METAFYZIKA

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

Pridávame ďalšie dobové texty pre tých čitateľov, ktorí hľadajú našu skutočnú minulosť, nie hatlaninovú verziu slovenov. V knihe Slovieni a Jozef II. sme uviedli etymologickú analýzu ruského samskritológa, ktorý sa zameral na etnonymy „Slovien“ a „Slovák“. Výsledok je...

KRUHOLET ČÍSLOVA

KRUHOLET ČÍSLOVA

Rieka Času plynie bez ohľadu na tých, ktorí sa nachádzajú v jej toku. Hoci ovládať čas sa zdá nemožné, naša Kultúra nám zanechala iný odkaz. Otázkou je iba to, kto má Myseľ pripravenú na vstup do tejto Rieky tak, že síce nenaruší tok jemu prislúchajúci, ale dokáže...

NA VÁHANIE NIETO ČASU

NA VÁHANIE NIETO ČASU

Už sme spomínali Slovenskú čítanku z r. 1865, v ktorej možno nájsť veľa zaujímavých informácií. Dnes si pozrieme kapitolu „Spevy Bohatierske“, pod ktorou je na strane 28 uvedené známe dielo Sama Chalupku Mor ho! Za básňou nasleduje krátke zhrnutie niektorých faktov,...

ZDRAVÝ ROZUM

ZDRAVÝ ROZUM

V decembri minulého roku krajiny EÚ odsúhlasili zmrazenie finančných prostriedkov pre Maďarsko vo výške 6,3 miliardy EUR. Možno predpokladať, že aj so súhlasom cudzineckej vlády SR, ktorá očividne aktívne rozvíja(la) „dobré“ vzťahy so susedskými krajinami... V tejto...

MNOHO KUCHÁROV

MNOHO KUCHÁROV

V knihe SLOVENSKÁ ČÍTANKA II. z roku 1865 sú na konci knihy uvedené (od str. 514) pod sekciou D „Slovenské porekadlá“. Jedno z nich hovorí: MNOHO KUCHÁROV POLIEVKU PRESOLÍ Na mnohých miestach našej krajiny je možné dnes vidieť obrovské množstvo „kuchárov“, napríklad:...

PRIVOLEBŇOVANIE 2

PRIVOLEBŇOVANIE 2

Toto video dopĺňa informácie o procese volenia zástupcov na riadenie krajiny z pohľadu našej prastarej Kultúry. Ako príklad pre porovnanie sme vybrali niekoľko kandidátiek politických strán tak, ako boli doručované každému domov. Zamerali sme sa na zastupiteľský...

DOBOVÉ PODKLADY

DOBOVÉ PODKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie...

UHORSKÁ RUS

UHORSKÁ RUS

Pre viacerých bolo prekvapením zistiť, že ešte nie tak dávno – presnejšie v r. 1906 – bola všeobecne zemepisne známa Uhorská Rus. Samozrejme, že dnes automaticky štartuje Matrix a hlási, že „UHORSKO“ má vzťah jedine k Maďarom – a hotovo. Ale nie tak rýchlo! Ak si...

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

O Matrixe sme už hovorili neraz, viac či menej podrobne. Nedávno nás však udivil fakt, že je nemálo tých, ktorí síce sledujú našu stránku, ale čo do vnímania informácie sú vysoko selektívni. Pod selektivitou máme na mysli ich postoj. Z celkovej, nami podávanej...

OTVORENIE FESTIVALU 7531

OTVORENIE FESTIVALU 7531

Nahraný opravený súbor. 28.08.2023 Prinášame záznam otvorenia Festivalu Bratania Slovanských Národov 2023. VIDEO 27.08.2023 K dispozícii je už aj YouTube video: 07.09.2023

NAŠI PARTNERI: