VONKAJŠIE ZNAKY VIERY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

KUMMIRI
Kummir pozostáva z dvoch staroslovienskych slov „Kum“ a „Mir“. „Kum“ znamená v našom zdrojovom jazyku Príbuzný a „Mir“ v tomto význame Vesmír. Je to výraz, ktorým označujeme Príbuzného, t.j. nášho Predka, ktorý nás predišiel v evolučnom vývoji a žije vo Vesmíre, t.j. je už vo Vyššom, mnohorozmernom Svete. Jedna vec je tu zásadne dôležitá, je to náš PRÍBUZNÝ. Nijaký rozumný človek nezanedbáva svoje potomstvo a vždy sa oň stará. V tomto bode si opäť pripomeňme najbežnejší príbuzenský vzťah, t.j. rodiča a dieťa. Rodič vždy chce pre svoje dieťa to najlepšie, a hoci musí chodiť do roboty, starať sa o domácnosť, variť, nakupovať, svoje dietky má vždy na mysli. Dieťaťu sa niekedy môže zdať, že rodič mu nechce umožniť to či ono, ale dobre vieme, že nie všetko, čo deti chcú je pre nich naozaj prospešné. Dieťa sa nemusí pripomínať, že existuje a žobroniť o stravu a strechu nad hlavou, rodičia veľmi dobre vedia, čo všetko je pre dieťa nevyhnutné a bez ohľadu na vlastnú námahu to dieťaťu trvalo zabezpečujú.

Presne tento vzťah existuje aj medzi našimi Príbuznými, t.j. Predkami, ktorí nás už predišli a sú ďalej vo Vesmíre. Príbuzenské, pokrvné puto sa nedá pretrhnúť, ani nijako inak zničiť. Ale je tu tá istá vývojová medzera ako medzi nami a našimi deťmi. Sú veci, ktoré by sme síce chceli, ale stále nám ich „život“ neprináša. Ale nemôže to byť ako s nereálnymi, či neprospešnými želaniami našich detí? A veru je to presne tak. Práve preto v našej tradičnej kultúre „nedrankáme“ v modlitbách žiadne „extra“ požiadavky, pretože máme plnú dôveru v našich Predkov a v to, že všetko potrebné nám v potrebnom čase a množstve či akejkoľvek inej kvalite podajú. Žiadanie vecí, ktoré by sme radi chceli mať a nemáme je stav, keď ako keby sme „podozrievali“ našich Predkov, či na nás nezabudli… a nezabudnite, že potrebujem to, nezabudnite, že mi treba hento a podobne. Naša dôvera v našich Predkov je presne ten druh dôvery, ako majú naše deti v nás, lebo vedia, že všetko potrebné k životu od nás dostanú. Možno iné, inak a inokedy ako by chceli, ale to nie je preto, lebo im chceme zle. Naša forma komunikácie s Predkami a Bohmi je nazývaná „Pravslávenie“. Slávime Prav a Slav, t.j. miesta, kde žijú naši Predkovia a Bohovia a dôverujeme im, že to, čo naozaj potrebujeme od nich v patričnej miere dostaneme. Teda ešte raz – nedrankáme v malej viere, či nezabudli, ale slávime ich a dôverujeme im.

Načo teda slúžia Kummiri? Prečo ich kresťanská cirkev začala hromadne likvidovať, nazývať ich idolmi či modlami a vôbec všakovako znevažovať, pričom cudzích, židovských predkov vystavuje v kostoloch a chrámoch na každom kroku? Nič sa nedeje náhodou, a preto ak niečo kresťania systematicky likvidovali, tak to muselo a musí pre nich znamenať naozajstnú hrozbu. Čo vlastne akákoľvek soška môže predstavovať? Nazrime do starej zbierky Konov, ktorej zvyšky poznáme ako Corpus Hermeticum – a hľa:

„Takto tí bez tiel sa zobrazujú v telách a tí v telách v tých bez tiel, takže môžeme povedať, že materiálny svet je odzrkadlený v neviditeľnom a neviditeľný v materiálnom. Preto by ste mali uctievať sochy, lebo obsahujú formy mysle kozmosu.“

Corpus Hermeticum, Kniha 17

Teda vôbec nejde o druhoradú vec, ale skutočné spojenie s Vyššími Svetmi. Ak už hovoríme o Kummiroch, tak si povedzme hlavné zásady pre tých, ktorí si chcú urobiť Kummira svojho Rodu:
Najskôr je potrebné priniesť obetu Bohovi Rodovi. Ak chceme vyrobiť iného Boha, tak prinesieme ešte obetu aj tomuto Bohu.
Ruky Boha Roda sú voľne zložené v pozícii pozorovateľa. Je to pozícia Múdreho Starca, ktorý sleduje svoj Rod, lebo on si svoje už urobil. Teraz so záujmom sleduje budovateľské činy svojich potomkov.
Ruky iných Bohov držia im vlastné atribúty. Napríklad Perún najčastejšie sekeru s dvomi ostriami – ale môže byť aj meč – a v druhej ruke zvitok, obsahujúci poznanie Véd, ktoré nám dal.
Na počet obiet prinášaných Bohom neexistuje nijaké pevné pravidlo – čím častejšie sa obeta prináša, tým lepšie. Z jedla, ktoré bolo dané ako obeta Bohom už bola odobratá energia, a preto by ho už nemali jesť ani ľudia ani zvieratá a páli sa v ohni.
Taktiež si musíme zvyknúť, že Bohovia sú navzájom prepojení v jednotu. Na obrázku k článku je pravslávenie Boha Perúna a prinášanie nekrvavých obiet v Asgarde Irijskom (Omsku), ktoré predchádza oslave Letného dňa Boha Perúna. Hoci to bol sviatok Boha Perúna, obety sa prinášali pre oboch Kummirov, t.j. aj pred Boha Roda. Kto rozdeľuje Bohov, rozdeľuje Svargu. Akú odpoveď by ste dali človeku, ktorý by sa vás opýtal, že aký nástroj potrebujete na stavbu domu? Potrebujeme všetky nástroje a potrebujeme aj všetkých Bohov. Rovnaký princíp platí napríklad aj pre oberegy. Reálny život prináša reálne situácie a energie, s ktorými sa stretávame, alebo sa musíme pred nimi chrániť. Samozrejme, že „uprednostňujeme“ tých, ktorí sú nám „najbližší“. Je to vždy Boh Rod, ďalej určite Boh v znamení ktorého sa každý narodil, Veľký Triglav a nemenej dôležitý je aj Boh Ochranca zeme, v ktorej žijeme a pod. Napríklad Bohyňou Ochrankyňou našej zeme je Bohyňa Mara (Matka Ra), u nás nazývaná aj Moréna, dcéra Boha Svaroga a sestra Boha Perúna.

Čo sa týka symboliky použitej na vyrábanom Kummirovi, tak po prinesení obiet pred vyrábaním Kummirov pošlú Bohovia (resp. daný Boh) obraz, ktorý by mal byť zmaterializovaný v Kummirovi, ktorého sa chystáme vyrobiť. Tento obraz prenesieme na Kummira. Ďalej dávame Runový znak daného Boha – je to spravidla slnečná Runa Boha, ktorú nájdete na Kruholete Čísloboha a ktorá je umiestená na všetky svetové strany, t.j. štyri krát. Pod Runou je špecifický znak daného Boha, napríklad svastika, a to tiež štyri krát na všetky štyri svetové strany. U Boha Roda sú medzi znakmi aj šípky, symbolizujúce smer nahor – k Nebesiam; a zostupovanie energie nadol – k potomkom Roda. U Boha Perúna sa používa Perúnica (sig, blesk). Pod týmito symbolmi je zobrazený energetický tok človeka, ktorý sa skladá z desiatich častí. Je ho vidieť ako pás s hranami a skladá sa z desiatich prvkov. Nad zobrazením energetického toku človeka môže byť umiestený názov daného Boha napísaný Staroslovienskou Bukvicou.

Keď už sme pri Kummiroch, tak si pripomeňme, ako vyzerala hlavná miestnosť v dome našich Predkov. Opäť sa odvoláme sa straší slovenský film Rysavá jalovica. Spomeňte si, ako vyzerala chalupa zvnútra. Pri vstupe do miestnosti bol ľavý kút vyhradený Bohom a Predkom, pričom tradične tam bývali ikony, Kummiri a iné predmety, ktoré boli dedené po Predkoch. Tieto sa umiestňovali spravidla na poličku, ale vždy do ľavého kúta. V Rusku sa dodnes nazýva ľavý kút miestnosti v chalupe či domu „красный“, čo vám okamžite mnohí „odborníci“ preložia ako „červený“. Asi najlepšie to pochopíme na výraze „Красная Площадь“, čo je „populárno-odborne“ prekladané ako „Red Square“ či inak „Červené námestie“. Ak sa však opýtate Rusov, čo tento názov znamená zistíte, že hovoria o „Krásnom námestí“, nie červenom, t.j. „Square Of Beauty“! Ľavý kút od miesta vstupu do miestnosti sa teda tradične nazýva „krásny kútik“ a je vyhradený našim Bohom a Predkom – ktorých kresťania vymenili za židovských predkov a dodnes to považujú za správne. Pravý kútik bol zasa vždy vyhradený Domovíkovi. V Rusku dodnes existuje príslovie: „не красна изба углами, а красна пирогами“; čomu významovo zodpovedá naše príslovie „čo z krásnej misky, keď je prázdna“. Všetci Slovania máme spoločný zdrojový jazyk, nezabúdajme na to a nedajme si ho kaziť tvarmi.

ZNAMENIE BOHA PERÚNA
V súlade s našimi prastarými tradíciami, Svätými spismi a podaniami v čase obracania na k Bohom a hymnami, ako aj pri vstupe do nášho Kapišťa alebo Svätilišťa sa označujeme Svätým znamením, ktoré nazývame aj Znamením Boha Perúna, alebo jednoducho Perúnica (blesk). Sväté znamenie vykonáme tak, že spojíme končeky troch prstov pravej ruky (palec, prstenník a malíček) na počesť Veľkého Triglava Sveta Javi – Svaroga, Perúna  a Sventovíta, čo symbolizuje Svedomie, Slobodu a Svetlo – a dva prsty (ukazovák a prostredník) sú spolu vystreté a symbolizujú Rod Nebeský a Ladu Bohorodičku.

Dvoma vystretými prstami sa dotkneme čela, potom ideme na ľavé a pravé oko a nakoniec na ústa. Týmto prastarým znamením osvedčujeme našu Starú Vieru – Ingliizmus tak, že opíšeme blesk Boha Perúna, ktorý osvecoval požehnaný život všetkých našich Predkov, a ktorý svieti aj v naše dni na náš každodenný život.

Niektoré Rodové spoločenstvá rozlišujú malú a veľkú Perúnicu, ale v praxi Starovercov sa používa táto, ktorú sme práve opísali. Ale ako vo všetkom, ak niekto od svojich Predkov dostal dedičstvo iného spôsobu neznamená to, že je to zle. Je to iba špecifická cesta. Nič viac a nič menej.

Sväté znamenie si prikladáme na čelo preto, aby sa osvietilo náš um, ktorý dosahuje na Múdrosť Bohov a Predkov našich; na oči, aby sa osvietil náš zrak a videli sme pravdivo Tvorenie Bohov a Predkov našich; na ústa, aby sa posvätila naša reč, obzvlášť vtedy, keď vyslovujeme slovo Božie a Múdrosť Božiu.

Na znak úcty k Prastarým a Rodným Bohom našim, Svätomúdrym a Veľkým Predkom našim v čase obracania sa k nim a hymnov predkloníme zľahka hlavu, ako vyjadrenie vďaky za ich pomoc v našich činoch a budovateľskom úsilí.

Keď už sme pri tejto symbolike, priblížme si význam jedného rozšíreného védického symbolu, aj keď v našich krajoch mu sotva kto rozumie. Ide o tri múdre opice:

Podstata tejto alegórie je v pripomínaní si cnostného životného štýlu múdreho človeka. Význam zobrazenia troch múdrych opíc je v tom, že ten, kto chce viesť cnostný život by sa nemal prizerať zlu, načúvať zlu, ani hovoriť zlo. Aplikácia tohto princípu by však mala byť v zmysle Odinových zápovedí a nie zbabelého chránenia si vlastnej kože…

ZNAMENIE SLÁVY
V čase pravslávení Prastarých Svetlých Bohov a všetkých Predkov našich Rodov v Kapištiach a Svätilištiach, v Kummirištiach vedľa prastarých Kummirov a pri obetištiach v čase Slávenia Svetlých dní vo Svätohájoch a Dúbravách, na brehoch Posvätných riek a jazier používame Znamenie Slávy. Vykonáva sa tak, že najskôr si priložíme pravú ruku na srdce a potom ju vystrieme smerom k Svarožím Nebesiam a povieme:

„Sláva Bohom i Predkom Našim!“

Jednu poznámku. Ak si skúsite tento pozdrav niekde medzi priateľmi a pritom poviete napríklad „oka hé“ – tak si väčšina ľudí bude myslieť, že robíte nejaký pozdrav v štýle Pocahontas alebo Vinnetoua. V skutočnosti takýto pozdrav môžete naozaj v indiánskych filmoch vidieť. Ale ak budete takto sláviť sviatky a budú pri tom „zvedavci“ fotografovať, tak si na nich dajte pozor. Ak vás totiž odfotia v poslednej fáze pozdravu, tak sa môže stať, že vás na základe takéhoto „dôkazu“ obvinia z podporovania či šírenia fašizmu…

OBEREGY
Pravoslávni Staroverci Inglingovia vo všednom živote nosia na tele obranné symboly, ktoré sú odliate z bieleho kovu, alebo vyhotovené z posvätného Dreva, ako je Dub, Céder, Breza, Jaseň, Biely Brest, Lipa a pod. (sú uvedené na Kruholete Čísloboha). Takýto prívesok nazývame Obereg Rodovej Občiny, Rodový Obereg, alebo Obereg medzi-Rodovej Slovanskej alebo Árijskej Občiny.

Príklad Oberegu Rodovej Občiny

Príklad Rodového Oberegu

Príklad Oberegu medzi-Rodovej Slovanskej alebo Árijskej Občiny

Každý nátelný Obereg, ktorý nosí Pravoslávny Staroverec Ingling sa tak či onak nachádza v trvalom vzájomnom spojení s prastarými Duchovnými Zdrojmi Starej Viery. Okrem toho materiál z ktorého je zhotovený ten alebo onen Obereg je sám osebe trvalým zdrojom Prírodnej celiteľskej Sily.

Väčšina Slovanských a Árijských Oberegov sa zhotovuje zo striebra. Tento požehnaný kov je pre veriacich Inglingov Posvätný, pretože od nepamäti je známy celkový pozitívny vplyv strieborných výrobkov na organizmus bieleho človeka.

Veľmi často sa používajú Runické Oberegy, t.j. Oberegy, na ktorých sú umiestnené Prastaré ochranné Runy alebo Runické texty s oberegovými zariekaniami a aj Oberegy,  ktoré sú zhotovené v tvare akejkoľvek Runy.

Nátelné Oberegy, ktoré sú zhotovené z Posvätných Stromov tiež vykazujú celkovo pozitívne vplyvy na človeka, pretože každý Obereg obsahuje osobitnú Prírodnú celiteľnú silu.

Žreci Svätoslúžitelia, Hlavy Rodov a Starostovia Občín nosia okrem Rodového alebo Občinného Oberegu ešte aj náprsné Oberegové Symboly. Sú umiestnené na hrudi na povrchu slávnostného alebo Posvätného odevu. Rozmery Nátelného Oberegu môžu byť rôzne, ale nie menej ako Nokeť (1,11125 cm) a nie viac ako Vŕšok (4,445 cm). Priemerné rozmery Náprsného Oberegu sú medzi 1 a ½ Vŕška (6,6675 cm) a 2 a ½ Vŕška (10 cm).

SYMBOL STAREJ VIERY

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100

Základným Symbolom Starej Viery – od prvopočiatkov v Prastarých časoch – bola a je Hviezda Inglie. Nie je to iba Symbol Prvopočiatočného Čistého Svetla – Prvopočiatočný Oheň Božieho Tvorenia a Žiariace Svetlo nášho Jarily-Slnka – ale aj Symbol bieleho harmonického Človeka, potomka Prastarých Svetlých Bohov.

Tri trojuholníky symbolizujú Boží Počiatok, významovo predstavujú jedného z Veľkých Triglavov, ktorý ochraňuje Boží Svet (Jav, Nav, Slav a Prav). Veľkého Triglava obopína vonkajší Kruh – Jediná Život Rodiaca Inglia – a nekonečný priestor mimo Kruhu nám hovorí o Jedinom Tvorcovi-Budovateľovi, ktorého nazývame Veľký Ra-M-Cha, ktorého Runa vyzerá takto:

V inej rovine tri trojuholníky symbolizujú Človečí Počiatok a označujú Zdravé Telo, Silného Ducha a Svetlú Dušu, ktorých obopína vonkajší Kruh – Čisté Svedomie. Nekonečný priestor mimo Kruhu symbolizuje mnohorozmerný Boží Svet, v ktorom žije a tvorivo buduje potomok Prastarých Bohov – Človek.

Tri trojuholníky symbolizujú aj Prírodný Počiatok a znamenajú Zem, Vodu a Oheň, ktoré všetky obopína vonkajší Kruh – Vzduch. Von za Kruhom je nekonečný priestor symbolizujúci Prečistú Svargu, t.j. Nebesia.

Do centra Hviezdy sa často vkladajú doplňujúce symboly. Napríklad Meč obrátený ostrím nadol symbolizuje ochraňovanie Prastarej Múdrosti. Meč obrátený ostrím nahor symbolizuje obranu všetkých Rodov a zemí Svätej Rasy pred vnútornými aj vonkajšími nepriateľmi. Členovia Občín, ktorí nosievajú takúto symboliku patria k Slovanským a Árijským Rodom, v ktorých sa uchováva a z pokolenia na pokolenia odovzdáva Prastará Múdrosť.

Keď je v strede Hviezdy Inglie umiestnená Perúnica tak symbolizuje obranu a ochranu Boha Perúna. Oberegy s Perúnicou spravidla nosievajú predstavitelia Občín, ktoré si uctievajú a slávia Premúdreho Boha Perúna, Ochrancu Slovanských Rodov.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100

Hviezda Inglie s Perúnicou v strede

Ak je v strede Hviezdy Inglie umiestený symbol, ktorý nazývame Vestník, tak Obereg prináša Zdravie, Šťastie a Radosť. Tento Obereg Šťastia sa ľudovo nazýva aj Mať-Gótka, t.j. Matka Gótov.

Hviezda Inglie s Vestníkom

Občiny, v ktorých sa nosieva Oberegová symbolika Matky-Gótky patria k Slovanským a Árijským Občinám, v ktorých sa uchovávajú a z pokolenia na pokolenia odovzdávajú rozličné formy Prastarej Kultúry a Tradície.

Hviezdu Inglie so Slnečnou Runou, ktorá zodpovedá vášmu dátumu narodenia si môžete dať vyrobiť tak, že podobne ako v článku Oberegové Číslo Života si na stránke Darislav vložíte dátum svojho narodenia, pričom po prepočítaní na váš dátum narodenia program ukáže aj Runu Boha, pod ktorého ochranou ste sa narodili. Presne túto Runu si potom môžete dať vložiť do Hviezdy Inglie a takto dostanete Obereg s ochrannou Runou vášho dátumu narodenia.

Niektorí Žreci-Svätoslúžitelia, Najstarší Rodov a Starostovia Slovanských a Árijských Občín nosievajú okrem nátelných Oberegov na prsiach na odeve Zdroje Duchovnej a Prírodnej Sily, ktoré sa nazývajú Artakony.

Artakona vo svojej podstate symbolizuje dve mohutné Sily živého Sveta: Pazúr Rodoviča, t.j. predstaviteľa zvieracieho sveta, ktorý je Prírodným Symbolom-Ochrancom Rodu a guličky, ktoré sú zhotovené z dreva Svätého Stromu. Na obrázku sú dve Artakony – pravá spája pazúr Orla a guľky zo Svätého Duba a ľavá spája Medvedí pazúr a guľky zo Santalového Stromu. Vari netreba ani hovoriť, že tieto predmety sa vyhotovovali zo zvierat, ktoré už zomreli, kvôli tomuto sa zvieratá – a najmä nie posvätní poslovia Bohov – nezabíjali! Pazúr Rodoviča symbolizuje zvieratá, ktoré sú v rode ctené. Pretože ich pazúry sú považované za Zdroje Prastarej Duchovnej Sily, tak sa nosili na hrudi. Išlo najmä o pazúry Orla, Bociana, Sokola, Havrana, Sovy, Líšky, Vlka, Medveďa, Pardála a pod.

BEREGIŇA

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Naši Predkovia si odpradávna obväzovali vlasy okolo čela vyšívanými stužkami, páskami, koženým prúžkom a podobne, ktorý nazývali Beregiňa. Podľa predstáv našich Múdrych Predkov Beregiňa vypĺňa niekoľko funkcií naraz. Ochraňuje náš rozum pred zmätkom a zlými myšlienkami, obraňuje Dušu aj telo človeka pred počarovaním, urieknutím či zoči. Udržiava vlasy, aby ich nerozcuchával vietor a nepadali do očí, a tiež bráni, aby nám počas práce stekal do očí pot.

Nuž, ako vidíme, žiadna symbolika našich Predkov nebola samoúčelná či iba „okrasná“, ako by nám chceli nahovoriť dnešní „odborníci“. Ak si uvedomíme, že naši Predkovia žili v Prírode, tak načo by vlastne umiestňovali na svoje odevy a predmety dennej potreby výšivky, ornamenty, symboly a podobné veci? Aby sa nimi zapáčili medveďom, vlkom, či iným zvieratám?

NAŠI PARTNERI: