POHRANIČNÍK

23. novembra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Názov „pohraničník“ sme nevybrali náhodne. Ak by sme šli do významu cez Obrazy a predpokladali by sme Bukvicu, tak by očividne šlo o slovné spojenie po-hraniciach-nikto. Teda v latinke – keďže Hattalovi lingvisti úmyselne odobrali Obrazy – ide o výraz, že naše hranice stráži NIKTO. Je očividné, že ide o veľký problém. Ale v Bukvici je takýto problém riešený jednoznačne. Mali by sme písať „pohraničnѣk“. Keďže JAŤ je dvojhláska, tak v skutočnosti máme tri možnosti jej vyslovenia: „IE“, „I“ a „E“. Takto slovo dostane význam „hranice niekto (náš) stráži“. Čo však nebráni vyslovovať tak, ako to je v slovenčine zaužívané. Symbol je rezonátor torzných polí, teda – vo vákuu (Tmavej hmote) – má na seba naviazanú svoju kompletnú štruktúru. A štruktúra – aj Bukvica patrí do kategórie štrukturálnej lingvistiky – je informačným obsahom látky. Teda čo je Obraz a Hrany v klasickej terminológii, to je symbol a štruktúra v modernej.

Niekto sa teda o naše hranice stará. Niekto, kto má našu dôveru.

Tento termín však úmyselne priamo viažeme na jeden z našich starších článkov o prastarom indickom proroctve. Ak si ho vnímavo pripomeniete poľahky uvidíte, že toto proroctvo sa tak či onak pomaly napĺňa.

V súvislosti s prechodom do Zlatého Vѣku proroctvo hovorí, že v období otvorenia Okna Prechodu majú byť pri moci tzv. pohraničníci, t.j. tí, pod vedením ktorých krajina prejde cez hranice do Zlatého Vѣku. Majú byť narodení v 70-tych, maximálne začiatkom 80-tych rokov. Nám sa pošťastilo mať vo vedení presne takého „pohraničníka“.

Neznamená to, že „pohraničník“ musí vedieť o Zlatom Vѣku, znamená to len to, že vytvorí pre národ také podmienky, aby bol prechod v kľude možný.

Máme teda šťastie, v našej krajine sa táto podmienka naplnila. Ale všetko ostatné závisí individuálne od každého.

Dnes sa rozhodne nemožno vyhnúť otázke vojny na Ukrajine, treba však na toto celé pozerať triezvo. Hoci nám posledné tri roky nanucovali „jediné správne a demokratické riešenie“ v štýle „myslime, ale rovnako“, teda ako USA. Tu však treba povedať, že ako v každej krajine, ani v USA nie sú iba debili. Sú aj také príklady, ktoré sú naozaj hodné nasledovania.

Ako žiarivý príklad si priblížime protikandidáta demokratickej strany Roberta Kennedyho. Týmto zároveň vzdávame aj hold pamiatke jeho strýka – J. F. Kennedymu, ktorý bol pred 60-timi rokmi zavraždený (výročie je tento týždeň). Neskôr bol zavraždený aj jeho otec. Sám R. Kennedy hovorí, že to bola robota CIA. Takéto videá môžete na YouTube nájsť.

Robert Kennedy je profesionálny právnik, okrem iného súdne napadol Bidena za jeho projekt „COVID“. Tvrdo na právnom poli bojoval proti covidovej baranizácii už v čase najväčšieho tlaku na verejnosť. Už toto hovorí veľa.

My sa pozrieme na jeho stanovisko voči vojne na Ukrajine. Sme naozaj radi, že veľmi podobné stanovisko dnes zastáva aj R. Fico. Pozitívne príklady sa naozaj dajú nájsť aj v USA.

Kto ovláda angličtinu môže si priamo pozrieť dva zaujímavé vystúpenia R. Kennedyho. Ohľadom znalosti angličtiny si však nemôžeme odpustiť jednu podstatnú poznámku. Výraz „POWER“ v angličtine (okrem iného) znamená aj „MOCNOSŤ“, teda označuje samostatnú krajinu s vlastnou mocenskou štruktúrou. V angličtine sa používa aj výraz „SUPER POWER“, čo v skutočnosti – a už dávno – zodpovedajúco prekladáme ako „VEĽMOC“. V akejsi „premúdrej“ hlave vznikol preklad „super veľmoc“, čo je proste blbosť. Pravdepodobne to vzniklo u nejakého mladého reportéra nejakej televízie ako výsledok toho, čo v angličtine nazývame „brown nose“ – t.j. hnedý nos. Ten má hnedý ten, kto ho komusi kdesi strká… Hnedonosé médiá používajú tento výraz výlučne v spojitosti s USA, čo je veľká dezinformácia. Veľmoci (super powers) sú dnes tie krajiny, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, majú (oficiálne) jadrové zbrane a právo VETA. A tu patrí nielen USA. Ale aj Rusko, Čína, ba dokonca aj Francúzsko a Británia…

My sme vybrali podstatnú časť vstúpenia R. Kennedyho z augusta tohto roku a otitulkovali sme dôležité informácie. Nie je to doslovný preklad všetkého a otázky novinárov z diaľky je aj tak slabo počuť.

VIDEO

Robert Kenedy ako prvý podal informáciu o sprisahaní, ktoré dala do pohybu Bidenova vláda. Rusko vyslalo vo februári 2022 do Ukrajiny iba malú armádu. Cieľom bolo varovať Ukrajinu, zabrániť vraždeniu Rusov na Donbase a v Lugansku a vytvoriť predpoklady pre život všetkých. Už v krátkej dobe sa v Instambule stretli na rokovaniach a podpísali dohodu. Vtedy však Biden vyslal do Kyjeva Borisa Johnsona, ktorý prikázal Ukrajine nerešpektovať dohodu a plnou silou zaútočiť na – v zmysle podpísanej dohody – sťahujúce sa ruské vojská. A tak Ukrajinci začali zabíjať a mučiť ruských vojakov, ktorých takto zastihli nepripravených. Aj to je jeden v faktorov pomerne veľkých strát ruskej armády v roku 2022. A preto Rusko – a najmä armáda – už nebude súhlasiť s polovičnými riešeniami. Ruskej armáde sa darí, všetci ostatní – USA aj EÚ sú na konci svojich možností. Všetko dopadlo inak ako chceli.

Ak by ostala čo i len malá časť Ukrajiny pod kontrolou banderovcov, tak pravdepodobnosť, že po čase sa toto isté zopakuje je rovná istote. Stalin sa vysporiadal po vojne s ukrajinskými banderovcami, aj keď to chvíľu trvalo. Tí, ktorí prežili boli umiestnení na doživotie do pracovných táborov. Ale po vražde Stalina ich Chruščov vypustil na slobodu – okrem napríklad „darovania“ Ukrajine Krymu…

A výsledok je tu.

Klobúk dole pred Robertom Kennedym. Je možné, že to je ten najlepší kandidát na prezidenta USA. Prečo asi sa o ňom u našich hnedých nosov nehovorí? Pretože oni nie sú pro americkí, oni sú PRO BIDENOVSKÍ!

Hnedé nosy pred mladým pokolením našej krajiny ukrývajú pravú podstatu fašizmu a tým aj banderovcov. Odporúčame sa oboznámiť aj s nejakými konkrétnymi dobovými faktami:

alebo aj:

Na základe skutočných udalostí bol nakrútený aj hraný film o bojoch s banderovcami na území Československa, išlo hlavne o územie Slovenska s názvom Akcia B. Môžete si pozrieť krátke úryvky:

Ale odporúčame celý film. Je to naša minulosť bez ohľadu na to, či to hnedonosi kamuflujú alebo nie.

Indické proroctvo len potvrdzuje naše Znanie, ale samo osebe to je jedna vec a reálne konanie je druhá vec. Nikto sa len tak „nezvezie“, na to upozorňujeme stále. Nič nebude samo od seba. Postup nahor mimo vedomého osobného úsilia NEEXISTUJE. A nežime v ilúziách, že privilegovaní sa len tak zmieria s porážkou. Prichádzajúcu búrku (možno) nevidia, sústreďujú sa na svoju korisť (nás). Najhorší pád býva pred vrcholom, lebo vtedy sme najbližšie vrcholu štítu a pod nami je najväčšia priepasť.

Pyramídu zo psychickej Energie si musíme neustále obnovovať, inak stráca silu. Preto treba semináre, meditácie, čistky od negatívu. Pre mnohých je stále príťažlivý spôsob nerozmýšľania, ale preberania myšlienok a uzáverov kohosi iného. Je to pohodlnejšie, netreba nič robiť, iba čítať neustále (cudzie) aktualizácie. To je napríklad rabín Piakin. Ponúka hotové myšlienky (čo sú pre poslucháčov špekulácie), ktoré vedú k presunu mysle do priestoru ilúzií. Teda Matrix v plnej paráde. Cudzie myšlienky (nech sú akokoľvek lákavé) sú tými zostupujúcimi stĺpčekmi z populárneho filmu Matrix. Čím viac zostupujúcich znakovo-symbolových stĺpčekov, tým viac „dodávaných“ myšlienok do mysle naivného nevedomca.

Našou snahou je mať „obrazovkové pole mysle“ čisté – bez cudzích myšlienok, ale zato s jasne vyšpecifikovanými predsavzatiami do budúcna (métami).

Keď Živatma zostúpi z hornej hranice našej Reálnosti (rýchlosťou svetla nášho Jarila Slnka), tak naviaže na seba fotóny (preto sme Entity Svetla) a spolu s ostatnými Živatmami vytvára Čas a Priestor. V tomto Časopriestore však stavebnými prvkami sú Živly, teda sme v oblasti JAVI alebo NAVI – t.j. materiálneho, alebo jemnomateriálneho Sveta. Nad týmito materiálnymi Svetmi je Svet PRAVI, ktorý je príčinou existencie nižších Svetov, ale sám je mimo času a priestoru. Je to to, čo dnešná veda nazýva vákuom, t.j. to, čoho je vo Vesmíre najviac. Všetky galaxie, metagalaxie, vesmíry, metavesmíry (vrátane nášho Všehomíru) sú iba maličkými ostrovčekmi v nekonečnom „priestore“ bez času a priestoru, ktorý možno nazvať vákuum, ale ktorý naša Tradícia pozná ako Tmavá Hmota (preto Živa+Tma). Je to príčinná hmota bez formy či tvaru, ale naplnená nekonečným potenciálom. Táto hmota však je mimo kontaktný dosah elektromagnetických vĺn, lebo tieto sa viažu iba na materiálny svet. Teda je mimo dosahu našich piatich zmyslov. Ale je dosiahnuteľná torznými vlnami, t.j. prácou mysle – a priamo hlavne v stave meditácie. Ale – ako zvyčajne – nie je meditácia ako meditácia.

Ak by sme si chceli názorne tento fenomén priblížiť, nuž má sa to asi takto. Predstavme si, že sa postavíme pred najväčšie hory sveta – Himaláje. V tomto ohromnom, gigantickom kolose sú aj nejaké jaskyne. Ale pomer jaskýň oproti celkovej mase kamennej hmoty je v podstate zanedbateľný. Teda Tmavá Hmota je ako keby celá masa Himalájí, pričom galaxie, slnečné sústavy, t.j. Svetlý Vesmír (viditeľný,  t.j. zmyslami vnímateľný) sú vnútorné priestory jaskýň. Po jaskyniach sa môžeme pohybovať nahor, nadol, doprava, doľava – ako len chceme. Ale vždy nakoniec dôjdeme na kamennú stenu, cez ktorú sa – materiálne – prejsť nedá. A AS/AZ je ten, ktoré pracuje vyvážene aj s Tmavou Hmotou, teda s Metafyzikou.

Stavbu a štruktúru jaskýň môže človek modifikovať svojou mysľou, lebo pracuje s torznými vlnami. Ale ak jeho snaha smerom k modifikácii vesmíru nezodpovedá skutočnému Obrazu Sveta, ale stavia ju na cudzích (hoci aj Piakinových) myšlienkach, tak výsledok môže narušiť vesmírnu Harmóniu (bukvica X). Preto Všehomír už neraz v minulosti zničil aj vysoko rozvinuté civilizácie bielych človekov. Ilúziami a špekuláciami ohrozovali ďaleko vyšší Rád. Veď aj tradícia nám hovorí, že z poslednej Kravy Zimun sme ostali už iba my. A kráv bolo pôvodne viac (Tradícia hovorí o stáde)!

Preto – a to je jednoduchý recept – v mysli máme udržiavať stále konkrétne predsavzatie, t.j. z pohľadu Bukvice ѿ. Inak sa tam nachádza množstvo všakovakých zostupujúcich symbolových tokov – t.j. cudzích, už hotových myšlienok.

Na kurzoch Bukvice preberáme aj jednoduchú mentálnu techniku, ktorá po troške úsilia umožní človeku odstrániť z oblohy oblak. Pri ďalšom, samostatnom úsilí sa takto dá dosiahnuť aj opak – vytvorenie (najskôr malého) obláčika na oblohe.

V tejto súvislosti nás potešil svojimi výsledkami jeden z účastníkov. Medzi seminármi sa cvičil v tejto schopnosti a náhodou v tom čase sa objavilo na oblohe lietadlo so známymi chemtrailovými „obláčkami“. Zameral na ne svoju myseľ a dokázal obláčiky likvidovať hneď po ich vytvorení. Netrvalo dlho a v danom priestore sa objavili neoznačené, čierne vrtuľníky a úporne začali hľadať nejaké zariadenie, ktoré práškovanie zablokovalo. Samozrejme – nenašli nič. Nasledujúci raz znovu „odpojil“ chemtraily. Lietadlo sa následne otočilo a odletelo.

Teda podnet na zmyslenie. Začneme vedome pretvárať našu zem na naše podmienky, alebo budeme bezducho vypisovať kadečo na všakovakých facebookoch – ktoré aj tak patria komusi inému…

Pre niektorých môže byť zaujímavá táto problematika aj v podrobnejšej podobe. Nejeden z amerických (rozumej „konšpiračných“) autorov sa touto tématikou zaoberá už desaťročia.

Jim Keith zahynul akýmsi zvláštnym spôsobom. Na jednom verejnom vystúpení v r. 1999 spadol a zlomil si ruku. Na následok tejto – z lekárskeho pohľadu banálnej – záležitosti zomrel v nemocnici(?!).

Psychickou Energiou môžeme vytvárať priestor, aký tu chceme mať. Už máme Znanie a aj pracovný postup. Nasleduje rozhodnutie a vedomé konanie (činy, nie názory). Alebo nenasleduje a myseľ si naplníme napríklad piakinizmom…

Všetko závisí od našej Mysle, od trvalej snahy (neustálej spätnej väzby) našej Mysle udržiavať aktuálny vnútorný Obraz Sveta a „vnútorný monitor“ bez cudzích myšlienok. Čistota je STAV DYNAMICKÝ. Nestačí ísť raz na seminár a viac nemeditovať či odstraňovať negatív – je to naivná predstava. Veď médiá chŕlia „ponuky“ (cudzie myšlienky) 24 hodín v kuse.

Zmeniť veci a zakročiť proti nespravodlivosti možno vopred torznými poľami v meditáciách. Ale ak sme naivitou nekonali a dopustili realizáciu cudzích programov v našom časopriestore, tak na meditáciu je už neskoro. V takom prípade nestačí „cítiť“ neprávosť, ale muži musia byť pripravení zakročiť v JAVI. Nuž – muži našej zeme – postavíme sa za našu zem a ubránime Domovinu Prѣdkov? Kto ak nie my?

Odpoveď hľadajte sami vo svojom vnútri.

23.11.2023

NAŠI PARTNERI: