SYSTÉM PERIMETER

21. septembra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, VOJENSTVO, VYŠLO INDE

Prinášame ďalší prevzatý článok na tému našej všeobecnej bezpečnosti vo svete. Vyzerá to tak, že NATO na čele s USA jednoducho ani neplánuje iný variant ako zničenie Ruska. Svet by si však mal uvedomiť – našich B-A reportérov nevynímajúc – o čo sa vlastne hrá, aj pokiaľ by sa tie najfantastickejšie plány NATO naozaj podarilo naplniť.

Pre NATO sa dnes naplnili tie najstrašnejšie slová: „SYSTÉM PERIMETER“.

Na Západe sa objavila správa o jednom z najstrašnejších systémov, o akých ste asi kedykoľvek čítali. V nej sa hovorí, že ruský prezident Putin vydal nedávno rozkaz jedenástim raketovým plukom RF na aktiváciu do stavu bojovej pohotovosti. Ide o pluky, ktoré majú vo výzbroji rakety Topoľ, Topoľ-M a Jars. Celkovo ich vývoj spadá pod účinnosť aktivizácie tzv. SYSTÉMU PERIMETER, ktorý na Západe nazývajú DEAD HAND.

Najzákladanejšie pochopenie ruského jadrového systému obrany PERIMETER – aké bolo napísané americkými vojenskými expertmi – ho opisuje takto: „Je to plne automatický systém. Nemôže byť zrušený alebo vypnutý. Spustí sa jedine vtedy, ak celé velenie bude už zničené. Celý zmysel tohto systému je urobiť jadrovú vojnu nezmyselnou“.

Dokonca ak aj bude zasadený prvý úder, smrtonosné zariadenie garantuje, že akékoľvek víťazstvá na základe prvopočiatočného aktu agresie budú zbytočné, pretože aj útočník bude zničený. Je to spôsob zabezpečenia vzájomne garantovaného zničenia, a je to zároveň ten systém, pomocou ktorého sa udržiava mier.

Prezident Medzinárodnej akadémie geopolitických problémov, generálplukovník Leonid Ivašov podrobne vysvetlil postup vytvorenia tohto nebezpečného systému obrany: „Keď nad ZSSR visela americká hrozba, tak sme vytvorili systém PERIMETER (na Západe volaný DEAD HAND). Je to systém paralelného veliteľského centra, ktoré by dalo priamy rozkaz na štart raketám podľa zadaného programu, a to dokonca aj v prípade, ak najvyššie vedenie krajiny už zahynulo“…

V západných materiáloch sa vysvetľuje, že právna moc, ktorú využíva prezident Ruska na povolenie jadrovej obrany PERIMETER je založená na plnej moci, ktorá je naň delegovaná v súlade s článkom 1 Ústavy Ruskej Federácie. V hlave 4, článku 80 sa hovorí:

Prezident je garantom Ústavy Ruskej Federácie, práv a slobôd človeka a občana. V súlade s poriadkom, ktorý stanovuje Ústava Ruskej Federácie, on prijíma rozhodnutia na obranu suverenity Ruskej Federácie, jej nezávislosti a štátnej celistvosti, zabezpečenia odsúhlaseného fungovania a vzájomnej súčinnosti všetkých orgánov štátnej moci“.

Hlava 4, odstavec 87 vyzerá ešte strašnejšie. Hovorí sa tam:

„Prezident Ruskej Federácie je Vrcholným Hlavným Veliteľom Ozbrojených Síl Ruskej Federácie“.

Nehľadiac na to, že politika Ruska vo vzťahu prahu použitia jadrových zbraní ostáva pevne reglementovaná, v západných materiáloch sa hovorí, že prezident Putin tým, že povolil PERIMETER „prekročil očakávané kritériá reakcie“.

Putin pravdepodobne predpokladá, že Ruská Federácia sa v danom okamihu nachádza „pod jadrovou hrozbou“, o čom nepriamo svedčí známy americký vojenský dokument pod názvom NÁRODNÝ OBRANNÝ AKT PRE ROK 2017.

V dokumente sa napríklad hovorí, že krátko pred zvolením prezidenta Trumpa Kongres USA vydal príkaz obnoviť informáciu o presných miestach nachádzania sa vedenia Ruska a Číny, vrátane topografických koordinát a plného opisu pozemných a podzemných zariadení, ktoré sú životne dôležité pre najvyššie politické a vojenské vedenie v prípade mimoriadnych udalostí.

V dokumente sa spomína ešte jeden dôležitý moment: tým, že USA zosnovali nezákonné vtrhnutie a prehľadávanie diplomatického konzulátu Ruska v San Franciscu, Spojené Štáty prakticky zavŕšili „akt vojny“, hrubo narušiac Viedenskú Konvenciu o diplomatických vzťahoch.

Tlačová sekretárka Ministerstva zahraničných vecí Ruska Mária Zacharová udalosť v rovnakom význame:

„Táto akcia USA vo vzťahu k majetku ruskej diplomatickej misie je absolútne nová, a to nielen v diplomacii, ale aj vo sfére bezpečnosti. Túto akciu považujeme za krajne nepriateľský akt a za vážne narušenie medzinárodného práva Washingtonom, vrátane Viedenskej diplomatickej a dvojstrannej konzulskej konvencie“.

Jednako to najneprijateľnejšie v danej situácii – neprijateľné minimálne pre radových Američanov – je, že americkému národu nedávajú o tom nič vedieť, ale naopak, do hláv im vtĺkajú falošné propagandistické správy. A naozaj, „nie priateľským Ruskom“ budú radoví Američania čoskoro prekvapení, pretože barbarský akt americkej vlády neostane bez reakcie.

Hľa, čo napísalo fínske vydanie Helsingin Sanomat 25. augusta 2017 v článku SYSTÉM PERIMETER: najšialenejší vynález čias studenej vojny.

Vedúci redaktor kanálu ROSSIA Dmitrij Kiseľov otvorene vyhlásil, že Rusko je jediná krajina vo svete, ktorá dokáže premeniť USA na rádioaktívny popol. A to je aj pravda. Stalo sa to pravdou v šesťdesiatych rokoch. Avšak toho sú v skutočnosti schopné obe strany.

Obama začal telefonovať Putinovi častejšie po tom, ako sa v „Российской газете“ objavil článok o systéme garantovanej odplaty PERIMETER. Náhoda? Dokonca ak by aj následkom nepriateľského útoku zahubili všetkých, ktorí môžu vydať rozkaz na odvetný útok, systém automaticky vyšle strategické rakety v správnom smere.

Tak teda – PERIMETER:

V samej špičke studenej vojny, v osemdesiatych rokoch, Sovietsky Zväz vyvinul a zhotovil dovtedy nevídaný systém štartu jadrových rakiet. Ak by Američania zasadili jadrový úder, tak tento systém by sa postaral o zničenie USA.

Systém dostal názov PERIMETER, alebo – ako ho pokrstil Američania – DEAD HAND.

Vo verejnom prístupe je o PERIMETRI dostupných veľmi málo informácií. Je známe, že vývoj systému sa začal v roku 1974, a že bol založený na systéme veliteľských rakiet. V prípade jadrovej vojny stačí na štart rakiet iba jediný sovietsky dôstojník. Na základe signálu veliteľskej rakety by všetky jadrové hlavice – ktoré sa nachádzajú v odpaľovacích šachtách – automaticky odleteli smerom k USA.

Použitie rakety ako komunikačného prostriedku je absolútne logické: signál najlepšie prechádza zhora nadol. V tomto nebol PERIMETER unikátny. USA mali podobný systém, ktorý sa nazýva ERCS (Emergency Rocket Communications System), ale jeho cieľom nebol štart raketových hlavíc napriamo, ale iba odovzdanie rozkazu o štarte vojskám strategického určenia.

Takto sa ruský systém stal o krok vyvinutejší, pretože znížil počet prvkov v reťazci prijatia rozhodnutia o štarte jadrových rakiet. Koniec koncov, hlavným cieľom PERIMETRA je garantovaný odvetný úder v tom prípade, ak by už sovietske vedenie a vysokopostavení velitelia boli zabití. Na štart bol potrebný iba jeden človek.

V skutočnosti to nie je technicky celkom tak. Systém monitoruje niekoľko kontrolných bodov, pričom ak ani jediný bod nezareaguje v určitom časovom intervale, tak systém vydá príkaz na odpálenie rakiet sám.

Vytvorenie takéhoto systému bolo absolútnym šialenstvom. Ale veď nakoniec mal byť aktivizovaný iba v tom prípade, ak by USA začali jadrovú vojnu, ale tak či onak by garantoval koniec sveta. Ak by na ZSSR bola zhodená jadrová bomba, PERIMETER by sa postaral o zničenie všetkého života na Zemi.

Systém bol pripravený na prevádzku v roku 1985.

Čo sa týka amerických snáh o likvidáciu Ruska a zároveň svoju plnú bezpečnosť, Američania nemajú veľa dôvodov na radosť. Majú veľmi priezračné hranice, kde možno umiestniť hoci aj celý raketový komplex a nikto nič nezistí. Teda umiestniť tam na potrebné miesta – okrem litosferickej zbrane – aj jadrové hlavice je pomerne jednoduché. Veď v neutrálnych vodách môže plávať nejedna ruská ponorka s Kalibrami na palube. Ak budú vypustené z tak malej vzdialenosti, žiadny systém protivzdušnej obrany ich nedokáže zostreliť. A aj tak je to iba ruská odveta za vytvorenie množstva amerických vojenských základní okolo ruských hraníc.

Možno že o PERIMETRI by sme sa nič nedozvedeli, ak by v deväťdesiatych rokoch po skončení studenej vojny o ňom neprehovoril plukovník RVŠU Valerij Jarunič. Jarunič bol v r. 1984 povolaný ako špecialista na spojovacie systémy na riešenie otázok spojených s PERIMETROM. Neskôr o fungovaní tohto systému podrobne vyrozprával, pričom veľká časť jeho slov bola potvrdená aj z iných zdrojov.

Jarunič nedezertoval na Západ, a ani ho neobvinili v zrade. Dával si veľký pozor. Keď sa rozpadol Sovietsky Zväz, Jarunič mohol hovoriť otvorenejšie. Chcel poukázať na nebezpečenstvo spojené s jadrovými zbraňami, pričom často cestoval po USA s dokumentami. Zomrel r. 2012 v Moskve.

Vytvorenie „zbrane súdneho dňa“ by bolo zbytočným a nezmyselným, ak by sa o nej nedozvedela nepriateľská strana. Ako sa neskôr ukázalo, USA počas studenej vojny o systéme PERIMETER nevedeli absolútne nič.

Profesor Harvardskej Univerzity, vedúci výskumov studenej vojny Mark Kramer v interview časopisu Teema potvrdil, že PERIMETER nikdy nebol plne automatický. Nehľadiac na všetky snímače, konečné rozhodnutie vždy prijímal práve človek. V roku 1982 prebiehal vývoj plne automatizovaného systému, ale do užívania nebol nikdy schválený. PERIMETER je systém varovania v mimoriadnej situácii – povedal.

Existuje dnes kdesi v zákutiach Kremľa spínač, pomocou ktorého môže Vladimír Putin aktivizovať systém PERIMETER? Experti, ktorí boli zúčastnení interview predpokladali, že nie.

Teraz už vedia, že hej.

Ale aj tak treba pripomenúť, že PERIMETER môže byť spustený jedine v prípade jadrového útoku na Rusko:

A budú mať hľadané šťastie…

Nevedno prečo plány útoku USA na Rusko sú štandardom, ale vytvorený systém obrany – v skutočnosti odveta – je podľa Západu šialenstvo, ktoré rodí strach… ALE NÁS VLASTNE ZA ČO?

ZDROJ (spracované)

13.09.2017

NAŠI PARTNERI: