PÚŤ PRAVI SLOVIENOV

29. marca 2022 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

Nastal čas nielen hovoriť, ale aj prakticky sa navraciať k Tradíciám našich Prѣdkov. Sme Slovieni, tí istí Slovieni, o ktorých hovorí Povesť Dávnych Čias (PVL). Hoci dnes mnohí tvrdia, že Slovieni žili iba v okolí dnešného Nižného Novgorodu v Rusku – táto fáma bola už dávno v odborných kruhoch zavrhnutá. Novgorodčania sami seba NIKDY nenazývali „Slovienmi“, vždy iba a výlučne „Novgorodčanmi“, pričom svoje územie tiež NIKDY neoznačovali názvom „Novgorodská Rus“, ale vždy a výlučne „Veľký Novgorod“. Toto nie je tvrdenie vymyslené spoza písacieho stola, toto je tvrdenie postavené na výsledkoch dlhoročnej archeologickej kampane a konkrétnych nálezoch z nej.

Nižný Novgorod v žiadnom prípade NEMÔŽE byť onen Novgorod z PVL, pretože archeológovia došli len do vrstvy okolo 6. storočia n.l., pod ktorou už našli iba panenskú pôdu bez akýchkoľvek nálezov. Ide o to, že Novgorod z PVL – podľa tradície Slovienov – je „Nové Mesto“ postavené na spálenisku pôvodného, „starého“ mesta, ktoré sa nazývalo SLOVIENSK. Podľa starej tradície bolo postavené v Lete 3113 od UMHCH. Ak by dnešný Novgorod bol následníkom starého Slovienska, tak nálezy by museli pokračovať oveľa hlbšie, keďže dnes máme Leto 7530 od UMHCH.

Dôležité je to, že aj ruskí historici umiestňujú Novgorod z PVL do Karpatskej kotliny a Podunajska, dokonca niektorí aj priamo na naše územie. Ale to už je iná záležitosť.

Teda Slovieni žili iba na jednom jedinom území – a to je to, ktoré oficiálna história (a aj kresťanské záznamy) stotožňujú s tzv. Veľkou Moravou. V skutočnosti tu bola Rus Slovienov.

Naša tradičná organizácia spoločnosti v Dŕžave je prakticky postavená na kastovom systéme. Preto prinášame Pravidlá chovania sa Víťaza – jednej z kasty, ktorá patrí tradične k spoločnosti Slovienov:

 • Slovien sa nemôže považovať za Víťaza, ak nepozná a nedodržiava prvopočiatočné, prastaré Tradície a obyčaje Slovienov-Víťazov. Víťaz sa v prvom rade snaží nadobudnúť Znanie svojich Prѣdkov z čistej ľúbosti, pričom jeho úsilia sa nakoniec ovenčia sebapoznaním.
 • Znanie je vec mimoriadne individuálna a odovzdáva sa ani nie tak slovne, ako skôr činmi. Tu však treba vedieť, že hoci za všetko je potrebné platiť, za Znanie obzvlášť! A platba nie je ani tak potrebná učiteľovi, ako najmä učeníkovi. Veď len vtedy sa Lekcia života stáva jeho súčasťou, vstupuje doň a premieňa sa.
 • Víťaz musí vedieť, že vo všetkých – dokonca aj v tých najmenej dôležitých detailoch – je vždy ukrytá Skúsenosť! A skúsenosť, to je kostra Znaní! Nikto nedokáže zabrániť človeku, aby nadobudol Znanie. Žiadne väzenie nezastaví myšlienky mysliaceho človeka! Skúsenosť možno nadobúdať zo všetkého a vždy…
 • Rovnako nebezpečné je udržiavať Znanie v sebe a neodovzdávať ho potomstvu. Ak sa o Znanie nedelí s človekmi na to už pripravenými, tak toto Znanie – koncentrujúc sa – môže v jednom okamihu „roztrhať“ psychiku takéhoto „Uchovávateľa“ a môže úplne stratiť rozum. V súlade s tradíciou ZNACHAR, ktorý neodovzdáva Znanie, nemôže umrieť dovtedy, kým Znanie neodovzdá dôstojnému pokračovateľovi. Preto netreba byť „skúpim“. Múdrosť Znania musí vždy byť aktuálna a čistá.
 • Víťaz – hoci aj veľmi silný a vyvinutý – celý život bojuje o to, aby sa naučil ovládať sám seba. Táto púť sa začína navedením poriadku a čistoty svojho tela. Pokračuje starostlivosťou o svoj odev a materiálne prostredie v ktorom žije. Potom harmonizuje vzťahy s príbuznými a priateľmi. Až potom sa u neho objavuje špecifická úroveň, teda moc nad svojimi emóciami. A až po tom nadobúda mimoriadny dar intuitívneho preciťovania ako iných živých bytostí, tak aj okolitého sveta celkovo. Starostlivosť o hygienu vlastného tela nielenže očisťuje naše orgány vonkajšieho ponímania, ale aj podriaďuje disciplíne nášho Ducha, upevňuje Vôľu a priúča vnímaniu a schopnosti starať sa nielen o seba, ale aj o tých, ktorí sú okolo.
 • Preto treba vstávať skoro, hneď po prebudení sa. Nepolihujte v polospánku v posteli. Predovšetkým však hneď po tom, ako otvoríte oči zo spánku, nevyskakujte rýchlo z postele, ale prejdite sa naboso von, aby ste chodidlami stúpali po holej zemi na sviežom vzduchu. To preto, aby vás opustil „starý duch“ a negatívna energia, ktorá sa mohla nakopiť počas noci v nohách, odíde do zeme. Po prechádzke sa dobre umyte chladnou vodou, ale najlepšie ak sa osprchujete. Týmto oživíte svoje telo a pripravíte ho na činnosť.
 • Počas umývania cvičte svoju Vôľu s cieľom zmyť spolu s fyzickou nečistotou aj mravnú špinu.
 • Víťaz! Po očiste pristúp k odievaniu a vedz: odev víťaza je jeho Štít a Meč. Za starých čias Víťazi ponímali odev ako druhú kožu. Poskytuje ochranu pred fyzickými prejavmi vonkajšieho sveta. To je priama, základná a prirodzená funkcia odevu. Ale má aj tajnú, skrytú funkciu. Napríklad opasok s výšivkou a výšivky okolo krku, rúk a na podolku. Používali sa oberežné symboly, ornamenty, ktoré sme zdedili od pradávna. Mama vyšívala dieťaťu výšivku ornamentmi s rodovými kosmickými symbolmi, ktoré tiež poskytovali ochranu. Žena či matka vypravujúca Víťaza na cesty do vzoru výšivky „všívala“ svoju Ľúbosť, Vernosť a Pamiatku, čím sa výšivka stávala spojovacím článkom medzi Ňou a Ním. Toto je druhá strana mince odievania. Funkcia odevu je hlavne v ochrane pred vonkajším svetom. Správny odev zakrýva všetky hlavné kĺby, aby z nich nebolo možné odoberať energiu – teda žiadne krátke rukávy a nohavice. A ak už treba čeliť útoku nožom bez zbrane, tak medzi ostrou čepeľou a kožou je vždy aspoň látka odevu. K odevu patrí aj obuv – žiadne šľapky, vždy musí byť pevná. Ochrana Víťaza v neviditeľnej rovine je realizovaná hlavne OBEREŽNÝM KRUHOM, ktorý ochraňuje zmysly, Dušu a psychiku pred negatívnymi vplyvmi mágie, počarovaním a všetkými negatívnymi programami. Stará tradícia hovorí, že muž musí vždy nosiť opasok. Kto nemá opasok, ten sa ľahko dostane pod vplyv Temných Síl. „Víťaz“ v módnych teplákoch bez opasku, v krátkych rukávoch a šľapkách boj prehrá ešte skôr, ako vôbec začal…
 • Od pradávna naši Prѣdkovia predpokladali, že čistota odevu a príbytku je nevyhnutnou podmienkou priateľstva Víťaza s Nebeskými Silami, preto hlavne v čase Noci Svaroga bola farba tradičného odevu – národného kroja – biela. „Móda“ čierneho základu v bežnom tradičnom odeve prišla až s nástupom judských náboženstiev, t.j. kresťanstva a islamu. V čase Rána Svaroga je už hlavnou zložkou vedomé ovládanie Energií Života, preto „Ako hore, tak Dole, ako Vnútri, tak Navonok“. Toto védické, hermetické pravidlo znamená, že ak jestvuje v mysli aktívne spojenie Víťaza s Makošou – mimo času a priestoru – teda myseľ je v stave Tu a Teraz (TaT), tak tečie Tok Svetlej Energie (TaT-Ra) bez ohľadu na farbu, ktorá je takto iba farbou. Čistému je všetko čisté. Teda nie farba rozhoduje o Človeku, ale Človek dáva farbe konkrétnu vlastnosť. Dôležitá je Vôľa Víťaza, nie podmienka okolia.
 • Odev musí byť – najmä ak je biely – vždy čistý. Ak vojak musí bojovať v tme, tak nemôže mať na sebe biely odev, lebo sa stáva ľahkým terčom. Víťaz aj tak nesmie mať špinavý golier či usadeniny na rukávoch. Ak je možnosť byť čistým a on je v špine, tak nech osud potrestá takého „vojaka Svetla“!
 • Príbytok Víťaza je jeho Mikrokosmom, v ktorom je on Pánom Stvoriteľom. Preto za poriadok v jeho Mikrokosme Víťaza berú na zodpovednosť priamo Prѣdkovia.
 • Každé ráno po prebudení sa tak, ako za starých čias, v prvom rade úprimne oslávi svojich Prѣdkov. Aby posilnili jeho sily a nepodliehal lákadlám vedúcim k vášniam. Veď ak Víťaz ctí tradície, tak nadobúda kolektívnu silu svojich mohutných Prѣdkov. Stáva sa silnejším v rovine Sily a je schopný dosiahnuť veľké výšiny v umení charakterníkov.
 • Keď pristupujete k jedlu, blahoslavte Prѣdkov za poživeň, ktorú nám darujú na udržanie našich Rodov. Počas konzumácie si cvičte Vôľu s tým úmyslom, aby poživeň bola dobre strávená a nastrojila vaše telo do harmónie s vašimi duchovnými snahami, aj aby neumožňovala zrod nových vášní a nečistých myšlienok. Jedzte iba vtedy, keď pociťujete hlad, pite iba vtedy, keď pociťujete smäd a nikdy nie inak. Ak akékoľvek jedlo začína preľstievať váš žalúdok, nepodľahnite mámeniu požívať ho len preto, aby ste ukojili vaše želanie. Pamätajte, že uspokojenie z neho nadobúdané ešte pred niekoľkými sekundami neexistovalo a aj zmizne o niekoľko sekúnd potom. Pamätajte, že to je iba prechodné ukojenie a že to, čo sa teraz zdá ukojením sa pri veľkých dávkach zmení na bolesť. Veď jed je iba otázkou dávky! Všetko je jedom aj liekom zároveň. Čo má mieru je liekom. Čo je nadmieru je jedom. Určiť túto mieru umožňuje vnútorný zmysel – chuť. Naši Prѣdkovia hovorievali: hostinu ukonči vtedy, keď ešte máš chuť jesť. Keď odchádzaš od stola a ledva dýchaš kvôli plnému bruchu, to už nie je zdravé! Jesť treba tak, aby bolo umožnené dobré trávenie. Vedz Víťaz, že dlho žije ten, kto dlho prežúva!
 • Na podporu síl organizmu aj uzdravenie chorého musí Víťaz-charakterník použiť tie látky, ktoré sa nachádzajú v jeho životnom prostredí, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu s našim organizmom. Dnes už to je dávno zabudnuté či pozabudnuté, ale naši Praprѣdkovia vedeli, že pre zdravie a posilnenie imunitného systému je najlepšia prirodzená strava pochádzajúca z toho regiónu, v ktorom človek žije. Platí to obzvlášť pre liečivé bylinky!
 • Po prijatí potravy možno pristúpiť k cvičeniam. Víťaz musí mať silu – to je proste nevyhnutné! Bez osobnej sily nemôže byť ani reči o charakterníctve. V prvom rade je potrebné sa naučiť hromadiť päť Živlov: Nebesia, Oheň, Vzduch, Vodu a Zem.
 • Pre nadobudnutie síl našich nebeských svietidiel: Luny, Slnka a Hviezd treba použiť jednoduché cviky. Pozeraj do Slnka bez mrkania. Spočiatku to nie je možné, preto pozeraj najskôr ľavým, potom pravým okom premenlivo. Toto posilňuje zrak a napája Silou tvoj organizmus. Týmto narastá Vôľa! Počas dňa sa nad našou zemou vznáša Pra-Sokol, Duch-Vôľa národa Slovienov. Počas noci hľaď na Lunu, ona stráži naše sny a blahozvestuje svojim činmi Pra-Slovo, Duch-Razum náš. Sú to dve Sily chrániace náš Rod, náš Národ. Zamieňajú jedna druhú, ale najlepšie, keď sú obe v tebe a priatelia sa s tebou. Sila Slnka a Sila Luny, Vôľa a Múdrosť. ZJEDNOŤ ICH V SEBE.
 • Sila Hviezd je jedna z tých najjemnejších a neviditeľne, pomaly, ale isto „obaľuje“. Voľ ju postupne.
 • Silu Ohňa nadobúdame počas skákania cez vatru. Keď naše telo prechádza cez plameň, tak Ohňom sa spaľujú všetky negatívne energie v energeticko-informačnej obálke (biopoli) človeka, ktorá sa takto očisťuje. A pri chôdzi naboso po rozžeravených uhlíkoch sa posilňuje Sila Vôle a aktivizujú vnútorné rezervy organizmu. Pred tým ako vstúpiš na rozpálený uhlíkový chodník presláv Prѣdkov a povedz: „Vo mne horí Oheň Stvoriteľa, Semargl Oheň očisti ma“.
 • Vzduch, Vietor, Víchor a Dýchanie sú spôsoby ovládnutia Živlu Vzduchu. Sila tohto Živlu je neobyčajne záhadná. Nikto presne nevie, ako vzniká Víchor. Predtým, ako sa zrodí telo človeka vytvorí sa víchor z energií matky a otca (pri počatí). Pred vznikom planét tiež vzniká Víchor. Víchor sa nedá postihnúť. Je začiatok aj koniec všetkých vecí. Keď človek zomiera a telo ešte jestvuje, Víchor už odnáša Dušu. Bez Duše-Víchru sa telo rozpadá. Pre nadobudnutie sily Víchra je treba vyjsť von. Sadni si tvárou k prúdom vetra, otvor sa mu, preciťuj prúd.
 • Voda je najsilnejší očistný prostriedok. Je to známe odpradávna a všade používané. Čistá pramenistá Voda je Sila ŽIVEJ VODY. V celiteľstve to je veľmi silný liečebný prostriedok. Rovnako ako aj jej pitie skrz naprogramovanie.
 • Sila Zeme je ešte jeden zdroj hromadenia energie. Zem je naša Ochrankyňa. Stúpajúc po Zemi sa nabíjame jej Silou. Stoj bosými nohami na Matke Zemi a ucti si Ju úklonom na všetky štyri svetové strany.
 • Úloha Víťaza-charakterníka je neustále očisťovanie sa od negatívu a hromadenie síl! A čím väčšie je majstrovstvo charakterníka, tým rýchlejšie si obnovuje stratené sily. Kto sa nedokáže sám obnovovať, ten nech dá pokoj charakterníctvu Víťaza. Kto sa bez Ochrany a Osobnej Sily snaží zapojiť do Jemnohmotného Sveta, je proste hlúpy a naivný samovrah!
 • Víťaz vedz – proti akejkoľvek Sile sa vždy nájde iná Sila.
 • Priateľ sa s kovom. Ten, kto narovnáva krivé klince od kovu nezomiera!
 • Maj svoju zbraň – ona je predĺžením rúk charakterníka. Preto aj má byť osobná, príbuzná a nikto cudzí sa jej nemá dotýkať.
 • Buď prísny k sebe aj k ostatným. Prísnosť však neznamená chladnosť. V prísnom srdci sa často ukrýva Ohromná Ľúbosť.
 • Častejšie sa venuj nedostatkom svojho charakteru. Detailne analyzuj ich zjavné pôsobenie a krátkodobosť rozkoší, ktoré poskytujú. Želaj si pevne nasadiť všetky sily, aby si im nabudúce nepodľahol. Takáto sebaanalýza a posúdenie samého seba pred tvárou Spravodlivosti pomôžu tvojmu Duchovnému Vývoju v takej miere, o akej si predtým ani netušil. Veď najťažšie víťazstvo je VÍŤAZSTVO NAD SAMÝM SEBOU!
 • Vo vzťahoch k iným dodržiavaj nasledujúce pravidlá:
  • Nikdy nerob to, čo nie je tvojou povinnosťou, teda nepotrebné veci. Preto predtým, ako čokoľvek urobíš premysli si, či to je tvoja povinnosť;
  • Nikdy nevyslovuj nepotrebné slová. Predtým, než čokoľvek vyslovíš porozmýšľaj o možných dôsledkoch;
  • Nikdy neporušuj svoje vlastné princípy len preto, aby si ulahodil iným.
 • Nikdy nedovoľ, aby nepotrebné alebo pusté myšlienky ovládli tvoju myseľ. Najskôr sa snaž odstrániť pusté či hlúpe myšlienky a koncentruj myseľ na rozbor svojich chýb, či odzrkadľovanie ideálov.
 • Zvykaj si na osamelosť, zvykaj si byť sám so svojou mysľou a myšlienkami.
 • Nahromadená energia sa nedá zničiť, možno ju iba previesť do iných foriem, alebo premeniť na iné činy. Nemôže ostať nečinná.
 • Je zbytočné sa snažiť udusiť vášeň, ktorú nie je v našich silách riadiť. Ak ňou nakopená energia nebude odvedená do iných kanálov, tak bude rásť dovtedy, kým sa nestane silnejšia ako Vôľa a úsudok. Aby bola pod kontrolou, treba ju odviesť do iného, vyššieho kanála. Tak ľúbosť k čomusi minulému možno zameniť za ľúbosť k čomusi vyššiemu a zlozvyk možno premeniť na cnosť zámenou jeho cieľa.
 • Vášeň je slepá, nikde nevedie a úsudok sa pre ňu stáva dôležitejším vodcom než inštinkt. Nahromadený hnev alebo láska si neodvratne nájde nejaký objekt, na ktorý môže vyliať svoju zúrivosť. Inak môže vyvolať výbuch, ktorý sa stane svojmu pánovi ničivým. Za pokojom nasleduje búrka. Naši Praprѣdkovia hovorievali, že Príroda nestrpí prázdnotu. Nemôžeme zničiť alebo odstrániť vášeň. Ak ju vyženieme, tak jej miesto zaujme iné živelné pôsobenie. Preto sa netreba pokúšať zničiť nízke tak, že ho ničím nezameníme, ale treba zameniť nízke vysokým. Zlozvyk cnosťou, poverčivosť Znaním.
 • Vedz, že neexistuje iné uzdravenie sa zo želania, niet iného uzdravenia sa od túžby odmenenia, niet iného uzdravenia sa od pokusu neuspokojenej vášne, ako pevné zameranie zraku a sluchu na to, čo je neviditeľné a mĺkve.
 • Víťaz musí vedieť o svojej vrodenej schopnosti vývoja.
 • Všetka minulosť národa Slovienov ukazuje, že zložitosť života nemôže slúžiť na ospravedlnenie skľúčenosti a o to viac zúfalstva.
 • Rozhodnosť útoku je prvá nevyhnutnosť pre Víťaza, ktorý si zvolil svoju púť. Kde sa dá nájsť? Keď sa zamyslíme, nie je ťažko uvidieť, odkiaľ ostatní čerpajú túto rozhodnosť. Jej zdrojom je neoblomné presvedčenie.
 • Človek, ktorý vedie vojnu sám so sebou a v tejto bitke víťazí, je toho schopný iba vtedy, ak precíti, že táto vojna je to jediné, čo treba dotiahnuť do konca kvôli sebe samému.
 • Neži iba tak, ži v Tu a Teraz – teda vo Večnosti.
 • Duševnú čistotu možno dosiahnuť iba dvoma spôsobmi. Prvým je rozhodne od seba odháňať akékoľvek zlé myšlienky; druhým je udržiavať rovnováhu mysle za každých okolností, nikdy nepripúšťať emócie a podráždenia.
 • Víťazi nikdy nemôžu sedieť len tak, nečinne, nestarajúc sa o vývoj len preto, lebo sa už cítia dokonalými. Nech každý prejavuje cieľavedomosť a pracuje správnym smerom. Potom prvým krokom na tejto púti bude očistenie srdca.
 • Myseľ vyžaduje očistenie hneď ako človek zakúsil hnev či vyslovil lož, alebo povedal či urobil niečo ľstivé, alebo uviedol kohokoľvek do omylu neúprimnou rečou alebo činom.
 • Kto sa snaží o postup, ten sa musí vyhýbať vášniam, hnevu, lakomosti, chamtivosti, ale musí v sebe kultivovať mužné podriadenie sa Svätým Vѣdam, ktoré nám zanechali Prѣdkovia.
 • Keď človek nadobúda Sily, tak nemá ani priateľov, ani nepriateľov, pretože všetci títo sú preň ako priateľmi, tak aj nepriateľmi. Slabý potrebuje priateľov, pretože oni ho kŕmia.
 • Družba je veľká vec, pokiaľ v jej základe je rovnoprávnosť a partnerstvo. Ale ak sa jeden vozí na chrbte druhého, to už nie je žiadna družba. Čo to je rovnoprávne partnerstvo dnes vie málokto. Bol to údel prastarých vojakov-charakterníkov. Vojaci Ducha sa navzájom poznajú podľa sily vzhľadu, nech sa aj nikdy predtým nestretli. Vzhľad samotný hovorí za všetko. On zjednocuje – nezávislých samotárov – do jednej Armády Vojakov Ducha. Taký vojak-charakterník neujde, keď ho požiadajú o pomoc tí, ktorí sú v núdzi. Podá pomocnú ruku a vytiahne trpiaceho z nebezpečenstva. Ale za to mu zachránený ostáva dlžníkom! To je Kon Síl.
 • Živý, Skutočný charakterník vykonáva každý čin v prvom rade aby tvoril, pričom za túto prácu vždy dostáva odmenu. Ale malá platba je ukrivdením tej Sile, ktorú Víťaz používa. Cenu je treba poznať a spravodlivej ceny sa netreba báť. Okrem toho treba vedieť, že vďaku potrebuje predovšetkým ten, kto ju vyjadruje! Ten, kto vykonal dobrý čin už má Blahoslavenie Života, ale toho, kto sa za pomoc neodmenil, alebo odmenil nedostatočne úprimne, určite postihnú nepríjemnosti. Preto majster-Víťaz charakterník aj stanovuje cenu svojej práce tak, aby neprovokoval u iných budúce nešťastia. Preto sa neobávaj stanoviť Cenu, ak dôveruješ svojej sile. Nikto ťa neobviní. Obviniť ťa môžu vtedy, ak si mohol pomôcť, ale si nepomohol. Za všetko treba platiť – to je Kon Všehomíru.
 • Slovien sa rodí vojakom, preto už od príchodu na svet sa pre bábätko začína vojenská škola. Vedzte! Vojaci majú svoje pravidlá. Ale neoplácať za dobro iných tiež nemožno. Hoci o rok, desať či štyridsať, Život im poskytne možnosť splatiť svoj dlh. A počas celého toho času – kým nesplatia dlh – nie sú slobodní. Preto sa charakterník snaží vždy žiť tak, aby nikomu nič nedlhoval. A hoci niekomu by sa aj mohlo zdať, že niekomu niečo dlhuje – to vo väčšine prípadov je hlúposť. Charakterník neberie „pôžičky“ dovtedy, kým nesplatí starý dlh.
 • Ten, kto si neváži obyčaje svojho Národa, kto ich neuchováva v srdci, ten zahanbuje nielen svoj národ, ale predovšetkým si neváži samého seba, svoj Rod, svojich prastarých Prѣdkov. Ten nie je na Púti Pravdy.

Môžeme vidieť, že ako ZNACHAR, tak aj ŽIVÁ VODA patria do našej prastarej Tradície. Preto postuláty rabína Piakina a jeho nepriateľský postoj voči Znacharom a navádzanie na MŔTVU VODU nie je našou tradíciou. Voda je v povestiach informácia, pričom informácia môže viesť k Životu ale aj Smrti. Naša Tradícia je ŽIVOT.

Nuž a teraz sa pozrime na mužov okolo seba. Nosia pohodlné tepláky aj von, namiesto pevného opasku majú šnúrky. Ak by si potrebovali dať na opasok nejakú zbraň, tak okrem nožíka manikúry im všetko stiahne tepláky. A to nehovoriac o tom, že náhodou by si mali do vreciek vložiť napríklad čo i len jeden zásobník s nábojmi…

Podľa našej tradície ten, kto nenosí opasok sa poľahky môže dostať pod kontrolu Temných Síl. Ako jasne to teraz vidno okolo nás…

Ak by takýto muž mal rýchlo reagovať na útok, tak pri prvom pohybe stratí šľapky. No a ak by náhodou potreboval utiecť pred nepriateľskými vojakmi už bosý do lesa, tak krátke nohavice mu „umožnia“, že ho poškriabe už prvé malinčie. A krátke rukávy mu „pomôžu“ podobne.

Nuž, takýto „muži“ nedokážu prekonať ani vonkajšie prekážky, tak ako by chceli prekonávať vnútorné? Pohodlie módy ich predurčilo… na čo, to si už každý domyslí.

Jedno staré príslovie hovorí:

Múdri sú všetci. Ibaže jedni predtým, druhí potom.

29.03.2022

NAŠI PARTNERI: