STRETNUTIE V LESE

21. novembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Prinášame hodnotný krátkometrážny film s dnes veľmi aktuálnym odkazom. Video je zverejnené na platforme, ktorá nepodporuje Slovanov, ale do nejakej miery sú takéto materiály tolerované. Výhoda tohto média je iba tá, že je ľahko dostupné.

Vzhľadom na obsah materiálu sme sa rozhodli toto krátke video otitulkovať, pretože preklad ponúkaný internetom – pravdepodobne automatický – je zostavený Anglosasmi.

VIDEO

Už je zjavné, že BOD ZLOMU naozaj nie je ďaleko. Ale u mnohých stále pretrváva Živel Nevedomosti, ktorý je typickou štruktúrou Noci Svaroga, t.j. Kali Jugy. Výstižne a hlavne priamo a jednoznačne je vyjadrený materiálmi Biblického projektu – Ezechielom: „budú mať oči na pozeranie, ale neuvidia, budú mať uši na počúvanie, ale nepočujú“.

Vari ani neexistuje výstižnejšia definícia Matrixu.

My nechceme nikoho presviedčať, naša stránka je venovaná tým, ktorí sú ochotní hľadať a aj naozaj tak konajú. Sme ako značka vedľa cesty alebo mapa, ale ani značka, ani mapa nie je reálny terén. A cestovanie prstom na mape a v reálnom teréne sú naozaj dve rozdielne veci.

Použijeme príklad, ktorý – z nášho pohľadu – najvýstižnejšie vyjadruje dnešnú situáciu. Snažili sme sa ho zachytiť aj na úvodom obrázku.

Predstavme si situáciu na mori. Plaví sa dopravná plachetnica, na ktorej sú najmä civilní cestujúci a malý počet námorníkov – posádka. Niektorí síce majú aj vojenské skúsenosti, ale na boj proti vojnovej lodi ich je málo. Nuž a väčšina prítomných na palube nemá o disciplíne a vojnovom umení ani poňatia…

Odrazu sa na obzore objaví pirátska loď s po zuby ozbrojenými krvilačnými pirátmi. Oni už zbadali civilnú plachetnicu a hneď sa začali pripravovať na útok. Zo skúsenosti vedia, že bojaschopná posádka je veľmi skromná čo do počtu, teda boj bude – ako zvyčajne – krátky a nemilosrdný. No a cestujúci na palube predstavujú veľmi lákavú korisť.

Posádka a aj cestujúci tiež zbadajú pirátsku loď a začnú sa v chvate pripravovať na obranu. Po pirátskych útokoch zvyčajne neostávajú žiadni svedkovia. Tých, ktorých nezabijú hneď sú spravidla – po „zábave“ – predaní do rabstva niekde na trhoch v Oriente.

Prípravy na obranu sú horúčkovité, reálne šance na úspešné odrazenie útoku pirátov sú mizivé. A piráti už dokončujú prípravu na útok, ktorý sa začne už veľmi skoro.

Tu sa ale situácia razantne zmení. Na obzore za pirátskou loďou sa začnú tvoriť veľké búrkové mračná – k miestu stretnutia sa začne pomaly, ale isto blížiť strašná, ničivá smršť.

No piráti sa za chrbát neobzerajú, ich všetka pozornosť a úsilie je sústredené na ľahkú korisť, keďže predpokladané obete sú veľmi slabo vyzbrojené a o nejakej súhre bojových operácií nemôže byť ani reči. Navyše mnohí cestujúci sú naivní – predpokladajú, že namiesto odporu so zbraňou v ruke stačí „cítiť“ či treba alebo netreba bojovať… nedochádza im, že ide doslove o shakespearovské „BYŤ ČI NEBYŤ“. Preto sa pirátom doslovne zbiehajú slinky.

Na palube dopravnej lode najskôr stŕpli od hrôzy, ale vzápätí sa začali horúčkovito chystať na prežitie búrky. V prípade plachetnice je dôležité stiahnuť plachty, aby sa smršť nemohla do nich zaprieť a zmiesť plachetnicu do víru, prevrátiť ju a nakoniec strhnúť na morské dno.

Piráti však začnú jasať. Zo svojho uhla pohľadu predpokladajú, že posádka cestovej lode v hrôze z nich prepadla beznádeji a robí prípravy na vzdanie sa bez boja. Veď ak plachetnica stiahne plachty, tak nie je schopná ujsť pred druhou – v tomto prípade pirátskou – loďou.

A toto je aj dnešná situácia. Svetová elita sa pripravuje na totálnu likvidáciu nás, ale nevidí, že za nimi sa formuje čosi oveľa hroznejšie, strašná, ničivá smršť. Ich snaha nás zlikvidovať sa stupňuje, veď majú v podstate celý svet pod kontrolou. Všetkých naučili na peniaze a pokoru pred vyvolenými, vedomie človekov už dlhodobo opracovávajú poslušnými masovokomunikačnými prostriedkami – mainstreamovými médiami. Zdá sa im, že už im chýba iba dohrať koncovku.

Ale my už nie sme bezmocní, už sa nám vrátilo aj prastaré Znanie. My už vidíme, že prichádza veľa horšia a ničivejšia hrozba ako tzv. „Elita“ – za akú sa sami privilegovaní vyhlásili. Úsilie Slovienov – na rozdiel od slovenov – už smeruje na prekonanie neodvratnej zmeny, po ktorej bude – ako už neraz v minulosti – úplne nový svet. No a tí – hoci geneticky naši – ktorí považujú za najdôležitejšie iba čakať na materiálne zmeny vidia iba pirátov, ale nie VESMÍRNU SMRŠŤ.

Rozhodli sa však dobrovoľne sami.

Všehomír – ako už neraz v minulosti – nakoniec zlikviduje všetko, čo ohrozuje vesmírnu rovnováhu. Preto v minulosti už boli vyhladené mnohé civilizácie aj na našej Midgard Zemi. Všetky mysle, ktoré sa ukotvili v nízkych dimenziách 12-rozmernej Hry podliehajú likvidácii. Nie je to osobné – je to iba známy reťazec príčina-dôsledok.

Metafyzika – teda tradičný Ingliizmus – má prastaré nástroje na prekonanie bodu zlomu. Ale aby človek mohol tieto „nástroje“ úspešne využiť, musí začať ovládať vlastnú myseľ. Doslovne a do písmena. A to – v žiadnom prípade – neznamená iba „tradičné“ slovanstvo. Každá doba má svoje podmienky existencie – my tomu hovoríme Energie. Tu nebudeme zachádzať hlboko, je to predmetom našich praktických seminárov.

V nových Energiách – Energiách Rána Svaroga – je potrebný aj „nový“ (v skutočnosti staronový) prístup. Je nevyhnutné použiť starú tradíciu, ale tradícia sama osebe nestačí. Tá v skutočnosti dávno patrí MINULOSTI – a my žijeme TU a TERAZ. Chcete nechcete – orientácia VÝLUČNE NA TRADÍCIU JE PRESUN MYSLE DO MINULOSTI.

Sú takí, ktorí sa skoncentrovali napríklad na film ZÁMYSEL. Nemáme proti nemu vôbec nič – ale koľkí ho pozreli a uvideli, popočúvali a počuli..?

Čo máme na mysli? Veď je to z filmu absolútne jasné. Namiesto cudzích výkladov „skrytých významov“ treba nielen pozerať, ale aj UVIDIEŤ podávané OBRAZY. Jeden príklad za všetky. Hlavná postava deja – dospievajúci chlapec – začína svoju vlastnú Púť Duchovného vývoja. Na pomoc a podporu mu prichádza „klasický“ staroverec: ovláda staré Znanie, nosí dlhé vlasy a aj bradu. Jeho rady sú užitočné – po určitý bod. Teda všetko robí tak, ako v tradícii „má byť“. Ale na konci filmu ho Energie NEPREPUSTIA cez bránu nahor. Čo asi chceli autori filmu povedať? Veď je to také jednoduché – poznávajte staré Znanie, ale bez jeho adaptácie do aktuálnej situácie samo osebe NIKOMU NEPOMÔŽE! Každá doba je neopakovateľná a hoci staré Znanie nám v mnohom a značne pomáha, dnes je ZASTARALÉ. Platilo v danom čase a na danom mieste. Nedajte sa chytiť do časovej pasce.

Nehľadajte „zázračné recepty“ – NEEXISTUJÚ. Prechod je určený pre každého, ale technicky ho prejde iba ten, kto splní potrebné parametre. Kto bude adekvátny TU a TERAZ. Staré Znanie je TAM a VTEDY. Východiskový základ však rozhodne poskytuje. Rečou matematiky ide o nutnú, ale nepostačujúcu podmienku.

Na každú výzvu je potrebné reagovať adekvátne. V danom kontexte je vždy potrebná vyváženosť fyzickej aj mentálnej prípravy. Pre tých, ktorí vyšli z kresťanského prostredia tu je namieste pripomenúť evanjeliovú odpoveď Ježiša farizejom: „Dajte cisárovi, čo je cisárovo a bohu, čo je božie“; [Mt 22:15-21].

Je čas, kedy treba meditovať, ale je aj čas, kedy treba o život bojovať. Jedno druhé nevylučuje, ba presne opačne – jedno druhé dopĺňa. O tomto hovorí aj prastaré védické posolstvo:

CHCEŠ MIER – CHYSTAJ SA NA VOJNU

Teda jedno sa druhým nedá nahradiť.

Stále existuje reálne nebezpečenstvo, že vďaka nedisciplinovaným mysliam nejedného našinca sa môže materializovať to, čo NOSIA V MYSLIACH. Ale ak niečo nosíme v mysliach – sme na to pripravení? Lebo práve myseľ pracuje – ako už vieme – na torzných poliach, t.j. priťahuje do materializácie to, čo drží v sebe. Je existenčne nebezpečné držať v mysli špekulácie, lebo myseľ človeka má moc myšlienku materializovať. A to je tá PRÍČINA likvidácie mnohých civilizácií v minulosti. Všehomír tak PREDIŠIEL narušeniu rovnováhy vo Vesmíre vplyvom nedisciplinovaných myslí.

Tu si ako kuriozitu trošku pripomeňme vojenské operácie prebiehajúce na Strednom Východe. Američania si bez povolenia sýrskej vlády otvorili na sýrskom území vojenské základne a pod ich ochranou – proti naliehaniu sýrskej vlády – drzo ŤAŽIA SÝRSKU ROPU.

Tieto americké základe sú čoraz častejšie predmetom útokov protiamerických ozbrojených skupín. Príznačný je prípad smrti prvého amerického vojaka na americkej základni v Sýrii. Zomrel v čase prvého raketového útoku na základňu. Prečo? Mal vysokú nadváhu a vďaka obezite – musel rýchlo bežať – v snahe sa čo najrýchlejšie dostať do úkrytu dostal infarkt a na mieste skonal…

V amerických médiách sa pod vplyvom tejto udalosti už objavilo viacero varovných článkov. Podľa ich údajov približne 70% amerických vojakov trpí obezitou… najlepšia armáda sveta?!

Vo svetle vojnových udalostí vo svete si už mnohí zadávajú otázku, že sú takí, ktorým nie je „nič dovolené“, ale na druhej strane sú tí, ktorí „môžu všetko“ – teda sú akýsi „privilegovaní“. Nuž odkiaľ že sa berú tí vyvolení, privilegovaní?

Jedna vec sú krčmové debaty, druhá vec je právny rámec. Nuž a „privilegovaní“ majú jasný právny rámec zakotvený v medzinárodnom práve.

V roku 1836 bol vo Veľkej Británii prijatý „Zákon o privilegovaných národoch“, ktorý je dnes súčasťou medzinárodného práva. Treba vedieť, že každý štát, ktorý uznáva nadradenosť medzinárodného práva implicitne uznáva aj svoju podriadenosť privilegovaným, t.j. inými slovami vyvoleným.

Ku prijatiu tohto zákona patrí meno britského premiéra Benjamina Disraeliho.

Teda v skratke: privilegovaní sú „prví“ a národ (hoci aj štátotvorný) sú „druhí“.

Môžeme v krátkosti opísať pole pôsobnosti tohto zákona. Ak v národe existuje veľa rôznych skupín, ktoré sa medzi sebou hašteria, tak taký národ NEMÁ právo sa riadiť sám, lebo ohrozuje okolité národy. Ale pretože štát musí byť centrálne riadený, tak vládu musia prevziať privilegovaní. A nejednotnosť – a teda právna neschopnosť sa samoriadiť – je ľahko zdokumentovateľná, ak sa príslušníci toho istého národa medzi sebou neustále osočujú verejne – teda napríklad v masovokomunikačných médiách.

Tu len dodajme, že v podstate všetky „slovanské“ skupiny v skutočnosti riadia Cigáni alebo Židia. Samozrejme vždy tak, aby sa zabezpečila nejednotnosť – a bola naplnená litera zákona.

Takéto riadenie môže byť aj nepriame – napríklad známou formou inštitútu „judských neviest“. Slovanský muž si vezme takúto profesionálnu nevestu a dostane sa pod jej „tieňové“ riadenie. Spravidla sú vynikajúce v posteli – a naivní muži podliehajú ich čaru. Problém je „iba“ v tom, že takáto žena aj s deťmi (tie má od samého počiatku pod svojou kontrolou) považujú svojho naivného manžela a otca navždy za iný druh. Deti síce dostanú vylepšenú genetiku – ale už nikdy nie Živatmu. Toto je aj príklad „najväčšieho slovanského vydavateľstva“. Alkoholové peniaze používa na „slovanské knihy“, na čo sa mnohí neznalí nachytajú. Nevesta v pozadí postupne poštvala muža proti skutočnému slovanstvu, a ten poslušne zobká z ruky svojej ženy. Ale jeho Rod na ňom skončil, súd Prѣdkov nebude preň potešujúci. Peniažky sú však už bližšie ako Krv Roda.

Že ako to rozpoznať? Nuž veľmi jednoducho. Koho pohnútkou sú iba peniaze a nie Slovanstvo, ten to dáva vedieť. Treba iba vedieť na čo sa pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme. Vezmime si napríklad svetoznámeho vedca Anatolija Kľosova a jeho práce na poli genetiky. Jedna z jeho kníh má tento názov:

Sústreďme sa na výraz DNK Genealógia. V slovenčine – možno si to overiť aj na Wikipedii – ide o skratku DeoxyriboNukleová Kyselina. Teda „K“ na konci skratky znamená – v slovenčine – KYSELINA. Výraz DNA je anglická skratka pre DeoxyriboNucleic Acid čo znamená to isté, lebo „acid“ je kyselina.

Naproti tomu DNA je po slovensky CHOROBA. Kľosov mal sotva na mysli chorobu.

Nuž a usúdiť, či pre slovanstvo je základnou bázou angličtina už musí každý človek sám. Ide o alkohol a peniaze – a to je pre slovanstvo úplne cudzia oblasť. Ostatne, je to tiež zmienené v biblickom projekte:

Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Matúš [7:15-23]

Teda ide o vedomý výber každého individuálne medzi Genealógiou a chorobou.

Nuž a o tom, akou hrozbou je alkohol píše aj Dobšinský. Môžeme sa však pozrieť na to aj vizuálne – veď raz vidieť je lepšie ako tisíckrát počuť:

Majú privilegovaní právo nás riadiť? O výsledku rozhoduje každý človek disciplínou vlastnej mysle. Inak to totiž nejde – buď sme zodpovednými dedičmi zeme našich Prѣdkov, Slovѣni, alebo alkoholom a inými cudzími importmi riadení sloveni. Tretia možnosť neexistuje. Veď človek je buď muž alebo žena.

V každom prípade by každému malo byť jasné, že našou povinnosťou voči Prѣdkom je odovzdať našu zem našim potomkom tak, ako sme ju dostali my. Sme pripravení konať zodpovedne?

21.11.2023

NAŠI PARTNERI: