BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

21. augusta 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V tomto článku nadväzujeme na náš starší článok o „čísle Človeka“: 666 – Magický kvadrát Žrecov.

V článku je ukázaný príklad výpočtu „cifry života“ v nadväznosti na 9 základných povahových typov. Už sa nám viackrát stalo, že niektorí naši čitatelia sa akosi nevedia vymaniť z okov dogmatizmu. Totiž všetko vo Svete vôkol nás podlieha vývoju – lebo čo sa nevyvíja, to zaniká, t.j. zomiera. Akákoľvek kategorizácia v akejkoľvek oblasti má vždy vzťah ku konkrétnemu Časopriestoru, t.j. ku konkrétnemu obdobiu a zemepisnej polohe. Každá „stabilita“ je v skutočnosti dynamickým stavom – vrátane duchovnej čistoty. Ide o to, že všetko existujúce pod 8. dimenziou podlieha neustálej obnove, inak zaniká. Nestačí si iba raz v živote umyť ruky či zuby, nestačí sa iba raz najesť, vyspať a tak ďalej.

Teda akýkoľvek náš článok – najmä z minulosti – má vždy väzbu na konkrétny čas a priestor. Väčšina článkov z minulosti bola písaná v Noci Svaroga, a teda aj platia na podmienky Noci Svaroga. Preto každú informáciu si musíme vždy sami aktualizovať tak, aby bola adekvátnou Energiám Rána Svaroga.

Dá sa to povedať aj inak. Všetky podávané informácie sú vždy iba akousi cestnou mapou. Ak sa chceme vybrať do neznámeho priestoru, spravidla si najskôr naštudujeme situáciu na mape. Ale štúdium zemepisnej mapy nikdy nemôže nahradiť a ani nenahradí skúsenosť poznávania územia samotného. Všetko sa preveruje praxou, prišli sme tu totiž s konkrétnou misiou a musíme hľadať spôsob ako ju splniť. My, nikto to za nás nemôže urobiť. Niekto nám síce môže poradiť kadiaľ ísť – ale rada nie je vlastná životná skúsenosť.

Nuž aj povahová typológia je iba obdobou cestnej mapy. Hľadanie konkrétneho cieľa ukázaného na mape si vždy vyžaduje individuálny prístup a vlastné úsilie. Bez ohľadu na to, aká kvalitná je mapa.

A podobne je to aj s kategorizovaním povahových typov – môžeme nachádzať určité odôvodnené vzory správania sa konkrétnych druhov pováh. Ale to má význam len  a jedine vtedy, ak sa takýmto objavom otvárajú možnosti zmeny a oslobodenia sa od tlaku „predurčeností“.

Mechanizmus stanovovania konkrétneho povahového typu nám umožňuje určiť vnútornú dynamiku smerujúcu ku zmene. Konfrontuje nás s návykovými spôsobmi a normami, podľa ktorých – väčšinou nevedome – žijeme a vyzýva nás k ich prekonávaniu, a tým pádom vkročením do dimenzie slobody.

Civilizácia nás od samotného počiatku vystavuje pôsobeniu jej deštrukčných síl. Už do genetického materiálu – z ktorého sa skladáme – sú vkladané programy snažiace sa ovplyvniť našu povahu a charakteristiky od raného detstva. Sme zaplavovaní negatívom, ktorého odstránenie je nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou na výstup do ZLATÉHO VEKU.

Každý z nás sa vždy snaží konať „to správne“, ale až veľmi často z falošných pohnútok (už sme spomínali J/H telá Želaní aj Obrazu Sveta). Je dosť nepríjemné to spoznať a pripustiť. Teda zo subjektívneho pohľadu každý z nás koná „dobro“ a nie „zlo“. Nikto nečiní „zlo“ úmyselne. Väčšina si vyberá to, čo dobre vyzerá. Každý z nás si upravil svoj overovací systém, pomocou ktorého subjektívne rozhoduje, prečo to, čo robí je správne a dobré. Preto je nevyhnutné naučiť sa „rozlišovať duchov“. Potrebujeme neovplyvniteľný podklad pre rozhodovanie, čo môžeme chápať ako akúsi „cudziu pomoc“. Potrebujeme odlíšiť moralizovanie od mravnosti. Potrebujeme od negatívu očistiť a oživiť náš vlastný kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta. Tam je náš Rod, odtiaľ pochádzame, tam zistíme našu MISIU!

Svet Javi je materiálne prejavený Svet v ktorom žijeme. Z fyzickej stránky je zostavený kombináciou štyroch „stavebných“ Živlov (lebo sú aj ďalšie). Do tohto priestoru, do tejto Reálnosti sa prejavuje naša Živatma, t.j. Vedomie našej Svetelnej Entity. To treba vedieť, lebo vedomie môže byť aj bez Živatmy, pretože každá Energia, ktorá nadobudne kritické množstvo nadobúda vedomie samoexistencie. A priestor okolo nás je priam preplnený vedomiami bez Živatiem.

Človek je Svetelná Entita pozostávajúca zo Živatmy, bezhraničného Ducha, vysokorozmernej Duše a tela z Tmavej Hmoty Jediného Roda, t.j. mužskej Ipostázy Jediného Stvoriteľa Svojho Najvyššieho Prejavenia (JSSNP). Materiálne telo – presne ako celý prejavený Vesmír – vstúpilo do materializácie skrz ženskú Ipostázu JSSNP – Makoš, teda Zlatú Priadku Všehomíru. Všetko „upradené“ Makošou podlieha Zlatému rezu.

Ak Človek má Vedomie v 16. dimenzii nad 12-rozmernou Hrou, tak je to ASЬ (As Slova Múdrosti), ktorý je na Zemi, v prejavenom prostredí Asom Zemským, teda môžeme ho označiť aj AZЪ. Asom či Azom nemôže v skutočnosti byť ten, kto sa podriaďuje akýmkoľvek bohom, pretože oni sú bytosti s vedomím v 9. dimenzii, a teda NEMAJÚ PRÁVO riadiť Asa, ktorý je viac ako tri dimenzie nad nimi. Povinnosť subordinácie je presne opačná. Rozhoduje však každý sám za seba, pretože žijeme na planéte slobodného rozhodnutia. Ak rozhodne na základe chybnej informácie či klamu, to ho či ju nezbavuje zodpovednosti za rozhodnutie. Málokto si však reálne uvedomuje, že svoje vlastné rozhodnutie kým je a akú má úlohu je nielen jeho rozhodnutie, ale najmä ZODPOVEDNOSŤ. Pretože všetko Znanie je dnes už „verejne“ k dispozícii, pri prechode do vlnového stavu terajšej reinkarnácie (polvlna po smrti) príde čas „zúčtovania“ za vlastné činy.

Trojicu – Triglav – nad Veľkou priepasťou Číslova – JSSNP, Jediný Rod a Makoš – v našej Tradícii označujeme spoločným menom SVAROG. Z Kruholetu Svaroga vieme, že prejavom Energie Svaroga v ríši zvierat je medveď a v rastlinnej ríši buk. Ako z buku v lese opadávajú bukvice – teda informačné konzervy zdrojového buku umožňujúce jeho ďalšie prejavenie sa, t.j. šírenie – tak z Obrazu Buka (Svaroga) „opadávajú“ BUKVICE ako písomný systém, ktorý je plne schopný vyjadriť (dať meno) čomukoľvek a komukoľvek vo Svete Javi. Teda meno Bukvice ako písomného systému a bukvíc ako jednotlivých „písmen“ nepochádza z toho, že naši Prѣdkovia v minulosti „ryli“ do buka, ale že z Buka Všehomíru zostúpil k nám systém, ktorý je schopný opísať Všehomír ako Systém. Ide teda o Obraz!

Každý Obraz má „hrany“, čo si môžeme dnes priblížiť použitím nástrojov štrukturalizmu. Systém Bukvice Slovienorusov-Rusínov je pochopiteľný skrz nástroje štrukturálnej lingvistiky. Už Konfucius povedal, že svet riadia symboly a znaky, teda symbol je základnou podmienkou pochopenia štruktúry sveta okolo nás. Príklad si je predstaviť ľahko. Každý z nás v minulosti zažil „prvú lásku“, niektorým to vydržalo na celý život, iní neskôr vytvorili iné partnerské páry. Môžeme povedať, že v počiatkoch praktického poznávania spoločného partnerského života je najskôr túžba po tom druhom či druhej, čo neskôr prechádza do sexuálneho života a rodenia a výchovy detí. Ak si predstavíme, že obaja z partnerov sú samostatné symboly, tak spojenie dvoch symbolov nie je iba (hoci možno z počiatku dôležitý) sexuálny život. Každý z partnerov si do spoločného života priniesol svoje väzby, čo nakoniec vytvorilo spoločnú štruktúru spoločného života. Lebo okrem sexuálnej náklonnosti treba aj niekde bývať, niečím sa živiť, niečo jesť, niekde oddychovať, niekde cestovať, čosi študovať, kupovať nábytok, autá, domy, chaty, vychovávať deti… A tak sa vytvorila celá štruktúra spoločného života, ktorú tvoria pôvodne nezávislé štruktúry každého z pôvodne individuálnych partnerov a následne aj tie väzby, ktoré vznikli spojením, splynutím dvoch nezávislých symbolov do jedného nového, spoločného. A ako každý symbol aj s vlastnou štruktúrou vzťahov.

Tak to teda so symbolmi funguje. Každý aj jeden má vlastnú štruktúru podprahových, na prvý pohľad neviditeľných, ale neúprosne fungujúcich väzieb. Ako hore, tak dole, ako navonok tak vnútri. Čo my v tradícii nazývame Obraz a Hrany, to v modernom veku môže označiť ako Symbol a Štruktúra. A práve štruktúra je informačným obsahom látky. Pretože všetko so všetkým súvisí. To vedia tí, ktorí vidia.

Každý vedomostný, tradičný systém má aj svoju štruktúru ponímania sveta – Svetoponímanie. V našej „nomenklatúre“ sú Človek, As/Az a nečlovek. Medzi nečlovekov patrí ľuď (ľudia), neľudia, tvari, zmeskovia. Ľudí zostavili bohovia, neľudia sú kombinácie ľuďa a tvara. Tvari sú čierni, žltí a siví, prípadne ich kombinácie. Zmesok je kombináciou človeka a tvara.

Ide najmä o štruktúru vedomia. Tá môže byť buď človečia alebo zvieracia. Umiestnenie vedomia do tela humanoida ešte nevytvára človeka. Veď aj napríklad štvornohých zvierat je veľké množstvo, a nie sú všetky rovnaké, existuje obrovské množstvo rôznych druhov.

Tu môžeme citovať aj evanjelium: „nehádžte perly ošípaným!“. Veľmi užitočná rada.

Hoci astronómia a astrofyzika poznajú obrovské množstvo hviezd, zemí, súhvezdí, galaxií, metagalaxií, vesmírov, metavesmírov atď., to všetko, čo sa dá registrovať – hoci aj špičkovými prístrojmi – je iba oblasť elektromagnetických vĺn. Teda všetka kosmická, prejavená hmota (Svet Javi) je iba zlomkom existencie Vesmíru. Spodnou hranicou každej Reálnosti (vrátane našej) je Tmavá Hmota, teda to, čo vedci nazývajú VÁKUUM. Možno to znie nezvyčajne, ale drvivá väčšina toho, čo existuje vo Vesmíre je „NIČ“! A to hovoríme o vedeckom ponímaní stavby Vesmíru. V našej tradícii si môžeme vzťah kosmická hmota-vákuum predstaviť Obrazom. Celý Vesmír je ako obrovská, tmavá hora. V jej útrobách je množstvo jaskýň. Nuž a tieto „jaskyne“ sú naplnené Svetlom, ktoré vytvára to, čo vidíme ako známu kosmickú hmotu: galaxie, hviezdokopy, slnečné systémy atď. Vnútri jaskýň sa môžeme pohybovať „voľne“, ale vždy len tam, kde sú vyhĺbené a od jednej steny jaskyne po druhú. Drvivá väčšina Vesmíru – celá Tmavá Hora – je nám nedosiahnuteľná. Prečo?

Pretože nemáme nijaké receptory, teda orgány ponímania reality schopné detekovať Tmavú Hmotu. Ako materiálne objekty Javi sme zostavení elementárnymi časticami a zároveň elektromagnetickými vlnami, na skúmanie ktorých máme ideálne receptory: všetkých našich PÄŤ zmyslov. Teda zmyslové receptory určené na spoznávanie Sveta Javi – päť zmyslov – nie sú schopné preniknúť do Tmavej Hmoty. Presnejšie – nie sú schopné ju ani zaznamenať. Teda svet vnímania elektromagnetických vĺn – nám silne návykový – nie je technicky schopný dosiahnuť, ba ani len zaregistrovať oblasť nad elektromagnetickými vlnami. Tak je zostavený Vesmír.

Oblasť Tmavej Hmoty Jediného Roda je teda to, čo dnešná veda nazýva vákuum. Je to priestor ničoho, ale zároveň oblasťou nekonečného (energetického) potenciálu. S týmto priestorom nie je možné komunikovať na úrovni elektromagnetických vĺn, teda nie je dosiahnuteľný zmyslovým vnímaním a niektorými špeciálnymi prístrojmi je síce možné sekundárne registrovať dôsledky jeho prejavov, ale rozhodne nie vstupovať do vysokých dimenzií. Majme na zreteli, oblasť J/H Sveta nie je iba oblasťou Svetlých Síl. Aj Temný Svet má svoje J/H frekvencie, teda treba mať Znanie čo, ako a kde. Nevedomosť spojená s naivitou je vždy zlou podporou – pre nás…

Práve preto je v starovereckej tradícii zachovaná informácia o tom, že Človek má mať k dispozícii nie 5, ale minimálne 7 zmyslov, teda plus intuíciu a jasnovidenie. Ale tieto zmysly sú vlastnosťami J/H, nie materiálnych tiel. Ich oživenie je podmienené oživením kanálu výstupu do J/H Sveta – teda aspoň v nejakej základnej, spočiatku spravidla nevedomej forme.

Človek je stvorený tak, že má potenciál prežívať ako v materiálnom, tak aj v J/H Svete. Presnejšie, bez komunikácie s priestorom Tmavej Hmoty Jediného Roda nemôžeme hovoriť o plne vyvinutom človeku. To je proste naša tradícia.

Materiálny svet je dosiahnuteľný elektromagnetickým vlnením, Tmavá Hmota je dosiahnuteľná torznými vlnami. Torzné vlny sú oblasťou práce mysle. Plnohodnotným spôsobom komunikácie so Svetom Príčin – Svetom Tmavej Hmoty – je MEDITÁCIA.

Modlenie sa k akémukoľvek subjektu – najčastejšie bohom – je prejavom podriadenosti sa danému subjektu. As nesmie podliehať nikomu, pretože Živatma je čiastočkou JSSNP, teda Svaroga. Preto je podriadenie sa akémukoľvek nízkodimenzionálnemu subjektu – spravidla bohom – ponímané Jediným Rodom (a tým pádom aj našim Rodom na Nebesiach) ako ZRADA RODU. A zrada ostáva zradou – aj s následkami.

Štruktúra Symbolu – hovoríme o našich Symboloch, teda najmä o Runách a Bukvici – je napojená aj na Tmavú Hmotu Jediného Roda, teda na Svet Príčin.

Deväť základných povahových typov je deväť základných energetických symbolov. Ale ako každý symbol sú vždy naviazané na vlastné štruktúry. Preto nemožno čiernobielo určovať či kategorizovať výlučný povahový typ, lebo ako každý symbol je vždy naviazaný na podprahové štruktúry závislé od priestoru a času (časopriestoru) v ktorom daný jednotlivec žije.

Všetko, čo vo Vesmíre existuje môže existovať jedine ak má dostatok Energie. Symbolicky to znázorňujeme hieroglyfom Číslova. Každý Lúč hieroglyfu Číslova je energetickým zdrojom špecifického spektra Energie, a zároveň dominantný Lúč formuje bázovú povahu jednotlivca (je ich deväť). Štruktúra symbolu však vždy obsahuje napojenia na okolité prostredie, preto každá z deviatich charakteristík pováh je naozaj iba bázová. Každý konkrétny prípad detailne špecifikuje iba celá štruktúra.

Existuje viacero druhov Číslova, Kabbala ho nazýva „Strom Života“. Pôvodný, t.j. náš Hieroglyf Číslova spoznáme tak, že od „príjemcu systému“ k prechodu do J/H Sveta alebo hranici života a smrti prechádzame iba jediným mostom – nazývame ho Kalinov Most. Lúče označujeme Slnečnými Runami Karuny (nie bežnými):

Kabbalistické zdroje poznajú aj tento Hieroglyf, ale tu je treba vedieť čosi viac. Matricu Bukvice zostavuje tabuľka 7×7 okienok, pričom všetky Energie a Sily Vesmíru zostupujú na náš svet cez tieto okienka. Existuje len to, čo má meno a meno je zapísané bukvicami. Teda kombinovanie bukvíc (písmen) vždy znamená kombinovanie Energií a Síl Vesmíru, nie iba „lingvistickú zábavu“. Ale toto tí, ktorí úmyselne menia naše jazyky – jezuiti – dobre vedia. Nevedia to sloveni, t.j. bezduchý jezuitský  produkt.

Systém Bukvice obsahuje aj 27 bukvíc s priamou číselnou hodnotou. Číslo je to, čo je zapísané bukvicou (písmenom), nie cifrou (tzv. arabskou číslicou). Okrem Rún, Bukvice a Samskritu poznáme aj systém rímskych čísel. Ide o zásadný rozdiel, lebo symbol je vždy napojený na (podprahovú) štruktúru.

Hebrejská abeceda má 22 písmen, ale každé má číselnú hodnotu. Principiálne je to to isté ako v našej Bukvici. Ale aby mohli zapísať 27 číselných hodnôt (9 jednotiek, 9 desiatok a 9 stoviek ako Bukvica) zaviedli 5 tzv. „koncových“ písmen, čím dostávajú kompletný systém 27 číslic.

Treba vedieť, že napriek tomu, že písmená hebrejskej abecedy sú 100% číselnými ekvivalentami, na označenie energetických kanálov (Lúčov Číslova) ich nepoužívajú. Používajú ich výlučne na označenie prepojení medzi lúčmi – mostov – čo je fakt akosi málo všimný. Mostov je 22.

Energetické kanály majú tiež – ako všetko vo vesmíre – svoje mená. My máme svoje, oni zase svoje. Umiestnenie Symbolu do energetického kanálu formátuje druh Energie. A práve Energia je to, čo rozhoduje o Bytí či Nebytí…

Systém tzv. „arabských čísel“ v skutočnosti nepochádza od Arabov. Cez Arabov sa iba k nám dostal od mágov z Indie. Pôvodný systém Sivých vyzerá takto:

V skutočnosti ide o Symboly napájajúce na 10 základných izraelských bohov. Ich pomenovaním, alebo celkovo použitím vstupuje ten, kto ich používa do systému torzných napojení (kanálov) priamo k týmto bohom. Veď aj Konfucius hovorí, že znaky a symboly riadia svet…

Každý symbol určuje počet uhlov na ňom. Plná zostava obsahuje aj Círefa „bez uhlov“, preto bolo potrebné do civilizačného číselného systému zaviesť pozičný systém a nulu. Runy ani Bukvica neobsahujú žiaden symbol pre NULU!

Ku komu smeruje (naša) životná energia, ten týmto bohom slúži. Teda Číslovo (energetický zásobovací – treba vedieť koho – systém) vyzerá takto:

Naši Prѣdkovia ich nazývali Círefi – odtiaľ sú „cifry“ a „čísla“. V Kabbale sú nazvaní Sefiroti – odtiaľ sefirotická mágia…

Cifra vedie k bohu, číslo do Nebies…

Dnes sú tieto symboly „fontovo“ upravené:

Ale to je iba „kozmetická“ úprava pre naivných, svedomitých členov nevyvoleného stáda…

A kde sa prejavuje ich hlavná sila – lebo tým je vyjadrené, komu naozaj patria?

Nie náhodou už Voltaire povedal:

Pre koho sú peniaze všetko, ten čoskoro urobí všetko pre peniaze

Pravda pravdúca.

Samozrejme, že potrebujeme takto zakabalenú energiu používať – ale my rozhodujeme, či z nej urobíme použitie v nevyhnutne nutnom rozsahu, alebo zlaté teľa a rabskú podriadenosť. Preto veľa peňazí NEVYHNUTNE mení povahu toho, koho ovládli.

Vôľou však dokážeme ovládnuť a podriadiť si toto rabské puto – ak je taká naša Vôľa.

Pôvodné Číslovo môžeme prepísať aj bukvicami:

Absolventom seminára Bukvice odporúčame vyberať Obrazy každého Lúča tak, ako sú uvedené, hoci tradične čísla zapisujeme v opačnom poradí. Obraz síce dostaneme vždy, ale treba vedieť viac.

Číslovo – a Energie ním dodávané – majú tri (3) úrovne:

Úroveň Človeka – jednotky od 1 po 9 bukvicami. Prvá bukvica sa aj volá AS/AZ, teda je to úroveň Človeka/Asa;

Úroveň Kosmosu – Mikro aj Makro Kosmu (naše biopole, t.j. J/H telá) – determinuje úroveň desiatok (čísla od 10 po 90). Prvá číslica preto „I“ je Inglia, t.j. Tok Životnej Energie;

Úroveň Času determinuje rada čísel od 100 po 900. Rada začína bukvicou ROD, teda umožňuje riadiť tok Rieky Času pre časť Rodu aktuálne reinkarnovanú v Časopriestore.

K analýze odporúčame pristupovať princípom Dvukoriade – analyzujeme vždy stredovú bukvicu (úroveň Energetického tela) rozvíjajúceho úroveň Človeka, potenciál (prvá bukvica), za predpokladu realizácie podmienky, t.j. tretej bukvice – umiestnenie v Rieke Času.

Tématika je – samozrejme – zložitejšia, ale to sú skôr praktické cvičenia na živých kurzoch.

Každá cesta dlhá aj tisícky míľ vždy začína prvým krokom. Ale ten musí byť správnym smerom.

21.08.2023

NAŠI PARTNERI: