TÁBOR a SABINOV

17. apríla 2022 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

V nedávnej minulosti sme zaznamenali dva semináre, ktoré z technických dôvodov neboli prenášané v priamom prenose. Niektorým z našich čitateľov sa nepodarilo nájsť tieto záznamy, preto linky na nich – hoci dodatočne – prinášame aspoň takto.

Prvý z Veľkých seminárov prebehol v Tábore (16-17).10.2021. Toto mesto je veľmi silné tradíciou Jána Žišku. Treba zdôrazniť najmä to, že nech ktokoľvek a z akéhokoľvek slovanského Národa vykonal v minulosti veľké činy, pamäť na ne sa stáva spoločným dedičstvom všetkých Slovanov. A Ján Žiška rozhodne patrí medzi tých velikánov, ktorí sú hodní všeobecnej, bezčasovej úcty. Jeho energia na tomto seminári prišla k nám a od toho okamihu každý – ale samozrejme že najmä Česi – sa môže k nej pripojiť a pokračovať v jeho veľkom diele. Veď konal pre blaho Národa, nie seba.

Pre nás ostal príchod mohutného stĺpu Energie Jána Žišku nezabudnuteľnou výzvou.

Žiada sa podotknúť, že partizánsky oddiel Jána Žišku pôsobil počas SNP na Jankovom Vŕšku pri Bánovciach nad Bebravou, kde sme tiež mali Veľký seminár po seminári v Tábore.

V hale na Jankovom Vŕšku – ktorú sme mali prenajatú seminár – je na čelnej strane už desiatky rokov umiestnený portrét Lenina. Smutné je, že našli sa aj takí, ktorí sa pohoršovali nad týmto obrazom – hoci Lenin, bez ohľadu na emócie, patrí k obdobiu socializmu. A tak očividne namiesto spoločnej práce pre Národ venujú pozornosť malichernostiam, ktoré sú už navyše nepopierateľnou minulosťou.

Prvý deň:

Druhý deň:

Druhý záznam, ktorý nebol prenášaný v priamom prenose, je zo Sabinova (05-06).02.2022:

Prvý Deň:

Druhý deň:

17.04.2022

NAŠI PARTNERI: