RODOVÉ OSADY

18. mája 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Dnes sa otázkou Rodových osád zapodieva doslovne hocikto. Keďže Slovanstvo sa – či to už niekto chce alebo nie – nezadržateľne prebúdza, objavuje sa mnoho všakovakých subjektov, ktorí sa najčastejšie chcú na ňom priživiť. Teda aby sme to dobre pochopili – sú to najčastejšie paraziti, ktorí nemajú so Slovanstvom absolútne nič spoločné. A ak už niečo, tak vyslovene len do výšky toho, koľko sa na ňom dá zarobiť. Môžu mať aj temnejšie motívy…

Už sme neraz spomínali, že každý vývoj je cesta z bodu A do bodu B. V tomto svete sa nikdy nevyberieme do bodu B tak, že nemáme ani potuchy kde by sa mohol nachádzať. Ale v Duchovnom svete nás to akosi nezaujíma. Dávame sa kdekomu kdekade viesť bez toho, aby sme si overili, kde nás to vlastne vedie či chce viesť. A to je to, čo chcú, ak nevieme ako vyzerá bod B, tak URČITE k nemu nedôjdeme. Ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok. A o to im aj ide.

Na ceste k bodu B vždy stretávame ľudí, ktorí nám budú na nej úmyselne prekážať. Jedni preto, lebo zásadne nechcú, aby sme sa do bodu B dostali, druhí zase preto, lebo o žiadnom bode B nemajú ani potuchy. Ich motivácia je v podstate irelevantná, dôležitý je výsledok.

Ak vás oslovila otázka Rodových osád a myslíte si, že je to výborný spôsob ako ďalej – musíme vás sklamať. Rodové osady síce v minulosti existovali – a majú svoje opodstatnenie – ale nemajú nič spoločného s tým, čo vám súčasný duchovný supermarket ponúka. Dnes sa pokúsime v skratke vysvetliť, prečo to nie je také jednoduché. Opäť nie preto, lebo by to bolo niečo zlé, ale preto, lebo obyvateľstvo dnes žijúce na území niekdajšej Dŕžavy je obchodno-spotrebiteľský konglomerát; nie na rozvoji Ducha pracujúca OBČINA, teda nie jednorodý NÁROD. A to sa nedá zmeniť za žiadne peniaze. To však tiež neznamená, že sa to zmeniť nedá.

Všade vôkol nás v slovanskej tradícii stretávame princíp Triglavu. Rovnako ho môžeme použiť aj v lúštení tejto hádanky. Cesta nahor – Duchovný vývoj – pozostáva z troch komponentov. Môžeme ich nazvať UVEDOMENIE-ROZHODNUTIE-ČIN. Najskôr musí dôjsť k UVEDOMENIU si, teda nadobudnutiu Poznania (pokiaľ nám nestačí číra materiálna existencia spotrebiteľa orientovaného na nižšiu cenu a reakciu na reklamu a módu). Druhým krokom je prijatie ROZHODNUTIA, čo konkrétne chceme v našom živote zmeniť. A treťou zložkou je vykonať to, čo sme sa už rozhodli vykonať. Nič viac a nič menej.

Každý si určite dokáže sám zosumarizovať, do ktorého štádia sa už v Duchovnom vývoji dostal, resp. zvyčajne sa dostáva. Ale len celá cesta je cesta – inak sa bod B dosiahnuť nedá. A bod B je koniec koncov vždy – ako v Staroslovienskej Bukvici – iba bukvica Ѿ. Máme samozrejme na mysli hlavný Obraz tejto bukvice.

V Rodovej osade žila občina, teda jednorodé spoločenstvo človekov a ľudí, v ktorom každý má jasné poznanie spoločných cieľov a ideí občiny a zároveň pozná svoje miesto a úlohu v nej. Koľko členov obyvateľstva (samostatných jednotiek) je dnes schopných – pri svojom egoizme a nezáujme o spoločné, nemateriálne hodnoty – vytvoriť OBČINU? Ale ak v „Rodovej osade“ nežije jednorodá Občina – tak to NIE JE Rodová osada. Teda ak Rodová osadaTM nie je iba obchodná značka pre nalákanie čo najväčšieho počtu naivných jednotiek spomedzi obyvateľstva. Vtedy totiž nie sme na pôde Duchovného vývoja, ale obchodovania.

Teda Rodová osada je priestor v ktorom prebýva Občina – Duchovný, energetický aj materiálny – a ktorý slúžil ako jedna z podstatných organizačných zložiek dŕžavy. A Poznanie tu je jeden z najdôležitejších komponentov členov Občiny. Ak to nie je obchodná skupina egoistických spotrebiteľov.

Dŕžava bola v minulosti zničená – to je v našom paralelnom Vesmíre prostý fakt. Ona však reálne existovala aj v našom paralelnom Vesmíre – ba jej Egregor tu stále je. Ak sa chceme vrátiť do Dŕžavy – je to veľmi pekná vec. Ale načo vlastne? Len tak, aby sme boli „somehting different“?

Ako sme už neraz uviedli v iných článkoch, védická spoločnosť je spoločnosť Občín, ktoré majú zodpovedajúce Svetoponímanie. To je postavené na komplexných poznatkoch stavby Sveta. Tieto poznatky však mal každý jednotlivec Občiny, pretože Vesmír je v skutočnosti tak zostrojený – ako ohromný hodinový strojček. Každý z nás je jedno koliesko v tomto ohromnom mechanizme, v akomsi svojráznom galaktickom orchestri. Ak čo i len jedno koliesko v zložitom mechanizme zlyhá – problémy má celý stroj. Ak čo i len jeden nástroj v obrovskom orchestri zlyhá – koncert sa nepodarí. Teda tak – všetko so všetkým súvisí a každý element je dôležitý. V slovanskom ponímaní – sme zase pri princípe Triglavu – tiež všetko vzájomne súvisí. Svet ľudí, Svet Prírody aj Svet Bohov. Aktuálne panujúca doktrína „rozdeľ a panuj“ väčšinu preprogramovala v zmysle egoistického princípu „po mne potopa“. Všetky tri zložky vzájomne oddelila – v našich mysliach, v našich srdciach.

Takto si obyvateľstvo myslí, že je nezávislé od všetkého navôkol. Príroda je oddelená, Bohovia sú oddelení. A tak bez záujmu sledujeme, ako nám ničia Prírodu, ako firmy jedného ministra už roky barbarsky rúbu lesy dohola a drevo vyvážajú do Poľska. Potom nakupujeme „lacný“ poľský nábytok zo slovenského dreva. Zarobil minister a Poliaci. Nevadí? Už aj NASA tohto roku – hoci nenápadne – vyhlásila, že na našej Zemi už v minulosti existovali vyspelé civilizácie, ale zanikli vďaka tomu, že zničili Prírodu. A sme tu zas.

Bohovia (u monoteistov najčastejšie kmeňový boh Izraelčanov) sú tiež oddelení, akosi sa o nás nestarajú. A tak pokračujeme v akejsi existencii ako dobytok, sem tam – ako capko z projektu Heliofant – zbystríme pozornosť, ale rýchlo upadneme do tranzu „báječného ničnevedenia“. V takomto stave polospánku sa sem tam preberieme a zbystríme pozornosť. Jednou z takýchto aktivít je aj sféra „Rodové osadyTM“.

Teda k realite. Naši Predkovia žili v súlade s Prírodou aj Bohmi – Kozmickými Silami. Celková koncepcia života bola postavená na komplexnom poznaní energeticko-informačnej štruktúry človeka, nie reklamných sloganoch a sociálnych sieťach. Namiesto mobilov telepatia, namiesto klamstva a pretvárky Svedomie. Každý jednotlivec pracoval na svojom vývoji sám. Silní jednotlivci – najmä Poznaním – tvorili rodiny, silné rodiny Rody, silné Rody Dŕžavu a takýto systém bol neporaziteľný. Porazili nás až potom, ako sme sa zmenili na egoistov a zbabelých, predajných rabov.

Čo do materiálnej štruktúry je naša genetika nositeľom našich vlastností. Ak si dáme manipulovať s génmi, nedivne sa výsledkom. Je to naša vina.

Naši Predkovia dobre poznali tieto súvislosti, preto okolo našej dedičnej podstaty – genómu – vybudovali tri ochranné kruhy.

Prvý je Svätý jazyk. Dnes ho môžeme nazvať Staroslovienska Bukvica. Jazyk bol považovaný za Svätyňu – po tisícročia sa nemenil. Okrem Maura Orbiniho aj Edmund Fry vo svojej knihe Pantografia hovorí o prvotnom, dokonalom jazyku, ktorý sa postupne rozvetvoval a degradoval. Ak je jazyk Vesmíru – jazyk, ktorý je mimo času a priestoru – totožný s aktuálne používaným jazykom, tak neexistuje nejednoznačnosť a podvedomie na naše príkazy – slová v čistom prajazyku – spúšťa zodpovedajúce psychoprogramy tak, ako to nastavil Stvoriteľ. Modifikácia jazyka (nie Stvoriteľom) mení spúšťané psychoprogramy podvedomia – a začína sa deštrukcia. Nevhodnými – a najmä cudzími – slovami sa sami programujeme na deštrukciu. Podvedomie vykonáva príkazy – sú to naše slová – so strojovou presnosťou a dôslednosťou. Frekvencie deštrukcie nám skracujú život, privádzajú choroby – skrátka skracujú život. Proces však spúšťame my sami.

Človeka, ktorý pracuje sa svojej likvidácii rozpoznáme veľmi ľahko. Robí to, čo urýchľuje jeho samodeštrukciu a pritom nevie vysvetliť prečo. Najbežnejšie sa tento mód prejavuje fajčením, alkoholom drogami, jedením mäsa, športovým sexom a podobne. Nevieme prečo, ale „chutí nám to“. A móda nás k tomu iba pobáda.

Prejavov je množstvo, ale všetky sú postavené na tom, že v jazyku používame frekvencie (zvuky), ktoré sú pre nás deštruktívne. Dnes už existujú aj vedecké dôkazy toho, že to čo hovoríme priamo mení našu DNK.

Ďalší obranný kruh bola naša Kultúra. Všetko kompletne od odievania po rozprávky a povesti.

A posledným ochranným kruhom bola Dŕžava. Táto fyzicky realizovala ochrannú a obrannú úroveň – teda aj armádu.

Pretože nás v našej Kultúre nemohli poraziť, pristúpili k postupným krokom. „Presadili“ nás do ich (nám cudzej) kultúry a už nás kultivujú ako potrebujú oni. Najskôr nám zničili Dŕžavu, potom tisícročie likvidovali našu Kultúru a nakoniec aj jazyk. Dnes už priamo pracujú s našou GENETIKOU.

A my chceme riešiť Rodové osady?

Dŕžava sa môže znovuzrodiť vtedy, ak prinavrátime Kultúru. Kultúra sa môže znovuzrodiť vtedy, ak prinavrátime jazyk. Vták Fénix však už dvíha hlavu z popola.

Teda všetko začína – a končí – každým jednotlivcom osobne.

Ako nás tisícročie ničili, tak musíme vstávať z popola. Vstaneme – ale iba tak, že si spoločne osvojíme jasný Obraz bodu B a budeme pracovať sami na sebe. Najviac však na poznaní a vnútorných vlastnostiach. Sťahovanie sa do akýchsi osád, obliekanie si krojov, jazdenie na koňoch a podobné veci je síce pekné, ale to sú iba vonkajšie znaky. Hlavná podstata je v kvalite Poznania a jeho realizácii do života. Zmena nenastane sťahovaním či nákupom – nech už to je čokoľvek.

Spotrebitelia obyvateľstva si myslia, že stačí dobre investovať a všetko sa na dobré obráti. Včera do obchodov, dnes do Rodových osád a krojov. Obchodovanie však nie je Duchovný vývoj.

Bez koncentrovaného osobného úsilia a odhodlanom odstraňovaní vnútorných bariér prehráme. Znovu.

Najskôr musíme začať s jazykom, potom s Kultúrou a na konci vytvoríme Dŕžavu.

Organizované osady a kroje neprinavrátia Dŕžavu. Iba Poznanie Predkov a jeho pretavovanie do denného života veci zmení. Že to nezaujíma iných? A vieme aké majú iní životné lekcie v tejto inkarnácii..?

Meniť musíme vnútro, nie image. Nedajte sa znovu oklamať – môže to byť posledný raz.

Na tejto ceste môžete siahnuť aj po moderných technológiách. Kybernetický priestor je dominovaný špecifickými formami energií, ktoré sú pre nás väčšinou nepriateľské. Ale začať môžete už aj tu. Začnite písať básne a krásne slová vôbec – hlavne aby boli naše. Ak sa na to necítite, siahnite po našich klasikoch – Hviezdoslav, Chalupka, Sládkovič, Hurban… máme ich mnoho. Vyberte si z nich to, čo osloví vašu Dušu a začnite tým napĺňať internet. Siahnuť môžete – samozrejme – aj po ruštine. Každé písmeno (bukvica) má svoj Obraz, svoju energiu a energeticko-informačné pole. Smerujme jeho vektory tam a tak, aby menili energeticko-informačné polia vôkol nás. Tieto frekvencie sa rozletia po internete, po kybernetickom priestore a začnú meniť jeho frekvencie. Je to oblasť energií, oblasť Navi. Čím viac našich frekvencií tam dostaneme, tým silnejšie sa začne svet meniť. Posielajte básne, posielajte a posielajte. Svetlo naplní temné priestory – a nezastaví ho už nič.

Na cesta vývoja sa v určitom okamihu ocitnete sami – ale neobávajte sa toho. Je to znakom toho, že nie ste súčasťou stáda. A Príroda pusté miesto netrpí – v správnom okamihu začnete stretávať tých, ktorí sa rovnako ako vy vymanili spod vplyvu stáda a podnikania. Všetci však už budú vo vysokom lete, nie pri zemi. A takáto skupina sa už môže nazvať Občina, už je jednorodá a vzdelaná. To je základ novej či staronovej Dŕžavy.

Posielajte krásne básne v našom ľubozvučnom jazyku do kybernetického priestoru Sveta. Vôbec nezáleží na tom, či mu budú ostatní rozumieť. Čím viac, tým lepšie. Meníme frekvencie, nie image. Svet sa zmení – už sa mení.

18.05.2018

NAŠI PARTNERI: