ZÁPOVEDE STRIBAGU

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), NAŠI PREDKOVIA, ZÁKLADY

 1. Duchom naplnený Rodinný Zväzok posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými.
 2. Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho.
 3. Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov.
 4. Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich.
 5. Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým zdvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim.
 6. Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni.
 7. Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi.
 8. Nesplnenie Prikázaní mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tým, ktorí dodržiavajú Prikázania a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia.
 9. Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale boje s nepriateľmi víťazným mierom.
 10. Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby.
 11. Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým Konom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu.
 12. Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich.
 13. Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich.
 14. Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v ľúbosti, blahu a láske k práci.
 15. Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa.
 16. Budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily.

NAŠI PARTNERI: