UČITELIA A UČITELIA 2

14. januára 2020 | DEDIČSTVO PREDKOV, DEJINY

predchádzajúca časť

Už sme viackrát zdôraznili, že našu misiu – prezentovanú našou stránkou – treba chápať ako smerovú tabuľu vedľa cesty. Trochu sa síce teraz vraciame k určitej sumarizácii, ale to kvôli tomu, aby si naši noví návštevníci vedeli ľahšie utvoriť Obraz toho, čo prinášame.

A smerová tabuľa vedľa cesty – je smerovou tabuľou. Nič viac a nič menej. Okoloidúci ju buď použije, alebo ju vôbec nebude brať do úvahy. V podstate oba smery sú potrebné, pretože dnes už veci postúpili naozaj ďaleko. Nie tak dávno sme čakali, kedy dosiahneme kritické množstvo potrebné na zmenu. Dnes je už otázka o niečom inom. V zmysle védického proroctva pred nástupom Zlatého Veku sa musí celá spoločnosť radikálne polarizovať, teda neostane nikto uprostred. Tí dobrí sa stanú oveľa lepšími, tí zlí zase extrémne zlými. Čo je dobro a čo zlo dnes už stanovuje každý sám pre seba – so všetkou zodpovednosťou. Pripomíname iba to, že každý má svoju životnú misiuKony Stavby Sveta platia pre každého vo Vesmíre.

Dnes už prebieha iba finálna polarizácia. Ale ak ten správny stav je polarizácia, tak najhoršie je ostávať uprostred, čakať na rady od kdekoho a študovať aj protichodné smery s cieľom byť zadobre s jednou aj druhou stranou. Znamená to, že takýto jednotlivec doteraz nevie kam patrí. Tu môžeme znovu siahnuť aj ku kresťanskému Zjaveniu Jána. Opisujú sa v ňom jednotlivé cirkvi a ich hodnotenie. Najhoršie obstanú práve tam, kde chcú sedieť na dvoch stoličkách. Ak soľ stratí chuť je už nanič. Teda všade je to vyjadrené v podstate rovnako.

Sme už nielen za dosiahnutým kritickým množstvom, ale aj za Nocou Svaroga. Učenie Noci Svaroga bolo životne nevyhnutné na prežitie, ale dnes už patrí minulosti. Treba však povedať, že učenie Rána Svaroga nie je v žiadnom prípade protichodné – čo sa môže zdať nezrelým mysliam – ale práve naopak, je logickým vyvrcholením predchádzajúceho obdobia. Preto si ho trochu zosumarizujme.

Klasické Svetoponímanie sme začali prinášať v roku 2008. V tom roku sme sa už zúčastnili prvej oslavy Letného Dňa Perúna v Omsku na Irtyši. Od toho roku sme zároveň nadviazali osobnú spoluprácu s pátrom Dijom – hlavou Pravoslávnych Starovercov Inglingov. Jedným z fenoménov tejto spolupráce je aj vydávanie série Slovansko-Árijských Véd, z ktorých je momentálne už k dispozícii našim čitateľom predposledná, štvrtá kniha – Slavianstvo.

Po tom, ako otec Alexander vyhral súdny spor – na základe verdiktu súdu v Štrasburgu – dostal naspäť cestovné doklady a mohol konečne vycestovať mimo Ruska. Takto sa nám podarilo zorganizovať prvé dve besedy s ním u nás – v Ostrave a Poprade v roku 2011:

Ostrava:

https://www.youtube.com/watch?v=ij895oU6Elg

Poprad:

https://www.youtube.com/watch?v=vWqX8WqLQfk

Potom sa však zmocnil v RPC moci patriarcha Kyrill a všetko sa zhoršilo. O tomto sme už písali.

Z organizačného uhla pohľadu doplňme ešte to, že ako jediní na východ od Ruska a Ukrajiny sme prešli obradom Menorečenia.

Prečo si môžeme byť takí istí? Nuž stačí vedieť o čo ide. Keď sme v roku 2010 podstúpili tento obrad na rieke Irtyš pri Omsku – boli sme jediní z našich zemí. Treba povedať, že Obrad Menorečenia má právo vykonať iba najstarší v Rode alebo páter Dij. Nikto iný na Zemi takéto prístupové práva nemá a mať nemôže. Pravdaže takí ako Cigán Kurovský a všakovakí „volchvovia“ menorečenia rozdávajú ako na bežiacom páse…

Dnes nikto nevie, kto je najstarší v jeho Rode, preto aj kozáci-staroverci chodili na obrad k pátrovi Dijovi. Bez ohľadu na to, že žijú aj v staniciach.

Potom začali otca Alexandra znovu perzekvovať, čo znamená, že ak by vykonal čo i len jeden obrad, tak by okamžite dostal 8 rokov NEPODMIENEČNE.

Okrem iného viedol Asgardskú Duchovnú Školu v Omsku. Ešte pred rokom 2012 sme sa dozvedeli, že sa otvorila prvá „filiálka“ tejto školy v Čechách a ktosi tam začal – podnikavo a nie lacno – vyučovať. Opýtali sme sa na to pátra Dija, ktorý bol veľmi prekvapený – samozrejme o žiadnej škole nevedel.

Treba porozumieť tomu, čo sa v Rusku v tomto smere deje. Staroverectvo je celkovo perzekvované, nielen otec Alexander, ale nikto nesmie ani učiť, ani vykonávať žiadne staroverecké obrady. Všetky takéto pokusy hneď od začiatku skončili na súde s garantovaným trestom. Je to hra na tenkom ľade.

Ak teda počujete o tom, že niekto v našich končinách má meno z Menorečenia, či ukončil Asgardskú Duchovnú Školu – je to lož.

Druhou stránkou veci je, že po tomto zákaze začali Staroverci vykladať na Youtube všetky dostupné záznamy starých kurzov asgardskej školy, takže k týmto poznatkom sa dá dostať. Stačí vedieť po rusky a materiály preštudovať. Takto však NEMOŽNO prejsť obradom Menorečenia, takto NEMOŽNO hovoriť o absolvovaní Asgardskej Duchovnej Školy.

A dnes už takýto podnikavci nemusia ani ovládať ruštinu. Väčšinou iba preberajú materiály z našej stránky. Zo „skromnosti“ však o svojom zdroji nehovoria. Súďte sami.

Ku všetkým videám na internete – vrátane všetkých autorov – spred roku 2012 pripájame jednu dôležitú poznámku: SÚ TO MATERIÁLY NOCI SVAROGA!

Poslednú dobu sa stretávame s tým, že niektorí o nás šíria veci, ktoré v skutočnosti vôbec nehovoríme. Komu a prečo to je výhodné netreba dlho rozmýšľať. Tento postup je starý ako ľudstvo – má dokonca svoj „štandardný“ predobraz v antickom Grécku (ak vôbec nejaké existovalo). Táto metóda sa volá „sofizmus“. Ide o vkladanie do úst oponenta to, čo sám vôbec nepovedal. Je to efektívna a dobre prepracovaná metodika. Môžeme si to priblížiť na tzv. „rohatom sofizme“, ktorého najznámejším predstaviteľom je Eubulides. Dá sa charakterizovať jeho presláveným postulátom: „Čo ste nestratili, to máte. Nestratili ste rohy, teda máte rohy“.

Tieto praktiky však patria k metódam Noci Svaroga. Ráno Svaroga už ukazuje nové energie, a preto treba aj inak konať. Jedna z pascí, ktorú sofisti používajú, je udržiavať dôraz na tej praxi, ktorá bola potrebná pre prežitie v Noci Svaroga. Nie tak dávno všetko slovanské potláčali, dnes to podporujú. Ale čo podporujú? To Slovanstvo, ktorého éra už skončila, a ktoré malo za úlohu udržať nás nad priepasťou 1.-2.-3. čakry, t.j. nad rabstvom kresťanstva. Tu ale nastupuje ďalšia pasca – toto Slovanstvo drží síce v oblasti Svetlej Javi a Navi, ale na úrovni 4.-5.-6. čakry. Teda učitelia Noci Svaroga (resp. s „učebnou látkou“ Noci Svaroga) majú za úlohu neumožniť výstup nahor, do Energií Zlatého Veku, t.j. rozmernostných priestorov 10-11-12. Tie sú s našimi Jemnohmotnými telami prepojené cez čakry 10.-11.-12.

Už sme hovorili, že potrebujeme sami v sebe vyvinúť, resp. znovu prebudiť Intuíciu. Takto sa dokážeme zorientovať v informáciách, ktoré máme k dispozícii, pretože ono „10% skreslenie“ je aj v tradičných materiáloch. Inak by totiž vôbec neprežilo Noc Svaroga. Takto musíme nazerať aj na údaje v Knihe Múdrosti Perúna. Nič však nemení na podstate, že už máme k dispozícii aj dôležité, správne informácie. Pozrime sa teda do Knihy Múdrosti Perúna (po odfiltrovaní skreslení):

10.(74). No prídu zo Sveta Tmy cudzozemskí nepriatelia i začnú hovoriť Deťom Človečenským slová ľstivé, lžou obalené. I začnú  zvádzať starých i malých, i dcéry Človečenské budú si brať za ženy… IRINÍROVAŤ budú medzi sebou…

Jadrom tejto informácie je, že nepriatelia sa už dostali medzi nás, priamo do našich rodín. Irinírovanie je viac ako iba „párenie“ sa, ide o preniknutie až na úrovni jemnohmotných štruktúr našich tiel. Práve preto staroverecká tradícia zakazuje čo aj len pobyt v blízkosti tvarov, pretože už ich biopolia sú voči našim vysoko agresívne – a najhoršie to je u malých detí – a dokážu takto premieňať aj našu krv. A ak im niekto dobrovoľne ponúka aj svoje energetické kanály – napríklad Cigánovi Kurovskému – tu už nieto čo dodať.

Obľúbenou technikou tvarov je brať si za partnerky človečenské ženy. Takto pri sexuálnom spolužití sa dostávajú na ich energetickú štruktúru a dokážu po nej vystúpiť vyššie, ako iba na svoje 3 čakry. A potom – samozrejme – stade aj energeticky pôsobiť.

12.(76) Po sivej koži ich vy spoznáte, Cudzozemských nepriateľov… Oči farby Temna majú, i dvojpohlavní sú oni, i môžu byť ženou alebo mužom. Každý z nich môže byť otcom alebo matkou… Okrášľujú oni farbami tváre svoje, aby podobali sa na Deti Človečenské…

Okrem zlievania sa sú aj iní, ich pôvod nemožno ohraničiť iba na jeden druh. Jeden náš priateľ v Rusku nám opísal osobné stretnutie sa s takouto bytosťou, ktoré žijú medzi nami. Tento druh Cudzozemcov má obe pohlavia. Pol roka je mužom a môže oplodniť ženu, potom je pol roka ženou – môže byť oplodnenou a mať deti. Preto potrebovali dostať pod kontrolu aj komunitu lekárov, aby sa nedostala táto informácia medzi nás napríklad pri ich pôrodoch. A táto komunita nám nanucuje napríklad aj očkovania…

Sivú kožu nemožno brať doslovne. Tu je podaný Obraz, že je možné ich na základe telesných vlastností identifikovať, pretože hoci môžu vyzerať ako človekovia, nie sú človekovia. Tu je naozaj nevyhnutné dávať pozor, koho medzi seba berieme. Preto neustále upozorňujeme, že iba brady, dlhé vlasy a ľanové oblečenie s výšivkami je žalostne málo. Človek má napríklad rusé vlasy aj brady, nikdy však nie kučeravé…

Nie je žiadnym neznámym javom, že počas vojny jedna strana oblieka svojich špiónov do uniforiem druhej bojujúcej strany. Preto existujú špeciálne spravodajské služby, ktorých úlohou je chytať a odhaľovať nepriateľov v našich uniformách. Iba uniforma nestačí – treba preveriť aj obsah. Upozorňujeme na to, že mnohí medzi nami sa naivne spoliehajú iba na uniformu… ale vojna ešte neskončila.

5.(69) No veľký dostatok zahmlí hlavy vodcov a žrecov. Veľká Lenivosť a želanie cudzieho zachváti rozum ich. I naučia sa oni luhať človekom i začnú žiť podľa svojich zákonov, porušujúc Odkazy Múdrosti Prvopredkov i Kony Prvotvorcu Jediného.

8.(56)… ale tiež ten, kto porušuje Zápovede Prvopredkov, obzvlášť Zápovede Krvi…

Aj medzi nami samými sa zahniezdili takí, ktorí hlásajú a odvádzajú človekov od Zlatej Púte Duchovného Vývoja. Keby nič iné aj nerobili, už zotrvávanie na energiách Noci Svaroga stačí na plnenie takejto úlohy…

11.(91) Na sedem Kruhov Života zahalí Tma zeme Rodov Rasy veľkej… Mnohí človekovia zhynú od železa a ohňa… Ťažké nastúpia časy pre národy Midgard-Zeme…

Začiatok tohto najťažšieho obdobia kladieme na rok 988, t.j. na začiatok násilného pokresťančovania Slovienorusov. Kruh Života je 144 rokov, takže 7 Kruhov Života je 1 008 rokov, ktoré uplynuli v roku 1996. Potom nastúpili cykly Kruhov Liet (16 ročné), počas ktorých nastupujú etapy zmien Rána Svaroga. Prvý Kruh Liet bol r. 2012, druhý skončí v 2028, kedy už všetky zmeny budú ukončené.

3.(99) Veľká Žrica prinesie Nový Život do priestorov Svätej Zeme Rasy, i spoznajú všetky Rody Rasy Veľkej i potomkovia Roda Nebeského Životodarné Svetlo Prastarej Múdrosti, ktorú ochraňujú Žreci Veľkého Kapišťa Inglie… Šťastie a Život Spravodlivý udomácni Ona po celej zemi Rasy, aby Svetová Svetlá Duša Dživy našla si útulok v srdci každého človeka z Rodu Nebeského i Rasy Veľkej…

Definitívny zlom v tejto vojne prináša až Veľká Žrica, ktorá nám prináša podrobnú, staronovú informáciu o našej podstate (sme Živatma, preto Deva Živa – Dživa), ale hlavne nám ukáže spôsob, ako z tohto všetkého víťazne dostať.

Veľká Žrica – Vedma Nadežda – je už medzi nami. To však neznamená, že ona sama ako čarovným prútikom naraz všetko zmení. Nikdy sa nič také nestane. Zmenia sa – a vojdú do Novej Hry Zlatého Veku – iba tí, ktorí budú na sebe pracovať. Metódu už poznáme: čistka od energetického negatívu (karma-prekliatie-programy na naša podriadenie), meditácia, preklínanie tých, ktorí preklínajú nás a blahoslavenie našich Rodov.

Takže predpovede Perúna sa plnia pred našimi očami. Sú to však Obrazy a do nástupu Zlatého Veku treba ešte veľa vykonať. Prídu aj ďalšie Žrice – Beregine Svätej Rusi – do každého slovienskeho národa. Až po vstupe do Zlatého Veku zanikne rozdiel medzi energetickými možnosťami žien a mužov. Preto Veľká Žrica nie je nijako náhodný jav.

Uchopiť do rúk moc v zemi našich Predkov a riadiť ju v Dŕžave je zase úlohou mužov. Žena nemôže viesť Národ – to je úloha muža. Ona sa preto rodí bez Karmy – jej úlohou je podporiť muža na jeho životnej misii. V našej Kultúre, u cudzincov ženy riadia.

V roku 2018 sa odohralo v Rusku jedno zaujímavé stretnutie. Na požiadanie Vatikánu ruské spravodajské služby zorganizovali stretnutie medzi delegáciou kardinála z Vatikánu zodpovedného za mágiu a energeticky najsilnejšími mužmi a ženami v Rusku. Výber ruských služieb jednoznačne padol na nám známu Vedmu Nadeždu, za najsilnejších mužov boli povolaní dvaja, pretože to sú dvojčatá. Zdôrazňujeme, že nešlo o konkurzný festival, ale o výber spravodajskej služby. Všetkých zúčastnených poznáme.

Kardinál, ktorý viedol delegáciu Vatikánu im oznámil, že pretože im prestali pôsobiť všetky ich artefakty (nemajú viac na čom programovať kresťanský egregor), tak ak budú ochotní im ich artefakty znovu oživiť, tak peniaze nehrajú rolu. Ani jeden z účastníkov na ponuku nepristúpil. Následne dostal protiponuku kardinál. Ak sú im ich artefakty teraz nefunkčné nanič, nech ich vráti tam kde patria – nám. Na to zase nepristúpil kardinál.

Artefakty boli ukradnuté v minulosti nám, keď nás križiaci pokresťančovali. S nástupov Rána Svaroga ich naši Žreci vypli a viac nemajú čierni mágovia na čom (sú to rezonátory torzných polí) snovať pavučinu mágie. A to je dnešný stav vecí. Kresťanská mágia platí iba na toho, kto sa kresťanstvu a jeho energiám dobrovoľne podriaďuje. Všetci majú na výber, ale rozhodnúť sa už musíme len a len sami. Náboženstvá už držia len na zvyku rabsky podriadených účastníkov, ktorí nie sú ochotní samostatne rozmýšľať a rozhodovať sa (v stáde je to príjemnejšie) a na čiernej mágii (akú napríklad robí žena Cigána Kurovského, Cigánka/veštkyňa А. Полынь atď.).

Keď už sme spomenuli „populárnu“ cigánsku vešticu – platenú Kremľom – tak pridajme jeden detail. Pri jednej príležitosti verejne povedala, že bielym Rusom neslobodno dávať demokraciu (tým mala na mysli slobodu), pretože „keď zistia čo sme im urobili, tak nás povešajú!“ Na toto vyhlásenie reagoval na stránke Ruskej Národnej Jednoty jej predseda, ktorý napísal: „My vás povešiame aj tak!“ Len zopakujeme, že u nás je najsilnejšia cigánska mágia, práve ňou nás držia pod kontrolou.

Už sme napísali, že aj hnutie Krišnaitov založil v Indii Cigán. Okrem iného vymyslel a podávajú nám demoverziu pôsobenia karmy a inkarnácie. Podľa nej, človek sa najprv narodí ako černoch, v ďalšom živote je Cigánom a až v treťom živote sa rodí ako biely. Je to totálny výmysel – inkarnácii podliehajú iba človekovia, ktorí majú Živatmu. Ale ak by to tak bolo, tak prečo celosvetovo rapídne klesá početnosť bielej populácie? Prečo bolo na Slovensku v roku 1995 registrovaných 750 000 Cigánov a dnes je ich skoro 1,2 milióna? A prečo nám túto pravdu zakrývajú?

A podľa cigánskej inkarnačnej demoverzie by mal počet bielych pribúdať, ak početnosť Cigánov narastá.

Mnohých našincov zaujíma aj to, čo sa môže pri zmene Vekov stať takým človekom, ktorí majú Živatmu, ale vedú nedôstojný spôsob života. Klamú a okrádajú iných, chovajú sa egoisticky a spotrebiteľsky, duchovné otázky ich nezaujímajú ani najmenej, ba dokonca im vyhovujúce predstavy o Živote si zamieňajú za Dedičstvo Predkov (Svetoponímanie) a potom nimi zavádzajú iných. Vo Védach sa hovorí, že takýto boli v minulých premenách Vekov premenení na opice, pretože rozum síce dostali, ale nepoužívali ho. Dnes máme k dispozícii svedectvo, ktoré by mohlo tento predpoklad potvrdiť.

Príbeh sa odohral na plavidle ozbrojených síl ZSSR v prvej polovici 80-tych rokov minulého storočia. Informáciu máme od už zosnulého generála KGB, ktorý bol zodpovedný za sekciu výskumu paranormálnych javov v ZSSR. Či mu uveríte alebo nie, žiadne údaje o tejto operácii nebudú nikdy a za žiadneho režimu zverejnené. Je známe, že skúsenosti tohto druhu majú aj Američania.

Vojenské plavidlo námornej flotily ZSSR bolo vyslané na bežnú, diaľkovú, hliadkovaciu plavbu. Takéto misie trvajú minimálne 3 mesiace a plavidlá počas plavby vykonávajú rôzne plánované cvičné úlohy. O priebehu plavby sa vedie lodný denník a plavidlo musí pravidelne odosielať hlásenia. Teda v námorných silách bežná rutina.

Plavidlo plávalo v ďalekých vodách a vyzeralo to na bežnú rutinu. Ale od určitého času začali hlásenia nadobúdať zvláštny charakter, neskôr začínali byť oneskorované, ba aj vynechávané. Pre vojenské plavidlo so zbraňovými systémami na palube absolútne neprijateľný jav. Tento stav sa zhoršoval tým viac, čím viac sa blížili k teritoriálnym vodám ZSSR. Nakoniec hlásenia zatíchli.

Námorníctvo bez meškania vyslalo plavidlá naproti vracajúcej sa lodi. Našli ju pomerne rýchlo neriadenú pohupávať sa na hladine mora. Keď na palubu vystúpilo špeciálne komando, naskytol sa im neočakávaný pohľad – po palube behali opice. Niektoré už úplne nahé, iné mali po sebe ešte všakovaké zvyšky námorníckych uniforiem a výstroja. Na veliteľskom mostíku v riadiacom priestore našli zavretých niekoľkých takých, ktorí boli ešte dosť podobní na ľudí. Ako-tak ich vypočuli, kým ešte boli schopní akejsi rozumnej komunikácie, ale to dlho netrvalo.

Loď uvalili do karantény a začali detailné vyšetrovanie podľa plavebného plánu, lodného denníka, čiastkových výsluchov – bežný postup. Čo zistili ich úplne ohúrilo.

Výsledná správa je niečo v takomto duchu. Plavidlo sa na určitom mieste v ďalekom oceáne dostalo do veľmi silného vysokofrekvenčného poľa – mohli by sme dodať Svetlej Vysokej Energie – a námorníci (možno iba v hlavách) počuli mocný hlas: „Všetci ste chamtiví lakomci!“; a od toho okamihu sa začali všetci postupne meniť na opice. Niekto rýchlejšie, iný pomalšie, ale nakoniec celá posádka. Keď ich priviezli na lodi do prístavu a pristavili mostík, všetky opice do jednej sa neočakávane vyrútili a utiekli do lesa. Nikto ich viac nevidel.

Generál nám však povedal, že takéto niečo sa vyskytovalo aj v iných súvislostiach. Stávalo sa, že vysokopostavení funkcionári ÚV KSSZ – ktorí zastávali vysoké posty na ministerstvách a iných dôležitých inštitúciách – jedného dňa bez upozornenia neprišli do práce. Prvý deň sa nikto neozval, druhý to už bolo divné, ale keďže ľudia na takýchto postoch musia podpisovať veľa dôležitých dokumentov, tak spravidla na tretí deň už išli k nim domov zisťovať, či sa niečo nestalo. A nachádzali týchto vysokopostavených straníckych elitárov skákať po garnižiach, vešať sa po záclonách a podobne. Tiež sa zmenili na opice.

Čo možno z takéhoto niečoho vydedukovať? Veľmi silné vysokofrekvenčné polia Svetlých Energií menia chamtivých človekov na zvieratá. Možno nie iba na opice, ale aj na iné. Existuje predpoklad, že všetky tzv. „hospodárske zvieratá“ mohli byť ešte pred 5 000 rokmi človekmi. Keďže Púť Duchovného Vývoja ich nijako nezaujala a mali Živatmu, boli jednoducho premenení na zvieratá. Nasledujúcich cca 5 000 rokov ich takí ako boli oni predtým rezali a žrali, aby naozaj na vlastnej koži dobre pochopili, čo to je. Možno ešte dostanú šancu, ale z nášho pohľadu sa dá predpokladať, že teraz sa stane presne to isté. Ako to bude presne nevieme, ale určite to všetci uvidíme či zažijeme.

K tomu dodajme jeden zaujímavý detail. V minulom roku vyšiel na plátna americký film Ad Astra s hviezdnym obsadením – Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Kirk Douglas. Vo filme je scéna, keď kozmická loď reaguje na volanie SOS, ale keď prídu k lodi, nikto už na výzvy neodpovedá. Na palube ich však napadnú opice… žeby náhoda?

Náhody neexistujú. Epizóda nemá na hlavný dej v podstate žiaden vplyv, bola tu pridaná s iným účelom.

Záverom toho článku sa ešte pozrime na Erb Bielovodia:

Nad 12-rozmernou Hru (v starej tradícii Perúnovým Vajcom) je Hviezda Inglie obklopená šestnástimi žiariacimi bodmi. V skutočnosti je to symbolické znázornenie 16-tej rozmernosti, teda našej pôvodnej existencie pred vstupom našej Živatmy do Hry. As – 16-rozmerná Bytosť – je nad 12-rozmernou Hrou, čo znovu zodpovedá starej aj novej informácii (Rána Svaroga). A nad všetkým je Krava Zimun, ktorá podlieha Jedinému Rodu a Makoši.

Takže energie Rána Svaroga v skutočnosti nič staré nezavrhujú, ale zato dávajú starým Obrazom skutočné významy. Noc Svaroga je preč, „kamufláž“ nie je viac potrebná.

14.01.2020

NAŠI PARTNERI: