ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 3.

20. augusta 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

JAV ENTROPIE

Pokračujeme v našom úvode do práce s Jemnohmotným Svetom.

Jestvuje jav Entropie. V podstate to je kyvadlo, ktoré sa kýve v rozmernostiach „-1…-9“ aj „+1…+9“. Čím vyššie sa nachádzame, tým menej sú výkmity badateľné. V ±9. rozmernosti ich už v podstate ani niet. Ale v najnižšej rozmernosti od -1 po +1 pôsobia od absolútnej apatie po absolútne nadšenie. Emocionálna časť rozmerností – od -1 po +1 – je najhutnejšia. Keď do nej vpadneme, tak tam môžeme uviaznuť nadlho. Nielen na niekoľko mesiacov, ale aj na dlhé roky. V takom prípade je niekoľko mesiacov výborne, potom zase niekoľko mesiacov depresia – jasný príznak nachádzania sa v -1 rozmernosti. Potom dosiahneme bod zvratu a opäť sa všetko opakuje.

Tu sa Živatma nachádza v „±1“ rozmernosti. Kým sa nachádzame v nízkych rozmernostiach, tak sa nachádzame vtiahnutí do Hry. Táto Hra sa zapína hneď, ak sme v nízkych rozmernostiach – všetko za predpokladu, že máme v sebe návnadové háčiky. Čím menej podmienok existuje, tým sme vo vyššej rozmernosti – čím viac podmienok, tým nižšia rozmernosť.

Našou úlohou je, aby v nás neboli nijaké háčiky, na ktoré by sa mohla uchytávať „návnada“. Vtedy je možné sa spokojne pohybovať v základnom koridore do 16. rozmernosti, ba aj vyššie.

Aby sme sa mohli ľahko a rýchlo pohybovať po PDO – opäť zdôrazňujeme – musíme sa oslobodiť od všetkých háčikov. Ako sa to dá zvládnuť? Dá sa to v podstate dvomi spôsobmi:

  • Odpracovať daný háčik (Karma);
  • Odmietnuť ho (čistka Jemnohmotných štruktúr).

Dnes – v nových energiách – jestvuje možnosť odmietnuť všetky háčiky v „+“ aj „-“ rozmerových štruktúrach, čím nám je ponúkaná možnosť vyplávať do vyššej rozmernostnej štruktúry.

Podľa svedectva Jemnohmotného Sveta, my všetci, každý z nás, máme plavákovú štruktúru. Napríklad, naša Živatma sa nachádza v oblasti „-1“ rozmernosti. Ak odstránime háčik, ktorý Živatmu drží v „-1“ rozmernosti, tak ona sama, samostatne, začne ako plavák stúpať nahor. Toto vynáranie sa z negatívu je možné odsledovať. Aby k nemu došlo, musíme sa naučiť oslobodzovať sa od všetkých háčikov v nízkych rozmernostiach.

METÓDA OSLOBODENIA – ČISTKA

Kvôli lepšiemu pochopeniu ako tento mechanizmus pracuje odporúčame si prezrieť aspoň Začiatočnícke semináre Vedmy Nadeždy Tokarevej na internete.

Jestvujú dve základné metódy oslobodenia sa od všetkých háčikov v nízkych rozmernostiach: čistka a meditácia. Ak sa chcete rýchlo oslobodiť znamená to, že treba veľa čistiek a veľa meditácií.

Pripomíname, že druhá možnosť je odpracovávať všetko klasickým, karmickým procesom. Ale málokto si uvedomuje že najčastejšie je na nás mnoho cudzieho negatívu, ktorý na nás jednoducho „naložili“ alebo zo seba – za ich temné činy – „zložili“ a na nás „preložili“. Karma sa totiž dá prekladať, jedinou podmienkou je, že musí byť odpracovaná. Ale ak ju niekto dobrovoľne preberie na seba (napríklad odpustenie a pokánie), tak nezáleží pritom, že naše odsúhlasenie prebehne v nevedomosti. Neznalosť nikdy neospravedlňuje. Čierni mágovia sú v tejto oblasti neprekonateľní majstri. Oni spôsobujú na Zemi nepredstaviteľné hrozné veci, pričom zodpovednosť za to všetko prekladajú na nás (schvaľujeme to napríklad voľbami). Len preto, že majú túto technológiu detailne prepracovanú neboli doteraz Astrálom zničení. Kony neporušujú, (ich) karma sa odpracováva – dobrovoľne, nami samými. Teda okrem priamych dôsledkov a účinku proti nám odpracovávame aj ich karmickú zodpovednosť za ne. Pekný život..?

Jestvuje Čistý, Svetlý Priestor bez prítomnosti Hier, ktorý my nazývame Svarga. Je to Priestor, v ktorom sa tvorí a roztvára do objemu reálnosť, je to Priestor Čistej, Životnej Energie. Aby sme mohli z tohto Priestoru pracovať, stačí samého seba v ňom vedome prejaviť. V Jemnohmotnom Svete sa okamžite identifikujeme s tou štruktúrou, o ktorú požiadame. Ja som ten, kto ja som v Jemnohmotnom Svete. Môžeme si tu pripomenúť aj „Čo prehlásim, to aj som“ zo psychoenergolytiky. Preto nám stačí prehlásiť, prejaviť sa písomne, alebo počuteľne predniesť Priestor Svarga Jesm, Svarga Jesm – a už môžeme z tohto Priestoru (Svarga, t.j. Nebesia začínajú 256. rozmernosťou) začať pracovať. Potom vypisujeme alebo na sluch prednášame všetok ten negatív, od ktorého sa chceme oslobodiť. Cez znanie, uvedomenie: Poznám, Odriekam sa – skrz výber, rozhodnutie, predsavzatie. Oslobodzujem sa – skrz konanie, Vôľu. Naša žiadosť v Jemnohmotnom Svete podlieha splneniu.

PRVÁ METÓDA – odpísať a spáliť

„Svarga Jesm, Svarga Jesm, Znám, odriekam sa, oslobodzujem sa od všetkého negatívu, ktorý je vo mne, na mne, okolo mňa: od strachov, obid (nespravodlivého osočovania a pod.), hriechov (t.j. toho, čo považujeme za moje porušenie miery), atď.

(tu prepisujeme všetok negatív, ktorý nás drží v nízkych rozmernostiach, alebo vyplával pred naše vnímanie z domu či roboty, a my sme naň nejako odreagovali, písať treba čo možno najpodrobnejšie);

… a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“

DRUHÁ METÓDA – odpísať, trikrát predniesť na sluch a spáliť

Na list papiera napíšeme jednu z afirmácií. Na začiatočníckom seminári sa oslobodzujeme od negatívnych štruktúr, ktoré nám bránia vyskočiť do vysokých rozmerností. Afirmáciu prečítame trikrát tak, aby sme ju našim sluchom počuli (nemusí byť počuteľná iným). Postupuje tak aj s ďalšou afirmáciou. Dá sa odpozorovať, ako negatív odchádza. Po práci papier spálime.

  1. „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od poníženia, sebaponižovania, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
  2. „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od ambícií, ambicióznosti – pečate Temnej Javi a Navi, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
  3. „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od všetkých na mňa vyliatych cudzích odpracovávaní, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu. Vraciam všetok na mňa vyliaty negatív nazad tomu, kto ho na mňa vylial a násobím ho 1 000 000 krát na odpracovanie! V tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
  4. „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od tej časti krvi, ktorá je vo mne a ktorá protirečí, odporuje a stavia sa proti Nebeskej časti krvi, ktorá je vo mne, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
  5. „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od svojho krstu v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, a tiež od všetkých egregoriálnych závislostí, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“

TRETIA METÓDA – prečítať, predniesť na sluch text čistky. Zajavovať treba z pracovnej, minimálne 16-tej rozmernosti. Odsledujte čo sa deje, ako čo odchádza. Následkom čistky sa prejaví pocit ľahkosti, oslobodenia sa od čohosi, čo sme dlho niesli.

JEMNOHMOTNÝ SVET (JS), PRACUJEME VŠETCI!

Prenes ma tam, odkiaľ ja budem pracovať (t.j. preniesť ma minimálne do 16. rozmernosti)

JS, prejavujem Vám seba, prejavujem vám mňa (vyslovím meno a priezvisko). Vyjadrujem Vám svoju dôveru.

Povoľujem pracovať s mojimi štruktúrami.

JS, to je Vaša ideálna práca, ideálna čistka pre mňa.

Osloboď ma od: všetkých mojich strachov, obíd, hriechov, závisti, nenávisti, zloby, podráždenosti, namyslenosti, ambicióznosti, zlého radenia, chvastúnstva, žiadostivosti, žiarlivosti, od všetkých osobných obíd, nárokov, vlastných domnienok, poníženia, sebaponíženia, od všetkých mojich nepokojov, úzkostí, domnienok, od všetkých mojich osobných vlastností, ktoré navršujú negatívnu a zápornú karmu.

Osloboď ma od všetkých mojich škodlivých pozitívnych aj negatívnych programov na seba, na mojich rodných a blízkych, na druhých ľudí, človekov, vrátane všetkých mojich vlastných zoči, preklatí, urieknutí, odčarovaní a pričarovaní partnerov, prosieb, rád, poblúdení, zombírovaní, porobení, programovaní, preprogramovaní,

Od všetkých mojich myšlienok, želaní, predsavzatí, túžieb, predpovedí, rád, príkazov na škodu sebe, mojim rodným a blízkym, ľuďom, človekom vo všetkej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Osloboď ma od všetkých mojich vlastných prísah, obetí, sľubov, daných mnou sebe, ľuďom, Bohu, Svetlej aj Temnej Javi aj Navi, Svetlým aj Temným Žrecom, Sivým, Čiernym, Farebným, parazitom, plazom, mimozemšťanom, kyborgom, vajcohlavým, trpasličím štruktúram, čertom, besom, diablovi, Satanovi a démonom všetkých mastí a rangov,

Od všetkých mojich dohovorov, dohôd, obchodov, kontraktov s Temnou Javou aj Navou, s Temnými aj Svetlými Žrecmi, so Sivými, Farebnými, parazitmi, reptiliánmi, mimozemšťanmi, kyborgami, vajcohlavými, trpasličími štruktúrami, s čertom, besom, Satanom, aj s démonmi všetkých mastí aj rangov, a tiež od všetkých príčin, následkov a od všetkých fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu. JS, vynulovať, anulovať všetky a akékoľvek obchody a Temnou Javou aj Navou.

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Osloboď ma od všetkých cudzích pozitívnych aj negatívnych pôsobení, vrátane pod zámkom, pod pečaťami, pod pascami, pod zákazmi, pod tajnými znakmi, pod tajnými symbolmi,

Vrátane všetkých cudzích zoči, urieknutí, prekliatí, nahovorení, pričarovaní a odčarovaní partnerov, žiadostí, prosieb, rád, pomútení, zombírovaní, oklamaní, programovaní, preprogramovaní,

Od všetkých cudzích myšlienok, želaní, odhodlaní, túžob, predpovedí, rád, príkazov,

Od všetkej cudzej ľudskej zloby, nenávisti, zlosti, podráždenosti, namyslenosti, ambicióznosti, zlého radenia, chvastúnstva, žiadostivosti, žiarlivosti, závisti, nepokojov, pochybností,

Od všetkých akýchkoľvek pôsobení, na ktoré som ja sám dával povolenie, dovolenie, súhlas, umožnenie, ktoré som žiadal na seba, za ktoré som platil peniaze, ktoré som prijímal ako dar, zdedil, podľa identifikácie, podľa dohody, podľa úverovej dohody, podľa dohody o poskytnutí peňazí, a tiež od všetkých príčin, následkov, aj od všetkých fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Osloboď ma od: všetkých parazitov, od všetkých parazitujúcich štruktúr, od všetkých negatívnych záporných štruktúr, ktoré sa nachádzajú vnútri mňa aj zvonku, ktoré sa snažili, snažia, alebo by sa mohli snažiť mnou kŕmiť, mojimi strádaniami, závisťou, nenávisťou, zlobou, podráždenosťou, žiarlivosťou, úzkosťami, emóciami, vrátane takých ako: čert, bes, diabol, Satan a démoni všetkých mastí a rangov,

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Od všetkých vsadených usídlení, krátkodobých pôsobení, posadnutostí, od všetkých lariev, od všetkých duchových posadnutostí, od posadnutostí Dušami zomrelých ľudí, človekov, od všetkých duchových vsadení, od vsadení Duší zomrelých ľudí, človekov, od všetkých prienikových bytostí, od všetkých vírusov, baktérií, mikróbov, hlistov, červov, húb, kliešťov, vší, bĺch, lamblií, apistorchov, klanorchov, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Osloboď ma od: všetkej Karmy, od všetkých karmických štruktúr, všetkých karmických zamorkov, odpracovávaní, od štruktúry osud – svojich vlastných; od všetkej Karmy, Osudu, odpracovávania zliateho na mňa zvonku, od všetkej Karmy, Osudu, odpracovávania, ktoré som dostal ako dar, dedičstvo, po identifikácii, dohovorom, úverovou zmluvou, dohodou o poskytnutí peňazí, dohodou o zámene, a taktiež od všetkých príčin, následkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.

Osloboď ma od všetkých Hier pod 10. rozmernosť, od všetkých emócií, od celej emocionálnej sústavy, a tiež od všetkých príčin, následkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.

D-CHA! D-CHA! Čistka!

Pre mňa to je ideálny návrat mne všetkého môjho životného potenciálu, na ktorý ja mám právo po práve narodenia sa tu na Zemi. Vrátiť mi všetko to, čo bolo zo mňa stiahnuté, zložené, zodraté, ukradnuté. Zruš všetky tie obchody, ktoré zakazujú návrat danej substancie. JS, od všetkých tých, ktorí využívajú môj potenciál žiadam vrátiť mi všetok môj potenciál, na ktorý ja mám právo po práve narodenia sa tu na Zemi. Tých, ktorí odmietajú vrátiť – znič do čírej energie a vrátiť mne celý môj potenciál.

JS, čo som ešte nevidel, nenazval, ale musím nevyhnutne vykonať pre mňa? Ukáž. JS, vykonaj to. Pracujeme všetci. Pre mňa to je ideálna čistka! Ideálna práca! Ideálna premena všetkých mojich vnútorných aj vonkajších štruktúr!

Pre mňa to je ideálne scelenie môjho fyzického tela, všetkých mojich jemnohmotných tiel, Duše, Ducha, všetkých životných situácií, medziosobnostných vzťahov.

Pre mňa to je ideálna celostnosť všetkých vnútorných aj vonkajších štruktúr! Je to ideálne scelenie všetkých vonkajších aj vnútorných štruktúr!

Pre mňa to je ideálny návrat mne mojej šťastlivej Doli, šťastia, zdravia, hojnosti, prekvitania, dlhovekosti, mnoholetia, rodinnej blaženosti, rodinného šťastia, vzájomnej ľúbosti s mužom (ženou), radosti zo svojich detí.

Pre mňa to je ideálne zjednotenie tela, Duše, Ducha, Nebeskej Substancie. Odstráň všetko čo bráni, odstráň všetky príčiny, dôsledky a všetky fantómové výtvory všetkého toho, čo bráni.

JS, pracujeme všetci do precítenia a uspokojenia zo všetkej vykonanej práce.

Čistka! D-CHA!

JS, pretlač všetku túto prácu, zakončenosť všetkej tejto práce a uspokojenie zo všetkej vykonanej práce pre mňa do hlbín Časov, do hlbín Priestorov, do hlbín Rozmerností, do hlbín Reálností, do hlbín Paralelných Svetov, do hlbín Priestorov Spánku, do hlbín Priestorov medzi spánkom a Javou, do hlbín minulých Životov, minulých Inkarnácií, do hlbín Rodových Kanálov po otcovi aj materi, do hlbín Minulého do momentu počatia, do hlbín Prítomného, do hlbín Životného priestoru, do hlbín Mentálnej Roviny, Virtuálneho priestoru, do hlbín štruktúr Vždy, do hlbín štruktúr Všade!

V Tu a Teraz, Vždy a Všade, vo Všetkom!

Nech bude tak!

Obrázky Rún zo systému Karuny, ktoré sa používajú pri práci: CHA, B-CHA (D-CHA), HE-CHA-RE. Tieto Runy-Čistiteľky sú uvedené v knihe Staroslovienska Bukvica v tabuľke Rún pod číslami 30, 24 a 61.

pokračovanie

20.08.2019

NAŠI PARTNERI: