SYMBOLY RIADIA SVET

15. júla 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Hneď na úvod zdôraznime, že motív výšivky, ktorú vidíte na titulnom obrázku môžete vidieť v nejednom ruskom etnografickom múzeu. Kto by chcel konkrétnu adresu – odporúčame napríklad Etnografické múzeum ruskej kultúry v Petrohrade. Ak však pôjdete do etnografického múzea v Martine zistíte, že tam nájdete iba nič nehovoriace ornamenty s kvetinovým motívom, ktoré sú dobré na dve veci – na houby a na nič… Ale ak sa budete viac zaujímať u personálu múzea zistíte, že pani riaditeľka všetko ostatné dobre uložila v depozitoch. Nuž tak, za tejto vlády tam môže byť iný riaditeľ či riaditeľka, ale ako zvyčajne – spoľahliví kresťania. A hľa, v Rusku – ktoré určite vie o nacizme svoje – sa neponáhľajú sťahovať ľudové výšivky z výstav Múzeí – veď to je súčasťou národnej Kultúry a niektoré majú aj viac storočí. Nuž prečo cudzinci – kresťania – u nás rozhodujú o tom, čo je a čo nie je národná kultúra!? Dokedy im to budeme tolerovať?

Symboly – vrátane tých, či presnejšie najmä tie – ktoré sa tradične používali v ľudovej Kultúre sú v skutočnosti – moderným jazykom – rezonátory torzných polí. Symboly vo všeobecnosti patria – či sa nám to páči alebo nie – medzi spôsoby riadenia ľudskej spoločnosti, najmä ak ten, kto ich povoľuje alebo zakazuje vie o čom je reč a národ iba slepo tápa pri pive a energetických nápojoch. A tu si môžeme citovať čínskeho filozofa Konfucia:

ZNAKY A SYMBOLY RIADIA SVET, NIE SLOVO A ZÁKON“.

V podstate aj v dnes „modernom“ cudzom jazyku – gréčtine – sa slovo symbol vykladá ako znak, znamenie, cieľ, nebeský jav.

Symbolike udeľujú kolosálnu pozornosť všetky náboženstvá a aj Viera. Že prečo to tak je? Preto, lebo symbol je spôsob spájania sa človeka so zodpovedajúcim egregorom a ďalej – cez egregor – spojenia so zodpovedajúcimi Bielymi alebo Temnými kozmickými Silami (Bohmi).

Ku egregorom vari jednoduchú poznámku. Spravidla všetky záujmové skupiny na Zemi sa spájajú do egregorov – v Javi je to proste tak. Samozrejme, že hľadať cestu spojenia mimo egregor je ideálny stav, ale takéhoto niečoho sú dnes schopní na Zemi iba jednotlivci. Určite tu nepatria napr. superodborníci na všetko KOBisti – v tom horšom prípade, lebo nie sú všetci takí. Principiálne si však sami stanovujú poučky a potom ich sami dodržiavajú ako absolútne axiómy. V tomto je typická podstata Svetonázoru, teda stanovenie si „poučiek“ a definícií na akýkoľvek jav  alebo objekt bez ohľadu  na spätnú od samotného javu alebo objektu. Preto od nich možno počuť: „Náboženstvo je všetko čo má obrady a rituály“; civilizácia je to a to… a podobne. Védický pohľad na Svet voláme Svetoponímanie, pretože okrem prvotného stanovenia názoru na jav alebo objekt sa trvale skúma spätná väzba od javu alebo objektu. Je to – samozrejme – tvrdší oriešok, lebo na to je potrebné mať vyvinuté Obrazové myslenie – nie iba mechanické verklíkovanie „dodaných“ fráz. Ale nevylievajme špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom – treba odlišovať informáciu a nositeľa informácie a v KOB-e je aj veľa užitočného. Ale tak či onak – Svetonázor je nástrojom NÁBOŽENSTVA, Svetoponímanie zase nástrojom VIERY. Náboženstvu nikdy nebolo vlastné Obrazové myslenie – tu je zachovávaný princíp „Pán povedal“.

Ďalšou „odbornou“ skupinou sú ambiciózni jednotlivci, ktorí náhodne naďabia na nejaký symbol či symboly, a potom ich začnú nekriticky prijímať a šíriť. Stačí ak to obsahuje nejaké runy či dokonca čínske alebo japonské znaky. Treba vedieť, že ak si dáte takýto symbol na tričko či klokanku a na hruď, dávate si to na srdcovú stogňu (čakru). Takýto objekt VŽDY obsahuje podprahové programovanie, aj keď si to jeho nositeľ neuvedomuje – a to je tragédia. Sú to rezonátory torzných polí, ktoré trvale – aj keď dnešným ľuďom nepozorovateľne – formujú polia, ktoré vstupujú do srdcovej stogne. Teda – inými slovami – MENIA OSUD NOSITEĽA. Treba byť naozaj veľmi prostoduchým, aby sme to robili. Vidíme však, že táto nevedomosť je v našom okolí dominantná.

Ak napríklad uvidíte na hrudi trička snajperský hľadáčik znamená to, že negatívne naformátovaná energia je koncentrovaná – s presnosťou snajpera – rovno do srdca. Ak je takýto človek dostatočne silný, tak sa to môže prejaviť napríklad na niečom, čo postihne jeho dieťa, ale je to on, kto vpustil do rodinného egregoru túto negativitu. Ak ľudia nosia na hrudi znak „recycling“ – tak sa sami označujú za „recyclable item“. Podobne je to napríklad s čiarovým kódom. Je to systém kódovania informácií tak, aby obchádzali vedomie a priamo programovali podvedomie – zadávali psychoprogramy, o ktorých „user“ nemá ani potuchy. To však neznamená, že nefungujú. A takto sa mení aj kvalita minerálnej vody, potraviny – ani nemusia obsahovať GMO a podobne. Ale čistému je všetko čisté. So všetkým sa dá niečo robiť. V prípade čiarového kódu si môžete vyskúšať jednoduchú vec. Zoberte si akýkoľvek výrobok, ktorý obsahuje čiarový kód – a majú ho aj naše knihy – a kyvadlom odmerajte polaritu energie. Teda sú možné tri reakcie kyvadla – áno (obsahuje negativitu); nie (neobsahuje); alebo je reakcia neutrálna. Ubezpečujeme vás, že pri každom čiarovom kóde budete mať pozitívny výsledok, pretože práve preto bol – odborníkmi – systém čiarových kódov zostavený. Teraz vezmite nejaký kovový predmet – napr. nožík alebo nožnice – a urobte nad čiarovým kódom dve svastiky – Kolovrat aj Posoloň. Ďalší test kyvadlom na negatívnu energiu už bude negatívny. Poznamenajme, že vôbec nemusíme fyzicky škrabať povrch výrobku. Podvedomé programovanie je zrušené a ostal už iba grafický motív.

Varujeme všetkých, ktorým nie je jedno čo s nimi a členmi ich rodín robia tí, ktorí z pozadia riadia „politiku životnej energie“. Všetky nápisy a symboly na hrudi – dokonca aj v angličtine, runách či akomkoľvek inom jazyku – fungujú ako rezonátory torzných polí. Je to ich prvotná funkcia. Rovnako dôležité sú symboly – Gymnastu a všetky druhy kresťanských krížov nevynímajúc. Na pôvodnom odeve našich Predkov, krojoch, tam bol umiestnený hlavný energogram – profesný symbol majiteľa kroja. A nikdy nezabúdajte – všetko si možno overiť kyvadlom.

Ak ste si toto skúsili hneď začnete chápať, prečo chcú z nášho „dosahu“ odpratať vôbec všetky svastiky. A nebude ťažké uhádnuť, kto má z toho osoh.

Mantiku – napr. kyvadlo či virguľu – môžete použiť aj na určenie energetiky prívesku na krku. Tu však treba extra merať prívesok a extra retiazku či šnúrku, ktorá ide okolo krku. Naši Predkovia udeľovali veľkú pozornosť tomu, čo nosili okolo krku, pretože tadiaľto – pri neopatrnosti – ľahko odíde Duša… vari ani netreba vysvetľovať, čo to znamená. Ale ako vo všetkom, aj tu sa dá meniť polarita – len treba vedieť o čo ide.

Vráťme sa však k egregoru. Pod egregorom ponímame informačno-energetickú bytosť, ktorá spája spoločné idey a myšlienky. Je to prostriedok, cez ktorý prebieha vzájomné pôsobenie človeka s Bohmi, t.j. Vyššími Kozmickými Silami. Dodajme, že bez ohľadu na to, či si to jednotlivec uvedomuje alebo nie.

Symbol drží vo svojej moci človeka, ktorý do neho upadne. Je to – vo väčšine dnes používaných prípadoch – spôsob zmocnenia sa človeka a „umiestnenie“ ho do oblasti vplyvu zodpovedajúcich Bohov. Bielych alebo Čiernych. Je to jedna z metód spojenia človeka s Kozmickými silami, preto symboly sú jedným zo spôsobov ovládania ľudí. Nie je teda vôbec jedno aký symbol a kde používame.

Ako príklad si uveďme Moskvu. Vari nikto nemôže povedať, žeby by sme držali protiruskú pozíciu. Treba však rozlišovať muchy od kompótu. Rusi a Slovieni sú geneticky to isté (Slovieni sú jedným z kmeňov Rusov), ale Slavjani a Kresťania sú rozličné Vierovyznania. Kresťan nemôže byť Slavjan, pretože slávi cudzích bohov – nie našich, t.j. nie vlastných Predkov. Ale nie nadarmo sa hovorí, že nevedomosť zabíja. Aby sme neupadali čo sa týka Ruska ako (kresťanského) štátu (nie Dŕžavy), musíme mať jasno v podstate. Nedajte sa obalamutiť tým ruským občanom, ktorí nikdy nezabudnú poznamenať, že však ich za pravoslávnych kresťanov iba vychovali… Prečo Európania niečo také – oznamovanie svojho vierovyznania – nemajú vo zvyku robiť? Teda sme PRAVOSLÁVNI SLAVJANI, ale PRAV a SLAV sa v Biblii nespomína ani raz. Je to ukradnutý termín.

Moskva je prešpikovaná židovskou a slobodomurárskou symbolikou. O Pentagrame určite hovoriť našim čitateľom netreba, preto si dobre všimnime rozsah jeho použitia. Ale pozrime sa na „nereklamovaný“ ale existujúci príklad – Kalininský prospekt.

Aký význam vložili židovskí architekti do symboliky tohto projektu? Samozrejme – mystický. Ide o päť budov, ktoré sú postavené v podobe piatich otvorených kníh. Ich množstvo symbolizuje počet kníh Tóry – piatich kníh Mojžišových. Presnejšie ide o Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Dvojzákonie. Vyvýšenie týchto symbolov nad Moskvu symbolizuje zvrchovanosť židovskej moci nad Ruskom. Každá z týchto budov má 22 poschodí – ak neberieme do úvahy 2 obchodné podlažia.

Číslo 22 symbolizuje 22 písmen hebrejskej (aramejskej) abecedy, ktorou sú napísané knihy Starého Zákona. Je to – 22 – zároveň počet kníh Starého zákona v aramejčine. Každá zo strán budovy má 12 okien na šírku. Symbolizuje počet kmeňov vyvoleného národa.

Dôležité si je uvedomiť, že toto všetko bolo postavené dávno pred „Perestrojkou“. Netreba mať teda nijaké ilúzie o tom, že do Perestrojky nemali Židia v Rusku moc. Jediný, kto im v tom ako-tak bránil bol Stalin. A hľa, aké má dnes meno. Menia sa jednoducho iba stupne a formy ich panovania.

V tomto okamihu je potrebné pochopiť, že je rozdiel medzi bežnými Židmi ako národom a Sionistami. „Bežných“ Židov Sionisti z času na čas „podsunú“ na genocídu – aby mohli kričať, ako sa im ubližuje – ale v skutočnosti nikdy nijaký Sionista v takomto pogrome (napríklad Druhá svetová vojna) nezahynul. Ba práve naopak, oni to všetko v pozadí zinscenovali. Ale o obyčajných ľudí v podstate nikdy nejde… elite.

Z tohto zorného uhla pohľadu si vysvetlime zmysel „židovskej“ šesťcípej Dávidovej hviezdy. Tento symbol existoval oveľa skôr – ale nám ide o dnes aktívny symbol, ktorý je napojený na stále aktívny egregor.

Okultisti Kabbalisti použili šesťcípu hviezdu, urobili z nej Dávidovu hviezdu a vložili do nej satanistický zmysel. A práve táto symbolika je oficiálnou symbolikou dnešného židovského štátu.

Podľa judskej Kabbaly magický zmysel má 77 významov, z ktorých 76 je lživých a iba jediný je pravdivý, skutočný. Ale aj tieto lživé významy – v tej alebo onej miere – sú používané medzinárodným sionizmom. Vrcholný, 77. zmysel Dávidovej hviezdy je vysvetlený výlučne v Talmude, ktorý je ale pre gojov (t.j. nás) neprístupný. Naivní gojovia si myslia, že ak poznajú Starý Zákon Biblie, tak poznajú všetky spisy judaizmu… Nemusíme ani hovoriť, že aj na Talmud existuje výklad a ani to nie je koniec…

Pre Rusov podal vysvetlenie o tejto tematike J. N. Lukin a vedec arabista, kandidát vied Valerij Nikolajevič Jemelianov vo svojej knihe DESIONIZÁCIA – za ktorú si odsedel 6 a pol roka v špeciálnom blázinci…

V 77. význame Dávidovej hviezdy je uložená idea svetovej vlády Júdejcov nad všetkými nežidmi (gojmi) sveta.

Postup použili Kabbalisti takýto. Najskôr prevzali od Slovanov jeden z posvätných symbolov pre Triglava – ktorý sa zobrazuje aj ako trojuholník s vrcholom nahor. Zase opačne – trojuholník s vrcholom nadol – je symbolom Diabla, t.j. Satana. Ak máte možnosť nahliadnuť do akejkoľvek hebrejskej knihy, tak vždy tam nájdete množstvo takých trojuholníkov.

Napríklad r. 1992 vyšla v Moskve kniha ZNÁMI ŽIDIA, pričom na konci opisu každého Žida v knihe stoja na konci state trojuholníky s hrotmi nadol.

Ale Diabol obľubuje aj hru naopak, rád seba nazýva bohom a Boha Diablom. Preto sa snaží zmeniť smerovanie svojho vrcholu nahor a Božieho nadol.

Zmysel Dávidovej hviezdy je teda takýto. Árijcov je viac a Árijci (gojovia) majú aj genetický potenciál od narodenia oveľa vyšší ako Židia. Ale človek bez vyvinutého Ducha (t.j. vôle) nie je človekom, je to len poločlovek s čím nemožno nesúhlasiť. Aby sa dosiahlo zníženie úrovne Árijca na poločloveka, bolo mu potrebné odobrať Starú Vieru a pomocou kresťanstva znížiť a spustiť jeho Ducha nadol. Hotovo.

Situácia Židov je opačná. Je ich menej a ich genetický potenciál je tiež nižší, ale ich náboženstvo – judaizmus – dvíha ich ducha a vôľu vysoko nahor. Takto dokážu poraziť gojov.

Pomocou tejto ľsti Diabol porazí Boha a sám sa stane bohom a vrchol jeho trojuholníka zmení svoj smer zdola nahor, pričom Boží presmeruje zhora nadol. A toto je celá principiálna metodika Sionizmu. Všetko je založené na jedinom satanistickom symbole – Dávidovej hviezde.

Päťcípa hviezda používaná v symbolike Slobodomurármi je iba obrezaný variant šesťcípej hviezdy Dávida. Odrezali jej posledný, spodný cíp – Ducha gojov.

Celkovo sú gojovia zbavovaní samostatnej vôle a samostatného Ducha. Slobodomurári gojovia dobrovoľne odovzdávajú svojho Ducha, svoju vôľu Židom a prichádzajú k nim ako ponížení služobníčkovia, čím zrádzajú záujmy svojich národov.

Keď kresťanskí popi budú nad vami robiť znamenie ich kríža, vy im ukážte „figu“. Je to náš prastarý, pohanský symbol. Takto to robili naši Predkovia. A čo môžeme vidieť dnes? V Japonsku je oficiálne menej ako 1% kresťanov. Drvivá väčšina obyvateľstva je pohanská. Priemerný pohanský Japonec žije o 12 rokov dlhšie a šťastnejšie ako priemerný Európan.

Židia nám radi hovoria, že celá tá „hra na symboly“ nemá nijaký mimoriadny význam. Ale potom prečo oni sami používajú svoju symboliku všade?

Ak im skúsite ukázať svastiku zistíte, že ich reakcia sa okamžite zmení. Od toho okamihu začnú symboly posudzovať úplne opačne. Nepodarí sa vám im vysvetliť, že je to symbol Slnka, že je veľmi stará a rozšírená dodnes najmä na Východe. Nebudú vás počúvať – ale oni aj tak o nej všetko dobre vedia.

Satanistom je symbol Slnka nielen nepotrebný, on je pre nich strašný.

Symboly sú spôsobom komunikácie s Bohmi. Môžeme povedať (ako naši Predkovia): „Ukáž mi svoj symbol a ja ti poviem akým Bohom (Čiernym alebo Bielym) dávaš sily svojej Duše“.

Žiadny národ sa nemôže normálne rozvíjať vo svojej krajine, pokiaľ je táto zahalená cudzími symbolmi. V takej krajine chýba deliaca čiara medzi Dobrom a Zlom, presnejšie celkovo chýbajú mravné Ustoje.

Odstránenie satanistickej symboliky je najdôležitejšia úloha tých slovanských národov, ktoré sa chcú oslobodiť spod cudzieho jarma. Odstránením satanistickej symboliky zmenšíme priestor pôsobenia satanistických síl – čo platí aj naopak. Prečo u nás tak narástol počet kostolov?

Keď hovoríme o svastike, nemožno nespomenúť jednu z množstva jej variantov, ktorú použil Hitler. Keby sa nebol dal zmanipulovať satanistami k útoku na ZSSR, tak svetový vývoj mohol nabrať úplne iný smer. Keď sovietske vojská pri dobití Berlína vstúpili do hlavného stanu Hitlera, čakalo ich tam veľké prekvapenie. Našli tam veľké množstvo mŕtvol Tibeťanov v uniformách SS.

K Hitlerovi sa možno chovať rôzne. Možno ho vychvaľovať alebo nenávidieť. Jedno sa mu však nedá poprieť – jeho formát. Ale ani to, že Hitler zneužil svastiku nedokáže zmeniť zmysel a význam tohto posvätného symbolu. Nehovoriac už ani o tom, že Svastika je desiatky tisíc rokov staršia ako Hitler.

Svastika ešte neraz vystúpi nad zem do výšin a zažiari. Takéto symboly nemôžu umrieť. Svastika má kolosálnu energetiku.

NAŠI PARTNERI: