PROROCTVÁ ZLATÉHO VEKU

17. apríla 2022 | DEDIČSTVO PREDKOV, PREDNÁŠKY

PROROCTVÁ ZLATÉHO VEKU

Naše posledné video je krátkou sumarizáciou dvoch ďalších zdrojov oznamujúcich príchod Zlatého Veku.

V roku 2016 sme uverejnili na našej stránke článok, ktorého dej sa začal odvíjať niekedy okolo roku 2001 v Indii. Jedna indická provincia sa v minulosti nazývala Orussa, neskôr Orissa, hoci napokon dnes nesie iné meno. Základné fakty tohto článku sme znovu oživili vo videu, keďže očividne nastáva čas prechodu tohto proroctva do materializácie.

Druhá zaujímavá informácia ohľadom nástupu Zlatého Veku pochádza z jedného videa z hypnotickej seansy, ktoré bolo nasnímané v roku 2013 a hypnotizovaný subjekt v ňom na požiadanie opisuje rok 2023. V tom čase sme ho aj videli, teda vieme určite, že to nie je nový „výrobok“. Rovnako ako aj indické proroctvo, ani toto nemá žiadnu väzbu na našu Metafyziku. Dôležité je preto, lebo ukazuje, že sa dajú nájsť aj iné – nezávislé – zdroje potvrdzujúce nástup Zlatého Veku.

Video je však rozdelené na dve časti – ktoré sú vnútri vydelené. To preto, lebo sme boli nútení reagovať na provokáciu, ktorú sa jej aktéri neštítili vyložiť do komentárov na našich kanáloch. Všetko má svoje medze, ale parazitizmus ostáva parazitizmom.

Ak si chcete prezrieť iba časť Zlatého Veku, tak si vyhľadajte iba Druhú Časť.

Video sme už umiestnili na platformu odlišnú od YouTube.

YouTube nám zablokovalo jedno video, na ktorom bol záznam stretnutia v Prievidzi. Vo videu – ktoré v rámci provokácie vyrobili proti nám – sa v podstate priznali, že za zablokovaním spomenutého videa stoja práve autori tejto provokácie. Ide totiž o to, že toto naše video bolo vyložené cca 4 dni pred tým, ako bolo zverejnené na stránke, pričom počet prezretí sa priblížil už k cca 5 000. Linku naň sme vyložili na stránku až potom, a už na druhý deň bolo zablokované – na udanie nejakej „komunity“. Teda očividne to nebol problém YouTube, ale nejakej „komunity“.

Záznam z Prievidze si môžete stiahnuť z ulozto.sk, pričom môžete aj priamo dať vyhľadať súbor s názvom PRIEVIDZA_190322.

17.03.2022

NAŠI PARTNERI: