SVOJA MIERA

13. marca 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V tomto videu poskytujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré nám z času na čas v priebehu roka prichádzajú. V zásade teda ide o reakciu na niektoré udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali, a teda má skôr charakter aktívnej „reakcie“, nie útoku.

Sme presvedčení, že tým z našich čitateľov, ktorí nemajú plnú informáciu o podstate problematiky opísanej vo videu môže ono pomôcť sa zorientovať.

A pretože Svarogova Zápoveď hovorí:

Ako sa iní chovajú k vám, tak sa aj vy chovajte k nim, lebo každý čin sa meria svojou Mѣrou.

Tak akákoľvek adekvátna odpoveď má svoje opodstatnenie. Nikto nemá právo pripravovať druhého človeka o jeho potenciál, a už vôbec nie v snahe dosiahnuť pre seba jednostranné materiálne výhody, či proste iba dosiahnutie finančných mét, veď práca pre Národ vyzerá úplne inak. A inak to ani nemôže byť, hodnota je vždy iné ako býva cena. Ale napriek tomu sa takého veci až príliš často stávajú. A ak sa veci dlhodobo nemenia, tak niet inej možnosti ako pristúpiť k náležitej, svojej mѣre. A tá je meradlom všetkého.

Video obsahuje aj ďalšie aktuálne informácie majúce vplyv na prechod do Zlatého Vѣku.

VIDEO

13.03.2023

NAŠI PARTNERI: