PANDORINA SKRINKA

18. júla 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Hlavným zameraním našej stránky je prinášať na svet okolo nás pohľad zo zorného uhla védického slovanstva. Nie je to pohľad, ktorý by vyhovoval dnes vládnucej koncepcii rozdeľ a panuj, umožňuje však každému, kto hľadá cestu von z Matrixu nadobúdať nové poznatky. So starými, doteraz podávanými poznatkami sa totiž na novú cestu dostať nemožno.

Napriek tomu však môžeme používať aj textové svedectvá, ktoré síce nepatria priamo medzi naše kultúrne dedičstvo, ale opisujú udalosti vôkol nás z kabbalistickej pozície. Pretože Matrix je stále dominantnou frekvenciou, pochopenie opisu jeho mechanizmu nám umožňuje dešifrovať naprogramované udalosti, ktoré inak pre väčšinu čitateľov ostávajú iba akousi formou „umeleckého opisu“. Opisované udalosti sa však už odvíjajú pred našimi očami.

Siahnime teda znovu k takýmto zdrojom. Dnes sa pozrieme na jednu zo spojitostí knihy Genezis, Zjavení Jána a gréckej mytológie. Gréci sú totiž Semiti, ktorí v minulosti zásadným spôsobom zasiahli do procesu likvidácie Kultúry našich Predkov.

Kým máme nad hlavami Nebo a nie Nebesia, majú nám matrixové zdroje čo povedať. Ak ich budeme čítať s porozumením, nie dogmaticky.

Mohli by sme povedať, že jedným z „najpopulárnejších“ textov Biblie sú Zjavenia Jána. V šiestej hlave Zjavení je opis otvárania štyroch zo siedmych pečatí ktoré nás zaujímajú, teda vypúšťanie štyroch jazdcov Apokalypsy.

My vieme, že dnes kodifikovaný preklad slovenskej verzie biblických textov je proste kodifikovaná, teda „kýmsi“ starostlivo zredigovaná verzia tak, aby kodifikátorovi vyhovovala. Tora a Tanach sú pôvodné židovské knihy, ich preklady z aramejčiny sú v moderných jazykoch nazývané Starý Zákon, teda Zákon a Proroci. Tieto preklady sú vedené tak, že možno povedať, že ide o „demoverziu“ pôvodného textu. Veď kto by to vedel dnes overiť? Koľko ľudí dokáže čítať aramejské texty? A tu ešte vidíme aj to, že ani demoverzie v jednom a tom istom jazyku nie sú rovnaké. Každý môže porovnať protestantské a katolícke vydania, nehovoriac o ortodoxných a pravoslávnych textoch. A to ešte ani v katolíckom prostredí nie je všetko jednoliate, kruto protireformační Jezuiti „skromne vedia“, že iba ich verzia kresťanstva je tá jediná správna, preto na nesprávne – hoci aj kresťanské skupiny – hľadia už stáročia optikou INKVIZÍCIE. Tu si dajme pozor, lebo na Slovensku ešte nepovedali posledné slovo.

V pôvodnom texte štyria jazdci Apokalypsy predstavujú Vojny, Hlad, Choroby a Lživých prorokov. Každý môže sám pozorovať, či títo jazdci dnes „jazdia“ už aj medzi nami. Pri kladnej odpovedi však treba priznať, že Apokalypsa už prebieha.

Kto by mohli byť napríklad „lživí proroci“? Nemyslime si, že tento fenomén patrí iba do kresťanstva. Ak sa pozrieme na egregor Slovanstva, tak tohto jazdca vidno veľmi jasne. Existuje pôvodné Dedičstvo našich Predkov, ale aj množstvo iných podaní Slovanstva. A tak o Slovanstve dnes učia školy čiernej mágie, cudzinci – nájdete aj čierne magine z Anglicka – aj domáci jazyčníci s ich „povoleným“ alkoholom či krvavými obetami. Práve rozdiel medzi Pohanmi a Jazyčníkmi je v našom prostredí nepochopený, a teda prehliadaný. Jazyčníci boli v minulosti tiež použití na našu likvidáciu. Spravidla je to zmes kresťanského učenia, gréckeho polyteizmu, vybraných čriepkov Starej Viery, ale ja demokratického liberalizmu. Máme na mysli demagogický postoj, že „u Slovanov bolo všetko dovolené“. Z takto pokrivených faktov vyplýva, že každý si robil čo chcel, čo ho práve napadlo… obyčajná LOŽ. Stačí pripomenúť KONY RITA.

Jeden z „prínosov“ jazdca Lživého proroka Apokalypsy je aj spôsob odievania sa dnes, ktorý ako taký likviduje schopnosť našich ľudí nosiť na sebe torzné polia. V článku o odevoch našich Predkov sme túto tému už načali, ale je sympatické, že to vidia aj zdravomysliaci ľudia mimo našej tradičnej Kultúry. Tu len doplníme niekoľko detailov.

Nedá sa ani predstaviť, žeby dnešní muži v šľapkách a trenírkach dokázali brániť našu zem – zem našich Predkov. Energeticky tu proste nie sú. Ženy v nohaviciach ich len v ich bezmocnosti podporujú – skracujú im život. Predstavme si to na príklade. Existuje energia, ktorou bolo vyrobené auto či postavený dom. Považujme to za ekvivalent životnej energie, ktorú každý z nás dostal vo vymeranom množstve pri narodení na celú dobu predpokladanej životnosti. Auto je síce pekné, ale ak nebudeme do neho dodávať „pracovnú“ energiu, tak bude stáť na mieste. Tá už nezávisí od toho, kto ho stvoril, t.j. vyrobil. Iba ak dopĺňame naftu alebo benzín auto nám funguje, teda slúži svojmu účelu.

Žena si „vyrába“ tento druh energie – vzhľadom na jej špecifické poslanie – najmä správnym oblečením, t.j. sukňou. Ak ju nemá, ale „fungovať“ potrebuje, tak sa mení na smrtonosný zberač energie z okolia. Berie ju najmä od svojho muža a detí, ale nielen od nich. Teda čerpá „naftu alebo benzín“. Je to – samozrejme – z krátkodobého pohľadu nebadaný proces. O to je však zlovestnejší.

V Rusku si nezávislá skupina lekárov začala viesť štatistiku, ktorá určite nebude nikdy zverejnená v demokratických médiách, teda nebudeme uvádzať žiadne zdroje. Tento jav však je – ak by dotknutá skupina zdravotníckeho personálu chcela – pozorovateľný všade, teda aj u nás. Ak operáciu vykonáva muž chirurg, výsledky – najmä u ťažkých operácií – sú oveľa lepšie ako u žien-chirurgov. Prečo? Muži lekári sú totiž stále v princípe správne oblečení. Majú nohavice a plášť prekrývajúci aj rozkrok. Často si dávajú ešte na seba aj plášť so zaväzovaním vzadu, teda spredu – kde dochádza k energetickému kontaktu s pacientom – nemajú žiadne švíky ani naprieč prešívané časti tkaniny. Takto VÔBEC neodoberajú životnú energiu pacientovi, ktorý práve tejto vo svojom stave nemá na rozdávanie. Bol však spozorovaný zvýšený počet pooperačných komplikácií v prípadoch, kde rekonvalescentný proces po ťažkých operáciách vedú ženy lekárky oblečené v nohaviciach.

Rovnaká – smutná – štatistika je aj u lekárov prvej pomoci, ktorí zasahujú aj pri nehodách na cestách a v podobných prípadoch. Lekárky v nohaviciach majú vyššiu úmrtnosť pacientov pri zásahoch a doprave do nemocnice. Ľudia na rozhraní života a smrti potrebujú každý kúsoček životnej energie – a tu im ho žena-lekárka v nohaviciach odoberie, aby jej mala dosť na svoje normálne fungovanie. Tieto výsledky nemajú nič dočinenia s ich odbornou profesionalitou.

Rovnako matky v nohaviciach. Ak už počas tehotenstva chodia takto oblečené, začínajú postupne zabíjať svoje ešte iba nosené a nenarodené dieťatko. Ak ono nemá dostatok energie na správny vývoj, nečudo, že sa nenarodí také, ako by malo normálne byť. A to ešte nehovoríme o tehotných ženách v čiernych elasťákoch… vo všeobecnosti hovoríme o GMO ženského pohlavia. Výsledky vidíme okolo seba už nie prvý rok.

Všimnite si, ako malé deti – aj ak je vedľa nich ich matka v nohaviciach – často mimovoľne podídu k inej žene v sukni, alebo aj s dlhými vlasmi. Sukňa aj dlhé vlasy sú zdrojom energie pre dieťa. Ak ju nedostáva od matky, tak ju mimovoľne hľadá inde. Dieťa bez dostatku energie sa nemôže vyvinúť tak, ako by malo. A ak si matka myslí, že ju nahradí energetickými nápojmi… škoda pokračovať.

Poznáme svedectvo jednej pani, ktorá sa k týmto poznatkom dostala neskôr, a teda v mladosti sa obliekala rovnako, ako sa dnes na „modernú ženu“ patrí. Prvou zvláštnosťou, ktorá jej utkvela v pamäti na celý život, sa odohrala pri jej nástupe do prvej roboty po skončení školy. Ako väčšina mladých dievčat sa „nahodila“ do vypasovaných červených šatočiek s najkratšou sukničkou aká len môže byť, maximálne odhaleným dekoltom a vykrojeným chrbtom. Skrátka – až na maličkosti – ukázala všetko, čo mala. Vo svojej prvej práci ako na prvého narazila na muža, ktorý už nebol najmladší a ani neprejavoval záujem o zbližovanie sa s mladými dievčatami – teda šlo o normálneho, slušného, zrelého muža, ktorý udržiaval kontakty so spolupracovníkmi iba v medziach služobného štandardu. Ale tento muž sa pri stretnutí s našou dievčinou začal naširoko usmievať. Prečo k tomu došlo? Odpoveď je dnes jasná aj tejto pani. DOSTal RA, teda nadobudol DOSŤ RA – voláme to RADOSŤ – teda jej životnej energie. Prečo? Lebo odhalená pokožka vyžaruje do okolia energiu ZADARMO. A tam, kde sa upiera zrak, tam smeruje aj tok energie. Každý, kto na takéto dievča pozrie dostáva jej RA, t.j. energiu ZADARMO. Ako dlho vydrží zásoba Životnej energie tým, ktorí na ňu dávajú pozor asi ako na minuloročný sneh? Odpoveď – a aj dôsledok na zdravie – už si nie je ťažko domyslieť.

Tento princíp je všeobecný – takýmto spôsobom ju rozhadzujú aj muži. Tu si všimnite štandardný odev čiernych mágov – napríklad jezuitov. Dlhé rukávy a zahalenie až po krk. Nie náhodou ovládajú efektívne metodiky ako riadiť iných ľudí – tých v trenírkach, krátkych nohaviciach, tričkách, tielkach a v sandáloch či šľapkách. V skutočnosti ovládajú iba GMO oboch pohlaví. Treba však povedať, že vysoko efektívne.

Ďalším dôležitým jazdcom je HLAD. Zdalo by sa, že dnes – aspoň v našich podmienkach – nie je prítomný. Opak je však pravdou. Tento jazdec nadväzuje na jav, ktorý je opísaný v šiestom dni stvorenia knihy Genezis. Pripomeňme si ho:

24Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. 25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

29Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Teda nielen védická Kultúra, ale aj – pre kresťanov neočakávane – Biblia jasne hovorí, ČÍM SA MÁ ČLOVEK ŽIVIŤ. Skutočnosť takto oznámená je, zodpovednosť ostáva na každom z nás. Naša pôvodná strava má byť jednoznačne RASTLINNÁ.

Dnes minimálne 80% potravín je nakazených. Reč nie je iba o GMO, ale aj  baktériách a podobných „prímesiach“. Preto jednou z našich úloh – ak chceme žiť – je navrátiť sa k pôvodnej potrave. Neprirodzená strava bráni vytvoreniu plazmového obalu okolo nášho tela, aj značne blokuje schopnosť prijímať energiu z Kozmosu.

Sú jedlá, ktoré nám už od ich počiatku dodali mimozemšťania geneticky modifikované. Najlepším príkladom sú kukurica a arašidy. Okrem toho máme dnes v jedle veľa biologicky aktívnych prídavkov – a všetky sú veľmi nebezpečné pre naše zdravie.

O tom, že naozaj žijeme v čase pôsobenia tretieho jazda Apokalypsy – Hladu – niet pochýb. Jeme síce veľa – aj zabíjame veľa zvierat, ktoré  dokonca ani Biblia neoznačuje za potravu pre človeka – ale málo zo zjedeného naozaj spracujeme. Je známe, že človeku stačí denne zjesť toľko potravy, koľko sa mu zmestí naraz do oboch dlaní. Stačí, ak je strava prirodzená, t.j. ak obsahuje dostatok energie pre náš život. Pretože jeme oveľa viac, ale látky neobsahujúce pre nás potrebné zdroje, v skutočnosti HLADUJEME.

Nemali by sme jesť po 18:00 hodine, pretože vtedy sa organizmus prepína na lunárny cyklus. Naši Predkovia principiálne dodržiavali slnečný cyklus – organizmus sa preberá o 5 hodine ráno. Po 21 hodine by sme nemali už ani vodu piť; po 23 hodine organizmus zaspáva a prebúdza sa mechanizmus bunkového rastu. Ak jeme po 21 hodine, tak energia nejde na obnovu buniek, ale na spracovanie jedla. Spracovanie však už nebude dokonalé, preto nastupujú každému známe dôsledky.

Posledným jazdcom Apokalypsy je SMRŤ – reč je chorobách. Z gréckej mytológie tento istý jav opisuje prípad, ktorý poznáme ako Pandorina skrinka. Týmto nás uviedli do stavu letargického spánku, z ktorého sa preberieme nevedno kedy – ak vôbec.

Pandorina skrinka pozostáva zo štyroch zložiek – ktoré sú zdrojmi všetkých chorôb na Zemi. Môžeme ich veľmi ľahko vymenovať: vírusy, baktérie, parazity a plesne. Sú v poradí od najmenej po najviac nebezpečné.

Vírus je molekula DNK uzavretá do biologickej obálky s nožičkami, ktorými sa prichytáva na našu bunku. Nie sú to zložité organizmy, v skutočnosti sú to mikroroboty, teda presnejšie dnešnou terminológiou a vzhľadom na rozmery by sme mohli použiť výraz nanoroboty.

Nemajú schopnosť sa pohybovať, nemajú žiaden proces metabolizmu. Vírusy neparazitujú iba na našich bunkách, ale aj na baktériách, parazitoch a plesniach. Keď vírus dosadne na bunku, pridrží sa nožičkami. Začne nasávať energiu bunky, a vystrčí akýsi vŕtací aparát, ktorým ju prevŕta a prenikne dovnútra. Potom vloží svoju molekulu DNK do napadnutej bunky, čím začína proces rozmnožovania sa vírusu.

Pôsobí vždy tým istým spôsobom. Zničí našu bunku a obálku DNK, potom našu DNK rozdelí na kusy a z každého kusa vytvorí svoju kópiu. Potom ako je naša bunka definitívne zničená, vstupujú všetky jednotky vírusu do krvného obehu a unášajú sa hľadajúc ďalší cieľ – bunky. Potom sa opakuje stále to isté – rozmnožuje svoju DNK na náš úkor.

Pretože nemá metabolizmus, nič nevylučuje, teda nepridáva žiadne toxické výlučky. Tu vari jedna poznámka – molekuly DNK nie sú schopné mutovať, preto každoročné rozprávky o nových mutáciách chrípkových vírusov sú výmysly… iba plesne sú schopné mutácie.

Ďalšou zložkou sú baktérie. Jedine ich DNK nie je špirálovitá, ale má tvar uzavretého kruhu. Žiadny iný organizmus túto vlastnosť nemá.

Podobne ako vírusy, aj ony žijú z našej energie. Ale baktérie nielen ničia naše bunky, ony berú našu energiu a aj naše chemické prvky. Navyše odpadové produkty ich životnej aktivity sú pre nás toxické.

Dnes máme v bunke „nainštalovanú“ mitochondriu. V minulosti sme boli schopní samostatne, priamo brať potrebnú energiu z Kozmosu, dnes ju našej bunke na potreby delenia vydeľuje mitochondria. Takto nosíme na sebe zbytočnú, nadbytočnú váhu. Funkciu odberu energie pre nás prevzala mitochondria, ktorá sa stala zbytočným spojovacím článkom medzi nami a energiu Kozmosu. Jedným z dôkazov, ako Inkvizícia zisťovala, či ide o človeka z Matrixu alebo nie bola jeho váha. Kým ľudia nenosili na sebe nadbytočnú záťaž mitochondrií, vážili oveľa menej. Inkvizícia nekompromisne pálila všetkých ľudí s hmotnosťou pod 15 kg. Len si pripomeňme, že to je „najobľúbenejšia“ činnosť jezuitov.

Ešte za čias ruského cára PETRA I. žilo v Rusku veľa ľudí nad 300 rokov. Práve on vydal ukaz (nariadenie vládcu), aby pozatýkali a popravili všetkých ľudí nad 300 rokov. Teda pred 300 rokmi bolo takýchto ľudí v Rusku veľa.

Keď bunka zahynie, tak po 23 hodine začne pracovať mechanizmus „upratovania“ ich mŕtvol. Naša bunka sa môže – podľa údajov dnešných vedcov – deliť 52 krát. Po 52 deleniach už môžu pokračovať iba dcérske bunky. Ale dnes už vieme, že to v skutočnosti nie je hranica života bunky. Po 52 deleniach „klasického typu“ môže delenie pokračovať vďaka lingvistickej vlnovej genetike. Pomocou zvukových vibrácií je možné vytvárať nové bunky. Tento vedný odbor je však v súčasnosti doslovne zakázaný, preto si – kvôli neznalosti – nevieme vytvárať nové bunky metódou vibrácií. Sme však opäť pri reliktných, prastarých zvukových vibráciách – mantrách – čo vieme aj zo štúdia Staroslovienskej Bukvice.

Ďalšou skupinou sú parazity. Títo už nežijú v bunkách, ale medzi nimi priamo v orgánoch. Žijú vo všetkých orgánoch.

Parazity neznášajú morskú soľ, korenie ani prírodné potraviny. Najvhodnejšia je pre nich dnešná strava s GMO. Nemajú radi ani svetlo, preto sa aktivizujú v noci, najmä v čase medzi 1 a 3 hodinou. Neznesú ani cesnak a sódu.

Všetci členovia Pandorinej skrinky sa najlepšie cítia v kyslom prostredí, čo sú nízkofrekvenčné oblasti. Vynikajúco sa rozvíjajú alkoholom – je to tiež nízkofrekvenčný produkt.

Parazity ovplyvňujú aj psychiku človeka, trvalá depresia či halucinácie sú neraz príznakom ich prítomnosti. Pri teplote 37-38°C však hynú – preto nie je najvhodnejšie hneď zrážať teplotu. Zhubné sú pre nich aj energie radosti.

Najškodlivejšie zo všetkých sú plesne. Hoci veľa dnešných chorôb odvodzujú od vírusov a baktérií, v skutočnosti ide najčastejšie o plesne, teda hubovité kultúry. Plesne majú 4 štádiá. Je to sliz, slizovka (už schopná samostatného pohybu), mycélium, ktoré po dozretí – ako huba – vypustí do atmosféry prášok. Takto sa dostane na ďalšie miesto a cyklus sa opakuje. Navyše, plesne majú akúsi funkciu „WIFI“, t.j. vedia medzi sebou komunikovať, a teda sa zhromažďujú na vhodných miestach na základe vzájomnej komunikácie.

Tu by sme mohli skončiť s „ponukou“, ktorú nám pripravili priamo mimozemšťania. Dnes však už ani „domáce“ štruktúry na Zemi nezaháľajú. Ak sme už spomenuli vírusy ako mikroroboty, tak technológia nanorobotov je už zvládnutá aj na Zemi. Na internete už môžete nájsť nejeden obrázok:

Podľa údajov z internetu (nájdete aj vo Wikipedii) sú nanoroboty roboty, ktorých rozmery sú porovnateľné s rozmerom molekuly, t.j. ide o rozmery pod 100 nm. Sú vybavené funkciami pohybu, zberu a spracovania informácií, môžu plniť do nich vložený program.

Práve táto oblasť patrí medzi tie, v ktorých Anglosasi dúfajú vyhrať vojnu proti Rusku a prípadne aj Číne, ktorú pripravujú už veľmi dlho. Z prostredia tajných služieb prenikli informácie, že nanoroboty sú už široko distribuované v určitých potravinách. Aby bol dosiahnutý maximálny účinok, musia zasiahnuť čo najväčší segment obyvateľstva rôznych krajín. Preto nimi kŕmia zvieratá, lebo mäso konzumuje absolútna väčšina ľudí. Dostali sa aj do alkoholu, energetických nápojov, GMO. Podľa dostupných informácií, keď sa raz dostali do ľudského organizmu, už ich nič z neho nedostane von len tak. Usadili sa tam a v pokoji čakajú. Keďže majú vložený vlastný program, pri externom spustení ho začnú vykonávať. Nevedno, čo všetko „dokážu“, ale môžu sa sústrediť napríklad na pečeň, žalúdok, srdce – majú na výber všetky orgány – a pri aktivácii tieto orgány jednoducho zničia. Takýmto signálom môže byť – a najčastejšie asi bude – nejaká frekvencia, teda môže to byť aj melódia, ktorú všetky cieľové objekty dostanú cez nejakú sociálnu sieť do svojich mobilov a podobne… zamyslel sa niekto nad tým, prečo sú poľské potraviny lacnejšie ako naše? Kto a prečo dotuje ich predaj, a teda veľké rozšírenie?

A kto by sa chcel „pohoršovať“ nad tým, že to nie je fér… ide o zbytočné gesto. Veď nielen védické zdroje, ale aj Biblia priamo hovorí, že Stvoriteľ NEURČIL ZVIERATÁ PRE ČLOVEKA AKO POTRAVU. Oznam je teda zverejnený, dôsledky si ponesie každý sám. Za každé porušenie Konu Stvoriteľa raz príde trest.

Kto sa môže postaviť do šíku za našu zem? Slovien, energeticky silná bytosť s hlbokým poznaním. Koľko takých dnes na Slovensku žije? Vyjdite na ulicu a spočítajte, koľko mužov je riadne oblečených a obutých. A potom spočítajte GMO v krátkych nohaviciach, trenírkach, tričkách a tielkach s cudzími programami a cudzími vlajkami na nich, obutých do šľapiek. Môžete zrátať aj počet žien a GMO v nohaviciach. A ako vypočítať výsledok? Porovnajte obe čísla a vypočítajte percento…

18.07.2017

NAŠI PARTNERI: