VELESTUR NEOFICIÁLNE

18. februára 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Vieme, že existuje veľké množstvo rôznych vedných odborov. Ale ak princípy vedeckej práce vo všeobecnosti stoja na rovnakých, všeobecne uznávaných princípoch, tak prečo potom pokrok v jednej vednej disciplíne nerešpektuje (presnejšie doslovne ignoruje) iná vedná disciplína?

Velestur a naša minulosť je priam čítankovým príkladom. „Odborníci“ sa predbiehajú v lúštení nápisu, ale podstata pôvodného ukladania informácií im ostáva záhadou. A to dokonca až takou, že ani netušia, že existuje.

Minimálne je potrebné zvládnuť Obrazovú podstatu písomného systému – všetky staré sú také – či povedané modernou terminológiou štrukturálnu lingvistiku.

Kto sa nenaučil šoférovať, ten sa nikde autom nedostane. A to sú ešte aj lietadlá…

Myseľ civilizáciou zmanipulovaného človeka akosi predpokladá, že v minulosti bolo všetko primitívne, a že teda netreba meniť to hlavné, čo človek v tomto svete má – podstatu chápania práce vlastnej MYSLE človeka.

Vesmír a Jemnohmotný Svet je ten istý ako pred tisícročiami, jednoduché mysle moderného človeka to jednoducho nedokážu pochopiť. A všetko nové je iba dobre zabudnuté staré.

Už sme neraz zdôrazňovali, že naša prastará Kultúra – Kultúra Slovѣnov – sa nedá pochopiť bez jej integrálnej súčasti: práce v Jemnohmotnom Svete. Kto si neosvojil takýto komunikačný kanál – tomu neostáva nič iné, iba tápať v egregoriálnych štruktúrach, teda minimálne v tých „najpopulárnejších“ – matriciach.

VIDEO

18.02.2023

NAŠI PARTNERI: