OBJAV TAJNÝCH JEŽIŠOVÝCH ZJAVENÍ

5. decembra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, SPOLOČNOSŤ, VYŠLO INDE

Profesori z University of Texas v Austine (UT) objavili kópiu tajných Zjavení Ježiša určených jeho bratovi Jakubovi. Je to ďalší z nálezov pôvodných kresťanských textov, ktoré nemali byť nikdy zverejnené – pretože ohrozujú panujúcu kresťanskú biblickú doktrínu, ktorú Cirkev zaviedla úmyselne a s konkrétnymi cieľmi. Nečakajme, že kresťanská cirkev sa niekedy ospravedlní za vyvraždenie miliónov nevinných obetí, ktorých jedinou vinou bolo, že sa nechceli stať rabmi cudzieho Boha. A to už je pre ich riadiace štruktúry dosť na uvalenie trestu smrti a totálnej likvidácie (dnes to voláme genocída) bez ohľadu na to, že obeťami boli aj ženy a deti. Zatiaľ čo jatky na našom území ututlali dosť „kvalitne“, o jatkách Indiánov v Amerike (ide o pokresťančenie Indiánov) sa už vieme dozvedieť pomerne veľa. Nie sú to však informácie na potešenie Duše… Hoci „napočítať“ možno stovky miliónov ľudí, straty sú v skutočnosti oveľa väčšie. Našim čitateľom je známe, že v našej Kultúre je tradícia mať minimálne 16 detí – vieme prečo. Ak teda povraždili u nás napríklad milión (nevinných) obetí, koľko mohlo z nich byť dnes ľudí pri uvažovaní takéhoto ponímania rodiny? Tak, rátate dobre. Kresťanská genocída obyvateľov Európy zlikvidovala miliardu ľudí – ak to prepočítame k dnešku, k celej Európe vrátane pokresťančenia Kyjevskej Rusi. A táto organizácia existuje v nezmenenej podobe dodnes a dodnes sa nám za nič ani len neospravedlnila. Ba naopak, naši hnedonosí zradcovia sa dodnes jej hodnostárom v kostoloch klaňajú… a náš štát im daroval aj lesy a majetky na drancovanie. A to nielenže bez daní, ale ešte žijú aj na náklady štátneho rozpočtu.

A nedajte sa pomýliť výrazmi „heretický“ alebo „apokryf“. Svojou podstatou ide iba o také texty, ktoré cirkev odstránila z prístupu verejnosti a zakázala ich šíriť. Verejnosť (kresťanská) sa nikdy nemala o nich dozvedieť. Ale napriek všetkému sa dostali na svetlo sveta aj iné verzie „Svätého písma“, ktoré sú pôvodom staršie ako aktuálna, oficiálne uznávaná (upravená) verzia.

Profesori Geoffrey Smith (na obrázku vľavo) a Brent Landau podrobným skúmaním fragmentu v gréčtine zistili, že ide o Prvú Apokalypsu od Jakuba. Tieto fragmenty – ako aj všetky práva publikovať ich obrázky – sú majetkom Egyptskej výskumnej spoločnosti (Egypt Exploration Society). Túto fotografiu zhotovil Geoffrey Smith z UT v texaskom Austine.

AUSTIN, Texas – Prvá známa originálna grécka kópia heretického kresťanského spisu, ktorá opisuje tajné Ježišove učenie určené jeho bratovi Jakubovi, bola objavená na Oxfordskej Univerzite biblickými vedcami z Texaskej Univerzity v Austine.

Úryvok koptského prekladu Prvej Apokalypsy podľa Jakuba z Kódexu Nag Hammadi (Knižnica Nag Hammadi, Univerzita v Oxforde)

K dnešnému dňu len malý počet koptských textov z Nag Hammadi – je to zbierka 13 koptských kníh nájdených v r. 1945 v Hornom Egypte – bola nájdená v gréčtine, čo je jazyk v ktorom boli pôvodne napísané. Ale tohto roku vedci z Texaskej Univerzity v Austine – Geoffrey Smith a Brent Landau z Katedry náboženského výskumu – pridali k tomuto zoznamu objav niekoľkých fragmentov z piateho a šiesteho storočia n. l. Prvej Apokalypsy podľa Jakuba v gréčtine. Doteraz boli známe iba v koptskom preklade.

„Povedať, že keď sme si konečne uvedomili čo sme našli sme boli vo vytržení je veľké zjednodušenie,“ povedal Smith, asistent profesora náboženských výskumov. „Nikdy sme nepredpokladali, že grécke fragmenty Prvej Apokalypsy podľa Jakuba prežili dodnes. Ale boli tam, priamo pred nami.“

Prastaré výpravné opisy opisujú tajné učenie Ježiša určené jeho bratovi Jakubovi, v ktorých Ježiš vyjavuje informácie o nebeskej ríši a budúcich udalostiach vrátane neodvratnej Jakubovej smrti.

„Tieto textové dodatky k biblickému opisu Ježišovho života a služby umožňujú nahliadnuť do rozhovorov, ktoré sa pravdepodobne odohrali medzi Ježišom a jeho bratom Jakubom – ide o tajné učenia, ktoré umožnili Jakubovi stať sa dobrým učiteľom po Ježišovej smrti,“ povedal Smith.

Takéto apokryfné spisy – pokračoval Smith – by určite neprešli kanonickými hranicami, ktoré stanovil Atanázius, biskup z Alexandrie v jeho „Veľkonočnom liste z r. 367“, kde zadefinoval 27 kníh Nového Zákona: „Nikto nesmie k ním nič pridať, nič nesmie byť z nich odobraté.“

S jeho úhľadným, čistým pravopisom a slovami rozdelenými na slabiky bol tento pôvodný rukopis pravdepodobne predlohou učiteľa, ktorú používal ako vzor pri vyučovaní písania a čítania, predpokladajú Smith a Landau.

„Pisár rozdelil väčšinu textu do slabík použitím stredových bodiek. Takéto delenie je veľmi nezvyčajné v starých rukopisoch, ale je často viditeľné v rukopisoch, ktoré boli používané v súvislosti s výukou,“ hovorí Landau, prednášajúci na Katedre náboženských štúdií UT v Austine.

Učiteľ, ktorí zhotovil rukopis musel mať „mimoriadne dôvernú znalosť textu,“ hovorí Landau. Nejde o krátky výtržok z textu, ako býva zvykom v školských cvičeniach, ale skôr o plnú kópiu tohto zakázaného, prastarého spisu.

Smith a Landau zverejnili objav na pôde Spoločnosti pre biblickú literatúru, ktorá sa každoročne odohráva v Bostone v novembri a pracujú na zverejnení svojich predbežných výsledkov v Grécko-rímskych Memoároch Oxyrhynchus Papyri

ZDROJ

05.12.2017

NAŠI PARTNERI: