RADAVA – ZÁZNAM

22. mája 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame záznam zo seminára Metafyziky pre Život z dedinky s malebným názvom RADAVA.

Ako zvyčajne, takéto záznamy sú prioritne určené pre účastníkov seminárov, ale môžu byť použité aj pre každú samostatnú skupinovú prácu zahŕňajúcu čistenie negatívu.

Negatív môžu z Javi odstraňovať JEDINE beregine Prvého Kruhu, pretože iba tie sú pripojené na Kanál Školy. Toto právo je udeľované osobne a menovite, nedá sa nijak inak „nadobudnúť“. To je pre prípad spoločných meditácií, ktorým MUSÍ predchádzať čistka skupiny od negatívu. Inak je celá skupina tomuto negatívu vystavená. Okrem beregine Prvého Kruhu môže odstraňovať negatív každá žena-beregiňa s vystaveným Oberežným Kruhom, ale to – samozrejme – iba pre tých, ktorých má umiestnených vo svojom Oberežnom Kruhu.

Negatív – v skupinovej práci – nemôže odstraňovať žiadna iná žena (hoci aj s Oberežným Kruhom), a už vôbec nie muž.

Sú muži, ktorí majú rovnaké, alebo aj vyššie prístupy do Jemnohmotného Sveta ako väčšina žien, ale ŽIADEN MUŽ PRINCIPIÁLNE NEMÁ PRÁVO VSTUPU DO KANÁLU ŠKOLY ČI TENTO KANÁL POUŽÍVAŤ. Slúži na hromadné „odpratávanie“ negatívu z nášho Sveta Javi. Sú proste oblasti, ktoré sú výlučne doménou žien a sú zase oblasti, ktoré sú proste doménou mužov. Tak to je vo Vesmíre ustanovené.

Ak konáte akúkoľvek skupinovú meditatívnu prácu, najskôr si treba vykonať čistku, a to je najlepšie realizovať tak, že si pustíte záznam z niektorého seminára (najlepšie toho, na ktorom ste boli osobne, alebo ste sa zúčastnili celého priameho prenosu). Nemusí už byť celý, stačí si vybrať iba zodpovedajúcu časť (čistku). Tú nájdete v každom v úvode k meditáciám.

Veľmi účinná je aj individuálna čistka, ktorú môže vykonávať Beregiňa Prvého Kruhu. V podstate si ešte možno vykonávať aj samostatné čistky negatívu pomocou návodov, ktoré sme v minulosti zverejnili, ale tu výsledok závisí od individuálnej úrovne prístupov konkrétneho čistiaceho sa. Aj tu platí, že najlešie je pustiť si na pozadí niektorú čistku z veľkého alebo aj úvodného seminára.

Žiadna iná bezpečná cesta NEEXISTUJE.

Treba vedieť, že sňať negatív z niekoho iného je pomerne jednoduchá záležitosť. Kresťania ho na seba preberajú celý život, pri každej omši aj ostatných obradoch. Ale ak nie je presmerovaný do Kanála Školy, tak ostáva a hromadí sa na tých, ktorý sa – hoci aj v spoločnej práci – negatívom v akejkoľvek podobe zaoberajú.

Nezabúdajme na bezpečnostné techniky pri práci v Jemnohmotnom Svete. Nemusí už byť dosť času na opravu takýchto druhov chýb.

Prichádza Zlatý Vek.

Radava; Deň Prvý, Časť Prvá;

Radava; Deň Prvý, Časť Druhá;

Radava; Deň Druhý, Časť Prvá;

Radava; Deň Druhý, Časť Druhá.

22.05.2022

NAŠI PARTNERI: