ENERGIE ŽIVOTA

PRIVOLEBŇOVANIE 2

PRIVOLEBŇOVANIE 2

Toto video dopĺňa informácie o procese volenia zástupcov na riadenie krajiny z pohľadu našej prastarej Kultúry. Ako príklad pre porovnanie sme vybrali niekoľko kandidátiek politických strán tak, ako boli doručované každému domov. Zamerali sme sa na zastupiteľský...

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 1.

O Matrixe sme už hovorili neraz, viac či menej podrobne. Nedávno nás však udivil fakt, že je nemálo tých, ktorí síce sledujú našu stránku, ale čo do vnímania informácie sú vysoko selektívni. Pod selektivitou máme na mysli ich postoj. Z celkovej, nami podávanej...

PRIVOLEBŇOVANIE

PRIVOLEBŇOVANIE

Názov sa môže zdať záhadný, ale má jednoduchú podstatu. Už „prihára“, teda už sa „privolebňuje“. Náš postoj ku jezuitskej volebnej matrici sme v minulosti vysvetlili, ale na všetko je potrebné sa pozerať adekvátne. Každý nový deň je stav novej Energie. Čo tým myslíme?...

INFORMAČNÁ MATRICA

INFORMAČNÁ MATRICA

Oblasť Svetla môže pre mnohých predstavovať dosť záhadnú tému. Všetci akosi „vedia“, že „Svetlo“ je čosi dobré a „Tma“ je čosi zlé, ale ako to je s „Temnotou“? A je to vôbec tak – teda z bodu pohľadu Našej Kultúry? Nuž, pozrime sa na niektoré detaily trochu...

ČASOPRIESTOR

ČASOPRIESTOR

Čas a priestor sú kategórie, s ktorými sa stretávame už od narodenia. Preto sa u mnohých vyvinul dojem, že sú to absolútne kategórie Sveta, teda Vesmíru či Všehomíru ako takého. V skutočnosti sú to iba formy prejavenia sa pohybu častice, ktorú voláme Živatma. Ale...

HORA SINAJ

HORA SINAJ

V jednej knihe z roku 1851 sa píše, že Rusíni oddávna nazývali dnešnú horu Vihorlat menom Sinaj. Taktiež mesto Snina sa ešte v časoch hromadného odchodu chudobných Slovákov do Ameriky v prvej polovici 20. storočia nazývalo Sina. Zaujímavé je aj to, že v maďarčine sa...

VELESTUR NEOFICIÁLNE

VELESTUR NEOFICIÁLNE

Vieme, že existuje veľké množstvo rôznych vedných odborov. Ale ak princípy vedeckej práce vo všeobecnosti stoja na rovnakých, všeobecne uznávaných princípoch, tak prečo potom pokrok v jednej vednej disciplíne nerešpektuje (presnejšie doslovne ignoruje) iná vedná...

ČAS ZMIEN

ČAS ZMIEN

Každý už neraz počul názov „Matrix“, či „Matrica“, ale väčšine sa pritom iba vybaví film Matrix a hotovo. Takto vyzerá dodržiavanie Konov Všehomíru mágmi. Oznámili nám ako nás riadia, a pritom málokomu došla podstata podanej informácie. Teda presnejšie, málokto si...

NAŠI PARTNERI: