PLOCHÁ ZEM I.

12. februára 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PRÍRODA

Dnešný článok je voľným pokračovaním toho, čo sme už na našej stránke neraz uverejňovali. Určite každý – kto sa zapodieva myslením namiesto dogiem – sa zaujíma o to, kde vlastne žijeme. Realita však nie je naivita – presnejšie naivita je príznakom „spokojného“ zotrvávania v Matrixe.

V jednom z článkov sme priblížili pohľad na Midgard-Zem ako na jednu z buniek ohromnej, gigantickej planéty. V súvislosti s týmto Obrazom pri priblížme niekoľko ďalších detailov, ktoré sú s týmto pohľadom na Svet spojené.

V každej z buniek spočiatku žili humanoidi, teda bytosti rôznych druhov podobných človeku. Každá plocha bola špecifická – na jednej žili bieli, na ďalšej čierni, potom žltí, červení a podobne. Niekde ľudia našich rozmerov, inde väčší alebo menší. Rozdiely pôvodne boli – pre každú šesťuholníkovú bunku – aj vo farbe očí.

Ako vždy v týchto prípadoch – ak nás uvádzali do konkrétneho módu poroby, tak nám to museli nejako oznámiť. V tomto prípade sa smelo môžeme obrátiť ku knihe Jonathana Swifta a jeho Gulliverovným cestám. V skutočnosti vôbec nejde o rozprávkovú fantazmagóriu. Teda takýto bol pôvodný stav našej existencie – veľmi, veľmi dávno.

V každej bunke sú špecifické podmienky, ktoré umožňujú špecifickú formu života. A u nás v podstate ešte nedávno – pred niečo viac ako 200 rokmi – žili giganti. Ostali po nich po celom svete stavby s veľkými stĺpmi, vysokými stropmi a ohromnými dverami.

Tejto problematike sa budeme venovať v samostatnom článku, takže zatiaľ iba spomeňme, že hoci nálezov ohromných kostier je po celej Zemi dosť – veľmi rýchlo ich ktosi systematicky poodstraňoval. A pre verejnosť podhodili dezinformáciu, že išlo o podvrhy vypracované Photoshopom… ale videli ste niekedy niekde konkrétnu odbornú správu aj s autorom tohto „odhalenia“..? Veď ak je to pravda, tak prečo to skrývať? Teda „overená falzifikácia“ Photoshopom je overená iba „agentúrou“ JPP.

Teda už vieme, že každá bunka sa vyznačuje samostatne nastavenými, špecifickými podmienkami životného prostredia: vlastnou klímou, atmosférou, vodou, potravou, energiou, schopnosťou produkovať potreby pre existenciu, ale aj napríklad počtom sĺnk.

Všetko nad našimi hlavami je v súčasnosti umelého pôvodu – Slnko, Mesiac, hviezdy… V tejto súvislosti bude užitočné si pozrieť video na tému, ako sú principiálne nastavené podmienky sezónneho menenia období na Zemi:

Kupola nad nami je umelo vytvorený objekt, na ktorom sa v noci zapaľujú umelo vytvorené svetlá, aby nám vytvorili ilúziu. Takto sa objavujú hviezdy, Slnko aj Mesiac. Cez deň nás polievajú dažďom, v noci nám zapaľujú hviezdy, ktoré sem tam aj padajú.

Slnko, ktoré je od nás 147 miliónov kilometrov a okolo ktorého rotuje naša Zem neexistuje. Zdroj žiarenia je od nás vo vzdialenosti 3 000 až 3 500 kilometrov. Je to reflektor, ktorý je umiestnený vnútri našej kupoly. Plní všetky funkcie, ktoré kedysi plnilo naše skutočné Slnko: dáva teplo, svetlo, UV žiarenie atď. Na internete nájdete o tom množstvo materiálov.

A aké objekty padajú z oblohy už vieme z iných článkov – ale predsa len trochu pridajme. V Číne padlo niekoľko takýchto predmetov tiež. 16. mája 2016 spadli v blízkosti domu jedného hospodára dve takéto gule. Svedok opísal veľký hluk a keď sa pozrel nahor, uvidel ako guľa padá naň v ohni. Jedna padla rovno do jeho záhradky:

Roľník si myslel, že by mohlo ísť o meteorit, a preto sa ukryl v dome a čakal kým to prejde. Keď Číňania sa odvážili priblížiť k objektu, uvideli guľovitý predmet o vysokom lesku:

O takýchto padajúcich zvláštnych guliach sa už písalo v médiách neraz. Padajú po celom svete.

V lete 1966 videla skupina svedkov padať takúto guľu z čistého, jasného neba v štáte Arkansas v USA. V roku 2000 padla podobná guľa neďaleko Cape Townu v Juhoafrickej republike. Tiež nebolo jasné o čo vlastne ide. Roku 1963 našli vedľa seba ležať tri takéto hladké, kovové gule v austrálskej púšti. Každá z nich vážila okolo 6 kg a mali priemer 35 cm. V roku 1969 argentínsky vedec Schneider na tlačovej konferencii v Buenos Aires ukázal 22 cm guľu s lešteným povrchom. Podľa jeho slov išlo o jeden zo štyroch kusov nájdených na severe Argentíny. V prítomnosti reportérov sa 4 hodiny snažil vykonať na povrchu aspoň malú ryhu – bezvýsledne.

Britský denník Daily Mail priniesol informáciu o náleze troch takýchto gulí vo Vietname na hranici s Čínou:

Jedna mala 45 kg, druhá 6 kg a tretia iba okolo 250 g. najmenšia padla na strechu domu, takže je istota, že určite spadli z neba. Vietnamské ministerstvo obrany je presvedčené, že sú ruského pôvodu…

Pravdepodobne prvá zdokumentovaná zmienka o takom predmete je z roku 1802 z Holandska. Vedci ju nedokázali analyzovať a neskôr ju vzali napoleonskí vojaci. Neskôr sa jej stopa úplne stratila. V časoch Prvej svetovej vojny sa takýto predmet našiel aj v Rakúsko-Uhorsku. Bol poslaný na analýzu do Nemecka a napokon sa jeho stopa tiež stratila. O tomto prípade sa môžete dočítať v knihe Forbidden Archeology.

Iným objektom je Luna, t.j. Mesiac. Je to hologram – túto skutočnosť si môžete overiť na mnohých videách na sieti. Ak sa zameriate na okraj Mesiaca uvidíte, ako tam „prechádza“ nová snímka. Pri pohľade na celý mesiac vidno aj celoplošný „refresh“ obrázku – presne ako na počítačových programoch. Jedno z videí:

https://www.youtube.com/watch?v=2OYfuxm3AGk

Dôležité však je niečo iné – čo je za Mesiacom skryté, že to nemáme vidieť?

Tí, ktorí poznajú védické texty nemajú problém si túto informáciu doplniť. Ako u všetkých starých textov vieme, že pracujeme s Obrazmi, nie „priamou“ informáciou – tá by sa nedožila našich dní. Takto možno prijať aj taký výklad, že hologram ukrýva bojový koráb, ktorý nemáme vidieť. Z Véd vieme, že na začiatku boli tri: Fatta, Leľa a Mesiac.

V súvislosti s korábom spomeňme, že za dávnych čias bol používaný aj iný názov pre kozmické koráby: „archa“. Archy sú stanice, ktoré plnia radu funkcií – vojenské, výskumné, dopravné… Čo sa stalo s prvými dvomi vieme z Véd.

Majme stále na pamäti, že sme uzavretí v Systéme, ktorý kvôli jednoduchosti predstavy nazývame Matrix. Kľúčovou úlohou tohto Systému je ODOBERAŤ z nás GAVVACH. Zopakujme si, čo to je:

GAVVACH je jemnohmotné žiarenie ľudského strádania, ktoré vylučuje naša bytosť za života a aj po smrti. Dopĺňa úbytok životných síl u rozličných druhov a skupín obyvateľov jemnohmotných Svetov. Ale takéto žiarenie našej bežnej – hlavne NEVEDOMEJ – formy správania sa ledva stačí na dopĺňanie spotrebovaných síl niektorých démonických bytostí. Vyžarovanie strádania a bolesti dokáže nasycovať gigantické skupiny démonov všetkých druhov a stupňov. Čo do podstaty je gavvach ich potrava.

Mimoriadne „kvalitný“ gavvach je spojený s prelievaním krvi. Keď zo živej bytosti tečie krv, tak v prvé minúty je vyžarovaný gavvach mimoriadnej sily („kvality“).

Pripomíname, že zabíjanie „KOŠER“ je postavené práve na podrezaní a vykrvácaní obete. A tak už nie je ťažko si domyslieť, prečo sa často používa delenie na Bielu, Čiernu a Červenú mágiu…

Pri analýze všetkých dostupných informácií o Lune Mesiaci to vyzerá tak, že Mesiac je skôr v moci našich ľudí, ktorý sa našim nepriateľom nepodarilo zničiť – a už sa to ani nepodarí. Všetky svedectvá ľudí, ktorí boli „unesení“ a pamätajú si veľkú, svetlú miestnosť, silné, jasné svetlo, a ktorých stav sa po návrate zlepšil – prebývali pravdepodobne na Mesiaci.

Ak ste „zažili“ akúkoľvek formu pobytu na Mesiaci, tak ste pre našich Ochrancov dôležitý.

Pokračovanie nasleduje

12.02.2018

NAŠI PARTNERI: