MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

7. septembra 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

O Matrixe sme už hovorili neraz, viac či menej podrobne. Nedávno nás však udivil fakt, že je nemálo tých, ktorí síce sledujú našu stránku, ale čo do vnímania informácie sú vysoko selektívni. Pod selektivitou máme na mysli ich postoj. Z celkovej, nami podávanej informácie si „vyberajú“ čo sa im – na základe hmlistých dojmov – hodí. Z „dojmového“ ponímania si potom zostavujú SVOJ OBRAZ SVETA. Už sme neraz upozorňovali, že ak individuálny OBRAZ SVETA nezodpovedá VESMÍRNEMU OBRAZU SVETA, tak pri priamej konfrontácii nevydržia konfrontáciu – Obraz ani majiteľ. Veď kto môže bojovať s Vesmírom?

Ku priamej konfrontácii dochádza určite vždy pri prechode/neprechode do nového, v našom prípade Zlatého Vѣku.

Každý má právo si vybrať ako chce svoj život prežiť – to je proste fakt. My varujeme iba pred „miešaním“ rozličných doktrín. Každá funguje iba vtedy, ak je „použitá“ kompletne. Kombinácia – spravidla naivná – povedie iba k zlyhaniu, nech to na povrchu vyzerá akokoľvek lákavo. Je to podobné ako napríklad motor do auta. Existuje množstvo všakovakých druhov motorov – čo do podstaty práce aj výrobcov. Kto chce, aby mu motor fungoval správne, mal by požívať vždy iba komponenty odporúčané výrobcom. Ak poskladá dokopy nejaký motor zo všakovakých súčiastok z rôznych zdrojov – nakoniec určite príde problém.

Nemiešajte duchovné smery či paradigmy, vyberte si jednu a držte sa jej celej. Nikto NEMÁ POVINNOSŤ používať práve našu METAFYZIKU. Ale „vytrhávanie“ kúsok od nás, kúsok odtadiaľ, kúsok od hentadiaľ – nuž, varovaní ste boli.

Podstatou problému je, že Reálnosť je VŽDY štruktúrovaná. Všetci absolventi kurzu Bukvice Slovienorusov-Rusínov mali vysvetlený pojem OBRAZ v našej Kultúre. OBRAZ NIE JE OBRÁZOK! Výklad POJMU OBRAZ bol uvedený v prvej knihe o Bukvici z r. 2016 v kapitole 3. OBRAZOVÉ PÍSMO – a aj v nejednom našom videu či prednáške.

Ide o to, že každá Istina/Symbol (Obraz) má množstvo Hrán, pričom „pritiahnutie“ jedného aj tak nakoniec postupne, implicitne „priťahuje“ všetky. A ak sa spája dokopy viacero Symbolov, tak ich štruktúry sa navzájom prepájajú aj BEZ VEDOMIA naivného „kompozítora“.

Štrukturálna lingvistika – čo je aj naša Bukvica – pracuje so Symbolmi ako Obrazmi. Štruktúra je informačný obsah látky, rozhoduje o výsledku akéhokoľvek procesu.

Dnes je populárnou témou „umelá inteligencia“. Podstata je v skutočnosti veľmi jednoduchá. Najskôr v kybernetickom priestore vytvorili „sociálne siete“, napr. facebook. Sociálna sieť je platforma, ktorá umožňuje aj hocijakému trkvasovi šíriť akékoľvek informácie, až veľmi často nepodložené dojmy a ilúzie. Ďalšia hromada im podobných to odlajkuje, a tak sa vytvoria názory (NIE FAKTY!) podložené desiatkami tisíc lajkov (od lajkov – aj to zodpovedajúco nazvali). No a lajkovia odlajkujú to, čo sa pre nich stáva faktom… ale najčastejšie iba v ich hlavách a v KYBERNETICKOM PRIESTORE.

Teda netreba študovať fakty – stačí ak lajkovia lajkujú… Ale kto to riadi, či načo sa to dá použiť?

Umelá inteligencia je virtuálna reálnosť v kybernetickom priestore. Ktosi „nezištne“ a hromadne, sústavne tlačí do kybernetického priestoru čo sa mu hodí – a umelá inteligencia to spočítava. Chceme príklad? Oficiálne média chrlia denne systematicky do kyberpriestoru hrubozrnnú rusofóbiu. Táto má vysoký „rating“ (máme na mysli vysoký počet, hoci aj umelo a cieľavedome vložených výskytov) – teda umelá inteligencia má čo spočítavať. Každý trkvas, ktorý „prepošle“ rusofóbsku informáciu inému trkvasovi – a pritom to môže preposielať ako príklad nesúhlasu – nevedome zvyšuje „rating“ rusofóbskych informácií, ktoré umelá inteligencia následne spočítava. A – samozrejme – často v naivnej predstave, že bojuje proti rusofóbii ju podporuje..!

Teda tak to je. Naivné preposielanie negatívnych informácií s cieľom bojovať proti nim ich v skutočnosti POSIĽŇUJE!

Prečo radšej nezostavujú a nešíria pekné, slovanské veci? Tým treba plniť kyberpriestor – a potom bude umelá inteligencia zrátavať to, proti čomu ju zostrojili… ale vysvetľujte lajkom lajkovanie…

Už len doplníme, že s blížiacimi sa voľbami sa aktivizujú aj „zahraniční“ Slováci. Sú to spravidla zradcovia vlastnej zeme Prѣdkov – veď preto odišli a žijú tam, kde je im ekonomicky lepšie. Je ich niekoľko desiatok tisíc. Čo myslíte, ako reálne ohodnocujú situáciu na Slovensku? Je im dobre u tých, ktorí nás chcú zničiť a domáca piata kolóna im dala možnosť hlasovať… a oni veľmi aktívne šíria negatív v kyberpriestore. Teda chcú rozhodovať o nás bez nás – oni sú predsa v cudzine.

Koľko vlastencov ostalo doma a aktívne v J/H Svete buduje budúcnosť nás a našich detí? Koľkí miesto vysokých frekvencií vysokých dimenzií sa radšej aktivizujú v kyberpriestore, ktorý je oproti Jemnohmotnému Svetu našich „domácich“ dimenzií len žumpou?

Človečenstvo dlho nemalo prístup k Vôli – a bez Vôle sa nič nedá dosiahnuť. Na území Uhorskej Rusi (t.j. Rusi u hôr, teda Podhorskej Rusi) je Vôľa Slovienov už dlhšie voľne k dispozícii.

Obraz Sveta si zostavuje každý sám na úrovni 5. dimenzie. Čakra tejto dimenzie zodpovedá bukvici „NÁŠ“, ktorej hlavný Obraz je „to, čo bolo známe Našim Prѣdkom, t.j. Naše“.

Na zostavenie Obrazu Sveta (kópii Vesmíru aj so štruktúrou) je vždy potrebná ENERGIA. Zdrojom Energie je 6. čakrálna štruktúra v 6. dimenzii. Ak je Živatma umiestnená v Mysli (domáci priestor 6. dimenzie), v energetickej osi Číslova, tak Myseľ je v stave Tu a Teraz (TaT):

Je dostupné ľubovoľné množstvo Energie a Obraz Sveta zodpovedá našej Reálnosti.

Ak je myseľ „napájaná“ akýmkoľvek lajkozdrojom, tak sa presúva do špekulatívneho módu, t.j. do -6. dimenzie:

Tento mód sa nazýva „špekulatívnym“, teda je MIMO hlavného energetického kanálu človeka a posuv mysle bol vynútený špekulovaním, nie faktami Bytia. Do mysle nemôže zostupovať vesmírna Energia, ale na zostavenie (interného) Obrazu Sveta je Energia aj tak nevyhnutná. Používa sa teda vlastná zásoba Životnej Energie, čím si človek skracuje dĺžku vlastného života.

Na základe špekulácií sa vytvára ilúzia reality, preto sa tento mód nazýva iluzívnym. J/H Telo vytvorené takýmto spôsobom nazývame Telom ilúzií alebo aj želaní:

Na úrovni -6. dimenzie je umiestená Matrica (Matrix), ktorá je v podstate egregoriálnou štruktúrou prenesenou indukciou. Pretože ani tento mód neumožňuje vstup na energetický kanál človeka, tak Obraz Sveta je tiež dotovaný vlastnou životnou Energiou takéhoto človeka.

Matrica v skutočnosti pracuje s dvomi módmi práce mysle človeka. Najskôr špekuláciami presúva myseľ do -6. dimenzie. Naivný všadebol si zo špekulácií vytvára ilúziu, presúvajúcu  myseľ do +6. dimenzie. Po čase zistí, že ilúzie nefungujú a namiesto módu TaT ide znovu do nejakého lajkozdroja v kyberpriestore. Matrix takto riadi módy vedomia človeka skokmi od špekulácií do ilúzií a nazad, čím plne odblokuje myseľ naivného všadebola-truhlíka od stavu TaT. Samsára…

Citát Senecu „Kto je všade – nie je nikde“ je viditeľný v plnej kráse. A nič ani pred nami neskrývajú… veď človek sám riadi svoje módy práce mysle.

Človečenstvo môžeme považovať za experiment, ktorého cieľom je vypestovať Duše. Na vonkajšom svete v podstate nezáleží. Teraz je to ten, ktorý vidíte okolo seba, ale to nie je ani prvý, ani posledný zo Svetov. Nás identifikujú podľa ENERGETICKÉHO kódu, ktorý je unikátny. Pri potrebe kohokoľvek nájsť ide o okamžitú operáciu (ukázali nám to vo filme Ascendent Jupitera).

Je nevyhnutné pochopiť, aký je cieľ nášho pobytu tu (naša Misia). Vybrali sme si ju my sami na samom začiatku. Ak našu púť prechádzame normálne, správne, tak sme šťastní. Pokiaľ preciťuje strádania znamená to, že čosi nie je v poriadku a púť prechádzame s chybami.

Máme už veľmi silnú zbraň – všeobecné Znanie. Stačí si niečo zažiadať, čosi zmeniť – a už sa to zrealizuje. Preto sa boj vedie hlavne o Vedomie, a to hlavne o spoločné. Nuž a tento boj o Vedomie je to, čo už dávno nazývame bojom Dobra a Zla, bojom o Duše človekov.

Človek je predovšetkým energetickou substanciou, materializovanou smerom nadol. Teda to, čo vidíme, čo vnímame materiálnymi zmyslami je to najnižšie čo existuje. Náš svet je v skutočnosti veľká Vesmírna žumpa určená pre ten najhrubší vesmírny odpad, ktorý okrem žumpe zodpovedajúceho „výstupu“ nedokáže vyprodukovať nič iné. Prišli sme tu preto, aby sme zistili, že žumpa je zlá vec a kým to nepochopíme, tak ostaneme tu.

Naše telo je v ideálnom stave energetický zhluk jedného farebného odtieňa. Farba energetického tela závisí od nálady. Otázky starnutia, chorôb a podobných vecí majú tiež priamy vplyv na farebný odtieň.

Ak pri psychickej aktivite najskôr pocítime energetický tok v oblasti čakry Jarlo (Sigma rytmus mozgu, sídlo Vôle, Príčinné J/H Telo) a potom príde myšlienka – je to správny postup a ide o pravdu či pravdivú informáciu. Ale ak najskôr vstupuje do procesu špekulatívna logika a až po nej následne emócie, tak ide o lož.

Mozog, t.j. logické uvažovanie bolo vytvorené nato, aby slúžilo človeku a nie opačne. Ak vznikajúce myšlienky vedú k strádaniu, tak ich vyháňajte z hlavy. Skrátka v takých momentoch robte všetko naopak, ako také myšlienky nabádajú, nech to pre ostatných vyzerá akokoľvek čudne.

Ak tak neurobíte, tak ste pod plnou kontrolou systému Matrice. Nech si to akokoľvek sami ospravedlníte – takéto myšlienky NIE SÚ VAŠE. Ak strádate, tak „oni“ ťahajú z vás vašu životnú Energiu. Kto „oni“? Väčšina z vás ich nikdy nebude schopná ani len uvidieť, resp. si to neuvedomí, aj keď ich bude mať pred očami. Pochádzajú z inej Reálnosti, ale riadia vás. Ideálne rabstvo je také, keď rab považuje samého seba za slobodného a robí všetko pre to, aby to tak aj ostalo, teda aby ostal rabom. Na energetickej úrovni to vyzerá ako temné, tmavé zhluky okolo hlavy s vodítkami, ktorými sú človekovia ovládaní a smerovaní tam, kde vodiaci bábkari chcú. Ale títo „bábkari“ nie sú všemocní. Je možné, ba aj potrebné sa im vzoprieť. Časom prestanú. Nejde to síce hladko, ale inej cesty k slobode niet. Iba ak strčiť hlavu do piesku ako pštros a predstavovať si, že v nevedomosti je šťastie. Tak sa chová dnes väčšina.

Stav sladkej nevedomosti však pre človeka nemôže trvať naveky – nie je to proste možné. Život bude pre nich snovať reťazce opakujúcich sa udalostí jedného a toho istého druhu nekonečný počet ráz, až kým človek definitívne nepochopí, že v žumpe sa proste žiť nedá.

Pri výstupe nahor si na 4. dimenzii osvojte Ľúbosť a viac ju nepúšťajte. Je to spôsob, ako sa vymaniť z uzavretého kruhu. Nedajte sa však chytiť do pasce a ostať iba na 4. dimenzii.

Kým sa človek nevymaní spod kontroly Matrice bohov, dovtedy bude ich rabom, ich dojnou kravou. A to 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Bohovia vypínajú Matricu len posledných 15 sekúnd pred smrťou. Vtedy „použitého“ vyhadzujú ako nepotrebný odpad, len vtedy môže taký človek pozrieť retrospektívne na svoj život akým v skutočnosti bol. Nikomu to však už nestihne povedať…

Človek sa rodí slobodný a veľmi silný. Je potrebné veľa času na jeho oslabenie tak, aby ho mohli pripojiť do systému Matrice bohov (je jedno ktorých). Neodmysliteľným znakom a indikátorom pripojenia človeka k Matrici je „vnútorný hlas“. Deti žijú dlhý čas bez neho, aj keď ich lámu už od narodenia najprv krstom, chodením do kostola, vyučovaním náboženstva a pod. Po pripojení dieťaťa do systému Matrice sa vnútorný hlas objavuje. Najskôr je slabučký, časom postupne silnie, až nakoniec preberá plnú kontrolu nad Vedomím človeka a zamieňa ho svojim vedomím.

Ak začnete skúmať pôvod vášho vnútorného dialógu zistíte, že má rôzne hlasy, výšky, že od neho závisí váš stav, nálada, emócie, činy – váš život. Svojho NAJVÄČŠIEHO NEPRIATEĽA považujete za seba samého. Vari to nie je geniálne? Často si už ani nedokážete predstaviť, že by to mohlo byť inak.

A tu v tom okamihu, keď človek pochopí fakt prítomnosti cudzích myšlienok vo vlastnej hlave, teda identifikuje operátora vnútorného hlasu, tak operátor sa začne skrývať. Na čas sa odpojí, zmení hlas napríklad z mužského na ženský. Ukryje sa za hromadou všakovakých – ním vytvorených – problémov, ktoré sa odrazu objavia. Ak ani to nepomôže, pôsobenie sa bude postupne zosilňovať formou objavenia sa ľudí a udalostí – nevrlosť príbuzných a známych a podobne. Dá sa to preto, lebo väčšinou sú aj všetci príbuzní, spolupracovníci či známi zapojení do tej istej systémovej Matrice. V také momenty človek nevie čomu veriť a čomu nie. Čo je pravda a čo lož – len samé pochybnosti a problémy. Bez Znania a aktívnej práce s J/H Svetom (odstraňovanie Negatívu) a ľúbosťou sa sotva človeku podarí úspešne prekonať a vyhrať nad týmito situáciami.

…pokračovanie nabudúce.

07.09.2023

NAŠI PARTNERI: