ESHOP

Zásady používania súborov cookies

Zásady používania cookies na  webových stránkach (webovom sídle) TARTARIA občianske združenie,j umiestnených na adrese https://www.tartaria.sk informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných, ktoré upravuje smernica...

Poštové a doručovateľské poplatky

Poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Zásielka na poštu s platbou vopred 3,50 Eur.Zásielka na poštu na dobierku 4,- Eurá.Zásielka kuriérom Slovenskej pošty s platbou vopred 4,- Eurá.Zásielka kuriérom SLovenskej pošty na dobierku 4,50 Eur. Zásielky...

Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledky. 1. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ  má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa “keď kupujúci...

Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci podľa bod 3. písm. a) Úvodných ustanovení týchto VOP má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva...

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (ďalej KZ) alebo potvrdených objednávok (ďalej PO) uzatváraných na diaľku medzi spoločnosťou Občianske združenie TARTARIA, IČO: 42419999, DIČ: 2120108199 ,  (predávajúci) a...

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov) Úvod Poskytovateľom tejto webovej stránky (webového sídla), www.tartaria.sk, je občianske združenie TARTARIA, ktorý je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”). Táto informácia o zhromažďovaní a...

NAŠI PARTNERI: