného priestoru, majú právo – z pohľadu Astrálu – riadiť Dŕžavu. Živatma – samozrejme – je dokonca mimo času a priestoru.

Pretože zastávanie postu, na ktorý ten, ktorý ho zastáva nemá právo vplyvom nedostatočných prístupov do jemnohmotného Sveta, je porušenie Konu, tak vždy nasleduje trest. A mnohonásobne vážnejšie to platí v časoch zmeny epoch.

V tejto súvislosti si musíme na praktickej rovine vyjasniť niekoľko vecí. Zároveň však upozorňujeme, že tieto riadky sú odporúčaniami žreca pre tých, ktorí hľadajú odpovede. Toto vyhlásenie platí so všetkými právami a zodpovednosťou pred Konmi Stavby Sveta.

Je želateľné, aby našinci – Slovieni – nadobudli Pečať Moci v čo najväčšom počte. Ale pozor na to, s kým sa budete zoskupovať a tvoriť programy v Jemnohmotnom Svete. Napríklad v Arkone bolo medzi nami viacero takých, ktorí tam v skutočnosti systematicky pôsobili proti nám mágiou s cieľom nedopustiť nič zásadné dosiahnuť. Preto je veľmi dôležité, kto vedie meditáciu, nestačí iba to, že bol/a napríklad v Arkone či na nejakom ďalšom mieste Sily či oslavách Sviatkov. Nestačí ani to, že má dlhé vlasy alebo vrkoče, ľanové vyšívané košele či sukne, brady a podobne. Zdôrazňujeme ešte raz – samo osebe to nie je negatívne, ale iba toto ako potvrdenie spolupatričnosti k Slovienom nestačí. Komu je dané pochopiť, pochopí.

Toto platí aj na takých prípadných účastníkov skupiny, ktorí navštevujú meditácie či semináre napríklad Cigána Kurovského a podobných. Ich bioenergetika je tým pádom už podriadená cudziemu vplyvu a každý, kto sa do ich blízkosti priblíži podporuje cudzí národ. Svojou životnou energiou. Nemáme nič proti tomu, aby tí, ktorí si želajú chodiť na takéto akcie aj tak robili, ale potom nepatria k Slovienom.

Ale nemusí ísť len o Kurovského, fungujú aj iné skupiny, ktorých zameranie pôsobenia je orientované proti príchodu Zlatého Veku. Tu však už musí každý sám za seba samostatne odhadnúť situáciu a rozhodnúť sa.

Nezabúdajme tiež na to, že nevedomosť neospravedlňuje. Nie každý kanál do astrálneho Sveta vedie do Sveta Našich Predkov. Treba preto vždy skúmať, s akými kanálmi takéto skupiny pracujú.

V súvislosti so súčasnou hystériou okolo vírusu pamätajme, že ak si dáme myseľ opantať strachom, tak ju nedokážeme koncentrovať na tvorenie Zlatého veku – a najmä o to im ide. O zvrátenie vývoja. Bojujú však proti Vesmíru – nuž dajme si pozor, aby sme sa v ich šíku neocitli aj my.

Už sme písali, že konatelia všetkých súkromných firiem štýlu „Slovenská republika“ záväzne deklarovali, že sa dobrovoľne podriaďujeme medzinárodnému právu. Tento právny systém je nad právnym systémom Slovenskej republiky.

Podľa medzinárodného práva je za národ považovaná iba taká skupina ľudí, ktorí sa vedia spoločne stretnúť, prejednať otázky verejného záujmu, zhodnúť sa na riešení, a potom ho všetci dodržiavajú. Ak sa nejaká skupina nevie takto skonsolidovať, tak musí byť riadená takou inou skupinou ľudí, ktorí túto podmienku spĺňajú. Hovoríme o súčasti medzinárodného práva, teda o britskom zákone o privilegovaných národoch z roku 1836.

Slováci túto podmienku nespĺňajú, preto sme boli uvrhnutý pod dohľad privilegované národa, v našom prípade židovského. Nerozčuľujte sa, je to v súlade s  medzinárodným právom. Je to výsledok našej nezodpovednosti a chamtivosti našich politikov. Napríklad slovanské skupiny mávajú neslovanských vodcov. Samozrejme, že sa nikdy nedohodnú, pretože to je aj účel tohto prepracovaného rozdelenia. A okrem toho, títo „vodcovia“ sú spravidla správne, slovansky oblečení a upravení.

Vždy, keď budú za svoje „slovanské“ skupiny vystupovať budú konať tak, aby nedošlo k dohode – s jemu/jej podobným „slovanským“ vodcom v druhej  skupine.

A tak aj naši politici nadávajú jeden na druhého aj verejne, v médiách. Stačí, aby toto napríklad členovia hnutia Chabad zaznamenali, zadokumentovali a poslali Rotschildovi. A dôkaz nesamostatnosti národa je predložený.

Vyzerá to tak, že za posledných 100 rokov sa politický galimatiáš u nás nijako nezmenil:

Politická dráha vyžaduje mužov charakterných, plných nielen dobrej vôle, ale aj disciplinovanej energie. Tu musím konštatovať, že Slovensko zaocelovaných politikov nemá.

Ján Lajčiak [1875-1918]

Mimochodom, videli ste niekedy, aby jeden člen privilegovaného národa nadával cez médiá druhému členovi privilegovaného národa? Nebudú predsa prať špinavé prádlo na verejnosti, lebo to by bol dôkaz toho, že sa nevedia dohodnúť a stratili by štatút privilegovaného národa. Teda keď takto vystupujú, tak majú tričká „Slovákov“, ale to je už iná hra.

Toto však platí na každom stupni organizácie. Ak navštevujete „slovanské“ akcie či festivaly, kde na tribúnach zaznievajú protichodné názory na to, čo patrí a čo nepatrí do slovanstva, je to presne to isté. Z takýchto akcií rovnako odchádza zadokumentovaný záznam na stôl Rotschilda… a na vine sme si my sami. Pre nesamostatnosť a podliehanie riadeniu egregorov. Nikto nás totiž na takúto účasť nenúti.

Ale ani to nie je všetko. Ak navštevujete také „slovanské“ internetové stránky, kde tiež nájdete celé spektrum protichodných názorov, potvrdzujete, že nie sme Národ. Člen Národa Slovienov vie, že sa musí spoliehať na svoj Rodový kanál, nie na všakovaké kombinácie všakovakých autorov. Vaše IP adresy sú rovnako profesionálne zaznamenávané a znovu ide hlásenie na stôl Rotschilda. Ako sa chceme ako Slovania spájať, ak ani nevieme, čo to znamená byť Slovanom.

A miesto Rodového kanálu robíme rešerše egregoriálnych bludov. Takíto vedia všetko o ničom, ale nič o všetkom.

Existuje iba samostatnosť alebo nesamostatnosť. Tretia možnosť nie je. Veď sme tiež iba muži alebo ženy… „tretia“ možnosť síce existuje, ale to nie sú Slovieni. Rovnako žena buď tehotná je, alebo nie je. Nesnažme sa prekladať zodpovednosť štýlom „je to na internete“.

My nenavštevujeme stránky, kde sú uverejňované protikladné postoje, ako je náš. Ale naši čitatelia nás už viackrát upozorňovali, že sú stránky, ktoré len preto preberajú naše články, aby mohli potom k tomu napísať protičlánky, ktoré podľa ich ponímania vyvracajú naše postoje.

Zamysleli ste sa niekedy nad podstatou takéhoto postupu? Načo čítať či vôbec pozerať niečo, s čím vnútorne nesúhlasíte? Čas je veľmi nedostatkový tovar, ale plytvať ho takto je naozaj príčina na zamyslenie. Vari ide o aplikáciu spotrebiteľskej metodiky, t.j. čoho sa viackrát dočítam, to bude pravda (častejšia reklama víťazí)?

Nechceme ovplyvňovať nikoho názor, ale kto v tomto pokročilom čase ešte stále nemá vyformovaný vlastný, jasný, samostatný postoj, už ho asi nestihne sformovať.

Odporúčame – čo platí všeobecne – vždy si overte pozadie zdroja. Veď môže ísť o všeličo – od systémovej „výhybky“ s cieľom nedopustiť zjednocovanie cez Rodové kanály po psychicky narušeného jedinca. Platí to ako pre „meditačné“ skupiny, tak aj pre informačné zdroje. A vonkajší vzhľad veľmi často zavádza. Veď takíto boli medzi nami aj na Arkone.

Chodí aj veľa provokatérov, ale často sa dajú spoznať podľa „rukopisu“. Ak ide o nejaký seminár či spoločnú akciu, tak zásadne meškajú, aby sa na nich – po začatí akcie – upútala pozornosť ostatných, načas prítomných. Otvoria kanál pozornosti, a potom postupne cez neho vsúvajú svoj program, s ktorým už hotovým prišli. Ale pre samostatných Človekov to už nie je problém prekuknúť.

Astrál už vystrojil okolo Zeme mohutný mentálny priestor Víťazov. Ak sa v ňom pevne usadíme, tak začneme okolo seba vyžarovať fluidum nášho víťazstva. A čím viac takéhoto fluidu sa dostane do nášho životného priestoru, tým skôr prídu nami želané premeny.

Ale existuje aj mentálny priestor tých, ktorí zlyhali, tých, ktorí prehrali, ktorí o ničom nerozhodujú, lebo sú veľmi slabí. Dajme si pozor, aby naša myseľ neupadla do pasce týchto nízkorozmerných energií. Lebo čo budeme vyžarovať, to budeme aj žiť. My si tvoríme náš nový životný priestor. A Jemnohmotný Svet vytvorí pre nás to – a IBA TO – čo mu programom zadáme. Dávajme si preto naozaj veľmi dobrý pozor, kde sa nachádzajú naše myšlienky!

Vari je naozaj problém si do mysle umiestniť šťastie, zdravie, prekvitanie, hojnosť…? Ale ak nie my, tak kto?

Teda sme Víťazi, zmena nastupuje. Ide iba o to, kde sa bude v tejto zmene nachádzať každý z nás osobne. Médiá vám určite neporadia. A nezabúdajte, ten, kto sám nie je zorientovaný najčastejšie horlivo presviedča iných.

Na záver vám ponúkame aj záznam z otvorenia unikátneho energetického portálu Zeme v Banskej Bystrici. Už v roku 2017 o ňom hovoril bulharský jasnovidec žijúci v Prahe, Rumen Ivanov:

Rumen Ivanov patrí k učeníkom známej Vangy.

A na záver hlavne nezabúdajme: Kto, ak nie my?

17.03.2020

NAŠI PARTNERI: