VYMÝVANIE MOZGOV

17. apríla 2020 | OKOLO SVETA, UŽITOČNÉ VECI

Dnešná téma nezapadá do hlavnej línie našej stránky a ani sme ju špeciálne neplánovali, ale je natoľko aktuálna, že sme sa rozhodli ju predsa len umiestniť.

Odporúčame vám horeuvedené video Dr. Bukovského, ktoré – podľa nášho názoru – veľmi výstižne vystihuje aktuálnu situáciu v našej krajine. Oblasť profesionálneho pôsobenia pána doktora nie je – ako sme povedali – našou témou, ale s obsahom tohto konkrétneho videa jednoducho nemožno nesúhlasiť.

O podstate skutočného vírusu Wuhan sme už písali, ale to, do čoho nás naši „odborníci“ namočili je niečo úplne iné. V skutočnosti momentálne módny vírus Korona skúmali vedci v ZSSR ešte v roku 1972. Je dávno známy a v prírode je menej nebezpečný ako bežná chrípka. Čínski biotechnológovia ho použili ako bázu na vývoj svojej aplikácie práve kvôli jeho všeobecnej rozšírenosti, ale očividne doň niečo „vložili“. Nech je to čokoľvek, nás sa to bytostne netýka.

A – v zmysle informácií z horeuvedeného videa – kto sú to tí „odborníci“, ktorí nás takto vehementne „vmontovali“ do aktuálneho marazmu? Nuž – v prvom rade „analytický a poradný útvar Ministerstva zdravotníctva SR“ – IZP, ktorý má aj svoju internetovú stránku.

Ak sa pozriete na ich stránku hneď zistíte, že ide o úplne neznámych ľudí, veľmi mladých na to, aby mali dostatok životných a profesionálnych skúseností na vedenie poradenskej činnosti štátu v oblasti zdravotníctva. Nuž zdravotníctva, pretože ich očividne financuje Ministerstvo zdravotníctva.

Okrem toho že sú mladí a nikto ich nepozná, neboli do takýchto pozícií zvolení v žiadnych voľbách. Aký majú teda mandát na takéto poradenstvo? Ale keď už tak vehementne prezentujú ekonomiku a štatistiku, tak sa pozrime na percentuálnu štruktúru ich odbornosti – ale with hardly long history:

V poradenskom útvare Ministerstva zdravotníctva dominujú ekonómovia a politici spolu s manažérmi a matematikmi. Lekár – pravdepodobne nedávny absolvent všeobecného lekárstva – spolu s farmaceutičkou sú len po jednom! Veď načo sú odborné zdravovedné znalosti pre Ministerstvo zdravotníctva? Takže sme sa nakoniec dopracovali k onomu známemu boľševickému sloganu, že štát môže riadiť aj kuchárka či upratovačka..!? Ale – a to je dôležité – v tíme „repákov“ (označujú sa aj ako „beet“) nenájdete žiadneho psychológa či psychiatra.

Ale aby sme vyšli na čistú vodu – tento celý konglomerát štýlu kindermanagementu platíme z našich daní. A keď už takto geniálne prognózujú vývoj nákazy pre Slovensko – na základe matematických modelov, ktoré metodika Lean-Six Sigma nazýva „guesstimation“, t.j. „odhadometria“ – tak nemožno nesúhlasiť s pánom doktorom Bukovským v tomto videu. A do očí bije jedna zvláštnosť – tak spoľahlivo prognózujú a na fotky si nenaprognózovali aj rúška? Alebo ide o rabínsku zásadu: čo je dovolené pánovi nie je dovolené psovi?

Žeby nás do budúcna už vyšetrovali iba ekonómovia, politici a manažéri s matematikmi? Akú odbornosť bude mať nimi stanovená diagnóza? Pravdepodobne ekonomickú, ale zdravotníctvo bolo ešte nie tak dávno o zdravotníctve.

Ak už sme pri volených orgánoch, kto pozná pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika – ale hlavne – kto ho volil a dal mu právomoci komandovať Slovenskom? O nariaďovaní protiústavného činu obmedzovania osobnej slobody sme už písali.

A aké platy majú títo nikým nevolení štátni odborníci? Veď terajší parlament a vláda si svoje vysoké násobky priemerných platov odsúhlasili hneď a nechystajú sa bežať na 60% svojich príjmov. Napríklad bolo počuť, že v automobilovom priemysle SR je priemerný plat cca 1 500€ a štát bude síce kompenzovať cca 60% priemernej mzdy, ale s obmedzením do cca 900€. A veď my na Východe a Strede žijeme nie z celoštátne priemernej, ale minimálnej mzdy cca 400€. Ale – ako odporúča Matelko – si môžeme brať úvery z bánk. Teda si to spojme – vláda a parlament ochromili a blokujú ekonomickú aktivitu Slovenskej republiky. Sami si „výpadok“ vo svojich financiách ani „nevšimnú“ – veď skladáme sa im všetci – a my si máme nimi spôsobené straty kompenzovať úvermi z bánk, ktoré budeme v budúcnosti splácať aj s odvodmi na ich platy. S týmto môžu súhlasiť vari iba bioroboti.

A ak by sme sa chceli pozrieť na „katastrofickú“ úmrtnosť zapríčinenú vírusom, tak zabrzdime a najskôr si overme štatistické údaje. Celkový vývoj úmrtnosti vo svetovom merítku pravidelne vyhodnocuje CIA a možno sa s ním oboznámiť na ich stránke.

Na základe týchto údajov si môžete overiť dlhodobý vývoj úmrtnosti na Slovensku, ale aj celkovú situáciu v porovnaní s ostatnými krajinami sveta. Ak sme mali priemernú dlhodobú úmrtnosť na 1 000 obyvateľov 9,9 a teraz – podľa aktualizovaných odhadov CIA na 2020 je to 10,1 tak to znamená, že nedávno u nás štatisticky zomieralo 9,9 človeka na 1 000 obyvateľov a teraz sa úmrtnosť – štatisticky! – zvýšila na 10,1 človeka na 1 000 obyvateľov. A ak by sme boli v neskutočne smrteľnej pandémii, tak by sme mali vykazovať zvýšenie úmrtnosti na napríklad 20,2 zomrelých na 1 000 obyvateľov. Nič také však NENASTALO!

Nemožno teda inak ako sa pripojiť k výzve Dr. Bukovského smerovanú vláde a médiám.

17.04.2020

NAŠI PARTNERI: